betűz² ige 4c5

1. ts ’〈tűt textilneműbe, ruhadarabba〉 úgy szúr be, hogy az anyag másik oldalán visszaölt’ ❖ Lenszalmából font és hímzett kendőkkel borított kis sapka ez [ti. a Popovo poljén viselt menyasszonyi korona], melynek felső szélét koszorú alakban betűzött s filigránnal, függő csecsebecsékkel díszített nagy fejű tűk […] sora veszi körűl (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | csend volt az ablak mögött, de valami láthatatlan fuvalom mozgatta a csipkefüggönyt, amelynek fehér anyagába egy fekete cérnába fűzött varrótű volt betűzve(1925 Krúdy Gyula CD54).

1a. ’〈(tűvel és kapoccsal ellátott) tárgyat〉 ilyen módon vhova rögzít’ ❖ a tükör előtt betűzte nyakkendőjébe a skarabeust (1913 Kosztolányi Dezső 9359124, 115) | már jött is Kraut úr, mégpedig fekete szalagos, szürke puhakalapban, szürke ruhában, kék nyakkendőben, amelybe egy aranypatkó volt betűzve (1933 Krúdy Gyula CD54) | kivételesen nem az apacsingemet veszem fel, hanem egy keménygallért, és a kemény gallérba betűzök egy készcsokrú nyakkendőt is (1941 Gelléri Andor Endre 9179009, 133).

1b. ’〈tárgyat vmely résbe, ill. laza, puha anyagba〉 hegyes végével beleállít v. elhelyez, hogy ott megmaradjon, és egy része jól látható legyen; beszúr’ ❖ elfogadom a rózsát, betűzöm a hajamba (1906–1907 Mikszáth Kálmán CD04) | Betűzte hát ecsetjét az asztal repedésébe a csésze mellett, hogy nedves pamacsa felfelé álljon (1913 Balázs Béla CD10) | virágokat hozok neki, betűzi rojtos gomblyukába (1939 Lovass Gyula CD10) | csak a felhantolás lapátcsattogását hallom, aztán egy nagyon határozott hangot, mikor gyakorlott mozdulattal betűzik a keresztet (1994 Szántó Piroska 1166004, 287).

2. ts ’〈nyílást, ill. vminek a szélét v. végét〉 tűvel v. ahhoz hasonló eszközzel átszúrva összehúz(za)’ ❖ Tüzd-be rózsám lepledet, Hogy ne lássam hónyakad’, Mert a’ szívem megszakad (1833 Aurora C0040, 263) | a hurka töltő segélyével kell megtölteni [a belet] és a két végét tiszta, vékony faszegekkel jó szorossan be kell tüzni (1892 Zilahy Ágnes C6079, 309) | [A megtöltött pulykán] a nyílást 8-10 fogvájóval sűrűn betűzzük (1997 Lakáskultúra CD39).

2a. ’〈vmely tartozékot〉 kiszabott ruhában a megfelelő helyre gombostűvel odaerősít’ ❖ ? Be-tűzöm, fértzelem egyengetem, Rectifico (1795 k. Takáts Rafael C4082, A[v]) | Egyeztetjük az ujján és a karkivágásban levő jelzéseket, és először mindig az ujja elejét tűzzük be, utána a hátát (1978 Sőtér István 9613001, 185).

2b. ’〈textilneműt, ruhadarabot〉 a szélén v. a végén (rögzítés céljából) gyűrve benyomkod, beszorít vhova’ ❖ felugrott a páholy mellvédére, felkapta a szoknyája szegélyét, s az övéhez tűzte be (1882 Jókai Mór CD18).

3. ts ’〈szövegrészt nagyobb szövegbe〉 beszúr, beilleszt’ ❖ kik elvben nem egyeztek is az inditványnyal, nem bánták a’ megtámadt záradéknak e’ helyrőli kimaradását, mellyet a’ c) alatt alkalmas helyen be lehet tűzni (1843 Pesti Hírlap CD61) | nem szükséges, egy ilyen zárójeles mondatot oda betűzni (1990 Országgyűlési Napló CD62) | Véleményem szerint, ha a hírműsorokról beszélünk, akkor érdemes lenne betűzni azt, hogy ezekben a hírműsorokban milyen arányban fogunk magyar híreket közölni (1995 Országgyűlési Napló CD62).

4. tn ’〈nap, hold fénye〉(erősen) behatol, bevilágít, besüt vhova’ ❖ [a] szobába betüző napsugár vöröses fénye imbolyogva repkedi körül a poros butorzatot (1885 Kabos Ede C2465, 100) | A hold betűzött, a hó fehéren világított és most látni lehetett, hogy a halottas kunyhó földje szemetes, a tetejéről pedig méteres pókhálók lógnak (1917 Török Gyula CD10) | János, a gyengeelméjű cseléd be szokta hajtani ezen az egy szobán a zsalukat, hogy a korai nap ne tűzzön be a betegszobába (1955 Tatay Sándor 9704001, 22) | úgy lettek kialakítva az ablakok, hogy nyáron nem tűz be rajtuk a nap, ellenben télen az egész házat átjárják a napsugarak (1999 Lakáskultúra CD39).

Vö. CzF.; ÉrtSz. betűz²; ÉKsz. betűz²

betűz² ige 4c5
1. tárgyas
〈tűt textilneműbe, ruhadarabba〉 úgy szúr be, hogy az anyag másik oldalán visszaölt
Lenszalmából font és hímzett kendőkkel borított kis sapka ez [ti. a Popovo poljén viselt menyasszonyi korona], melynek felső szélét koszorú alakban betűzött s filigránnal, függő csecsebecsékkel díszített nagy fejű tűk […] sora veszi körűl
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
csend volt az ablak mögött, de valami láthatatlan fuvalom mozgatta a csipkefüggönyt, amelynek fehér anyagába egy fekete cérnába fűzött varrótű volt betűzve
(1925 Krúdy Gyula)
1a.
(tűvel és kapoccsal ellátott) tárgyat〉 ilyen módon vhova rögzít
a tükör előtt betűzte nyakkendőjébe a skarabeust
(1913 Kosztolányi Dezső)
már jött is Kraut úr, mégpedig fekete szalagos, szürke puhakalapban, szürke ruhában, kék nyakkendőben, amelybe egy aranypatkó volt betűzve
(1933 Krúdy Gyula)
kivételesen nem az apacsingemet veszem fel, hanem egy keménygallért, és a kemény gallérba betűzök egy készcsokrú nyakkendőt is
(1941 Gelléri Andor Endre)
1b.
〈tárgyat vmely résbe, ill. laza, puha anyagba〉 hegyes végével beleállít v. elhelyez, hogy ott megmaradjon, és egy része jól látható legyen; beszúr
elfogadom a rózsát, betűzöm a hajamba
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
Betűzte hát ecsetjét az asztal repedésébe a csésze mellett, hogy nedves pamacsa felfelé álljon
(1913 Balázs Béla)
virágokat hozok neki, betűzi rojtos gomblyukába
(1939 Lovass Gyula)
csak a felhantolás lapátcsattogását hallom, aztán egy nagyon határozott hangot, mikor gyakorlott mozdulattal betűzik a keresztet
(1994 Szántó Piroska)
2. tárgyas
〈nyílást, ill. vminek a szélét v. végét〉 tűvel v. ahhoz hasonló eszközzel átszúrva összehúz(za)
Tüzd-be rózsám lepledet, Hogy ne lássam hónyakad’, Mert a’ szívem megszakad
(1833 Aurora)
a hurka töltő segélyével kell megtölteni [a belet] és a két végét tiszta, vékony faszegekkel jó szorossan be kell tüzni
(1892 Zilahy Ágnes)
[A megtöltött pulykán] a nyílást 8-10 fogvájóval sűrűn betűzzük
(1997 Lakáskultúra)
2a.
〈vmely tartozékot〉 kiszabott ruhában a megfelelő helyre gombostűvel odaerősít
?
Be-tűzöm, fértzelem egyengetem, Rectifico
(1795 k. Takáts Rafael)
Egyeztetjük az ujján és a karkivágásban levő jelzéseket, és először mindig az ujja elejét tűzzük be, utána a hátát
(1978 Sőtér István)
2b.
〈textilneműt, ruhadarabot〉 a szélén v. a végén (rögzítés céljából) gyűrve benyomkod, beszorít vhova
felugrott a páholy mellvédére, felkapta a szoknyája szegélyét, s az övéhez tűzte be
(1882 Jókai Mór)
3. tárgyas
〈szövegrészt nagyobb szövegbe〉 beszúr, beilleszt
kik elvben nem egyeztek is az inditványnyal, nem bánták a’ megtámadt záradéknak e’ helyrőli kimaradását, mellyet a’ c) alatt alkalmas helyen be lehet tűzni
(1843 Pesti Hírlap)
nem szükséges, egy ilyen zárójeles mondatot oda betűzni
(1990 Országgyűlési Napló)
Véleményem szerint, ha a hírműsorokról beszélünk, akkor érdemes lenne betűzni azt, hogy ezekben a hírműsorokban milyen arányban fogunk magyar híreket közölni
(1995 Országgyűlési Napló)
4. tárgyatlan
〈nap, hold fénye〉 (erősen) behatol, bevilágít, besüt vhova
[a] szobába betüző napsugár vöröses fénye imbolyogva repkedi körül a poros butorzatot
(1885 Kabos Ede)
A hold betűzött, a hó fehéren világított és most látni lehetett, hogy a halottas kunyhó földje szemetes, a tetejéről pedig méteres pókhálók lógnak
(1917 Török Gyula)
János, a gyengeelméjű cseléd be szokta hajtani ezen az egy szobán a zsalukat, hogy a korai nap ne tűzzön be a betegszobába
(1955 Tatay Sándor)
úgy lettek kialakítva az ablakok, hogy nyáron nem tűz be rajtuk a nap, ellenben télen az egész házat átjárják a napsugarak
(1999 Lakáskultúra)
Vö. CzF.; ÉrtSz. betűz²; ÉKsz. betűz²

Beállítások