betör ige 1c6

1. ts ’〈felületet, üreges tárgyat, dolgot〉(erős ütéssel v. dobással) bezúz, beszakít’ ❖ Mért hagytad folyamát a’ Koldus cſatának, Ha, mint nagy méreggel egy-máshoz kapának, Bé-törte volna egy fejét baj társának, Ki lett volna oka ember’ halálának? (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 180) | [az ellenségnek] vére vagyon, mellyet fényes kardjával elonthat, S csontból áll, mellyet súlyos buzogánya betörhet (1823–1824 Vörösmarty Mihály C4534, 156) | Oh az az eső! Csuda, hogy az ablakot be nem töri (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [a vastag jeget] súlyos ütésekkel lehet csak betörni (1957 Kovácsics Sándor CD52) | a szomszédos szakközépiskola egyik tanulója kővel valóban betörte a templom kétszárnyas ablakának egyik üvegtábláját (1997 Országgyűlési Napló CD62) | Kérését a bíró elutasította, mire a férfi a teremből kifelé menet ököllel betörte a tárgyaló üvegfalát (1999 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈elővigyázatlansága v. baleset folytán vmely üreges, csontos testrészét〉 annyira beüti, hogy (súlyos sérülést okozó) törés, zúzódás keletkezik rajta’ ❖ Lord Hood a’ Bástia várának kö falaiba bé töri a’ maga fejét (1794 Bécsi Magyar Merkurius C0343, 767) | [a szerencsétlenül járt Bán] orra nyergét törte-bé, ’s az felette veszedelmes dolog (1807 Kazinczy Ferenc C2557, 555) | [a madár saját tükörképéről] azt hiszi, hogy az egy másik hím, nekiszalad a tükörnek és betöri rajta a saját fejét (1925 Móra Ferenc 9459025, 75) | hanyatt esett, a fejét is betörte (1985 Bodor Pál 1019006, 24).

2. ts ’〈ajtót, kaput〉 erős ütéssel, lövéssel megrongálva erőszakkal kinyit, es. az ajtófélfából kiszakítva bedönt’ ❖ De a’ [római] Nép már egéſz tüzben lévén, reá ment a’ [francia követ] házára is: le-rontotta az új Frantzia Tzimert, ’s bé-törte a’ kapukat (1793 Magyar Hírmondó 7444082, 130) | kizártak! […] Heh, nyissák ki! Megjöttem! Nyissák ki, mert betöröm (1863 Szigligeti Ede 8446014, 20) | mivel a kopogtatásra az ajtók föl nem nyiltak, hivatalosan betörték (1897 Kazár Emil C2512, 99) | [a fejedelem] két vadászával eltorlaszolta magát a hátsó kamrában. A gránátosok puskatussal betörték az ajtót (1936 Herczeg Ferenc 9241004, 238) | [a faltörő kos elején] hatalmas gerenda volt, melynek végét fém borította; ezzel lehetett a város kapuját vagy falát betörni (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2a. ts (rég) ’〈helységet〉 ajtaját v. kapuját, es. falát megrongálva v. bedöntve erőszakkal kinyit, hogy behatolva elfoglalja, ill. kifossza, kirabolja’ ❖ Bé-törték a’ Sz. Leonhard kapujánál lév tömlötzöt (1793 Magyar Hírmondó 7444084, 467) | azon éjjel Ura szobáját bé törte (1808 Hazai és Külföldi Tudósítások C0191, 180) | A zsidókat verték, ablakaikat bezúzták, boltjaikat betörték (1881 Boross Mihály C1152, 20).

2b. tn ’lopás, rablás szándékával erőszakosan behatol vhova v. vkihez’ ❖ éjjeli latrok, a’ kik egy bánkirnál törnek-be (1802 Schedius Lajos ford.–Le Sage C3714, 17) | házunkba bétörnek a tolvajok (1860 Vasárnapi Újság CD56) | az éjjel betörtek egy jónevű részvénytársasághoz s 8 pengő 40 fillér volt a kasszában (1931 Nagy Lajos 9472014, 87) | Betörtek délután, és ezüstöket loptak (1988 Lengyel Péter 9397006, 165).

2c. tn ’〈számítógépes rendszerbe, hálózatba〉 adatszerzés, a biztonsági rések felderítése stb. céljából illetéktelenül behatol vki’ ❖ Az elmúlt évek során a hálózatba nem törtek be illetéktelenek (1998 Byte Magazin CD38) | Minél kifinomultabb rendszerek jelennek meg, a kalózok annál elszántabban próbálnak betörni (1999 Byte Magazin CD38).

3. ts ’〈dulakodás közben a másik fél megfeszített derekát〉 behajlítja, megtöri’ ❖ elkezdtünk dulakodni. […]. A Muki dühös volt, hogy a derekamat nem hagyom olyan könnyedén betörni (1888 Jókai Mór C2315, 57) | [Miklós] magához rántotta a lányt, betörte a derekát, a szájára csókolt, fölkapta… (1936 Kolozsvári Grandpierre Emil C2722, 102).

3a. (Sp) ’〈birkózó az ellenfélnek hídban kifeszített derekát〉 benyomja, megtöri’ ❖ [Pay’r] a dán világbajnokot is két vállára hozta, de energia hijján nem tudta letartani, s mikor emez Pay’rt csipődobással elgáncsolta, s hidját betörte, a harmadik hely Jensennek volt biztositva (1908 Pesti Hírlap aug. 23. C5656, 38).

4. ts ’〈szűk, merev ruhadarabot, kül. cipőt〉 puhítással, hajlítással a testformához idomít’ ❖ [az új cipőt] be kell törni, meg kell szokni (1997 Magyar Hírlap CD09).

5. ts ’〈szilaj, vad v. munkához nem szokott állatot, kül. lovat〉 kezességre szoktat, ill. bizonyos feladat végzésére beidomít’ ❖ Csak nagy kinlódással tudták hosszas idő mulva betörni [a két ökröt] (1891 Móricz Pál¹ C3209, 44) | én ezt a csikót, amivel ketten se bírnak, egyedül betöröm maguknak egy óra alatt (1943 Tersánszky Józsi Jenő C4122, 215) | az ókor embere pányvával összefogdosta, „összegyűjtötte” […] a kóborló vadszamarakat, s a háziasítás nevelő szándékával betörte teherhordó állatnak (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

5a. ’〈húzódozó személyt〉 vminek az elviselésére v. (el)végzésére kényszerít’ ❖ [az] alkalmi színészegyüttest a rendezőnek nem sikerült betörni a minden megszokásukkal ellenkező játékstílusba (1937 Schöpflin Aladár CD10) | Őrmester dühösen topog, majd betöri ő ezt a civil csürhét! (1969 e. Lengyel József 9395018, 196) | [a pásztorlegények] vad, nyers próbákkal szinte betörték az ő külön erkölcsükre a fiatalabbakat (2000 Magyar néprajz CD47) | Itt van a teljesen tanulatlan cigányság, a népesség öt százaléka. Most kezdik betörni őket az iparba, de ezzel még nem integrálódtak: falusiból városi gettólakókká válnak (2000 Haraszti Miklós CD17).

6. tn ’〈ellenséges hadsereg(gel vki)〉 a védett vonalon keresztül, ill. az országhatáron át váratlanul behatol, benyomul vhova’ ❖ [XII. Károly svéd király] elsben-is maga Ostgotlandi Regimenttyével tört-bé a’ Moskák közzé (1792 Gvadányi József ford.–Voltaire C1941, 168) | Jellasics parancsot kapott több mint negyvenezer főnyi rendes sereg élén betörni Magyarországba (1881 Kossuth Lajos 8250003, 212) | az oroszok kissé távolabb tőlünk betörtek a vonalainkba, és a hátunk mögé kerültek (1973 Gion Nándor 9190007, 230).

7. tn (átv is) ’〈ember, es. állat (nagy tömegben)(vmin, vkin keresztültörve) hirtelen, meglepetésszerűen behatol, beront vhova v. vkihez’ ❖ olvassák … Végre [Thészeusz] pokolba miképp tört-be Barátja miatt (1790 Orpheus C1506, 137) | ezen szempillantásban betört a’ kocsis az inasokonn keresztl a’ szálába (1808 Verseghy Ferenc ford.–Unger C4424, 284) | Uram betörtek már a’ kis kapun. Fuss, vagy legitten elszorúlsz velünk (1823 Vörösmarty Mihály 8524392, 227) | [a lányát kereső Sáromberkyné] betört a grófnéhoz, – az nem látta Lizandrát (1885 Jókai Mór CD18) | be kell zárni a disznót, mert az összeront mindent, betör a kertbe (1940 Veres Péter C4411, 56) | Nyilas jobbról betört a Vasas büntetőterületére, középre lőtt labdája némi kacskaringó után a hátra érkező Faragó lábára, onnan pedig a kapuba vágódott (1994 Magyar Hírlap CD09).

7a. ts betöri magát (rég) ’〈nehezen hozzáférhető helyre〉 erővel, ügyességgel bejut, beverekszi magát’ ❖ Már a’ Pártütő ſereg Megabiſe vezérléſe alatt annyira ment, hogy magát a’ nagyobb udvarba bé-törte (1793 Egervári Ignác ford.–Metastasio C2991, 287) | az égő Kápolnába bé-törvén magokat (1810 Dugonics András C1479, 66) | most is e miatt [ti. hogy a gyerekeinek kenyeret adhasson] törte be magát István a vásárra (1899 Cserzy Mihály C1302, 161).

7b. tn ’〈káros, ártalmas dolog, jelenség〉 vhova behatol, bejut(, és ott elterjed, elszaporodik)’ ❖ [a sebek elfertőzésekor és a gyermekágyi láznál] legtöbbször u. n. vegyes fertőzések forognak fenn, azaz genyedést okozó coccusok [= gömb alakú baktériumok] egyéb oly bakteriumokkal, melyek a vérpályába betörnek és genyedést nem okoznak (1897 PallasLex. CD02) | [1831-ben Galicziába] Oroszországból betört a cholera (1908 Magyar írók élete CD27) | [ha az erkölcs és a jog] meginog, a káosz tör be a világba (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | [A fűz- és nyírlápok] kis területeik miatt könnyen sebezhetők, bolygatott termőhelyeikre a gyomfajok gyorsan betörnek (1998 Tények könyve CD37).

7c. tn (vál) ’hirtelen megjelenik vhol, és (vmivel, vmi által) váratlan, gyors sikert ér el’ ❖ Ha én egyszer megindulok és betörök a legúribb társaságba, olyan helyet juttatok önnek ott … Férjhez mehet a legelőkelőbb emberhez (1917 Bródy Sándor C1190, 99) | a népdal betört az iskolába, nagyrészt a hivatalos pedagógia ellenére, s ahol csak bejutott, a tanuló ifjúság mindenütt nagy lelkesedéssel állott melléje (1945 Kodály Zoltán 9341004, 165) | betört a divat a faluba is (1958 Magyar Nemzet okt. 7. C0354, 7) | nyugati piacra elsősorban biotermékkel tudnánk betörni (1991 Országgyűlési Napló CD62) | [Petőfi] rendkívül korán betört az irodalmi életbe: friss hangú, az uralkodó divatokat egyszerre követő és sértő verseivel már 1842-től felhívta magára a figyelmet (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

8. tn ’〈áramló anyag, dolog〉(résen, nyíláson át) nagy erővel beárad, beözönlik vhova’ ❖ a’ valóságnak súgárja bé-törhetett (1790 Verseghy Ferenc 7033004, 203) | a villám vakító fénye a hasadékon betört (1843 Gondol Dániel ford.–Dickens C1889, 201) | A novemberi eső betört a pinczékbe (1882 Kazár Emil C2511, 24) | Kint az udvaron zajongtak a gyerekek és durva csörömpöléssel törtek be ide a hangok a nyugodalmas falak közé (1928 Kassák Lajos CD10) | Téli időjárásunkat a nyugat, délnyugat felől érkező óceáni, ritkán a mediterrán eredetű meleg levegő, valamint az északkeletről betörő hideg légtömegek alakítják (1997 Magyarország földje CD05).

8a. (ritk) ’〈természeti jelenség (időszaka)〉 hirtelen, váratlanul bekövetkezik, ill. megkezdődik’ ❖ még a’ betörő éjnek sötéte előtt – oda szándékozván érni (1836 Gaal József C1790, 103) | Kihalt utcákra a tél betör (1975 Kiss Dénes 9337029, 39) | a könyörtelenül betörő kánikulában (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, betört; ÚMTsz.

betör ige 1c6
1. tárgyas
〈felületet, üreges tárgyat, dolgot〉 (erős ütéssel v. dobással) bezúz, beszakít
Mért hagytad folyamát a’ Koldus cſatának, Ha, mint nagy méreggel egy-máshoz kapának, Bé-törte volna egy fejét baj társának, Ki lett volna oka ember’ halálának?
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
[az ellenségnek] vére vagyon, mellyet fényes kardjával elonthat, S csontból áll, mellyet súlyos buzogánya betörhet
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
Oh az az eső! Csuda, hogy az ablakot be nem töri
(1860 Vasárnapi Újság)
[a vastag jeget] súlyos ütésekkel lehet csak betörni
(1957 Kovácsics Sándor)
a szomszédos szakközépiskola egyik tanulója kővel valóban betörte a templom kétszárnyas ablakának egyik üvegtábláját
(1997 Országgyűlési Napló)
Kérését a bíró elutasította, mire a férfi a teremből kifelé menet ököllel betörte a tárgyaló üvegfalát
(1999 Magyar Hírlap)
1a.
〈elővigyázatlansága v. baleset folytán vmely üreges, csontos testrészét〉 annyira beüti, hogy (súlyos sérülést okozó) törés, zúzódás keletkezik rajta
Lord Hood a’ Bástia várának kö falaiba bé töri a’ maga fejét
(1794 Bécsi Magyar Merkurius)
[a szerencsétlenül járt Bán] orra nyergét törte-bé, ’s az felette veszedelmes dolog
(1807 Kazinczy Ferenc)
[a madár saját tükörképéről] azt hiszi, hogy az egy másik hím, nekiszalad a tükörnek és betöri rajta a saját fejét
(1925 Móra Ferenc)
hanyatt esett, a fejét is betörte
(1985 Bodor Pál)
2. tárgyas
〈ajtót, kaput〉 erős ütéssel, lövéssel megrongálva erőszakkal kinyit, es. az ajtófélfából kiszakítva bedönt
De a’ [római] Nép már egéſz tüzben lévén, reá ment a’ [francia követ] házára is: le-rontotta az új Frantzia Tzimert, ’s bé-törte a’ kapukat
(1793 Magyar Hírmondó)
kizártak! […] Heh, nyissák ki! Megjöttem! Nyissák ki, mert betöröm
(1863 Szigligeti Ede)
mivel a kopogtatásra az ajtók föl nem nyiltak, hivatalosan betörték
(1897 Kazár Emil)
[a fejedelem] két vadászával eltorlaszolta magát a hátsó kamrában. A gránátosok puskatussal betörték az ajtót
(1936 Herczeg Ferenc)
[a faltörő kos elején] hatalmas gerenda volt, melynek végét fém borította; ezzel lehetett a város kapuját vagy falát betörni
(1995 Jubileumi kommentár)
2a. tárgyas (rég)
〈helységet〉 ajtaját v. kapuját, es. falát megrongálva v. bedöntve erőszakkal kinyit, hogy behatolva elfoglalja, ill. kifossza, kirabolja
Bé-törték a’ Sz.Szent Leonhard kapujánál lév tömlötzöt
(1793 Magyar Hírmondó)
azon éjjel Ura szobáját bé törte
(1808 Hazai és Külföldi Tudósítások)
A zsidókat verték, ablakaikat bezúzták, boltjaikat betörték
(1881 Boross Mihály)
2b. tárgyatlan
lopás, rablás szándékával erőszakosan behatol vhova v. vkihez
éjjeli latrok, a’ kik egy bánkirnál törnek-be
(1802 Schedius Lajos ford.Le Sage)
házunkba bétörnek a tolvajok
(1860 Vasárnapi Újság)
az éjjel betörtek egy jónevű részvénytársasághoz s 8 pengő 40 fillér volt a kasszában
(1931 Nagy Lajos)
Betörtek délután, és ezüstöket loptak
(1988 Lengyel Péter)
2c. tárgyatlan
〈számítógépes rendszerbe, hálózatba〉 adatszerzés, a biztonsági rések felderítése stb. céljából illetéktelenül behatol vki
Az elmúlt évek során a hálózatba nem törtek be illetéktelenek
(1998 Byte Magazin)
Minél kifinomultabb rendszerek jelennek meg, a kalózok annál elszántabban próbálnak betörni
(1999 Byte Magazin)
3. tárgyas
〈dulakodás közben a másik fél megfeszített derekát〉 behajlítja, megtöri
elkezdtünk dulakodni. […]. A Muki dühös volt, hogy a derekamat nem hagyom olyan könnyedén betörni
(1888 Jókai Mór)
[Miklós] magához rántotta a lányt, betörte a derekát, a szájára csókolt, fölkapta…
(1936 Kolozsvári Grandpierre Emil)
3a. (Sp)
〈birkózó az ellenfélnek hídban kifeszített derekát〉 benyomja, megtöri
[Pay’r] a dán világbajnokot is két vállára hozta, de energia hijján nem tudta letartani, s mikor emez Pay’rt csipődobással elgáncsolta, s hidját betörte, a harmadik hely Jensennek volt biztositva
(1908 Pesti Hírlap aug. 23.)
4. tárgyas
〈szűk, merev ruhadarabot, kül. cipőt〉 puhítással, hajlítással a testformához idomít
[az új cipőt] be kell törni, meg kell szokni
(1997 Magyar Hírlap)
5. tárgyas
〈szilaj, vad v. munkához nem szokott állatot, kül. lovat〉 kezességre szoktat, ill. bizonyos feladat végzésére beidomít
Csak nagy kinlódással tudták hosszas idő mulva betörni [a két ökröt]
(1891 Móricz Pál¹)
én ezt a csikót, amivel ketten se bírnak, egyedül betöröm maguknak egy óra alatt
(1943 Tersánszky Józsi Jenő)
az ókor embere pányvával összefogdosta, „összegyűjtötte” […] a kóborló vadszamarakat, s a háziasítás nevelő szándékával betörte teherhordó állatnak
(1995 Jubileumi kommentár)
5a.
〈húzódozó személyt〉 vminek az elviselésére v. (el)végzésére kényszerít
[az] alkalmi színészegyüttest a rendezőnek nem sikerült betörni a minden megszokásukkal ellenkező játékstílusba
(1937 Schöpflin Aladár)
Őrmester dühösen topog, majd betöri ő ezt a civil csürhét!
(1969 e. Lengyel József)
[a pásztorlegények] vad, nyers próbákkal szinte betörték az ő külön erkölcsükre a fiatalabbakat
(2000 Magyar néprajz)
Itt van a teljesen tanulatlan cigányság, a népesség öt százaléka. Most kezdik betörni őket az iparba, de ezzel még nem integrálódtak: falusiból városi gettólakókká válnak
(2000 Haraszti Miklós)
6. tárgyatlan
〈ellenséges hadsereg(gel vki) a védett vonalon keresztül, ill. az országhatáron át váratlanul behatol, benyomul vhova
[XII. Károly svéd király] elsben-is maga Ostgotlandi Regimenttyével tört-bé a’ Moskák közzé
(1792 Gvadányi József ford.Voltaire)
Jellasics parancsot kapott több mint negyvenezer főnyi rendes sereg élén betörni Magyarországba
(1881 Kossuth Lajos)
az oroszok kissé távolabb tőlünk betörtek a vonalainkba, és a hátunk mögé kerültek
(1973 Gion Nándor)
7. tárgyatlan (átv is)
〈ember, es. állat (nagy tömegben) (vmin, vkin keresztültörve) hirtelen, meglepetésszerűen behatol, beront vhova v. vkihez
olvassák … Végre [Thészeusz] pokolba miképp tört-be Barátja miatt
(1790 Orpheus)
ezen szempillantásban betört a’ kocsis az inasokonn keresztl a’ szálába
(1808 Verseghy Ferenc ford.Unger)
Uram betörtek már a’ kis kapun. Fuss, vagy legitten elszorúlsz velünk
(1823 Vörösmarty Mihály)
[a lányát kereső Sáromberkyné] betört a grófnéhoz, – az nem látta Lizandrát
(1885 Jókai Mór)
be kell zárni a disznót, mert az összeront mindent, betör a kertbe
(1940 Veres Péter)
Nyilas jobbról betört a Vasas büntetőterületére, középre lőtt labdája némi kacskaringó után a hátra érkező Faragó lábára, onnan pedig a kapuba vágódott
(1994 Magyar Hírlap)
7a. tárgyas betöri magát (rég)
〈nehezen hozzáférhető helyre〉 erővel, ügyességgel bejut, beverekszi magát
Már a’ Pártütő ſereg Megabiſe vezérléſe alatt annyira ment, hogy magát a’ nagyobb udvarba bé-törte
(1793 Egervári Ignác ford.Metastasio)
az égő Kápolnába bé-törvén magokat
(1810 Dugonics András)
most is e miatt [ti. hogy a gyerekeinek kenyeret adhasson] törte be magát István a vásárra
(1899 Cserzy Mihály)
7b. tárgyatlan
〈káros, ártalmas dolog, jelenség〉 vhova behatol, bejut(, és ott elterjed, elszaporodik)
[a sebek elfertőzésekor és a gyermekágyi láznál] legtöbbször u. n.úgynevezett vegyes fertőzések forognak fenn, azaz genyedést okozó coccusok [= gömb alakú baktériumok] egyéb oly bakteriumokkal, melyek a vérpályába betörnek és genyedést nem okoznak
(1897 PallasLex.)
[1831-ben Galicziába] Oroszországból betört a cholera
(1908 Magyar írók élete)
[ha az erkölcs és a jog] meginog, a káosz tör be a világba
(1995 Jubileumi kommentár)
[A fűz- és nyírlápok] kis területeik miatt könnyen sebezhetők, bolygatott termőhelyeikre a gyomfajok gyorsan betörnek
(1998 Tények könyve)
7c. tárgyatlan (vál)
hirtelen megjelenik vhol, és (vmivel, vmi által) váratlan, gyors sikert ér el
Ha én egyszer megindulok és betörök a legúribb társaságba, olyan helyet juttatok önnek ott … Férjhez mehet a legelőkelőbb emberhez
(1917 Bródy Sándor)
a népdal betört az iskolába, nagyrészt a hivatalos pedagógia ellenére, s ahol csak bejutott, a tanuló ifjúság mindenütt nagy lelkesedéssel állott melléje
(1945 Kodály Zoltán)
betört a divat a faluba is
(1958 Magyar Nemzet okt. 7.)
nyugati piacra elsősorban biotermékkel tudnánk betörni
(1991 Országgyűlési Napló)
[Petőfi] rendkívül korán betört az irodalmi életbe: friss hangú, az uralkodó divatokat egyszerre követő és sértő verseivel már 1842-től felhívta magára a figyelmet
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
8. tárgyatlan
〈áramló anyag, dolog〉 (résen, nyíláson át) nagy erővel beárad, beözönlik vhova
a’ valóságnak súgárja bé-törhetett
(1790 Verseghy Ferenc)
a villám vakító fénye a hasadékon betört
(1843 Gondol Dániel ford.Dickens)
A novemberi eső betört a pinczékbe
(1882 Kazár Emil)
Kint az udvaron zajongtak a gyerekek és durva csörömpöléssel törtek be ide a hangok a nyugodalmas falak közé
(1928 Kassák Lajos)
Téli időjárásunkat a nyugat, délnyugat felől érkező óceáni, ritkán a mediterrán eredetű meleg levegő, valamint az északkeletről betörő hideg légtömegek alakítják
(1997 Magyarország földje)
8a. (ritk)
〈természeti jelenség (időszaka) hirtelen, váratlanul bekövetkezik, ill. megkezdődik
még a’ betörő éjnek sötéte előtt – oda szándékozván érni
(1836 Gaal József)
Kihalt utcákra a tél betör
(1975 Kiss Dénes)
a könyörtelenül betörő kánikulában
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, betört; ÚMTsz.

Beállítások