biológiai mn 18A

1. ’a biológiával mint tudománnyal, ill. mint tantárggyal kapcs., azzal összefüggő, ahhoz tartozó’ ❖ a magyarországi biologiai társulat (1893 PallasLex. CD02) | a budapesti egyetemen tett biologiai tanulmányokat (1897 PallasLex. CD02) | azok társaságát kerestem, akikkel lehetett kalandos biológiai témákról beszélni (1937 Karinthy Frigyes 9309002, 41) | csupán az idén 1800 értékes biológiai alapfelszerelést kaptak az iskolák (1953 Szabad Nép aug. 11. C0400, 1) | [Huzella Tivadar] biológiai előadásai magával ragadó lendülettel kötötték le a hallgatóságot (1973 Törő Imre CD30) | Kolozsvárt biológiai doktorátust tett (1979 NéprajziLex. CD47) | a magyar biológiai irodalom (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

1a. ’a biológiára mint tudományra, ill. annak módszereire jellemző v. azokhoz hasonló, az(ok) által meghatározott’ ❖ ugyanazt mondhatjuk a biologiai szempontból rendkívűl érdekes hártyás-szárnyúakról (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a kicsinyes német viszonyokkal való összeütközését biológiai részletességgel mutatta meg az első négy kötet (1917 Benedek Marcell 9042007, 209) | A modern biológiai szemlélet a múlt század 60-as éveiben kezdett kialakulni (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

1b. ’az élettel, életjelenségekkel, az élő természettel foglalkozó, ill. arra vonatk.’ ❖ a német materialisták azon biologiai elmélete, mely a scalpellummal [= szikével] felbonczolható, lombikban elemeire szétbontható szerves testi ponderabilis [= mérhető] anyagok productumának decretálja [= nyilvánítja] az életet minden alsóbb és felsőbb nyilatkozványaival fel egészen az öntudatig (1876 Kossuth Lajos CD32) | [Balásházy János] közli az oltóviasz és faflastrom receptjét, de a biológiai ismeretek hiányában nem figyelmeztethet az oltás megfogamzásának döntő feltételére (1970 Tilkovszky Loránt CD30) | a Bábolnai Állami Gazdaság […] hasznosítani tudta a biológiai tudományok új eredményeit (1971 Aczél György 9809012, 269) | Főként arra törekedtem, hogy az irányelveket korszerű biológiai kísérletekkel támasszam alá (1976 Selye János 9594006, 124) | kora természettudományos ismereteiben, csillagászati, fizikai, botanikai és biológiai tudásában bátran jártas fiatal lángelme (1996 Természet Világa CD50) | [Devon szigetének] a Marssal való hasonlósága ugyanis lehetővé teszi a vörös bolygón felhasználásra kerülő technikák tesztelését, ugyanakkor az itteni geológiai és biológiai felfedezések fényében új hipotézisek megfogalmazását (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’az élő szervezettel v. annak működésével kapcs., azzal összefüggő, ahhoz tartozó, abból származó v. abban megmutatkozó’ ❖ feltűnők a testalkotásban és biologiai sajátságokban való különbségek (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | ez a tollas forgó még más biologiai feladatot is teljesít (1893 PallasLex. CD02) | biológiai szennyvíztisztítást (1912 RévaiNagyLex. C5701, 12) | az űrhajózás biológiai következményeit (1961 Népszabadság ápr. 14. C4813, 7) | felesleges közölni vendégeinkkel, hogy egy sürgős biológiai szükséglet néhány percnyi visszavonulásra késztet bennünket (1976 Selye János 9594003, 103) | a megtermékenyített petesejt már tartalmazza az egyed teljes átöröklött biológiai programját (1992 Leszkovszky György Pál 2020007, 81) biológiai életkor (Biol) ’nem a megélt évek, hanem a szervezet állapota alapján megállapítható, arra jellemző kor’ ❖ Biológiai életkorunk nem éveink számától, hanem ereink rugalmasságától függ (1997 Magyar Hírlap CD09) biológiai fegyver (Kat) ’olyan tömegpusztító harceszköz, amely mikroorganizmusoknak, élő kórokozóknak, alkotórészeiknek v. anyagcseretermékeiknek mint harcanyagoknak a felhasználásával emberi, állati és növényi szervezetek megbetegítésére, károsítására v. elpusztítására szolgál’ ❖ a nukleáris, a vegyi és a biológiai fegyver gyártásának megszüntetésére (1960 Népszabadság jún. 4. C4812, 2) | Napjainkban a nukleáris fegyvereket, a vegyi és a gyújtófegyverek egyes fajtáit, továbbá a biológiai fegyvereket sorolják a tömegpusztító fegyverekhez (1988 Tények könyve CD37) biológiai halál (Orvos) ’élő szervezet összes életműködésének, életfolyamatának visszafordíthatatlan és teljes megszűnése’ ❖ A biológiai halál legkorábban az agykéregben következik be (1975 BiológiaiLex. C5414, 288) | bekövetkezik a biológiai halál, mindennemű életműködés végleges megszűnése (1996 Magyar Hírlap CD09) | A szakemberek többsége úgy véli: a klinikai halál nem azonos a biológiai halállal, így valójában az álom egy igen különleges esetének tekinthető (1997 Magyar Hírlap CD09) biológiai hulladék (Körny) ’élőlényekből származó szerves hulladék’ ❖ a kibocsátó intézmények többségének csak kis hamvasztóra van szüksége a biológiai hulladékok megsemmisítésére (1987 Kállai László 1074004, 41) | Azt válaszolta, hogy ez [ti. a nagy mennyiségű faapríték] biológiai hulladék, s majd lebomlik (1997 Magyar Hírlap CD09) biológiai óra (Biol is) ’a szervezet periodikus működésének belső ritmusát szabályozó, ciklikus anyagcsere-folyamatokon alapuló fiziológiai mechanizmus’ ❖ A biológiai óra lehetővé teszi, hogy a növény életmódjával és aktivitásával a nappal és éjjel váltakozásához alkalmazkodjék (1975 BiológiaiLex. C5414, 288) | szinte minden szerv működésében jellemző napi ritmus figyelhető meg, és ezt a biológiai óra szabályozza (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’olyan 〈sejt(csoport)〉, amelyben életjelenségek mennek végbe; élő’ ❖ az ember űrrepülését megelőzőleg kutyákat, egereket és más biológiai objektumokat bocsátottak fel a szputnyikokon (1961 Népszabadság ápr. 16. C4813, 2) biológiai rendszer (Biol) ’az ún. életkritériumok alapján élőnek minősíthető anyagi rendszer’ ❖ a stress végeredményben a biológiai rendszer elhasználódásának következménye (1959 Bajusz Eörs–Selye János 9594001, 4) | valamennyi biológiai rendszer a szerveződés három egymásra épülő szintjén írható le: (i) molekuláris szerveződés, (ii) mikroszkopikus vagy sejtszintű szerveződés, (iii) szervszintű szerveződés (1996 Természet Világa CD50).

2b. ’élő szervezetek (élet)közösségével, rendszerével, ezek együttes működésével kapcs., azon alapuló’ ❖ a[z ezernyolcszáz]hetvenes évek biológiai katasztrófaszámba menő járványaira (1939 Schöpflin Aladár CD10) | fizikai és biológiai környezetünk (1973 Antal László–Lotz János ford.–Lotz 1096001, 32) | a fejlesztési elveket összhangba kell hozni a Föld rendkívül értékes biológiai változatosságának megőrzésével (1989 Tények könyve CD37) | A légkör, az óceánok, a jég és a biológiai folyamatok a térségben globális hatást fejtenek ki (1998 Tények könyve CD37) biológiai egyensúly (Biol) ’a növények és állatok életközösségén belül létrejött dinamikus állandóság, amely önszabályozó módon meghatározza az életközösség belső struktúráját’ ❖ A függőségeknek ez a szövevénye biológiai egyensúlyt hoz létre az életközösség tagjai között (1963 A természettudományok zsebkönyve ford. C5476, 519) | [ha az őserdők területe lényegesen lecsökken,] akkor az eredeti növényfajok 15%-a […] kipusztul, mielőtt az új biológiai egyensúly beállna (1989 Tények könyve CD37) | [az angolna és a busa] nagymértékben hozzájárult a Balaton biológiai egyensúlyának felborulásához (2000 Magyar Hírlap CD09) biológiai védekezés (Biol) ’〈kül. növényvédelemben:〉 kártevők irtása természetes ellenségeik tudatos alkalmazásával’ ❖ A védekezésnek ezt az irányát, amely természetes úton, az élősködő élősködőinek elszaporításával igyekszik célt érni, biológiai védekezésnek mondjuk (1933 Az állatok világa ford. CD46) | az egyéb rovarok tízezreit is elpusztító vegyszeres szunyogirtás helyett a biológiai védekezés bevezetését (1996 Magyar Hírlap CD09) | biológiai védekezés növényi kórokozók ellen (1997 Természet Világa CD50) | Bizonyos gyomnövények ellen már sikeres a biológiai védekezés (2000 Új Könyvek CD29).

3. ’nemi, szexuális, ill. a nemi szervek fejlődésével és működésével kapcs.’ ❖ Miért akarok egy nőt? A biológiai élvezetért, a kielégülés öt másodpercéért? (1966 Karinthy Ferenc 9308004, 327) | a biológiai öröm méllyé tesz minden lélegzetet (1980 Sebeők János 1139003, 336) | [a pszichoanalízis szerint a gyermek] belső, biológiai alapú vágyai több testrészére is áttevődnek (orális, anális, uretrális, majd fallikus, illetve klitorális fejlődési fokon át „nagykorúsodik” a szexuális libidó) (1987–1988 Valachi Anna 2019003, 609) | a menarché (a biológiai érettséget jelző első menstruáció) a 18. században a mainál lényegesen később következett be (2000 Magyar néprajz CD47).

Vö. ÉKsz.; IdSz. 2002 ~ fegyver.

biológiai melléknév 18A
1.
a biológiával mint tudománnyal, ill. mint tantárggyal kapcs., azzal összefüggő, ahhoz tartozó
a magyarországi biologiai társulat
(1893 PallasLex.)
a budapesti egyetemen tett biologiai tanulmányokat
(1897 PallasLex.)
azok társaságát kerestem, akikkel lehetett kalandos biológiai témákról beszélni
(1937 Karinthy Frigyes)
csupán az idén 1800 értékes biológiai alapfelszerelést kaptak az iskolák
(1953 Szabad Nép aug. 11.)
[Huzella Tivadar] biológiai előadásai magával ragadó lendülettel kötötték le a hallgatóságot
(1973 Törő Imre)
Kolozsvárt biológiai doktorátust tett
(1979 NéprajziLex.)
a magyar biológiai irodalom
(1993 A magyarság kézikönyve)
1a.
a biológiára mint tudományra, ill. annak módszereire jellemző v. azokhoz hasonló, az(ok) által meghatározott
ugyanazt mondhatjuk a biologiai szempontból rendkívűl érdekes hártyás-szárnyúakról
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a kicsinyes német viszonyokkal való összeütközését biológiai részletességgel mutatta meg az első négy kötet
(1917 Benedek Marcell)
A modern biológiai szemlélet a múlt század 60-as éveiben kezdett kialakulni
(1993 A magyarság kézikönyve)
1b.
az élettel, életjelenségekkel, az élő természettel foglalkozó, ill. arra vonatk.
a német materialisták azon biologiai elmélete, mely a scalpellummal [= szikével] felbonczolható, lombikban elemeire szétbontható szerves testi ponderabilis [= mérhető] anyagok productumának decretálja [= nyilvánítja] az életet minden alsóbb és felsőbb nyilatkozványaival fel egészen az öntudatig
(1876 Kossuth Lajos)
[Balásházy János] közli az oltóviasz és faflastrom receptjét, de a biológiai ismeretek hiányában nem figyelmeztethet az oltás megfogamzásának döntő feltételére
(1970 Tilkovszky Loránt)
a Bábolnai Állami Gazdaság […] hasznosítani tudta a biológiai tudományok új eredményeit
(1971 Aczél György)
Főként arra törekedtem, hogy az irányelveket korszerű biológiai kísérletekkel támasszam alá
(1976 Selye János)
kora természettudományos ismereteiben, csillagászati, fizikai, botanikai és biológiai tudásában bátran jártas fiatal lángelme
(1996 Természet Világa)
[Devon szigetének] a Marssal való hasonlósága ugyanis lehetővé teszi a vörös bolygón felhasználásra kerülő technikák tesztelését, ugyanakkor az itteni geológiai és biológiai felfedezések fényében új hipotézisek megfogalmazását
(2000 Magyar Hírlap)
2.
az élő szervezettel v. annak működésével kapcs., azzal összefüggő, ahhoz tartozó, abból származó v. abban megmutatkozó
feltűnők a testalkotásban és biologiai sajátságokban való különbségek
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
ez a tollas forgó még más biologiai feladatot is teljesít
(1893 PallasLex.)
biológiai szennyvíztisztítást
(1912 RévaiNagyLex.)
az űrhajózás biológiai következményeit
(1961 Népszabadság ápr. 14.)
felesleges közölni vendégeinkkel, hogy egy sürgős biológiai szükséglet néhány percnyi visszavonulásra késztet bennünket
(1976 Selye János)
a megtermékenyített petesejt már tartalmazza az egyed teljes átöröklött biológiai programját
(1992 Leszkovszky György Pál)
biológiai életkor (Biol)
nem a megélt évek, hanem a szervezet állapota alapján megállapítható, arra jellemző kor
Biológiai életkorunk nem éveink számától, hanem ereink rugalmasságától függ
(1997 Magyar Hírlap)
biológiai fegyver (Kat)
olyan tömegpusztító harceszköz, amely mikroorganizmusoknak, élő kórokozóknak, alkotórészeiknek v. anyagcseretermékeiknek mint harcanyagoknak a felhasználásával emberi, állati és növényi szervezetek megbetegítésére, károsítására v. elpusztítására szolgál
a nukleáris, a vegyi és a biológiai fegyver gyártásának megszüntetésére
(1960 Népszabadság jún. 4.)
Napjainkban a nukleáris fegyvereket, a vegyi és a gyújtófegyverek egyes fajtáit, továbbá a biológiai fegyvereket sorolják a tömegpusztító fegyverekhez
(1988 Tények könyve)
biológiai halál (Orvos)
élő szervezet összes életműködésének, életfolyamatának visszafordíthatatlan és teljes megszűnése
A biológiai halál legkorábban az agykéregben következik be
(1975 BiológiaiLex.)
bekövetkezik a biológiai halál, mindennemű életműködés végleges megszűnése
(1996 Magyar Hírlap)
A szakemberek többsége úgy véli: a klinikai halál nem azonos a biológiai halállal, így valójában az álom egy igen különleges esetének tekinthető
(1997 Magyar Hírlap)
biológiai hulladék (Körny)
élőlényekből származó szerves hulladék
a kibocsátó intézmények többségének csak kis hamvasztóra van szüksége a biológiai hulladékok megsemmisítésére
(1987 Kállai László)
Azt válaszolta, hogy ez [ti. a nagy mennyiségű faapríték] biológiai hulladék, s majd lebomlik
(1997 Magyar Hírlap)
biológiai óra (Biol is)
a szervezet periodikus működésének belső ritmusát szabályozó, ciklikus anyagcsere-folyamatokon alapuló fiziológiai mechanizmus
A biológiai óra lehetővé teszi, hogy a növény életmódjával és aktivitásával a nappal és éjjel váltakozásához alkalmazkodjék
(1975 BiológiaiLex.)
szinte minden szerv működésében jellemző napi ritmus figyelhető meg, és ezt a biológiai óra szabályozza
(1997 Magyar Hírlap)
2a.
olyan 〈sejt(csoport), amelyben életjelenségek mennek végbe; élő
az ember űrrepülését megelőzőleg kutyákat, egereket és más biológiai objektumokat bocsátottak fel a szputnyikokon
(1961 Népszabadság ápr. 16.)
biológiai rendszer (Biol)
az ún. életkritériumok alapján élőnek minősíthető anyagi rendszer
a stress végeredményben a biológiai rendszer elhasználódásának következménye
(1959 Bajusz Eörs–Selye János)
valamennyi biológiai rendszer a szerveződés három egymásra épülő szintjén írható le: (i) molekuláris szerveződés, (ii) mikroszkopikus vagy sejtszintű szerveződés, (iii) szervszintű szerveződés
(1996 Természet Világa)
2b.
élő szervezetek (élet)közösségével, rendszerével, ezek együttes működésével kapcs., azon alapuló
a[z ezernyolcszáz]hetvenes évek biológiai katasztrófaszámba menő járványaira
(1939 Schöpflin Aladár)
fizikai és biológiai környezetünk
(1973 Antal László–Lotz János ford.Lotz)
a fejlesztési elveket összhangba kell hozni a Föld rendkívül értékes biológiai változatosságának megőrzésével
(1989 Tények könyve)
A légkör, az óceánok, a jég és a biológiai folyamatok a térségben globális hatást fejtenek ki
(1998 Tények könyve)
biológiai egyensúly (Biol)
a növények és állatok életközösségén belül létrejött dinamikus állandóság, amely önszabályozó módon meghatározza az életközösség belső struktúráját
A függőségeknek ez a szövevénye biológiai egyensúlyt hoz létre az életközösség tagjai között
(1963 A természettudományok zsebkönyve ford.)
[ha az őserdők területe lényegesen lecsökken,] akkor az eredeti növényfajok 15%-a […] kipusztul, mielőtt az új biológiai egyensúly beállna
(1989 Tények könyve)
[az angolna és a busa] nagymértékben hozzájárult a Balaton biológiai egyensúlyának felborulásához
(2000 Magyar Hírlap)
biológiai védekezés (Biol)
〈kül. növényvédelemben:〉 kártevők irtása természetes ellenségeik tudatos alkalmazásával
A védekezésnek ezt az irányát, amely természetes úton, az élősködő élősködőinek elszaporításával igyekszik célt érni, biológiai védekezésnek mondjuk
(1933 Az állatok világa ford.)
az egyéb rovarok tízezreit is elpusztító vegyszeres szunyogirtás helyett a biológiai védekezés bevezetését
(1996 Magyar Hírlap)
biológiai védekezés növényi kórokozók ellen
(1997 Természet Világa)
Bizonyos gyomnövények ellen már sikeres a biológiai védekezés
(2000 Új Könyvek)
3.
nemi, szexuális, ill. a nemi szervek fejlődésével és működésével kapcs.
Miért akarok egy nőt? A biológiai élvezetért, a kielégülés öt másodpercéért?
(1966 Karinthy Ferenc)
a biológiai öröm méllyé tesz minden lélegzetet
(1980 Sebeők János)
[a pszichoanalízis szerint a gyermek] belső, biológiai alapú vágyai több testrészére is áttevődnek (orális, anális, uretrális, majd fallikus, illetve klitorális fejlődési fokon át „nagykorúsodik” a szexuális libidó)
(1987–1988 Valachi Anna)
a menarché (a biológiai érettséget jelző első menstruáció) a 18. században a mainál lényegesen később következett be
(2000 Magyar néprajz)
Vö. ÉKsz.; IdSz. 2002 ~ fegyver

Beállítások