bíbor- (előtagként) (kissé rég v. irod)

(bíborfestékkel festett,) kül. mélyvörös színű kelméből készült 〈dolog〉’ ❖ bíborfüggöny fn 4C | a padisah narancsszín sátora, arany és bíbor függönyökkel s bejárása elé letűzött kettős és hármas lófarkakkal (1854 Jókai Mór CD18) | [az ajtó] hall felöli részén egy nehéz bíbor-függöny lógott (1943 Füsi József 9160001, 121) | Holofernesz épp ágyán pihent, arannyal, smaragddal és drágakövekkel ékesített bíborfüggöny mögött (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201)  bíborkárpit fn 3A1 (átv is) | a komor Éjnek háta megett terem A már ébredező napnak előlfutó Kis súgára, s odébb veri A környékre borúlt fátyolos éjszakát, Bíbor kárpit alól izen Újúlást a halál mázzaival bevont Színeknek? (1796–1801 Fazekas Mihály CD01) | [a fejedelem szekerének] abroncsra vont bíborkárpitjai voltak; rúdja és kerekei fényesen megaranyozva (1882 Jókai Mór CD18) | Megkeresném a Végzet trónusát, Hogy bíbor kárpitját suhogva tépjem (1917 Tóth Árpád C4230, 63)  bíborköntös fn 4C | Bébor köntőseket, sok gyöngyöt, ezüsttel, arannyal Bven bé-foglaltt tsészéket, készek od’adni Egy falatért (1792 Magyar Múzeum C0353, 268) | A’ székely vitéz aranynyal szélesen himzett bibor köntösbe öltözött (1847 Eötvös József 8126013, 138) | A császár, aranyhímzéstől merev bíborköntösében, szerényen meghúzódott a néptribun székén (1931 Herczeg Ferenc 9241006, 65)  bíborköpeny fn 4B8 (átv is) | az ősiség és adó bibor köpenye alatt […] önzés virágozandik (1843 Pesti Hírlap CD61) | Az attikai archonok is bíborköpenyt viseltek (1904 ÓkoriLex. CD28) | [a Henrik-rend jelvényében] Szt. Henrik képe, sisak, császári korona, jogar és országalmával. Vállain biborköpeny (1913 RévaiNagyLex. C5705, 760) | Assúr és Kilmad kalmárai árusítottak vásáraidon díszruhákat, kék bíbor köpenyeket és tarka ruhákat (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203)  bíborpalást fn 3A1 | bíbor-palást, mellyet a leg-szebb-is még fel-nem öltözött (1798 Mátyási József C3064, 61) | a királylyal és várnagyával szemben, főpapi alak térdel, fején aranyos szegélyű fehér püspök süveggel, bíbor palástba öltözve (1884 Ipolyi Arnold 8197004, 234) | az iónságra általában jellemző lett az a fényűző életmód, amelyet a hosszú bíborpalástban járó, illatos kenőccsel megkent és hajdísszel ékes keleti görögök a lidektől tanultak (1935 Hóman Bálint munkái CD42)  bíborruha fn 6A | a’ Király kihág trónusából, Büſzke felségébl ’s bíbor ruhájából (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 95) | Bálványjok volt a’ puha Élet és bíbor ruha (1829 Décsei János C1375, 26) | hermelines bíborruhában (1912 Gordius László CD10) | a fáraó levette pecsétgyűrűjét az ujjáról és József ujjára húzta, bíbor ruhába öltöztette, és aranyláncot akasztott a nyakába (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201)  bíborsátor fn 7A2 (átv is) | Ezüst csillagokkal bészőtt bíbor sátor (1798 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | a büszke szultán [Brassó] romjai fölé tűzte fel félholdas bibor sátorát (1873 Orbán Balázs CD22) | [III. Béla] keleti fejedelmekhez méltó dús ajándékokkal, „minden elképzelhető gyönyörűséggel” rakatta meg a [Frigyes császár] szállásául vert négy szobás bíborsátrat (1928 Hóman Bálint CD42)  bíborszőnyeg fn 3B | bíborszőnyeggel volt [a kalitka] padlata bevonva (1851 Jókai Mór CD18) | Agamemnon megérkezik s Klytaemnestra biborszőnyeget terít eléje (1898 Péterfy Jenő C0064, 14) | [koronázások alkalmával] az is megengedett, hogy szétszaggassák a bíborszőnyeget, amely a díszmenet útvonalát borította (1992 Lauter Éva CD17)  bíborvitorla fn 6A | A bárka, melyen [Kleopátra] ült, láng-trón gyanánt Égett a vízen, vert-arany tetővel; Bibor vitorlák illatot leheltek (1858 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | Az igazi Bucentoro [gálya], melyről az utolsó Doge az utolsó jegygyűrűt hajította a tenger menyasszonyának, régen nincs már, maradványai aranyos korhadékok: a minta mutatja, hogy mi volt valaha? Csupa arany és bíbor! Egy egész roppant gálya művészfaragványokkal, aranyevezőkkel, bíbor vitorlákkal, aminek nem volt más hivatása, mint a symbolicus nászmenet a tenger és a köztársaság menyegzőjénél (1876 Jókai Mór CD18) | VII. Kleopátra hajóját is bíborvitorla ékesítette (1994 MagyarNagyLex. C5816, 814).

bíbor- (előtagként) (kissé rég v. irod)
(bíborfestékkel festett,) kül. mélyvörös színű kelméből készült 〈dolog〉
bíborfüggöny főnév 4C
a padisah narancsszín sátora, arany és bíbor függönyökkel s bejárása elé letűzött kettős és hármas lófarkakkal
(1854 Jókai Mór)
[az ajtó] hall felöli részén egy nehéz bíbor-függöny lógott
(1943 Füsi József)
Holofernesz épp ágyán pihent, arannyal, smaragddal és drágakövekkel ékesített bíborfüggöny mögött
(1996 Katolikus Biblia ford.)
bíborkárpit főnév 3A1 (átv is)
a komor Éjnek háta megett terem A már ébredező napnak előlfutó Kis súgára, s odébb veri A környékre borúlt fátyolos éjszakát, Bíbor kárpit alól izen Újúlást a halál mázzaival bevont Színeknek?
(1796–1801 Fazekas Mihály)
[a fejedelem szekerének] abroncsra vont bíborkárpitjai voltak; rúdja és kerekei fényesen megaranyozva
(1882 Jókai Mór)
Megkeresném a Végzet trónusát, Hogy bíbor kárpitját suhogva tépjem
(1917 Tóth Árpád)
bíborköntös főnév 4C
Bébor köntőseket, sok gyöngyöt, ezüsttel, arannyal Bven bé-foglaltt tsészéket, készek od’adni Egy falatért
(1792 Magyar Múzeum)
A’ székely vitéz aranynyal szélesen himzett bibor köntösbe öltözött
(1847 Eötvös József)
A császár, aranyhímzéstől merev bíborköntösében, szerényen meghúzódott a néptribun székén
(1931 Herczeg Ferenc)
bíborköpeny főnév 4B8 (átv is)
az ősiség és adó bibor köpenye alatt […] önzés virágozandik
(1843 Pesti Hírlap)
Az attikai archonok is bíborköpenyt viseltek
(1904 ÓkoriLex.)
[a Henrik-rend jelvényében] Szt.Szent Henrik képe, sisak, császári korona, jogar és országalmával. Vállain biborköpeny
(1913 RévaiNagyLex.)
Assúr és Kilmad kalmárai árusítottak vásáraidon díszruhákat, kék bíbor köpenyeket és tarka ruhákat
(1995 Protestáns Biblia ford.)
bíborpalást főnév 3A1
bíbor-palást, mellyet a leg-szebb-is még fel-nem öltözött
(1798 Mátyási József)
a királylyal és várnagyával szemben, főpapi alak térdel, fején aranyos szegélyű fehér püspök süveggel, bíbor palástba öltözve
(1884 Ipolyi Arnold)
az iónságra általában jellemző lett az a fényűző életmód, amelyet a hosszú bíborpalástban járó, illatos kenőccsel megkent és hajdísszel ékes keleti görögök a lidektől tanultak
(1935 Hóman Bálint munkái)
bíborruha főnév 6A
a’ Király kihág trónusából, Büſzke felségébl ’s bíbor ruhájából
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
Bálványjok volt a’ puha Élet és bíbor ruha
(1829 Décsei János)
hermelines bíborruhában
(1912 Gordius László)
a fáraó levette pecsétgyűrűjét az ujjáról és József ujjára húzta, bíbor ruhába öltöztette, és aranyláncot akasztott a nyakába
(1996 Katolikus Biblia ford.)
bíborsátor főnév 7A2 (átv is)
Ezüst csillagokkal bészőtt bíbor sátor
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
a büszke szultán [Brassó] romjai fölé tűzte fel félholdas bibor sátorát
(1873 Orbán Balázs)
[III. Béla] keleti fejedelmekhez méltó dús ajándékokkal, „minden elképzelhető gyönyörűséggel” rakatta meg a [Frigyes császár] szállásául vert négy szobás bíborsátrat
(1928 Hóman Bálint)
bíborszőnyeg főnév 3B
bíborszőnyeggel volt [a kalitka] padlata bevonva
(1851 Jókai Mór)
Agamemnon megérkezik s Klytaemnestra biborszőnyeget terít eléje
(1898 Péterfy Jenő)
[koronázások alkalmával] az is megengedett, hogy szétszaggassák a bíborszőnyeget, amely a díszmenet útvonalát borította
(1992 Lauter Éva)
bíborvitorla főnév 6A
A bárka, melyen [Kleopátra] ült, láng-trón gyanánt Égett a vízen, vert-arany tetővel; Bibor vitorlák illatot leheltek
(1858 Szász Károly² ford.Shakespeare)
Az igazi Bucentoro [gálya], melyről az utolsó Doge az utolsó jegygyűrűt hajította a tenger menyasszonyának, régen nincs már, maradványai aranyos korhadékok: a minta mutatja, hogy mi volt valaha? Csupa arany és bíbor! Egy egész roppant gálya művészfaragványokkal, aranyevezőkkel, bíbor vitorlákkal, aminek nem volt más hivatása, mint a symbolicus nászmenet a tenger és a köztársaság menyegzőjénél
(1876 Jókai Mór)
VII. Kleopátra hajóját is bíborvitorla ékesítette
(1994 MagyarNagyLex.)

Beállítások