biológia fn 6A

1. (Tud) ’az élettel, az életjelenségekkel, az élő természettel foglalkozó tudományágak összessége, rendszere; élettudomány’ ❖ Életerötudomány (biologia, bionomia) (1815 Pethe Ferenc C6393, 21) | a biológiának önálló módszerei, alapja, egységei vannak, melyek sem vegytani, sem fizikai módszerekkel és egységekkel nem helyettesíthetők (1926 TolnaiÚjLex. C5719, 174) | A biológia az orvosi gyakorlatból, a kémia az alchimiából nőtt ki (1934 Hamvas Béla 9221001, 4) | [a 19. század második felében] a magyar biológia is szakít a vitalizmussal, áttér a kísérleti kutatásokra s megismerkedik a darwinizmussal (1965 Sőtér István 9613011, 57) | az ország neves tudósai előadásaikban adnak áttekintést a biológia általuk művelt területeiről (1999 Természet Világa CD50).

1a. (Isk) ’ez mint tantárgy’ ❖ a tanulóknak a munka folyamán szerzett egyéni tapasztalatait minél szélesebb területen kell felhasználni a fizika, kémia, biológia, matematika és más tantárgyak óráin (1959 Valóság ford. 2056031, 55) | Néha álmodom: még mindig nincs jegyem biológiából, vegytanból, történelemből; és lassan eltelik a félév! (1974 Tandori Dezső 2049020, 34) | [az alapítvány] biológiából, kémiából és földrajzból szervez kurzusokat (1994 Magyar Hírlap CD09).

2. (rendsz. birtokszóként) ’vmely élőlény, ill. élőlények területhez, meghatározott életkörülményekhez stb. kötött közösségének élete, jellemző működése, természete’ ❖ vadászati s tárczaczikkek mellett a vadak biologiájával gyakran foglalkozik (1894 Magyar írók élete CD27) | A Balaton biológiájának vázlata (1912 Entz Géza⁴ CD30) | sokat foglalkoztak a tőkehalak biológiájával is (1933 Az állatok világa ford. CD46) | tanulmányozzák a sivatagi talajok biológiáját (1983 Kecskés Mihály CD30) | Amikor elkezdtem a rovarok mozgását vizsgálni, semmit sem tudtam a biológiájukról (2000 Természet Világa CD50).

2a. (rendsz. birtokszóként) ’vmely (szellemi, lelki, társadalmi) jelenségre, képződményre jellemző működés(i forma)’ ❖ a formai sajátságok biologiája azt tanítja, hogy a forma mérhetlen messzeségekbe visszanyúlik (1896 Sebestyén Gyula CD44) | a kritika dolga […] tehetségük biológiáját megírni és megállapítani egyedülvalóságukat (1909 Fenyő Miksa CD10) | az államoknak, a társadalmaknak is van biológiájuk (1914 Pásztor Árpád CD10) | a gyermekdal sokkal mélyebb bepillantást nyújt a népzene biológiájába, mint a felnőtteké (1951 Kodály Zoltán C2714, 13).

Ö: agro~, hal~, hidro~, mikro~.

UB: -óra.

ÖU: evolúció~, faj~, neuro~, orvos~, pszicho~, sport~.

ÖE: ~tanár, ~-tanárnő, ~verseny, ~vetélkedő.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

biológia főnév 6A
1. (Tud)
az élettel, az életjelenségekkel, az élő természettel foglalkozó tudományágak összessége, rendszere; élettudomány
Életerötudomány (biologia, bionomia)
(1815 Pethe Ferenc)
a biológiának önálló módszerei, alapja, egységei vannak, melyek sem vegytani, sem fizikai módszerekkel és egységekkel nem helyettesíthetők
(1926 TolnaiÚjLex.)
A biológia az orvosi gyakorlatból, a kémia az alchimiából nőtt ki
(1934 Hamvas Béla)
[a 19. század második felében] a magyar biológia is szakít a vitalizmussal, áttér a kísérleti kutatásokra s megismerkedik a darwinizmussal
(1965 Sőtér István)
az ország neves tudósai előadásaikban adnak áttekintést a biológia általuk művelt területeiről
(1999 Természet Világa)
1a. (Isk)
ez mint tantárgy
a tanulóknak a munka folyamán szerzett egyéni tapasztalatait minél szélesebb területen kell felhasználni a fizika, kémia, biológia, matematika és más tantárgyak óráin
(1959 Valóság ford.)
Néha álmodom: még mindig nincs jegyem biológiából, vegytanból, történelemből; és lassan eltelik a félév!
(1974 Tandori Dezső)
[az alapítvány] biológiából, kémiából és földrajzból szervez kurzusokat
(1994 Magyar Hírlap)
2. (rendsz. birtokszóként)
vmely élőlény, ill. élőlények területhez, meghatározott életkörülményekhez stb. kötött közösségének élete, jellemző működése, természete
vadászati s tárczaczikkek mellett a vadak biologiájával gyakran foglalkozik
(1894 Magyar írók élete)
A Balaton biológiájának vázlata
(1912 Entz Géza)
sokat foglalkoztak a tőkehalak biológiájával is
(1933 Az állatok világa ford.)
tanulmányozzák a sivatagi talajok biológiáját
(1983 Kecskés Mihály)
Amikor elkezdtem a rovarok mozgását vizsgálni, semmit sem tudtam a biológiájukról
(2000 Természet Világa)
2a. (rendsz. birtokszóként)
vmely (szellemi, lelki, társadalmi) jelenségre, képződményre jellemző működés(i forma)
a formai sajátságok biologiája azt tanítja, hogy a forma mérhetlen messzeségekbe visszanyúlik
(1896 Sebestyén Gyula)
a kritika dolga […] tehetségük biológiáját megírni és megállapítani egyedülvalóságukat
(1909 Fenyő Miksa)
az államoknak, a társadalmaknak is van biológiájuk
(1914 Pásztor Árpád)
a gyermekdal sokkal mélyebb bepillantást nyújt a népzene biológiájába, mint a felnőtteké
(1951 Kodály Zoltán)
UB: -óra
ÖU: evolúcióbiológia, fajbiológia, neurobiológia, orvosbiológia, pszichobiológia, sportbiológia
ÖE: biológiatanár, biológia-tanárnő, biológiaverseny, biológiavetélkedő
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások