betűértelem fn 7B (rég)

’szó szerinti jelentés’ ❖ Literalis sensus… A’ bets értelem, vagy a’ betértelem helyesebben formáltt szavak, de nem olly világosak, mint a’ régen ſzokott bet ſzerint való értelem (1822 e. Tudományos mesterszókönyv C4429, 274) | az orvosi tekintetben kiadott rendelések betüértelem szerint megtartatnak (1845 Eötvös József C1584, 192) | Ezen utasitás betűértelemben hajtatott végre (1857 Lauka Gusztáv C2896, 63).

betűértelem főnév 7B (rég)
szó szerinti jelentés
Literalis sensus… A’ bets értelem, vagy a’ betértelem helyesebben formáltt szavak, de nem olly világosak, mint a’ régen ſzokott bet ſzerint való értelem
(1822 e. Tudományos mesterszókönyv)
az orvosi tekintetben kiadott rendelések betüértelem szerint megtartatnak
(1845 Eötvös József)
Ezen utasitás betűértelemben hajtatott végre
(1857 Lauka Gusztáv)

Beállítások