betyárélet fn 3B

’betyároknak, szegénylegényeknek, zsiványoknak a bujdosás, fosztogatás stb. által meghatározott életmódja, életformája’ ❖ sokan adták már magukat a betyár-életre; de kevés az, ki azzal felhagyott volna (1864 Egri népkönyv C0094, 74) | Megszerette a betyáréletet, az üldözött, akasztófás, lőporos, tilalmas életet (1918 Krúdy Gyula CD54) | A megyék komiszáriusokat alkalmaznak a tolvajok és betyárok ellen, az 1839–40-i országgyűlésen mezőrendőri törvényt hoznak. De még az elnyomatás korában is virágzik a betyárélet (1940 Giday Kálmán 2202002, 245) | A népi dallamok itt [ti. Hosszúhetényben] is felelevenítik a betyáréletet, a pásztorok világát, a katonaéletet (2000 Bezerédy Győző CD36).

Vö. ÚMTsz.

betyárélet főnév 3B
betyároknak, szegénylegényeknek, zsiványoknak a bujdosás, fosztogatás stb. által meghatározott életmódja, életformája
sokan adták már magukat a betyár-életre; de kevés az, ki azzal felhagyott volna
(1864 Egri népkönyv)
Megszerette a betyáréletet, az üldözött, akasztófás, lőporos, tilalmas életet
(1918 Krúdy Gyula)
A megyék komiszáriusokat alkalmaznak a tolvajok és betyárok ellen, az 1839–40-i országgyűlésen mezőrendőri törvényt hoznak. De még az elnyomatás korában is virágzik a betyárélet
(1940 Giday Kálmán)
A népi dallamok itt [ti. Hosszúhetényben] is felelevenítik a betyáréletet, a pásztorok világát, a katonaéletet
(2000 Bezerédy Győző)
Vö. ÚMTsz.

Beállítások