bír ige 1a6

1. ts ’〈súlyt, terhe(lés)t〉 szilárdsága, ill. ereje révén képes tartani, mozgatni v. vinni, elbír, megbír vmit’ ❖ Itt hozzák a’ nyomorúlt párát, imé’ a’ fejét ſe birhatja a’ nyavalás (1775 Simai Kristóf C3746, 99) | ha rossz volt a ló, még a bokrétát, […] hámot is alig birta (1818 Naláczy József 7240007, 134) | Hárman sem birnátok súlyos buzogányát, Parittyaköveit, öklelő kopjáját (1846 Arany János 8014001, 99) | nagy testét lábai könnyebben birják (1881 Ábrányi Kornél² 8003001, 14) | a falak hamarosan megrokkantak, mert nem bírták a nagy terhet (1957 Dömötör Sándor CD52) | [ez a] papírpad is többet bír három kutyus súlyánál (2000 Lakáskultúra CD39).

1a. bírja magát ’〈ember v. állat〉 egészségét, erejét, ill. szépségét tekintve (vhogyan) tartja magát’ ❖ négy Esztendeig jól birja magát [a kakas]; de azután nagyon meg-erötelenül (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand C4022, 150) | Ah, hogy megvénülél! Alig birod magad (1847 Petőfi Sándor CD01) | árut rakodott a Dunaparton, valahol Straubing és Osterhafen között. Még derekasan birta magát (1897 Tömörkény István C4317, 109) | A jegyzőné még jól bírja magát, vannak, akik úgy néznek rá, mint szépasszonyra (1948–1949 Szabó Pál² 9631002, 127) | Igyekszem elfoglalni magamat, s […] addig okés, amíg bírom magamat (1995 Magyar Hírlap CD09).

1b. bírja magát (kissé rég) ’jó anyagi körülmények között él, tehetős’ ❖ ſok ezernyi paraſztok, Kik magokat birták, kóldus táskára ſzorúltak (1777 Baróti Szabó Dávid 7021014, 14) | ötven évvel ezelőtt a magyar családok még jól birták magukat (1845 Deák Ferenc beszédei 8096005, 537) | meglehetősen birták magukat, apjuk módos szabó mester volt (1867 Tolnai Lajos 8483019, 203) | dicsőség iránt pedig nemcsak a szegény embereknek van érzékük, sőt ki mentül jobban bírja magát, annál jobban ráér dicsőség után járni (1911 Ignotus CD10).

2. ts (tárgy n. is) ’〈huzamosabb ideig tartó, ill. a szokásosnál nagyobb fizikai, anyagi, lelki stb. megterhelést〉 képes (ki)állni, (el)tűrni’ ❖ Mi ugyan […] meg nem állunk a magyarságban. Azért, hogy te az erősebb dolgokat nem bírhatod, nem következik, hogy mások se bírják (1779 Bessenyei György¹ C1085, 62) | Kardvasa a nagy ütést nem birván eltörik (1823–1824 Vörösmarty Mihály C4534, 55) | rögtön vágtasson utánam, ahogy a ló bírja (1872–1874 Jókai Mór 8209004, 471) | kenyeret rendelt, mert már nem bírta tovább az éhséget (1927 Kosztolányi Dezső CD10) | Nem bírtam tovább, idegesen közbeszóltam (1973 Gion Nándor 9190005, 106) | bőven várnak ránk izgalmas újdonságok a házi szórakoztatásban. Csak bírja a pénztárcánk (1996 Magyar Hírlap CD09) | A kisméretű lítiumion-akkumulátor meglepően hosszú ideig bírja (2000 Byte Magazin CD38).

2a. ts ’〈élőlény (szervezetének vmely része) kedvezőtlen, ártalmas körülményt〉 képes fiziológiai károsodás nélkül elviselni’ ❖ A homlitványok vagy magonczok olly egyénekről vetessenek, mellyek a hideget, mennyire szervezetük csak birja, már megszokták (1854 Gazdasági Lapok 8626002, 581) | [A szőlő] nálunk nem igen birja a telet, ezért metszik (1902 Wagner János CD35) | A kétpúpú teve [az egypúpúhoz képest] kevésbbé hosszú ideig bírja a szomjúságot (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Ne tessék rá haragudni, ivott egy kicsit, és nem nagyon bírja a bort (1969 Mándy Iván 9420026, 211) | Az élesztő B1-vitaminja a felelős azért, hogy az idegeink jobban bírják – pestiesen szólva – a gyűrődést (1993 Frank Júlia CD19).

2b. ts (biz) ’kedvel, szível, ill. jól (el)visel vkit, vmit’ ❖ Két egészen más karakterü ember, nem birták egymást (1919 Kassák Lajos 9314004, 43) | Mindig bírtam a tanult palikat (1956 Csillag C4486, 1072) | én már kezdő sráckoromban is irtóra bírtam a kalandot (1962 Népszabadság szept. 30. C4814, 9) | Ne panaszkodj. Azt úgy nem bírom (1973 Gyurkovics Tibor 9211001, 26).

2c. ts (tárgy n. is) bír vmivel ’〈huzamosabb ideig tartó, ill. a szokásosnál nagyobb fizikai, anyagi, lelki stb. megterhelést〉 győz vmivel’ ❖ ameddig gyomorral bírom, az alkoholhoz menekülök ma is még (1908 Ady Endre 9003048, 158) | [Micimackó] sarkon fordult s iszkolt haza, ahogy csak szusszal bírta (1935 Karinthy Frigyes ford.–Milne 9309084, 64) | [A határátkelőhelyen] nehezen bírta már idegekkel a hosszú méricskélést (1976 Bertha Bulcsu 9053005, 197) | [a szakosztályoknak] olyan szintet kell megcélozniuk, amilyet anyagiakkal bírnak (1999 Magyar Hírlap CD09).

2d. (hat ragozású igealak tárgy n.) ’〈használati tárgy (anyaga v. alkatrésze)〉 ép, használható állapotban marad, nem megy tönkre’ ❖ bírja még ez a kalap (1860–1862 Arany János C0654, 365) | kéne rakatni újat, mert ez [a ház] mihamar a fejünkre suvad, de még bírja (1930 Móricz Zsigmond CD10) | az elfáradt anyag nem bírja sokáig (1977 Moldova György 9449006, 156) | Se pénz, se szűrő, meg minek is [alkatrészt cserélni]: – Bírják ezek a gépek, uram, masszív darabok (1997 Magyar Hírlap CD09).

2e. (hat ragozású igealak tárgy n.) ’〈élőlény〉 életben van, ill. tartható’ ❖ Még ki sem nyílt bimbóm, már el van hervadva. Ha nem bírja tovább, majd egészen lehull (1811 k. Dukai Takách Judit 8117020, 78) | Ki tudja, meddig bírja még szívem (1884 Reviczky Gyula 8392054, 101) | [a megítélt ágyszámmal elégedetlen kórházak] bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért, az ilyenkor szokásos hosszas procedúra miatt a pénztár döntése lényegében véglegesnek lesz tekinthető. Csak bírják addig a betegek (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ts (fn-i ign-i tárggyal, tárgy n. is) ’ereje, képessége van, tud 〈(el)végezni, (meg)tenni vmit〉’ ❖ [a fák] mig birtak gyümöltsöt is adtak (1785 Göböl Gáspár 7121009, 81) | a’ Rozsunkat nints az az ember a’ világon, a’ ki lekaszálni birja (1818 Nagyváthy János 8328007, 116) | Légy, ha birsz, te „világ-költő!” Rázd fel a rest nyugatot: Nekem áldott az a bölcső, Mely magyarrá ringatott (1877 Arany János CD01) | György alig bírta az éjjel lehunyni a szemét abbeli izgatottságában, hogy ő holnap az atyjával együtt vadászatra megy (1891 Jókai Mór CD18) | napi 20 órákat éhen nem bírna dolgozni (1941 Veres Péter 9771005, 124) | Nem is értem, hogy bírom elviselni ezt a tulok Kobrát (1989 Konrád György 9351006, 382).

4. tn (rendsz. tagadó szerkezetben) bír vkivel, vmivel ’kellő ereje, hatalma van ahhoz, hogy megfékezzen, féken tartson v. legyűrjön, ill. irányítson v. vmire kényszerítsen vkit, vmit’ ❖ Hogy bírjak testembe tsatázo Lelkemmel? (1772 Bessenyei György¹ C1075, 83) | Nem bírhattam mérgemmel (1786 Dugonics András 7087011, 348) | A’ mi lovaink is az istálóból kijőve ugranak, tánczolnak, lovassok velek nem bír, heveket nem csillapíthatja (1829 Wesselényi Miklós 8528002, 32) | Nem birok magammal, mert végtelen szeretlek (1881 Palotás Fausztin C3409, 120) | Különösen híressé tette a rablót országszerte, hogy a törvény nem bírt vele (1908 Móricz Zsigmond C3229, 13) | Baromi ereje van [az ápoltnak], nyolcan is alig bírtak vele (1957 Benedek István 9041006, 91) | Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak és elbuknak (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

4a. (rendsz. tagadó szerkezetben) bír vmivel ’〈feladattal, teendővel stb.〉 képes megbirkózni, el tudja végezni, boldogul vele’ ❖ Attyát, Hogyha talán nem vólna jelen, [a munkában] fel-váltya; ’s ha karja Még nem bir vele, ſzóval fog munkára tselédet (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière 7021010, 74) | A mivel az értelem nem bir, reá nem tartozik (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 18) | annyit vállalt, hogy nem bír vele (1860–1862 Arany János C0654, 365) | az előző parlament nem bírt ezzel a feladattal (1994 Országgyűlési Napló CD62).

5. ts (/nyj) ’〈vki (vmely) test(rész)ét〉 képes megfelelően használni, irányítani’ ❖ Tsak te vagy Télónis, a’ki szíved’ bírod, ’S érzékenységimet híven tanátsolod (1772 Bessenyei György¹ C1076, 79) | a’ beteg tagjait annyira birá, hogy egy keveſet járhatna (1791 Benkő Sámuel ford.–Grant³ 7038003, 57) | Az éjjel is tiz levelet irtam […]. De birom, a szemeim még hála isten! (1882 Tolnai Lajos C4198, 227) | aki bírja kezét-lábát percig sem henyél (1947 Szabad Föld jún. 15. C1537, 2) | Szélütés – mondták –, ha a beteg fél oldala megbénult, […] húzta a lábát, vagy nem bírta magát (2000 Az Európai Folklór Intézet kiadványai CD48).

5a. tn bír vmivel (rég) ’ua.’ ❖ Még az eszével nem bir, dieser hat seine Vernunft noch nicht (1779 Magyar grammatika C2985, 196) | [a körömágygyulladásban szenvedő ló] ſántít, tellyességgel nem bír a’ lábával (1804 Tolnay Sándor 7351009, 144) | Aligha jobb karommal birhatok (1830 Vörösmarty Mihály 8524400, 244) | Nem integet ám! Nem bólogat ám! Csak nem bír a fejével (1873 Dóczi Lajos ford.–Goethe C1428, 203).

6. ts vmire bír ’arra késztet vkit v. vmit, hogy (meg)tegyen vmit, rávesz, rábír vkit v. vmit vmire’ ❖ a’ háládatoſſág talám arra fog birni, hogy el titkollyam elötted törödéſemet (1775 Báróczi Sándor ford.–Dusch 7031002, 239) | A szikszói part védelmi tekintetből táborkari főnökünket csodálkozásra bírta (1848 Kossuth Lajos C2749, 827) | Vad lovat könnyebb rendes ügetésre bírni, mint azt az átkozott kalamust [= írótollat] (1891 Jókai Mór CD18) | Óh mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő, fondor magányt s a mindenséget (1933 József Attila 9282089, 178) | [a szolgáltatóvállalat] a szolgáltatás korlátozásával próbálhatja fizetésre bírni adósait (1994 Magyar Hírlap CD09).

7. ts (tárgy n. is) (/vál) ’〈vagyon(tárgya)t, földet, jószágot〉 tulajdonosként birtokol’ ❖ a’ tálat, a’ ki, azt hamiſan bírta, viſzſza-nem vihette (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141003, 98) | Ip [helység] anyahelye a Bydeskútinak írt, de Büdöskútinak mondani szokott nevezetes familiának, s a ház fiú- és leány-ága által biratik (1816–1824 Kazinczy Ferenc 8228109, 55) | Telivér angol lovat birni, ezt tartja a pénzes fiatal franczia katona legfőbb kivánságának (1854 Vasárnapi Újság CD56) | Ha gróf is, nem bir e vidéken (1882 Gyulai Pál C1986, 371) | Az öreg Szendrey többet bir százezer forintnál is (1912 Krúdy Gyula C5203, 183) | Senkitől nem függni, senkinek nem tartozni, senkihez nem kötődni, semmit nem bírni, sőt senkit, semmit nem szeretni (1968 Déry Tibor 9107013, 412).

7a. ’〈(haszon)bérletben〉 használ, birtokol vmit’ ❖ Ezt a’ Helységet Oberſter Tsekonits Ur (a’ Mezö-hegyeſi Ménes-Inſtitutumnak fö-Inspectora) a’ Királyi Kamarától Árendába birja (1796 Teleki Domokos¹ 7344005, 117) | Lahner hónapos szobát birt a bárónétól (1893 Iványi Ödön C2184, 10) | A gazdaság alapja a birtokolt, használt magántulajdonban vagy bérletben bírt föld, amelyen mezőgazdasági termelés folyik (1979 NéprajziLex. CD47).

8. ts (/vál) ’hatalmában tart, ural vmit, es. vkit’ ❖ te az egéſz Világot hathatoſan birod és egyſzer ’s mind kegyeſen igazgatod (1773 Kónyi János ford.–Fénelon 7190034, 95) | [Tihamér] valamintha pogány szellem bírná, könyörögve Szólítá a holdat, az éjt, a csillagok ezrét (1831 Vörösmarty Mihály C4534, 426) | Erdélyt Zsigmond és örökösei a magyar korona felsőbbsége alatt esküvel fogadott hűségben a magyar király iránt, de hűbéri kötelezettség nélkül bírják (1940 Bánlaky József CD16).

8a. tn bír vmire, vkire (rég) ’vkinek, vminek a birtokába, ill. a hatalma, fennhatósága alá kerül vmi’ ❖ [az ellenséges csapatból] 28-an rabokká lettek, ’s három záſzlók-is mieink kezekre birtak (1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419005, 24) | [feleségét] meg-ölje, mintſem pogány kézre birjon (1790 Andrád Sámuel 7008011, 2) | a’ vár uralma három fitestvérre birt (1841 Kőváry László C2807, 156) | Ne élne csak e Szigfrid: hány ország birna rád (1868 Szász Károly² ford. C3833, 159).

9. ts (vál) ’〈vmely (óhajtott, kívánt) dolgot〉 magáénak mondhat, rendelkezik vele’ ❖ koránt ſe gondoljad mintha az ö ditsöségeket [ti. a nagyatyáidét], mint valami örökséget, a’ terméſzet róllok reád hagyta vólna hogy azt birjad (1772 Zalányi Péter ford.–Marmontel 7497001, 69) | Halálig bírja méltóságát (1793 Sándor István 7287017, 63) | Szabadságomból alig bírok még néhány napot (1844 Czakó Zsigmond 8073001, 20) | A művészi formát még nem bírja, de technikája aránylag erős (1860 Gyulai Pál C1988, 54) | Három nő bírta szerelmét (1930 Krúdy Gyula CD54) | a lakosság csaknem 30 százalékának bizalmát bíró MDF (1991 Szelényi Iván–Szelényi Szonja 2037002, 1424).

10. ts (irod) ’〈kül. férfi〉 szerelmeseként v. hitveseként magáénak tudhat vkit’ ❖ El-olvadok ſzerelmemben, ’S tet még ſem bírhatom (1795 Gindl József 7119001, 11) | ha nem birhatom kedves Iluskámat: Nem is fogok birni senkit a világon (1844 Petőfi Sándor C3500, 40) | az asszony, Ki Lajosunk öccsét birta hajdan férjül (1854 Arany János CD01) | [Kázmér lengyel király] Albert király ifjabbik leányát, Erzsébetet bírta nőül (1937 Bánlaky József CD16) | nőt ugyan sokat ismert és bírt, ám az igazi szerelmet csak a halál árnyékában tapasztalhatja meg (1998 Új Könyvek CD29).

11. ts ’〈vmely (idegen) nyelvet, ill. nyelvváltozatot〉(jól) tud, ért és használ’ ❖ [Mérey Sándor királyi személynök] tisztán szólott magyarúl, holott azt terjegeté a közhír, mintha a magyar nyelvet nem bírná (1832 Kölcsey Ferenc 8253056, 347) | Nagysád teljesen bírja az irodalmi nyelvet: irálya minden kifogáson felül áll (1894 Jókai Mór CD18) | a nyilvános felszólalás sikere jelentékeny mértékben függ attól is, hogy a propagandista milyen jól bírja a nyelvet (1950 Retorika és történelem ford. 1163003, 380) | [a kárpátaljai magyar pedagógusok többsége] soha nem tanulta, így nem bírja megfelelő szinten az államnyelvet (1997 Magyar Hírlap CD09).

12. tn bír vmivel (/vál)(tulajdonosként) rendelkezik vmivel, birtokában van vminek, van vmije’ ❖ az Iſtennek áldásából ſzállott reánk, a’ mi jóval birunk (1774 Vajda Sámuel 7365003, 111) | Jogokkal birtak még az elitéltek felett is (1863 Lauka Gusztáv 8343007, 84) | [a cselédeknek] büntetés terhe alatt szolgálati cselédkönyvvel kell birniok (1935 Illyés Gyula C4978, 128) | [a kastély] udvari oldalán szép balluszteres nyitott lépcsővel bír (1940 Gerevich Tibor CD22) | saját szőlővel bírt (1967 Székely Lajos CD52) | előzetes beleegyező nyilatkozatával bírtak az ajánlói (1994 Magyar Hírlap CD09).

12a. bír vmivel ’〈vmely sajátsággal, képességgel, ill. tudással, ismerettel stb.〉 rendelkezik’ ❖ Ez az Aſzſzony ember a’ ki egyéb aránt nem vólt ſzép, igen jó tulajdonságokkal birt (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353004, 273) | talán a formával vagy a nyelvvel nem bír – s így sületlenségeket közöl (1842 Sárosi Gyula 8404082, 389) | a velenczei szobrászat régibb müvei inkább csak régészeti értékkel birnak (1885 Ormós Zsigmond 8341006, 259) | széles körű ismeretekkel bírt (1944 Bethlen István 9055003, 135) | ha a kormány a referendum alkotmánybírósági felülvizsgálatát is kérné, az nem bír halasztó hatállyal (1997 Magyar Hírlap CD09).

Ö: el~, fel~, ki~, le~, meg~, rá~.

Sz: biromány.

Vö. CzF. bir · bír¹, bir · bír², birható, bírik · birik; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, bírandó, bírat, bíratik, bírhat, bírható; ÚMTsz.

bír ige 1a6
1. tárgyas
〈súlyt, terhe(lés)t〉 szilárdsága, ill. ereje révén képes tartani, mozgatni v. vinni, elbír, megbír vmit
Itt hozzák a’ nyomorúlt párát, imé’ a’ fejét ſe birhatja a’ nyavalás
(1775 Simai Kristóf)
ha rossz volt a ló, még a bokrétát, […] hámot is alig birta
(1818 Naláczy József)
Hárman sem birnátok súlyos buzogányát, Parittyaköveit, öklelő kopjáját
(1846 Arany János)
nagy testét lábai könnyebben birják
(1881 Ábrányi Kornél²)
a falak hamarosan megrokkantak, mert nem bírták a nagy terhet
(1957 Dömötör Sándor)
[ez a] papírpad is többet bír három kutyus súlyánál
(2000 Lakáskultúra)
1a. bírja magát
〈ember v. állat〉 egészségét, erejét, ill. szépségét tekintve (vhogyan) tartja magát
négy Esztendeig jól birja magát [a kakas]; de azután nagyon meg-erötelenül
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Ah, hogy megvénülél! Alig birod magad
(1847 Petőfi Sándor)
árut rakodott a Dunaparton, valahol Straubing és Osterhafen között. Még derekasan birta magát
(1897 Tömörkény István)
A jegyzőné még jól bírja magát, vannak, akik úgy néznek rá, mint szépasszonyra
(1948–1949 Szabó Pál²)
Igyekszem elfoglalni magamat, s […] addig okés, amíg bírom magamat
(1995 Magyar Hírlap)
1b. bírja magát (kissé rég)
jó anyagi körülmények között él, tehetős
ſok ezernyi paraſztok, Kik magokat birták, kóldus táskára ſzorúltak
(1777 Baróti Szabó Dávid)
ötven évvel ezelőtt a magyar családok még jól birták magukat
(1845 Deák Ferenc beszédei)
meglehetősen birták magukat, apjuk módos szabó mester volt
(1867 Tolnai Lajos)
dicsőség iránt pedig nemcsak a szegény embereknek van érzékük, sőt ki mentül jobban bírja magát, annál jobban ráér dicsőség után járni
(1911 Ignotus)
2. tárgyas (tárgy n. is)
〈huzamosabb ideig tartó, ill. a szokásosnál nagyobb fizikai, anyagi, lelki stb. megterhelést〉 képes (ki)állni, (el)tűrni
Mi ugyan […] meg nem állunk a magyarságban. Azért, hogy te az erősebb dolgokat nem bírhatod, nem következik, hogy mások se bírják
(1779 Bessenyei György¹)
Kardvasa a nagy ütést nem birván eltörik
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
rögtön vágtasson utánam, ahogy a ló bírja
(1872–1874 Jókai Mór)
kenyeret rendelt, mert már nem bírta tovább az éhséget
(1927 Kosztolányi Dezső)
Nem bírtam tovább, idegesen közbeszóltam
(1973 Gion Nándor)
bőven várnak ránk izgalmas újdonságok a házi szórakoztatásban. Csak bírja a pénztárcánk
(1996 Magyar Hírlap)
A kisméretű lítiumion-akkumulátor meglepően hosszú ideig bírja
(2000 Byte Magazin)
2a. tárgyas
〈élőlény (szervezetének vmely része) kedvezőtlen, ártalmas körülményt〉 képes fiziológiai károsodás nélkül elviselni
A homlitványok vagy magonczok olly egyénekről vetessenek, mellyek a hideget, mennyire szervezetük csak birja, már megszokták
(1854 Gazdasági Lapok)
[A szőlő] nálunk nem igen birja a telet, ezért metszik
(1902 Wagner János)
A kétpúpú teve [az egypúpúhoz képest] kevésbbé hosszú ideig bírja a szomjúságot
(1929 Az állatok világa ford.)
Ne tessék rá haragudni, ivott egy kicsit, és nem nagyon bírja a bort
(1969 Mándy Iván)
Az élesztő B1-vitaminja a felelős azért, hogy az idegeink jobban bírják – pestiesen szólva – a gyűrődést
(1993 Frank Júlia)
2b. tárgyas (biz)
kedvel, szível, ill. jól (el)visel vkit, vmit
Két egészen más karakterü ember, nem birták egymást
(1919 Kassák Lajos)
Mindig bírtam a tanult palikat
(1956 Csillag)
én már kezdő sráckoromban is irtóra bírtam a kalandot
(1962 Népszabadság szept. 30.)
Ne panaszkodj. Azt úgy nem bírom
(1973 Gyurkovics Tibor)
2c. tárgyas (tárgy n. is) bír vmivel
〈huzamosabb ideig tartó, ill. a szokásosnál nagyobb fizikai, anyagi, lelki stb. megterhelést〉 győz vmivel
ameddig gyomorral bírom, az alkoholhoz menekülök ma is még
(1908 Ady Endre)
[Micimackó] sarkon fordult s iszkolt haza, ahogy csak szusszal bírta
(1935 Karinthy Frigyes ford.Milne)
[A határátkelőhelyen] nehezen bírta már idegekkel a hosszú méricskélést
(1976 Bertha Bulcsu)
[a szakosztályoknak] olyan szintet kell megcélozniuk, amilyet anyagiakkal bírnak
(1999 Magyar Hírlap)
2d. (hat ragozású igealak tárgy n.)
〈használati tárgy (anyaga v. alkatrésze) ép, használható állapotban marad, nem megy tönkre
bírja még ez a kalap
(1860–1862 Arany János)
kéne rakatni újat, mert ez [a ház] mihamar a fejünkre suvad, de még bírja
(1930 Móricz Zsigmond)
az elfáradt anyag nem bírja sokáig
(1977 Moldova György)
Se pénz, se szűrő, meg minek is [alkatrészt cserélni]: – Bírják ezek a gépek, uram, masszív darabok
(1997 Magyar Hírlap)
2e. (hat ragozású igealak tárgy n.)
〈élőlény〉 életben van, ill. tartható
Még ki sem nyílt bimbóm, már el van hervadva. Ha nem bírja tovább, majd egészen lehull
(1811 k. Dukai Takách Judit)
Ki tudja, meddig bírja még szívem
(1884 Reviczky Gyula)
[a megítélt ágyszámmal elégedetlen kórházak] bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért, az ilyenkor szokásos hosszas procedúra miatt a pénztár döntése lényegében véglegesnek lesz tekinthető. Csak bírják addig a betegek
(1996 Magyar Hírlap)
3. tárgyas (fn-i ign-i tárggyal, tárgy n. is)
ereje, képessége van, tud (el)végezni, (meg)tenni vmit〉
[a fák] mig birtak gyümöltsöt is adtak
(1785 Göböl Gáspár)
a’ Rozsunkat nints az az ember a’ világon, a’ ki lekaszálni birja
(1818 Nagyváthy János)
Légy, ha birsz, te „világ-költő!” Rázd fel a rest nyugatot: Nekem áldott az a bölcső, Mely magyarrá ringatott
(1877 Arany János)
György alig bírta az éjjel lehunyni a szemét abbeli izgatottságában, hogy ő holnap az atyjával együtt vadászatra megy
(1891 Jókai Mór)
napi 20 órákat éhen nem bírna dolgozni
(1941 Veres Péter)
Nem is értem, hogy bírom elviselni ezt a tulok Kobrát
(1989 Konrád György)
4. tárgyatlan (rendsz. tagadó szerkezetben) bír vkivel, vmivel
kellő ereje, hatalma van ahhoz, hogy megfékezzen, féken tartson v. legyűrjön, ill. irányítson v. vmire kényszerítsen vkit, vmit
Hogy bírjak testembe tsatázo Lelkemmel?
(1772 Bessenyei György¹)
Nem bírhattam mérgemmel
(1786 Dugonics András)
A’ mi lovaink is az istálóból kijőve ugranak, tánczolnak, lovassok velek nem bír, heveket nem csillapíthatja
(1829 Wesselényi Miklós)
Nem birok magammal, mert végtelen szeretlek
(1881 Palotás Fausztin)
Különösen híressé tette a rablót országszerte, hogy a törvény nem bírt vele
(1908 Móricz Zsigmond)
Baromi ereje van [az ápoltnak], nyolcan is alig bírtak vele
(1957 Benedek István)
Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak és elbuknak
(1996 Katolikus Biblia ford.)
4a. (rendsz. tagadó szerkezetben) bír vmivel
〈feladattal, teendővel stb.〉 képes megbirkózni, el tudja végezni, boldogul vele
Attyát, Hogyha talán nem vólna jelen, [a munkában] fel-váltya; ’s ha karja Még nem bir vele, ſzóval fog munkára tselédet
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
A mivel az értelem nem bir, reá nem tartozik
(1802–1804 Bessenyei György¹)
annyit vállalt, hogy nem bír vele
(1860–1862 Arany János)
az előző parlament nem bírt ezzel a feladattal
(1994 Országgyűlési Napló)
5. tárgyas (/nyj)
〈vki (vmely) test(rész)ét〉 képes megfelelően használni, irányítani
Tsak te vagy Télónis, a’ki szíved’ bírod, ’S érzékenységimet híven tanátsolod
(1772 Bessenyei György¹)
a’ beteg tagjait annyira birá, hogy egy keveſet járhatna
(1791 Benkő Sámuel ford.Grant³)
Az éjjel is tiz levelet irtam […]. De birom, a szemeim még hála isten!
(1882 Tolnai Lajos)
aki bírja kezét-lábát percig sem henyél
(1947 Szabad Föld jún. 15.)
Szélütés – mondták –, ha a beteg fél oldala megbénult, […] húzta a lábát, vagy nem bírta magát
(2000 Az Európai Folklór Intézet kiadványai)
5a. tárgyatlan bír vmivel (rég)
ua.
Még az eszével nem bir, dieser hat seine Vernunft noch nicht
(1779 Magyar grammatika)
[a körömágygyulladásban szenvedő ló] ſántít, tellyességgel nem bír a’ lábával
(1804 Tolnay Sándor)
Aligha jobb karommal birhatok
(1830 Vörösmarty Mihály)
Nem integet ám! Nem bólogat ám! Csak nem bír a fejével
(1873 Dóczi Lajos ford.Goethe)
6. tárgyas vmire bír
arra késztet vkit v. vmit, hogy (meg)tegyen vmit, rávesz, rábír vkit v. vmit vmire
a’ háládatoſſág talám arra fog birni, hogy el titkollyam elötted törödéſemet
(1775 Báróczi Sándor ford.Dusch)
A szikszói part védelmi tekintetből táborkari főnökünket csodálkozásra bírta
(1848 Kossuth Lajos)
Vad lovat könnyebb rendes ügetésre bírni, mint azt az átkozott kalamust [= írótollat]
(1891 Jókai Mór)
Óh mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő, fondor magányt s a mindenséget
(1933 József Attila)
[a szolgáltatóvállalat] a szolgáltatás korlátozásával próbálhatja fizetésre bírni adósait
(1994 Magyar Hírlap)
7. tárgyas (tárgy n. is) (/vál)
〈vagyon(tárgya)t, földet, jószágot〉 tulajdonosként birtokol
a’ tálat, a’ ki, azt hamiſan bírta, viſzſza-nem vihette
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
Ip [helység] anyahelye a Bydeskútinak írt, de Büdöskútinak mondani szokott nevezetes familiának, s a ház fiú- és leány-ága által biratik
(1816–1824 Kazinczy Ferenc)
Telivér angol lovat birni, ezt tartja a pénzes fiatal franczia katona legfőbb kivánságának
(1854 Vasárnapi Újság)
Ha gróf is, nem bir e vidéken
(1882 Gyulai Pál)
Az öreg Szendrey többet bir százezer forintnál is
(1912 Krúdy Gyula)
Senkitől nem függni, senkinek nem tartozni, senkihez nem kötődni, semmit nem bírni, sőt senkit, semmit nem szeretni
(1968 Déry Tibor)
7a.
(haszon)bérletben〉 használ, birtokol vmit
Ezt a’ Helységet Oberſter Tsekonits Ur (a’ Mezö-hegyeſi Ménes-Inſtitutumnak fö-Inspectora) a’ Királyi Kamarától Árendába birja
(1796 Teleki Domokos¹)
Lahner hónapos szobát birt a bárónétól
(1893 Iványi Ödön)
A gazdaság alapja a birtokolt, használt magántulajdonban vagy bérletben bírt föld, amelyen mezőgazdasági termelés folyik
(1979 NéprajziLex.)
8. tárgyas (/vál)
hatalmában tart, ural vmit, es. vkit
te az egéſz Világot hathatoſan birod és egyſzer ’s mind kegyeſen igazgatod
(1773 Kónyi János ford.Fénelon)
[Tihamér] valamintha pogány szellem bírná, könyörögve Szólítá a holdat, az éjt, a csillagok ezrét
(1831 Vörösmarty Mihály)
Erdélyt Zsigmond és örökösei a magyar korona felsőbbsége alatt esküvel fogadott hűségben a magyar király iránt, de hűbéri kötelezettség nélkül bírják
(1940 Bánlaky József)
8a. tárgyatlan bír vmire, vkire (rég)
vkinek, vminek a birtokába, ill. a hatalma, fennhatósága alá kerül vmi
[az ellenséges csapatból] 28-an rabokká lettek, ’s három záſzlók-is mieink kezekre birtak
(1789 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[feleségét] meg-ölje, mintſem pogány kézre birjon
(1790 Andrád Sámuel)
a’ vár uralma három fitestvérre birt
(1841 Kőváry László)
Ne élne csak e Szigfrid: hány ország birna rád
(1868 Szász Károly² ford.)
9. tárgyas (vál)
〈vmely (óhajtott, kívánt) dolgot〉 magáénak mondhat, rendelkezik vele
koránt ſe gondoljad mintha az ö ditsöségeket [ti. a nagyatyáidét], mint valami örökséget, a’ terméſzet róllok reád hagyta vólna hogy azt birjad
(1772 Zalányi Péter ford.Marmontel)
Halálig bírja méltóságát
(1793 Sándor István)
Szabadságomból alig bírok még néhány napot
(1844 Czakó Zsigmond)
A művészi formát még nem bírja, de technikája aránylag erős
(1860 Gyulai Pál)
Három nő bírta szerelmét
(1930 Krúdy Gyula)
a lakosság csaknem 30 százalékának bizalmát bíró MDFMagyar Demokrata Fórum
(1991 Szelényi Iván–Szelényi Szonja)
10. tárgyas (irod)
〈kül. férfi〉 szerelmeseként v. hitveseként magáénak tudhat vkit
El-olvadok ſzerelmemben, ’S tet még ſem bírhatom
(1795 Gindl József)
ha nem birhatom kedves Iluskámat: Nem is fogok birni senkit a világon
(1844 Petőfi Sándor)
az asszony, Ki Lajosunk öccsét birta hajdan férjül
(1854 Arany János)
[Kázmér lengyel király] Albert király ifjabbik leányát, Erzsébetet bírta nőül
(1937 Bánlaky József)
nőt ugyan sokat ismert és bírt, ám az igazi szerelmet csak a halál árnyékában tapasztalhatja meg
(1998 Új Könyvek)
11. tárgyas
〈vmely (idegen) nyelvet, ill. nyelvváltozatot〉 (jól) tud, ért és használ
[Mérey Sándor királyi személynök] tisztán szólott magyarúl, holott azt terjegeté a közhír, mintha a magyar nyelvet nem bírná
(1832 Kölcsey Ferenc)
Nagysád teljesen bírja az irodalmi nyelvet: irálya minden kifogáson felül áll
(1894 Jókai Mór)
a nyilvános felszólalás sikere jelentékeny mértékben függ attól is, hogy a propagandista milyen jól bírja a nyelvet
(1950 Retorika és történelem ford.)
[a kárpátaljai magyar pedagógusok többsége] soha nem tanulta, így nem bírja megfelelő szinten az államnyelvet
(1997 Magyar Hírlap)
12. tárgyatlan bír vmivel (/vál)
(tulajdonosként) rendelkezik vmivel, birtokában van vminek, van vmije
az Iſtennek áldásából ſzállott reánk, a’ mi jóval birunk
(1774 Vajda Sámuel)
Jogokkal birtak még az elitéltek felett is
(1863 Lauka Gusztáv)
[a cselédeknek] büntetés terhe alatt szolgálati cselédkönyvvel kell birniok
(1935 Illyés Gyula)
[a kastély] udvari oldalán szép balluszteres nyitott lépcsővel bír
(1940 Gerevich Tibor)
saját szőlővel bírt
(1967 Székely Lajos)
előzetes beleegyező nyilatkozatával bírtak az ajánlói
(1994 Magyar Hírlap)
12a. bír vmivel
〈vmely sajátsággal, képességgel, ill. tudással, ismerettel stb.〉 rendelkezik
Ez az Aſzſzony ember a’ ki egyéb aránt nem vólt ſzép, igen jó tulajdonságokkal birt
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
talán a formával vagy a nyelvvel nem bír – s így sületlenségeket közöl
(1842 Sárosi Gyula)
a velenczei szobrászat régibb müvei inkább csak régészeti értékkel birnak
(1885 Ormós Zsigmond)
széles körű ismeretekkel bírt
(1944 Bethlen István)
ha a kormány a referendum alkotmánybírósági felülvizsgálatát is kérné, az nem bír halasztó hatállyal
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: biromány
Vö. CzF. bir · bír¹, bir · bír², birható, bírik · birik; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, bírandó, bírat, bíratik, bírhat, bírható; ÚMTsz.

Beállítások