betűz¹ ige 4c

1. tn (rég) ’betűk megismerésével, olvasás tanulásával foglalatoskodik’ ❖ Ne tsak betűzzünk, ne tsak Grammaticáljunk: hanem hassunk bé a’ Magyar Nyelvnek titkaiba (1817 Kolmár József¹ C4108, 118) | [Mery és Barthelemy] együtt játszottak a közös hajlék körűl, együtt kezdtek betűzni, soha el nem válva, ugyanazon collegiumban tanultak (1829 Vörösmarty Mihály C4538, 218) | Hogy’ ringatott térdén, mint kisfiút […] Velem betűzött (1866 Szász Károly² C3826, 45).

2. ts ’Olvas.’

2a. (tárgy n. is) ’akadozva, betűnként haladva olvas’ ❖ A bécsiek martiusban kezdék tanulni a politicai ábéczét, s eddig még csak betűzni sem tudnak (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 70) | Képzelhetjük milly csodamüvészek találtatnak olly vándorszinészek között, kik sokszor betűzni is alig bírják szerepöket (1853 Samarjay Károly ford.–Schröer 8403028, 235) | Ügyetlenül igazította az olajlámpás kanócát, magasabbra csavarta a lángot, így is nehezen betűzte a regény címét (1969 Márai Sándor 9421004, 126).

2b. ’betűről betűre, böngészve olvas vmit’ ❖ Nyájas olvasó, ki idáig betűzted e sorokat türelmesen, bizonyosan megoldod saruidat, amint ideérsz, mert észreveszed, hogy az Olympuson vagy (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | másfél óra hosszat betűzöm a vasuti-menetrendet, s annyit se tudok kisütni belőle, hogy miképpen lehet eljutni innen Árokszállásig (1908 Ambrus Zoltán C0598, 60) | Fehér papíron távirat, Betűzi: – Jön már a fiad (1983 Tollas Tibor 9818002, 12).

3. ts ’〈(nehezen érthető) szót, nevet〉 betűire bontva mond, diktál’ ❖ Ha valami szót nem értesz, kérd, hogy „betűzzék(1940 Vida Vilmos C6145, 168) | Hogy hívják? – Kolumbusz. – Betűzze. Ká, o, el, u, em, bé, u, esz? Nagyon jó (1965 Radványi Ervin ford.–Ilf–Petrov 9546003, 65) | a pap, aki francia volt és még hozzá provence-i dialektusban beszélt, úgy írta át a neveket, ahogyan hallásból értette, mert szegény [magyar] hívei, mondanom sem kell, nem tudták a nevüket betűzni (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. tn (rég) ’szótagol’ ❖ Az Helyes ki-ejtés tanit benünket a’ Betket esmérni, külömböztetni, és tulajdon hangjok ſzerént magyaránki-ejteni, és betzni (1792 Rosenbacher Ferenc 7284001, 8) | Syllabizál: betüz, – betűket szótagokká összefoglal (1835 Kunoss Endre C2852, 106).

4. ts (gyakr. mn-i ign-i alakban) ’betűvel (tele)ír, ill. betűvel (meg)jelöl’ ❖ Emlékezetét Szentséges Atyánknál, Ó-pénzes Kamarájában, nézhetni betzött Ó pénzen (1794 Czinke Ferenc ford.–Dorfmeister C1234, 13) | Bötzöm: Litteris repleo (1810 Simai Kristóf C3748, 158) | betzött köveket ásatott el Viterbó régiségének bizonyitására (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2121, 14) | a hónapok nevei mind betűzöttek benne (1895 Irodalomtörténeti Közlemények C0212, 13) | az ábrán nem betűzött csomópontok (1995 Természet Világa CD50).

Ö: ki~.

ÖU: végig~.

Sz: betűzés, betűzet.

Vö. CzF. bėtüz; ÉrtSz. betűz¹; TESz. betű; ÉKsz. betűz¹

betűz¹ ige 4c
1. tárgyatlan (rég)
betűk megismerésével, olvasás tanulásával foglalatoskodik
Ne tsak betűzzünk, ne tsak Grammaticáljunk: hanem hassunk bé a’ Magyar Nyelvnek titkaiba
(1817 Kolmár József¹)
[Mery és Barthelemy] együtt játszottak a közös hajlék körűl, együtt kezdtek betűzni, soha el nem válva, ugyanazon collegiumban tanultak
(1829 Vörösmarty Mihály)
Hogy’ ringatott térdén, mint kisfiút […] Velem betűzött
(1866 Szász Károly²)
2. tárgyas
Olvas.
2a. (tárgy n. is)
akadozva, betűnként haladva olvas
A bécsiek martiusban kezdék tanulni a politicai ábéczét, s eddig még csak betűzni sem tudnak
(1848 Kossuth Hírlapja)
Képzelhetjük milly csodamüvészek találtatnak olly vándorszinészek között, kik sokszor betűzni is alig bírják szerepöket
(1853 Samarjay Károly ford.Schröer)
Ügyetlenül igazította az olajlámpás kanócát, magasabbra csavarta a lángot, így is nehezen betűzte a regény címét
(1969 Márai Sándor)
2b.
betűről betűre, böngészve olvas vmit
Nyájas olvasó, ki idáig betűzted e sorokat türelmesen, bizonyosan megoldod saruidat, amint ideérsz, mert észreveszed, hogy az Olympuson vagy
(1882 Mikszáth Kálmán)
másfél óra hosszat betűzöm a vasuti-menetrendet, s annyit se tudok kisütni belőle, hogy miképpen lehet eljutni innen Árokszállásig
(1908 Ambrus Zoltán)
Fehér papíron távirat, Betűzi: – Jön már a fiad
(1983 Tollas Tibor)
3. tárgyas
(nehezen érthető) szót, nevet〉 betűire bontva mond, diktál
Ha valami szót nem értesz, kérd, hogy „betűzzék
(1940 Vida Vilmos)
Hogy hívják? – Kolumbusz. – Betűzze. Ká, o, el, u, em, bé, u, esz? Nagyon jó
(1965 Radványi Ervin ford.Ilf–Petrov)
a pap, aki francia volt és még hozzá provence-i dialektusban beszélt, úgy írta át a neveket, ahogyan hallásból értette, mert szegény [magyar] hívei, mondanom sem kell, nem tudták a nevüket betűzni
(2000 Magyar Hírlap)
3a. tárgyatlan (rég)
Az Helyes ki-ejtés tanit benünket a’ Betket esmérni, külömböztetni, és tulajdon hangjok ſzerént magyaránki-ejteni, és betzni
(1792 Rosenbacher Ferenc)
Syllabizál: betüz, – betűket szótagokká összefoglal
(1835 Kunoss Endre)
4. tárgyas (gyakr. mn-i ign-i alakban)
betűvel (tele)ír, ill. betűvel (meg)jelöl
Emlékezetét Szentséges Atyánknál, Ó-pénzes Kamarájában, nézhetni betzött Ó pénzen
(1794 Czinke Ferenc ford.Dorfmeister)
Bötzöm: Litteris repleo
(1810 Simai Kristóf)
betzött köveket ásatott el Viterbó régiségének bizonyitására
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
a hónapok nevei mind betűzöttek benne
(1895 Irodalomtörténeti Közlemények)
az ábrán nem betűzött csomópontok
(1995 Természet Világa)
Ö: kibetűz
ÖU: végigbetűz
Sz: betűzés, betűzet
Vö. CzF. bėtüz; ÉrtSz. betűz¹; TESz. betű; ÉKsz. betűz¹

Beállítások