betűsor fn 4A8

1. ’vmely hangsor betűkkel leírt alakja, ill. egy szó(elem) hangalakjának betűkkel leírt képe’ ❖ a megyei határozat végére nyomandó eme szavak […] holt betüsorok ne maradjanak (1841 Kossuth Lajos CD32) | a szót grafikusan lerögzítő betűsornak (1942 Bóka László 9064027, 104) | egy-egy szó kezdetben hangsor volt, és csak később lett belőle betűsor (1977 Scholz László ford.–Borges 2016014, 372).

1a. ’〈írott szövegben:〉 vízszintes sor’ ❖ Reszketett a kezében a pergamen, az az arannyal írott név úgy táncolt a sok egymásba folyó betűsor közepében (1884 Jókai Mór CD18) | szemed betüsoron cikázik (1915 Lányi Sarolta CD10) | folyt az idő ijesztő gyorsasággal váltogatva a fehéret és feketét, mint a szem előtt hirtelen elrántott betűsor (1936 Illyés Gyula 9274057, 107).

2. ’vmely nyelv helyesírásában haszn. betűk, írásjegyek meghatározott sorrendű összessége; ábécé’ ❖ Ábéce: a latin ábéce első három betüjéről vett elnevezése a betüsornak (1893 PallasLex. CD02) | [a magyarok] a türk betűsort a szamaritánus ábécéből vett két új betűvel egészítették ki (1938 Hóman Bálint CD42) | A jel a kereszt, a héber betűsor utolsó betűje, a tau (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

3. ’az ábécé betűinek hagyományos sorrendje, ill. neveknek, szavaknak ezt a sorrendet követő elrendezése; betűrend’ ❖ [a tagok] a’ recensiós leveleket betűsorba a’ feljebb említett tokba béiktassák (1814 Döbrentei Gábor C1446, 13) | A névsor pedig a szavazás idején betüsorral Volt kikiáltandó (1845 Arany János CD01) | [a szerző] a betűsorban előbb kívánkozó neveket hátrább, amikor eszébe jutottak, toldotta be (1939 Szabó T. Attila CD10).

Vö. ÉKsz.

betűsor főnév 4A8
1.
vmely hangsor betűkkel leírt alakja, ill. egy szó(elem) hangalakjának betűkkel leírt képe
a megyei határozat végére nyomandó eme szavak […] holt betüsorok ne maradjanak
(1841 Kossuth Lajos)
a szót grafikusan lerögzítő betűsornak
(1942 Bóka László)
egy-egy szó kezdetben hangsor volt, és csak később lett belőle betűsor
(1977 Scholz László ford.Borges)
1a.
〈írott szövegben:〉 vízszintes sor
Reszketett a kezében a pergamen, az az arannyal írott név úgy táncolt a sok egymásba folyó betűsor közepében
(1884 Jókai Mór)
szemed betüsoron cikázik
(1915 Lányi Sarolta)
folyt az idő ijesztő gyorsasággal váltogatva a fehéret és feketét, mint a szem előtt hirtelen elrántott betűsor
(1936 Illyés Gyula)
2.
vmely nyelv helyesírásában haszn. betűk, írásjegyek meghatározott sorrendű összessége; ábécé
Ábéce: a latin ábéce első három betüjéről vett elnevezése a betüsornak
(1893 PallasLex.)
[a magyarok] a türk betűsort a szamaritánus ábécéből vett két új betűvel egészítették ki
(1938 Hóman Bálint)
A jel a kereszt, a héber betűsor utolsó betűje, a tau
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
3.
az ábécé betűinek hagyományos sorrendje, ill. neveknek, szavaknak ezt a sorrendet követő elrendezése; betűrend
[a tagok] a’ recensiós leveleket betűsorba a’ feljebb említett tokba béiktassák
(1814 Döbrentei Gábor)
A névsor pedig a szavazás idején betüsorral Volt kikiáltandó
(1845 Arany János)
[a szerző] a betűsorban előbb kívánkozó neveket hátrább, amikor eszébe jutottak, toldotta be
(1939 Szabó T. Attila)
Vö. ÉKsz.

Beállítások