ahonnan von hsz és ksz 0ahonnand (nyj) , ahunnan (nyj) , azhonnan (rég)

I. von hsz (ksz-ként)

1. (hsz-i utalószós főmondattal) ’a vele kapcsolt helyhatározói mellékmondatban megjelölt helyről’ ❖ Ha a’ Hadi Commiſarius, ott helyben vagyon, a’ honnan a’ Forſpont meg-indúl, tartozik maga a’ Tranſportot Személyre ſzerént meg-tekénteni (1782 Regulamentum militare ford. 7469001, A2) | aratás után ugy meg ázott a föld, hogy a honnand lefolyt is a viz, mégis megázott ekejárásig (1866 Soproni Szemle CD52) | melyik volna az a Hegyesd vára? […] – Amott vagyon, ni, ahunnan elibénk jönnek (1951 Jankovich Ferenc 9275029, 144) | Gyerünk, […] most visszamászol, ahonnan jöttél (1986 Kornis Mihály 1082001, 142).

1a. (gyakr. a csak nyomatékosító elemmel) ’amilyen sok helyről, ill. bármely helyről, bárhonnan’ ❖ mindennünen, a honnan csak lehet, öszsze hordani ismereteit s tudományát (1851 Fiatalság Barátja 8621001, 62) | Jöttek a baptisták, az evangélisták és metodisták apostolai és gyűjtötték a híveket, ahonnan csak lehetett (1922 Szentgyörgyi Sándor CD10) | [titkos ügynökök] járták a világ nagy könyvtárait és ahonnan csak tudták, ellopták Matatias Carp [könyvét] (1996 Karsai László CD58).

2. (értelmezői mellékmondatban, tulajdonnévi mondatrészre vonatk.-an) ’amely helyről’ ❖ [Kendefi teste lelkétől] életének 43dik eſztendejében vett vala bútsút Nagy Szebenben; a’ honnan oſztán az említett helyre [ti. Erdőszentgyörgyre] hozattatott vala (1783 Magyar Hírmondó 7444043, 701) | visszamegyek csikósnak Nádudvarra, ahonnan jöttem (1853 Jókai Mór 8209014, 167) | [megérkezett] a „Rózsá”-hoz, ahonnan kihallatszott a muzsikaszó. A Pista mulat bent Kozsibrovszkyval! (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | Ménes-völgybe érünk, ahonnan meredek ösvény vezet föl a kerekded hegytetőn magasló Szádvárig (1987 Antalffy Gyula 1004001, 81).

3. (jelzői mellékmondatban, fn-i mondatrészre vonatk.-an) ’〈az amely helyhatározó-ragos v. névutós alakjai helyett〉’ ❖ Mint egy tévelygő láng, lelke úgy lebegett, Fenn a magasságban, […] Ahonnan lecsapván, térjen, mélységeken Poklokat is talált Akheronnak partján (1772 Bessenyei György¹ CD01) | [Petrus Ramus] eggy pintzében el-bújt, az honnan a’ gyilkoſok […] ki-vonták (1797 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228024, 35) | az asztalra bámult, ahonnan a félbemaradt jegyzőkönyv kövér betűi meredtek rá (1893 Papp Dániel 8354001, 43) | a rókának két lyuka van, de a törvénynek sok. Hátha meglelt egyet, ahunnen kibújik az igazság? (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 153) | 200 főnyi tömeg gyűlt össze a szamossályi italbolt előtt, ahonnan a tanácsháza elé vonultak (1991 Pelle János 2038003, 26).

4. (hsz-i utalószós főmondattal) ’a vele kapcsolt helyhatározói mellékmondatban megjelölt irányból’ ❖ [az eldöntött szőlőtőkének] hellye’ eránnyába, a’ honnan el-dütödött, […] egy ſzál Veſzſzö fenn hagyódik (1774 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332010, 220) | A báró föltekintett, ahonnan a madárfütty hangzott (1899 Mikszáth Kálmán CD04) | roskadozva viszi a lába vissza, arra, ahonnan jött (1911 Móricz Zsigmond 9462001, 115) | arrafelé néz, ahonnan a sereget várja (1989 Bólya Péter 1023005, 72).

4a. (gyakr. a csak nyomatékosító elemmel) ’amilyen sok irányból, ill. bármely irányból, bárhonnan’ ❖ ahonnan csak érték, téptek le egy-egy levélkét a koszorúból emlékül (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102007, 177).

5. (rég) ’〈nem valódi alárendelésben az ez, az mut nm -ból/-ből ragos alakjai helyett〉’ ❖ [az angolok] a más nemzetek-féle hajókat-is meg-ragadják, mellyek a Spanyoloknak valamelly jóſzágot hordanak […] – A honnan meg-tetſzik, hogy nem ſokat láttatnak az Ángluſok […] [a szabad hajózást és kereskedelmet védő] ſzövet-ſéggel gondolni (1780 Magyar Hírmondó 7444007, 513) | [kihunyt vulkánok] a’ tengertl meszsze, a’ fld’ térségén találtatnak. A’ honnan hihetképpen ki lehet hozni, hogy a’ Vulkánok’ égésére a’ tengerrel való közöslés megkívántatik (1811 Gelei József 8566001, 14) | [a fizika] olly tudomány melly a’ testek körül meges tüneményekrűl, és azoknak okairól tanít. A’ honnan megtetszik hogy ezen tudománynak ott vagyon a’ határa a’ hol a’ testi világnak (1830 Kézy Mózes 8567001, 13) | [az istállók a földterületet] két egyenlő részre osszák, mellyek közül egyik, elől, lesz szérüs hely, a’ második pedig hátul, lesz lucernás, – […] a’ honnan látni való, hogy az istállóknak két felé kell ajtajoknak lenni (1832 Cserna János 8496005, 161).

II. ksz (rég)

’ezért, tehát’ ❖ olly kellemetes takarodo [= betakarítási] idök jártanak, hogy valaki kivánva nem kivánhatott vólna szebbeket; a’ honnan a’ nyári Takarodásbéli munka igen szerentsésen ment végbe (1787 Magyar Kurír C0312, 684) | A’ nyuszt tiszta vizet szeret innya; a’ honnan a’ patakok, folyóvízek mellett tartózkodik (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 448) | maga az élet nagy jótétemény, a’ honnan még a’ legszerencsétlenebb ember is ragaszkodik az élethez (1842 Csécsi Nagy Imre 8084001, 6) | A nem törvényes korú személy minden polgári jog gyakorlására képtelen; és szülői vagy gyámi rendelkezés alatt állanak: a honnan helyette minden őt illető, vagy illethető jogot és kötelességet azok gyakorolnak és teljesítenek (1845 Kovách László 8574001, 6).

J: ahonnét.

Vö. CzF. ahonnan [2] ; ÉrtSz.; TESz. a-; ÉKsz.; SzT. ahonnan · ahonnén; ÚMTsz. ~, ahonnen

ahonnan vonatkozó névmási határozószó és kötőszó 0
ahonnand 0 (nyj)
ahunnan 0 (nyj)
azhonnan 0 (rég)
I. vonatkozó névmási határozószó (ksz-ként)
1. (hsz-i utalószós főmondattal)
a vele kapcsolt helyhatározói mellékmondatban megjelölt helyről
Ha a’ Hadi Commiſarius, ott helyben vagyon, a’ honnan a’ Forſpont meg-indúl, tartozik maga a’ Tranſportot Személyre ſzerént meg-tekénteni
(1782 Regulamentum militare ford.)
aratás után ugy meg ázott a föld, hogy a honnand lefolyt is a viz, mégis megázott ekejárásig
(1866 Soproni Szemle)
melyik volna az a Hegyesd vára? […] – Amott vagyon, ni, ahunnan elibénk jönnek
(1951 Jankovich Ferenc)
Gyerünk, […] most visszamászol, ahonnan jöttél
(1986 Kornis Mihály)
1a. (gyakr. a csak nyomatékosító elemmel)
amilyen sok helyről, ill. bármely helyről, bárhonnan
mindennünen, a honnan csak lehet, öszsze hordani ismereteit s tudományát
(1851 Fiatalság Barátja)
Jöttek a baptisták, az evangélisták és metodisták apostolai és gyűjtötték a híveket, ahonnan csak lehetett
(1922 Szentgyörgyi Sándor)
[titkos ügynökök] járták a világ nagy könyvtárait és ahonnan csak tudták, ellopták Matatias Carp [könyvét]
(1996 Karsai László)
2. (értelmezői mellékmondatban, tulajdonnévi mondatrészre vonatk.-an)
amely helyről
[Kendefi teste lelkétől] életének 43dik eſztendejében vett vala bútsút Nagy Szebenben; a’ honnan oſztán az említett helyre [ti. Erdőszentgyörgyre] hozattatott vala
(1783 Magyar Hírmondó)
visszamegyek csikósnak Nádudvarra, ahonnan jöttem
(1853 Jókai Mór)
[megérkezett] a „Rózsá”-hoz, ahonnan kihallatszott a muzsikaszó. A Pista mulat bent Kozsibrovszkyval!
(1895 Mikszáth Kálmán)
Ménes-völgybe érünk, ahonnan meredek ösvény vezet föl a kerekded hegytetőn magasló Szádvárig
(1987 Antalffy Gyula)
3. (jelzői mellékmondatban, fn-i mondatrészre vonatk.-an)
〈az amely helyhatározó-ragos v. névutós alakjai helyett〉
Mint egy tévelygő láng, lelke úgy lebegett, Fenn a magasságban, […] Ahonnan lecsapván, térjen, mélységeken Poklokat is talált Akheronnak partján
(1772 Bessenyei György¹)
[Petrus Ramus] eggy pintzében el-bújt, az honnan a’ gyilkoſok […] ki-vonták
(1797 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
az asztalra bámult, ahonnan a félbemaradt jegyzőkönyv kövér betűi meredtek rá
(1893 Papp Dániel)
a rókának két lyuka van, de a törvénynek sok. Hátha meglelt egyet, ahunnen kibújik az igazság?
(1935 Móricz Zsigmond)
200 főnyi tömeg gyűlt össze a szamossályi italbolt előtt, ahonnan a tanácsháza elé vonultak
(1991 Pelle János)
4. (hsz-i utalószós főmondattal)
a vele kapcsolt helyhatározói mellékmondatban megjelölt irányból
[az eldöntött szőlőtőkének] hellye’ eránnyába, a’ honnan el-dütödött, […] egy ſzál Veſzſzö fenn hagyódik
(1774 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
A báró föltekintett, ahonnan a madárfütty hangzott
(1899 Mikszáth Kálmán)
roskadozva viszi a lába vissza, arra, ahonnan jött
(1911 Móricz Zsigmond)
arrafelé néz, ahonnan a sereget várja
(1989 Bólya Péter)
4a. (gyakr. a csak nyomatékosító elemmel)
amilyen sok irányból, ill. bármely irányból, bárhonnan
ahonnan csak érték, téptek le egy-egy levélkét a koszorúból emlékül
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
5. (rég)
〈nem valódi alárendelésben az ez, az mut nm -ból/-ből ragos alakjai helyett〉
[az angolok] a más nemzetek-féle hajókat-is meg-ragadják, mellyek a Spanyoloknak valamelly jóſzágot hordanak […]A honnan meg-tetſzik, hogy nem ſokat láttatnak az Ángluſok […] [a szabad hajózást és kereskedelmet védő] ſzövet-ſéggel gondolni
(1780 Magyar Hírmondó)
[kihunyt vulkánok] a’ tengertl meszsze, a’ fld’ térségén találtatnak. A’ honnan hihetképpen ki lehet hozni, hogy a’ Vulkánok’ égésére a’ tengerrel való közöslés megkívántatik
(1811 Gelei József)
[a fizika] olly tudomány melly a’ testek körül meges tüneményekrűl, és azoknak okairól tanít. A’ honnan megtetszik hogy ezen tudománynak ott vagyon a’ határa a’ hol a’ testi világnak
(1830 Kézy Mózes)
[az istállók a földterületet] két egyenlő részre osszák, mellyek közül egyik, elől, lesz szérüs hely, a’ második pedig hátul, lesz lucernás, – […] a’ honnan látni való, hogy az istállóknak két felé kell ajtajoknak lenni
(1832 Cserna János)
II. kötőszó (rég)
olly kellemetes takarodo [= betakarítási] idök jártanak, hogy valaki kivánva nem kivánhatott vólna szebbeket; a’ honnan a’ nyári Takarodásbéli munka igen szerentsésen ment végbe
(1787 Magyar Kurír)
A’ nyuszt tiszta vizet szeret innya; a’ honnan a’ patakok, folyóvízek mellett tartózkodik
(1799 Fábián József ford.Raff)
maga az élet nagy jótétemény, a’ honnan még a’ legszerencsétlenebb ember is ragaszkodik az élethez
(1842 Csécsi Nagy Imre)
A nem törvényes korú személy minden polgári jog gyakorlására képtelen; és szülői vagy gyámi rendelkezés alatt állanak: a honnan helyette minden őt illető, vagy illethető jogot és kötelességet azok gyakorolnak és teljesítenek
(1845 Kovách László)
Vö. CzF. ahonnan [2] ; ÉrtSz.; TESz. a-; ÉKsz.; SzT. ahonnan · ahonnén; ÚMTsz. ~, ahonnen

Beállítások