billeg¹ tn ige 2b

1. (átv is) ’〈csak részben szilárdan rögzített v. alátámasztott tárgy〉 megváltozott egyensúlyi helyzetének következtében v. külső erő hatására ide-oda v. fel-le mozog, ismételten billen’ ❖ Billeg a’ ſas-ſzárny-kalap a’ fejekbenn (1786 Édes Gergely 7095002, 29) | Repül a hegyes kard […] És billegve áll meg egy sorompó fában (1854 Arany János C0656, 166) | A csíkos kabátos öreg titkár már ott dolgozott egy mellékasztalnál: csak úgy billegett a parókájának a farka a nagy betűvetés közben (1879 Jókai Mór CD18) | [mutatta] a fákat, miket a halk szél szeliden billegni nógat (1911 Tóth Árpád CD10) | A Vendég […] addig próbálgatta a billegő asztalt, amíg rájött, hogy az asztalnak az egyik lába alá kell tenni egy darab fácskát (1933 Krúdy Gyula CD54) | Az újságíró felkúszott az állványzatra, kióvakodott egy billegő deszkára, és onnan csinálta meg a fölvételeket (1966 Örkény István 9500007, 337) | a téren a hinta billeg gazdátlanul (1973 Kiss Benedek 9336004, 13) | jövőre összeomolhat az amúgy is ingatag lábakon billegő béke Boszniában (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vízen v. egyenetlen úton haladó jármű〉 újra meg újra megdől(ve), ismételten billen(ve halad)’ ❖ nézzétek, az ő csolnaka billeg legjobban (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | erősen billegett a tutaj (1937 Szentiványi Jenő 1145003, 147) | Az úton egy autó billeg előre lassan, de még így is jócskán felkavarva a nagyon finom, forró, kékesszürke port (1978 Bereményi Géza 9048001, 143).

1b. (ritk) ’〈mérhető mennyiség〉 vmely értékek között v. vmely érték körül ingadozik’ ❖ Az eddigi behozatalokból itélve a minőség [ti. a búzáé] különböző, és a bushel [= kb. 36 literes űrmérték] sulya 55–60 font között billeg (1846 Hetilap CD61) | olyan 50 százalék körül billeg a dolog (2000 Országgyűlési Napló CD62).

1c. ’〈helyzet, folyamat, vélemény stb., ill. helyzetében, álláspontjában vki, vmi〉 erre-arra elmozdul, megalapozatlansága v. bizonytalansága miatt ingadozik’ ❖ Magyarország katonai stratégiája billeg (1995 Magyar Hírlap CD09) | ez az elképzelés számos ponton billeg (1995 Országgyűlési Napló CD62) | [Szlovákia] Európa és Oroszország között billeg (1997 Magyar Hírlap CD09) | mélyponton billegő egészségügy (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈(szándékosan mozgatott) testrész〉 ismételten(, ritmusosan) ide-oda v. föl-le mozog’ ❖ Elre hánytt lábbal és billeg nyakkal Sétál [a táncban] az els pár (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 29) | a’ terheſségnek felén érezni-is kezdik az Anyák méhmagzatjokat, ſokſzor mintha vizben úſzó hal’ farka ütné meg hasokat, vagy mintha egér farka billegne benne (1802 Zsoldos János 8541004, 154) | sípján már billeg az újja [a dudásnak] (1877 Arany János C0647, 187) | [a feleségnek] bütykök támadtak a kezén, amely egykor fehér volt, és a zongora elefántcsontjain billegett (1913 Krúdy Gyula CD54) | billegőfülű szamarukkal (1931 Sárközi György 9587010, 68).

3. ’〈ember, állat〉(bizonytalan egyensúlyi helyzetben) ide-oda dőlve jár, ill. így megy vhova’ ❖ olly ereje-veſzettnek láttſzattatott; mint ama’ Libákat lenni ſzemléllyük, mellyeknek mind-a’ két Szárnyok le-törettenek. -is nem külömben billegett egy ideig (1786 Dugonics András 7087012, 109) | Látod, látod, csámpás lábam! A legénység szépe java Egytül-egyig elment tova, Mind elmene katonának, Én billegek, itt hagyának (1848 Petőfi Sándor CD01) | Kacsák billegtek álmos hápogással a trágyadomb mellett (1923 Nagy Zoltán CD10) | a fűtőház felé indultam, a sinen billegve (1947 Szabó Lőrinc 9629165, 93) | Sokan csodálkozva nézték a nyakuk körül színes kendőt, kezükön kesztyűt viselő, magas sarkú csizmában billegő zord férfiakat [ti. a cowboyokat] […]. Ez az öltözék azonban egy sajátos tevékenység végzéséhez kialakított munkaruha volt (1994 Rubicon CD17).

3a. ’〈ember, állat〉 kényeskedve, tetszelegve lépked, jár’ ❖ [a] páva fel és alá billege egy szép sétatéren (1834 Brassay Sebestyén C4157, 188) | büszkén, negédesen billegünk odább (1858 Kemény Zsigmond C2615, 141) | [A lányok] billegtek a hosszú soron. Szaporán, kényesen, egyenes fővel (1914 Móricz Zsigmond CD10) | [a cseléd] büszkén billeg a nagysága megunt holmijában (1974 Fekete Gyula 9141005, 527).

Ö: illeg-~.

ÖU: be~, el~, ki~, le~, oda~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. billeg¹

billeg¹ tárgyatlan ige 2b
1. (átv is)
〈csak részben szilárdan rögzített v. alátámasztott tárgy〉 megváltozott egyensúlyi helyzetének következtében v. külső erő hatására ide-oda v. fel-le mozog, ismételten billen
Billeg a’ ſas-ſzárny-kalap a’ fejekbenn
(1786 Édes Gergely)
Repül a hegyes kard […] És billegve áll meg egy sorompó fában
(1854 Arany János)
A csíkos kabátos öreg titkár már ott dolgozott egy mellékasztalnál: csak úgy billegett a parókájának a farka a nagy betűvetés közben
(1879 Jókai Mór)
[mutatta] a fákat, miket a halk szél szeliden billegni nógat
(1911 Tóth Árpád)
A Vendég […] addig próbálgatta a billegő asztalt, amíg rájött, hogy az asztalnak az egyik lába alá kell tenni egy darab fácskát
(1933 Krúdy Gyula)
Az újságíró felkúszott az állványzatra, kióvakodott egy billegő deszkára, és onnan csinálta meg a fölvételeket
(1966 Örkény István)
a téren a hinta billeg gazdátlanul
(1973 Kiss Benedek)
jövőre összeomolhat az amúgy is ingatag lábakon billegő béke Boszniában
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
〈vízen v. egyenetlen úton haladó jármű〉 újra meg újra megdől(ve), ismételten billen(ve halad)
nézzétek, az ő csolnaka billeg legjobban
(1882 Mikszáth Kálmán)
erősen billegett a tutaj
(1937 Szentiványi Jenő)
Az úton egy autó billeg előre lassan, de még így is jócskán felkavarva a nagyon finom, forró, kékesszürke port
(1978 Bereményi Géza)
1b. (ritk)
〈mérhető mennyiség〉 vmely értékek között v. vmely érték körül ingadozik
Az eddigi behozatalokból itélve a minőség [ti. a búzáé] különböző, és a bushel [= kb. 36 literes űrmérték] sulya 55–60 font között billeg
(1846 Hetilap)
olyan 50 százalék körül billeg a dolog
(2000 Országgyűlési Napló)
1c.
〈helyzet, folyamat, vélemény stb., ill. helyzetében, álláspontjában vki, vmi〉 erre-arra elmozdul, megalapozatlansága v. bizonytalansága miatt ingadozik
Magyarország katonai stratégiája billeg
(1995 Magyar Hírlap)
ez az elképzelés számos ponton billeg
(1995 Országgyűlési Napló)
[Szlovákia] Európa és Oroszország között billeg
(1997 Magyar Hírlap)
mélyponton billegő egészségügy
(1997 Magyar Hírlap)
2.
(szándékosan mozgatott) testrész〉 ismételten(, ritmusosan) ide-oda v. föl-le mozog
Elre hánytt lábbal és billeg nyakkal Sétál [a táncban] az els pár
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
a’ terheſségnek felén érezni-is kezdik az Anyák méhmagzatjokat, ſokſzor mintha vizben úſzó hal’ farka ütné meg hasokat, vagy mintha egér farka billegne benne
(1802 Zsoldos János)
sípján már billeg az újja [a dudásnak]
(1877 Arany János)
[a feleségnek] bütykök támadtak a kezén, amely egykor fehér volt, és a zongora elefántcsontjain billegett
(1913 Krúdy Gyula)
billegőfülű szamarukkal
(1931 Sárközi György)
3.
〈ember, állat〉 (bizonytalan egyensúlyi helyzetben) ide-oda dőlve jár, ill. így megy vhova
olly ereje-veſzettnek láttſzattatott; mint ama’ Libákat lenni ſzemléllyük, mellyeknek mind-a’ két Szárnyok le-törettenek. -is nem külömben billegett egy ideig
(1786 Dugonics András)
Látod, látod, csámpás lábam! A legénység szépe java Egytül-egyig elment tova, Mind elmene katonának, Én billegek, itt hagyának
(1848 Petőfi Sándor)
Kacsák billegtek álmos hápogással a trágyadomb mellett
(1923 Nagy Zoltán)
a fűtőház felé indultam, a sinen billegve
(1947 Szabó Lőrinc)
Sokan csodálkozva nézték a nyakuk körül színes kendőt, kezükön kesztyűt viselő, magas sarkú csizmában billegő zord férfiakat [ti. a cowboyokat] […]. Ez az öltözék azonban egy sajátos tevékenység végzéséhez kialakított munkaruha volt
(1994 Rubicon)
3a.
〈ember, állat〉 kényeskedve, tetszelegve lépked, jár
[a] páva fel és alá billege egy szép sétatéren
(1834 Brassay Sebestyén)
büszkén, negédesen billegünk odább
(1858 Kemény Zsigmond)
[A lányok] billegtek a hosszú soron. Szaporán, kényesen, egyenes fővel
(1914 Móricz Zsigmond)
[a cseléd] büszkén billeg a nagysága megunt holmijában
(1974 Fekete Gyula)
ÖU: bebilleg, elbilleg, kibilleg, lebilleg, odabilleg
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. billeg¹

Beállítások