betesz ige 9b

1. ts ’vminek a belsejébe, közepébe, belülre v. vmi közé, ill. folyadékba tesz, helyez, rak vmit, es. vkit’ ❖ [az elültetendő szőlő]veſzſzket folyó vizben, vagy patakban be-teſzik, és tsak akkor ſzokták el-ültetni, mikor jól ki-bimboznak (1780 Prónay Pál 7360001, 18) | mikor az aláírt aktát megkapom, beteszem egy hivatalos borítékba, s elküldöm Erzsikének (1883 Mikszáth Kálmán 8312236, 181) | A négy szál ibolyát betette a versei közé, a noteszbe (1922 Falu Tamás CD10) | El kellett venni tőle [ti. a beteg asszonytól] a gyereket, betenni a bölcsőbe (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 115) | Legyen szíves, segítsen, egy pótágyat kell betenni a hetvenegyesbe [ti. kórterembe] (1989 Bólya Péter 1023008, 129).

1a. ’〈vmely tárgyat〉 a (rendeltetési) helyére behelyez, beilleszt’ ❖ Istent imádsz? no hát imádd csak őt, (beteszi kardját) orozva én nem öllek meg (1824–1825 Vörösmarty Mihály 8524399, 142) | húgycsőbe betett katéterrel (1897 PallasLex. CD02) | az újonc tüzérek izgalmukban fordítva tették be a töltényt (1931 Sárközi György 9587011, 242) | [Józsefben] annyi praktikus érzék sincs, hogy egy biztosítékot betegyen (1956 Németh László² 9485043, 399) | hogyan lehet a tetőablakot utólag betenni (1997 Lakáskultúra CD39).

1b. (biz) ’〈játékos labdát a kapuba v. a kosárba〉 berúg v. bedob, ill.〈támadójátékos labdát középre, ált. a gólhelyzetben levő játékostársához〉 továbbít, bead’ ❖ félpályáról küld szabadrúgást Jeney I., Jeney II. fejeli Martinovich elé, aki kapásból beteszi (1932 Nemzeti Sport dec. 9. C6796, 2) | két lasztival meglépett és betette (1942 Nemzeti Sport nov. 3. C6797, 3).

1c. ’begöngyöl, bebugyolál, becsomagol vmibe; beletesz’ ❖ És vegyék mind a szolgálati edényeket, amelyekkel szolgálatot végeznek a szentélyben és tegyék be egy kék-bíbor ruhába (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204) | [Frédéric a rózsacsokrot] betette a papirosba (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 94).

1d. ’〈vmely tárgyat〉(ideiglenesen) megőrzésre vhova elvisz és bead’ ❖ [a levéltárba] szokták a’ nemesi családok betenni jószágaikról szóló okleveleiket megtartás, megőrzés végett (1845 Szűcs István 8457001, 7) | [A szűcsök kaszaszékét] betenném a múzeumunkba. Hadd tanuljanak belőle a népek még száz esztendő mulva is (1934 Móra Ferenc C3203, 156) | a közönség nem azért megy színházba, hogy a kabátját betegye a ruhatárba, és aztán két, három óra múlva kivegye onnan (1961 Kellér Dezső 9318006, 92).

1e. ’〈vmely pénzintézetbe, ill. vállalkozásba pénzösszeget〉 megőrzésre v. kamatozásra bead, ill. hozam reményében befektet’ ❖ A betétbankoknál […] a részvényesek által betett pénz máshol nagyobb […] kamatra tétetik; illyenek hazánkban a takarék pénztárak (1849 Lutter Ferdinánd 8281003, 81) | [a grófné] betette a pénzt az árvák kasszájába (1894 Pálffy Albert 8349005, 223) | Ha kitudódik, hogy vezérigazgatója a tőzsdén játszik, a bank nyereségeit zsebrevágja, […] akkor megszűnik a bizalom nemcsak a betevő közönségnél, de a részvényeseknél, sőt az igazgatósági tagoknál is (1912 Székely Ferenc CD10) | A befektetett pénz […] látszólag ingyen van, pedig valójában éppen azért tették be a cégbe, hogy hasznot hozzon (2000 Figyelő CD2601).

1f. ’〈szerencse- v. társasjátékban, fogadáskor stb. pénzösszeget v. más értéket〉 tétként, zálogként, es. foglalóként letesz, bead’ ❖ Zálogúl majd azt teszem be (1844 Petőfi Sándor 8366039, 63) | a játszótársak mindegyike a kezdésnél egy márkát betesz (1888 Porzsolt Kálmán C3429, 104) | hogyan lehetne a tekejátékban a sánta női szabót bizonyosan megverni, ilyenformán a fogadásul betett ezüstforintosat jogosan birtokba venni (1927 Krúdy Gyula CD54) | László bátyám betette a garast, elsőségi joga van a vevésre (1931 Oláh Gábor 9487062, 53).

1g. (ritk) ’〈adatot számítógépbe〉 bevisz, bejuttat’ ❖ Kiirtjuk a Windowsból is, amit betett [a vírus] (1998 Byte Magazin CD38) | Beteszem – az adatot [a számítógépbe] (1998 Byte Magazin CD38).

1h. (rég) ’〈lottójátékban vmely számokat〉 megtesz, megjátszik’ ❖ a’ szerencse a’ lottókedvelőnek […] magukat a beteendő számokat megjelentve […] nyereséget hozott (1847 Az okos sorsjátékos C3757, 3) | a lutrián sem jött ki az a három szám, melyet utólsó pénzén betett (1875 Ábrányi Kornél² 8003003, 47) | [a szobalány arra kérte Renant], mondjon neki számokat, amelyeket ő aztán betehessen a lutriba (1913 Ambrus Zoltán C0606, 181).

2. ts ’〈vmely nagyobb (szöveg)egységbe, vminek a sorába, felsorolásba〉 beemelve, beillesztve annak elemévé, részévé tesz vmit’ ❖ Az Originalisnak ſok nevezetes Articuluſait [= részeit] ki-hagyta a’ Német Fordító: a’ Magyar Fordításba azok be-tetettettek (1795 Mindszenthy Sámuel C3168, VI) | betették az originarie és unice szót a §. elejére (1833 Kossuth Lajos CD32) | [Váradi Zsigmond] Bástától kapott engedélyt, hogy czímerébe a zászlóra a kétfejű sast betehesse (1866 Nagy Iván CD31) | Tersánszky elárvult biciklifékjét, papucsát teszi be [Mátyus Ferenc] a versbe, változtatja egy jelképrendszer elemévé (1972 Zentai Mária 2021029, 951) | Romhányi az előbbi felsorolásba nem tette be […] az amyloidra vonatkozó [vizsgálatait] (1995 Kádas István CD30) | a gyakorlatok közé alacsonyabb rendű feladatokat is betettek (2000 Figyelő CD2601).

3. ts ’〈írásművet, hírt stb. újságban, könyvben stb.〉 megjelentet, közzétesz’ ❖ az újjságba mind bé tegyék azt, a’ mit Ő Felsége ezután fog tselekedni (1786 Magyar Hírmondó C0274, 645) | egy későbbi kiadásba ismét be van az téve [ti. a vers] (1886 Jókai Mór C2334, 247) | Isten akarata volt az a gyenge pillanat, amikor én betettem a hirdetést, s amikor ön elolvasta és kivágta (1938 Benedek Marcell ford.–Martin du Gard 9042009, 824) | A hálózatba [ti. internetbe] – úgy látszik – mindenki azt tesz be, amit akar (1998 Természet Világa CD50).

4. ts ’Becsuk(va lezár) vmit.’

4a. ’〈ajtót, ablakot〉(csendesen, óvatosan) becsuk’ ❖ a szolga az ajtót ismét betette (1843 Petőfi Sándor ford.–Bernard 8366459, 52) | [a gyermek] hangtalanul, lassan-lassan betette maga után az ajtót (1935 Szabó Dezső 9623024, 108) | Az ablak, az meg nyitva volt, […] az betéve nem volt soha (1964 Sánta Ferenc 9585001, 57).

4b. (rég) ’〈szemét〉 behunyja, 〈száját〉 becsukja, bezárja’ ❖ hét egész óráig aluttam, a’ ki négy naptól fogva szememet se tettem-be (1779 Mészáros Ignác ford.–Leprince de Beaumont C3091, 241) | Bé tette a’ száját Vénus (1792 Sándor István ford.–Ovidius C3668, 227) | némelly emberek betett, mások pedig nyitva lévő állkaptzákkal halnak meg (1830 Zádor Elek ford.–Wigand 8532016, 11) | ne kiabálj, Szájadat betedd (1847 Petőfi Sándor C3502, 87) | Beteszem a szemem, mégis sikerül tán elaludni, hisz annyira fáradt vagyok (1945 Szép Ernő 9665040, 58).

4c. (kissé rég) ’〈könyvet, újságot stb.〉 behajtva v. összehajtva becsuk’ ❖ egy-egy Tzikkelyetskét […] fel-olvasván, bé-tettem a’ Bibliát (1781 Gombási István C1884, 16) | [Csengery Antal] forgatva a lapokat [ti. a könyv lapjait], itt-ott nehány sort elolvasott, aztán betette (1880 Deák Farkas CD57) | A ferdevállú szerzetes betette s feje fölé emelte a könyvét (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 346).

5. ts ’〈vmely (gyógy)intézményben, szálláshelyen stb.〉 elhelyez vkit, ill. segít v. kényszerít oda bemenni’ ❖ a consistorium [= egyháztanács] egy szegényt akar betenni [a kórházba] (1870 Orbán Balázs CD22) | elveszik őt tőlem erővel, és beteszik valamely kolostorba (1872 Jókai Mór CD18) | ott van a Klöster Matild nevelőintézete, hova […] betesznek egy fruskát, és egy udvari dáma jön ki helyette (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312017, 209) | jött egy csendőr. Abbahejbe mögfogott s bétett a fogdába (1941 Tamási Áron 9701013, 91) | Megígérte, hogy nem tesz be senkit a szobába (1966 Örkény István 9500018, 363) | egy öttagú menekült családot akartak betenni hozzájuk (1978 Lengyel Péter 9397003, 345).

6. ts (biz) ’〈vmely állásba, munkakörbe, csoportba stb.〉 helyez, beoszt, ill. bejuttat vkit’ ❖ valami hivatalba bé-teszszük ötet (1794 Bölöni Sámuel ford.–Berkeley C1177, 98) | Engem betettek egy regimentbe, sokáig voltam ott (1879 Teleki Sándor 8474004, 149) | [Hiripit] sokszor próbáltuk már tisztességesen felöltöztetni s betenni ide-oda díjnoknak (1881 Mikszáth Kálmán 8312031, 44) | Elvégzed idejében a jogot és majd az apád betesz, azaz betetet valami hivatalba (1933 Csathó Kálmán 9086004, 84) | [az edző] betesz egy botlábút a mezőnyjátékosok közé (2000 Rubicon CD17).

7. tn betesz vkinek, vminek (biz) ’csúnyán elbánik vmi vkivel, es. vmivel, nagy kárt okoz neki’ ❖ No, nekem is betett a halászat (1861 Merényi László C3085, 171) | A váltók tettek be minekünk (1882 Tolnai Lajos C4198, 160) | A két világháború, meg a huzamosan ingatag világhelyzet végképp betett az irodalmi illemtannak (1974 Orbán Ottó 2049043, 76) | A hitelintézetek többségének alaposan „betett” az orosz és a globális tőkepiaci válság (1999 Figyelő CD2601).

Fr: láb.

Vö. CzF. betėsz, betėtet, betétet, betéve, betėvő; ÉrtSz.; TESz. tesz; ÉKsz.; SzT. betėsz, ~, betétet, betétetik, betétettet, betétettetik; ÚMTsz.

betesz ige 9b
1. tárgyas
vminek a belsejébe, közepébe, belülre v. vmi közé, ill. folyadékba tesz, helyez, rak vmit, es. vkit
[az elültetendő szőlő]veſzſzket folyó vizben, vagy patakban be-teſzik, és tsak akkor ſzokták el-ültetni, mikor jól ki-bimboznak
(1780 Prónay Pál)
mikor az aláírt aktát megkapom, beteszem egy hivatalos borítékba, s elküldöm Erzsikének
(1883 Mikszáth Kálmán)
A négy szál ibolyát betette a versei közé, a noteszbe
(1922 Falu Tamás)
El kellett venni tőle [ti. a beteg asszonytól] a gyereket, betenni a bölcsőbe
(1941 Móricz Zsigmond)
Legyen szíves, segítsen, egy pótágyat kell betenni a hetvenegyesbe [ti. kórterembe]
(1989 Bólya Péter)
1a.
〈vmely tárgyat〉 a (rendeltetési) helyére behelyez, beilleszt
Istent imádsz? no hát imádd csak őt, (beteszi kardját) orozva én nem öllek meg
(1824–1825 Vörösmarty Mihály)
húgycsőbe betett katéterrel
(1897 PallasLex.)
az újonc tüzérek izgalmukban fordítva tették be a töltényt
(1931 Sárközi György)
[Józsefben] annyi praktikus érzék sincs, hogy egy biztosítékot betegyen
(1956 Németh László²)
hogyan lehet a tetőablakot utólag betenni
(1997 Lakáskultúra)
1b. (biz)
〈játékos labdát a kapuba v. a kosárba〉 berúg v. bedob, ill.〈támadójátékos labdát középre, ált. a gólhelyzetben levő játékostársához〉 továbbít, bead
félpályáról küld szabadrúgást Jeney I., Jeney II. fejeli Martinovich elé, aki kapásból beteszi
(1932 Nemzeti Sport dec. 9.)
két lasztival meglépett és betette
(1942 Nemzeti Sport nov. 3.)
1c.
begöngyöl, bebugyolál, becsomagol vmibe; beletesz
És vegyék mind a szolgálati edényeket, amelyekkel szolgálatot végeznek a szentélyben és tegyék be egy kék-bíbor ruhába
(1939 Hertz-Biblia ford.)
[Frédéric a rózsacsokrot] betette a papirosba
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
1d.
〈vmely tárgyat〉 (ideiglenesen) megőrzésre vhova elvisz és bead
[a levéltárba] szokták a’ nemesi családok betenni jószágaikról szóló okleveleiket megtartás, megőrzés végett
(1845 Szűcs István)
[A szűcsök kaszaszékét] betenném a múzeumunkba. Hadd tanuljanak belőle a népek még száz esztendő mulva is
(1934 Móra Ferenc)
a közönség nem azért megy színházba, hogy a kabátját betegye a ruhatárba, és aztán két, három óra múlva kivegye onnan
(1961 Kellér Dezső)
1e.
〈vmely pénzintézetbe, ill. vállalkozásba pénzösszeget〉 megőrzésre v. kamatozásra bead, ill. hozam reményében befektet
A betétbankoknál […] a részvényesek által betett pénz máshol nagyobb […] kamatra tétetik; illyenek hazánkban a takarék pénztárak
(1849 Lutter Ferdinánd)
[a grófné] betette a pénzt az árvák kasszájába
(1894 Pálffy Albert)
Ha kitudódik, hogy vezérigazgatója a tőzsdén játszik, a bank nyereségeit zsebrevágja, […] akkor megszűnik a bizalom nemcsak a betevő közönségnél, de a részvényeseknél, sőt az igazgatósági tagoknál is
(1912 Székely Ferenc)
A befektetett pénz […] látszólag ingyen van, pedig valójában éppen azért tették be a cégbe, hogy hasznot hozzon
(2000 Figyelő)
1f.
〈szerencse- v. társasjátékban, fogadáskor stb. pénzösszeget v. más értéket〉 tétként, zálogként, es. foglalóként letesz, bead
Zálogúl majd azt teszem be
(1844 Petőfi Sándor)
a játszótársak mindegyike a kezdésnél egy márkát betesz
(1888 Porzsolt Kálmán)
hogyan lehetne a tekejátékban a sánta női szabót bizonyosan megverni, ilyenformán a fogadásul betett ezüstforintosat jogosan birtokba venni
(1927 Krúdy Gyula)
László bátyám betette a garast, elsőségi joga van a vevésre
(1931 Oláh Gábor)
1g. (ritk)
〈adatot számítógépbe〉 bevisz, bejuttat
Kiirtjuk a Windowsból is, amit betett [a vírus]
(1998 Byte Magazin)
Beteszem – az adatot [a számítógépbe]
(1998 Byte Magazin)
1h. (rég)
〈lottójátékban vmely számokat〉 megtesz, megjátszik
a’ szerencse a’ lottókedvelőnek […] magukat a beteendő számokat megjelentve […] nyereséget hozott
(1847 Az okos sorsjátékos)
a lutrián sem jött ki az a három szám, melyet utólsó pénzén betett
(1875 Ábrányi Kornél²)
[a szobalány arra kérte Renant], mondjon neki számokat, amelyeket ő aztán betehessen a lutriba
(1913 Ambrus Zoltán)
2. tárgyas
〈vmely nagyobb (szöveg)egységbe, vminek a sorába, felsorolásba〉 beemelve, beillesztve annak elemévé, részévé tesz vmit
Az Originalisnak ſok nevezetes Articuluſait [= részeit] ki-hagyta a’ Német Fordító: a’ Magyar Fordításba azok be-tetettettek
(1795 Mindszenthy Sámuel)
betették az originarie és unice szót a §. elejére
(1833 Kossuth Lajos)
[Váradi Zsigmond] Bástától kapott engedélyt, hogy czímerébe a zászlóra a kétfejű sast betehesse
(1866 Nagy Iván)
Tersánszky elárvult biciklifékjét, papucsát teszi be [Mátyus Ferenc] a versbe, változtatja egy jelképrendszer elemévé
(1972 Zentai Mária)
Romhányi az előbbi felsorolásba nem tette be […] az amyloidra vonatkozó [vizsgálatait]
(1995 Kádas István)
a gyakorlatok közé alacsonyabb rendű feladatokat is betettek
(2000 Figyelő)
3. tárgyas
〈írásművet, hírt stb. újságban, könyvben stb.〉 megjelentet, közzétesz
az újjságba mind bé tegyék azt, a’ mit Ő Felsége ezután fog tselekedni
(1786 Magyar Hírmondó)
egy későbbi kiadásba ismét be van az téve [ti. a vers]
(1886 Jókai Mór)
Isten akarata volt az a gyenge pillanat, amikor én betettem a hirdetést, s amikor ön elolvasta és kivágta
(1938 Benedek Marcell ford.Martin du Gard)
A hálózatba [ti. internetbe] – úgy látszik – mindenki azt tesz be, amit akar
(1998 Természet Világa)
4. tárgyas
Becsuk(va lezár) vmit.
4a.
〈ajtót, ablakot〉 (csendesen, óvatosan) becsuk
a szolga az ajtót ismét betette
(1843 Petőfi Sándor ford.Bernard)
[a gyermek] hangtalanul, lassan-lassan betette maga után az ajtót
(1935 Szabó Dezső)
Az ablak, az meg nyitva volt, […] az betéve nem volt soha
(1964 Sánta Ferenc)
4b. (rég)
〈szemét〉 behunyja, 〈száját〉 becsukja, bezárja
hét egész óráig aluttam, a’ ki négy naptól fogva szememet se tettem-be
(1779 Mészáros Ignác ford.Leprince de Beaumont)
Bé tette a’ száját Vénus
(1792 Sándor István ford.Ovidius)
némelly emberek betett, mások pedig nyitva lévő állkaptzákkal halnak meg
(1830 Zádor Elek ford.Wigand)
ne kiabálj, Szájadat betedd
(1847 Petőfi Sándor)
Beteszem a szemem, mégis sikerül tán elaludni, hisz annyira fáradt vagyok
(1945 Szép Ernő)
4c. (kissé rég)
〈könyvet, újságot stb.〉 behajtva v. összehajtva becsuk
egy-egy Tzikkelyetskét […] fel-olvasván, bé-tettem a’ Bibliát
(1781 Gombási István)
[Csengery Antal] forgatva a lapokat [ti. a könyv lapjait], itt-ott nehány sort elolvasott, aztán betette
(1880 Deák Farkas)
A ferdevállú szerzetes betette s feje fölé emelte a könyvét
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
5. tárgyas
〈vmely (gyógy)intézményben, szálláshelyen stb.〉 elhelyez vkit, ill. segít v. kényszerít oda bemenni
a consistorium [= egyháztanács] egy szegényt akar betenni [a kórházba]
(1870 Orbán Balázs)
elveszik őt tőlem erővel, és beteszik valamely kolostorba
(1872 Jókai Mór)
ott van a Klöster Matild nevelőintézete, hova […] betesznek egy fruskát, és egy udvari dáma jön ki helyette
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
jött egy csendőr. Abbahejbe mögfogott s bétett a fogdába
(1941 Tamási Áron)
Megígérte, hogy nem tesz be senkit a szobába
(1966 Örkény István)
egy öttagú menekült családot akartak betenni hozzájuk
(1978 Lengyel Péter)
6. tárgyas (biz)
〈vmely állásba, munkakörbe, csoportba stb.〉 helyez, beoszt, ill. bejuttat vkit
valami hivatalba bé-teszszük ötet
(1794 Bölöni Sámuel ford.Berkeley)
Engem betettek egy regimentbe, sokáig voltam ott
(1879 Teleki Sándor)
[Hiripit] sokszor próbáltuk már tisztességesen felöltöztetni s betenni ide-oda díjnoknak
(1881 Mikszáth Kálmán)
Elvégzed idejében a jogot és majd az apád betesz, azaz betetet valami hivatalba
(1933 Csathó Kálmán)
[az edző] betesz egy botlábút a mezőnyjátékosok közé
(2000 Rubicon)
7. tárgyatlan betesz vkinek, vminek (biz)
csúnyán elbánik vmi vkivel, es. vmivel, nagy kárt okoz neki
No, nekem is betett a halászat
(1861 Merényi László)
A váltók tettek be minekünk
(1882 Tolnai Lajos)
A két világháború, meg a huzamosan ingatag világhelyzet végképp betett az irodalmi illemtannak
(1974 Orbán Ottó)
A hitelintézetek többségének alaposan „betett” az orosz és a globális tőkepiaci válság
(1999 Figyelő)
Fr: láb
Vö. CzF. betėsz, betėtet, betétet, betéve, betėvő; ÉrtSz.; TESz. tesz; ÉKsz.; SzT. betėsz, ~, betétet, betétetik, betétettet, betétettetik; ÚMTsz.

Beállítások