betéti mn 1B3

1. (Pénz) ’olyan 〈pénzintézet, ill. gazdasági terület〉, amely pénzösszegek betétként való elhelyezésével foglalkozik, ilyen tevékenységre épül’ ❖ Az „első betéti hitelbank” megalakítása (1885 Rózsaági Antal C3642, 148) | a betevők figyelembe veszik az illető betéti intézet megbizhatóságát is (1893 PallasLex. CD02) | Pénzintézetek vagy a bank- és betéti üzlettel foglalkozó más cégek és biztosító intézetek folyószámlára elhelyezett betéteikről igazolási kötelezettség nélkül szabadon rendelkezhetnek (1919 Világ 2115001, 5) | [az Iparbankháznál] ugyan január végéig vezettek vállalkozói számlákat, azonban február elején a teljes betéti üzletágat felszámolják (1996 Figyelő CD2601).

1a. (Pénz) ’pénzintézetben betétként elhelyezett, betétként létező v. a betétként való elhelyezésből származó’ ❖ A losonczi takarékpénztár jelen állása következő: […] Betéti öszveg 4 kamatra 13,160 ft (1847 Hetilap CD61) | [a postatakarékpénztár] 96.166,800 K-t kitevő betéti állománya (1911 RévaiNagyLex. C5699, 237) | A betéti hozamok (az állami támogatás, s az évi 3 százalékos kamatok) összességében csak egy évi 14,5 százalékos szintnek felelnek meg (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. (Pénz) ’ilyen betéttel, annak elhelyezésével v. az elhelyezés körülményeivel, feltételeivel kapcs., azzal összefüggő, azt meghatározó, ill. azzal foglalkozó’ ❖ betéti kamatláb (1900 Budapesti Hírlap márc. 14. C0055, 12) | betéti szabálytalanságokkal (1993 Országgyűlési Napló CD62) | ha valaki kénytelen felmondani a betéti szerződést, kamat nélkül vagy legalább is minimális kamattal együtt juthat a befektetett összeghez (1995 Figyelő CD2601) | A visszatartott letét összegét az Alitalia jelenleg egy magyar banknál vezetett betéti számlán tartja (1996 Magyar Hírlap CD09) | A betéti időszak végén az ügyfelek hitelfelvételre válnak jogosulttá (1996 Magyar Hírlap CD09) | értékpapír- és betéti ügyintézők (1997 Figyelő CD2601).

1c. (Pénz) ’pénzösszeg pénzintézeti elhelyezésének tényét, körülményeit, ill. az összeg nagyságát stb. rögzítő, dokumentáló 〈okmány, hivatalos irat〉’ ❖ Az eddig begyült 270 darab körmöczi arany […] a takarék-pénztárba, betéti-könyvecskéje a főiskola pénztárába tétetik (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a csiktaplóczai hitelszövetkezet pedig 7 betéti könyvet [osztott ki] 350 lej értékben (1939 Független Újság 2126001, 6) | betéti bizonylatok (1988 Tények könyve CD37) | A fejlődő bankszámlaszolgáltatásokkal párhuzamosan azonban csökkent a – kinyomtatás és más egyéb költség miatt – drága betéti okmányok jelentősége és nőtt a számlán leköthető betétek, illetve a takarékszámlák szerepe (1998 Magyar Hírlap CD09) | bemutatóra szóló betéti okiratokkal (2000 Figyelő CD2601).

2. (tulajdonnév részeként is) (Jog) ’olyan 〈gazdasági társulás (tagja)〉, amelynek alaptőkéjét a tagok betétként nyújtott vagyoni szolgáltatása adja’ ❖ A közkereseti és betéti tagok nyereségének és veszteségének felosztásáról (1873–1876 Magyar írók élete CD27) | A francia és a német kereskedelmi törvény, a magyar keresk. törvénytől elütően, a szoros értelemben fogott betéti társaságokon kívül az ú. n. részvényes betéti társaságokat, ill. betéti részvénytársaságokat is elismeri (1911 RévaiNagyLex. C5699, 238) | Investbank Műszaki Fejlesztési Bank Betéti Társulás (1987 Tények könyve CD37) | Az Ipari Szövetkezeti Fejlesztési Bank Rt. (korábban: Ipari Szövetkezetek Fejlesztési Társulása) 1984-ben mint betéti társulás kezdte meg működését. 1987-ben – 1 milliárd forint alaptőkével – részvénytársasággá alakult (2000 Pillich László CD58) betéti társaság (tulajdonnév részeként is) (Jog) ’bel- és kültag(ok) által létrehozott gazdasági társaság, amelyben a beltag korlátlanul, a kültag a társaság vagyoni tőkéjéhez járuló betéte mértékében felelős a társaság tartozásaiért’ ❖ Az accomenda [szerződési viszony] a modern betéti társaságnak képezi alapját (1893 PallasLex. CD02) | [A Soproni Szemlét] kiadja: a Kisalföld Kiadó Betéti Társaság Főszerkesztő: Mollay Károly (1991 Soproni Szemle CD52) | Egerben egy betéti társaság szerveződött postai szolgáltatások nyújtására (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’gazdasági társaság betétjeként megjelenő, ill. ilyen betéttel kapcs., azzal összefüggő’ ❖ A’ befizetés a’ kereskedői-testület épületében, a’ bankosztályzatban a’ Duna felől, délelőtti 9 órától 12-ig ’s délutáni 3-tól 6-ig, a’ bankválasztmány nevében: Ullmann Móricz, Havas József, Wodjáner Samu és Sartory J. G. urak aláirásával ellátott […] betéti-jegyek iránt lesz teljesitendő (1842 Pesti Hírlap CD61) | betét, betétel játéknál vagy társas kereskedésnél; […] betéti tőke (1896 PallasLex. CD02) | A betéti szerződés XXIII. pontja értelmében özv. Flandorfferné köteles volt a kiválás évében, a kiválás napjáig a mérleg szerinti tiszta nyereséget a betéti tőke részarányában kifizetni (1993 Horváth Zoltán² CD52).

Vö. CzF.; ÉKsz.

betéti melléknév 1B3
1. (Pénz)
olyan 〈pénzintézet, ill. gazdasági terület〉, amely pénzösszegek betétként való elhelyezésével foglalkozik, ilyen tevékenységre épül
Az „első betéti hitelbank” megalakítása
(1885 Rózsaági Antal)
a betevők figyelembe veszik az illető betéti intézet megbizhatóságát is
(1893 PallasLex.)
Pénzintézetek vagy a bank- és betéti üzlettel foglalkozó más cégek és biztosító intézetek folyószámlára elhelyezett betéteikről igazolási kötelezettség nélkül szabadon rendelkezhetnek
(1919 Világ)
[az Iparbankháznál] ugyan január végéig vezettek vállalkozói számlákat, azonban február elején a teljes betéti üzletágat felszámolják
(1996 Figyelő)
1a. (Pénz)
pénzintézetben betétként elhelyezett, betétként létező v. a betétként való elhelyezésből származó
A losonczi takarékpénztár jelen állása következő: […] Betéti öszveg 4 kamatra 13,160 ftforint
(1847 Hetilap)
[a postatakarékpénztár] 96.166,800 Kkorona-t kitevő betéti állománya
(1911 RévaiNagyLex.)
A betéti hozamok (az állami támogatás, s az évi 3 százalékos kamatok) összességében csak egy évi 14,5 százalékos szintnek felelnek meg
(1997 Magyar Hírlap)
1b. (Pénz)
ilyen betéttel, annak elhelyezésével v. az elhelyezés körülményeivel, feltételeivel kapcs., azzal összefüggő, azt meghatározó, ill. azzal foglalkozó
betéti kamatláb
(1900 Budapesti Hírlap márc. 14.)
betéti szabálytalanságokkal
(1993 Országgyűlési Napló)
ha valaki kénytelen felmondani a betéti szerződést, kamat nélkül vagy legalább is minimális kamattal együtt juthat a befektetett összeghez
(1995 Figyelő)
A visszatartott letét összegét az Alitalia jelenleg egy magyar banknál vezetett betéti számlán tartja
(1996 Magyar Hírlap)
A betéti időszak végén az ügyfelek hitelfelvételre válnak jogosulttá
(1996 Magyar Hírlap)
értékpapír- és betéti ügyintézők
(1997 Figyelő)
1c. (Pénz)
pénzösszeg pénzintézeti elhelyezésének tényét, körülményeit, ill. az összeg nagyságát stb. rögzítő, dokumentáló 〈okmány, hivatalos irat〉
Az eddig begyült 270 darab körmöczi arany […] a takarék-pénztárba, betéti-könyvecskéje a főiskola pénztárába tétetik
(1859 Vasárnapi Újság)
a csiktaplóczai hitelszövetkezet pedig 7 betéti könyvet [osztott ki] 350 lej értékben
(1939 Független Újság)
betéti bizonylatok
(1988 Tények könyve)
A fejlődő bankszámlaszolgáltatásokkal párhuzamosan azonban csökkent a – kinyomtatás és más egyéb költség miatt – drága betéti okmányok jelentősége és nőtt a számlán leköthető betétek, illetve a takarékszámlák szerepe
(1998 Magyar Hírlap)
bemutatóra szóló betéti okiratokkal
(2000 Figyelő)
2. (tulajdonnév részeként is) (Jog)
olyan 〈gazdasági társulás (tagja), amelynek alaptőkéjét a tagok betétként nyújtott vagyoni szolgáltatása adja
A közkereseti és betéti tagok nyereségének és veszteségének felosztásáról
(1873–1876 Magyar írók élete)
A francia és a német kereskedelmi törvény, a magyar keresk.kereskedelmi törvénytől elütően, a szoros értelemben fogott betéti társaságokon kívül az ú. n.úgynevezett részvényes betéti társaságokat, ill.illetve betéti részvénytársaságokat is elismeri
(1911 RévaiNagyLex.)
Investbank Műszaki Fejlesztési Bank Betéti Társulás
(1987 Tények könyve)
Az Ipari Szövetkezeti Fejlesztési Bank Rt.Részvénytársaság (korábban: Ipari Szövetkezetek Fejlesztési Társulása) 1984-ben mint betéti társulás kezdte meg működését. 1987-ben – 1 milliárd forint alaptőkével – részvénytársasággá alakult
(2000 Pillich László)
betéti társaság (tulajdonnév részeként is)
(Jog)
bel- és kültag(ok) által létrehozott gazdasági társaság, amelyben a beltag korlátlanul, a kültag a társaság vagyoni tőkéjéhez járuló betéte mértékében felelős a társaság tartozásaiért
Az accomenda [szerződési viszony] a modern betéti társaságnak képezi alapját
(1893 PallasLex.)
[A Soproni Szemlét] kiadja: a Kisalföld Kiadó Betéti Társaság Főszerkesztő: Mollay Károly
(1991 Soproni Szemle)
Egerben egy betéti társaság szerveződött postai szolgáltatások nyújtására
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
gazdasági társaság betétjeként megjelenő, ill. ilyen betéttel kapcs., azzal összefüggő
A’ befizetés a’ kereskedői-testület épületében, a’ bankosztályzatban a’ Duna felől, délelőtti 9 órától 12-ig ’s délutáni 3-tól 6-ig, a’ bankválasztmány nevében: Ullmann Móricz, Havas József, Wodjáner Samu és Sartory J. G. urak aláirásával ellátott […] betéti-jegyek iránt lesz teljesitendő
(1842 Pesti Hírlap)
betét, betétel játéknál vagy társas kereskedésnél; […] betéti tőke
(1896 PallasLex.)
A betéti szerződés XXIII. pontja értelmében özv.özvegy Flandorfferné köteles volt a kiválás évében, a kiválás napjáig a mérleg szerinti tiszta nyereséget a betéti tőke részarányában kifizetni
(1993 Horváth Zoltán²)
Vö. CzF.; ÉKsz.

Beállítások