bírál ts ige 1a

1. (tárgy n. is) ’kül. a hibákra rámutatva értékel, kritizál vkit, vmit’ ❖ ezer aſſzonyi Ajakak hírdetik, bírálják, és ótsárlják Szívednek tsendes Indúlásáit [!] (1794 Kármán József² 7165022, 170) | tanuljátok boldogtalan embertársaitoknak tévedéseit szelídebben birálni (1836 Szemlélő 8664002, 565) | [Vukovics Sebő emlékirataiban] nem okoskodik, nem bírál, de megkapó közvetlenséggel irja le észleleteit (1896–1898 Gracza György CD45) | kora társadalmát bíráló prédikáció (1954 Kardos Tibor 9306002, 447) | többen bírálták is Lajost túlzott engedékenységéért (1989 Berkovits György 2039021, 65).

1a. (tárgy n. is) ’〈()alkotást, (művészi) teljesítményt〉 esztétikai, tudományos stb. szempontból írásban v. szóban elemez, értékel’ ❖ Minervánk Első Kötetében korbácsoló recensiót is ohajtanék látni. Mert félek, hogy sonettjeimet csak és egyedűl barátság érzéséből birálandod (1823 Szemere Pál 8439045, 217) | „Szépirodalmi szemlémben” nem annyira egyes költőket bíráltam, mint a legújabb lyra szellemét vettem bírálat alá (1860 k. Gyulai Pál 8173006, 367) | Őt [ti. Halász Ignácot], ha bírál, köti az elv, én, ha elméletet akarok konstruálni, köt annak a sokszáz műnek a szépsége, amelyről bírálatot írtam (1931 Németh László² CD10) | Meghívottként egyes terveket bírál az Ipartervben, a Mezőgazdasági Tervező Intézetben (1988 Solt Herbert CD52).

2. (tárgy n. is) (rég) ’〈bíró(ként)〉 ítélkezik vmely ügyben v. vki fölött’ ❖ bírálni: hatalommal ítélni (1784 Kisded szótár C0815, 13) | pallérozott nemzeteknél, hol a’ törvények értelmessen minnyáinak a’ köz bóldogúlására ki-vannak dolgozva, a’ bírák a’ törvények szerént szoktak ítélni és bírálni (1791 Laczkovics János 7033001, 153) | Trónodnál esdek, biráld ügyemet (1834 Velencei szappanpor C4157, 79) | Majd halljátok a nagy ítéletszót Attól, aki mindenkit birál (1848 Petőfi Sándor C3508, 44).

3. (rég) ’〈vmely (vitás) ügyben〉 döntésre felkér, felhatalmaz vkit’ ❖ bírálni: […] mást bírának ismérni (1784 Kisded szótár C0815, 13) | arra bírált Királyi személy által […] hivatalomba ezen Tekéntetes Nemes N. Vármegyében behelyeztettem (1793 Mészáros Ignác C3090, 38) | egy harmadik kivántatik a’ kit egyeztetnknek biráljunk (1796 Újfalvy Krisztina C3188, 31) | Szeretném ha megolvasnád a’ Chemiámat, ’s kérnélek a’ra, hogy minden kedvezés nélkül recenseálnád. Tsak téged birállak e’re, és senkit mást (1808 Kováts Mihály C2558, 421).

Ö: el~, felül~, meg~.

ÖU: agyon~, le~.

Sz: bírálkodik.

Vö. CzF. birál, biráló, biról; ÉrtSz.; TESz. bíró; ÉKsz.; SzT. ~, bírált

bírál tárgyas ige 1a
1. (tárgy n. is)
kül. a hibákra rámutatva értékel, kritizál vkit, vmit
ezer aſſzonyi Ajakak hírdetik, bírálják, és ótsárlják Szívednek tsendes Indúlásáit [!]
(1794 Kármán József²)
tanuljátok boldogtalan embertársaitoknak tévedéseit szelídebben birálni
(1836 Szemlélő)
[Vukovics Sebő emlékirataiban] nem okoskodik, nem bírál, de megkapó közvetlenséggel irja le észleleteit
(1896–1898 Gracza György)
kora társadalmát bíráló prédikáció
(1954 Kardos Tibor)
többen bírálták is Lajost túlzott engedékenységéért
(1989 Berkovits György)
1a. (tárgy n. is)
()alkotást, (művészi) teljesítményt〉 esztétikai, tudományos stb. szempontból írásban v. szóban elemez, értékel
Minervánk Első Kötetében korbácsoló recensiót is ohajtanék látni. Mert félek, hogy sonettjeimet csak és egyedűl barátság érzéséből birálandod
(1823 Szemere Pál)
„Szépirodalmi szemlémben” nem annyira egyes költőket bíráltam, mint a legújabb lyra szellemét vettem bírálat alá
(1860 k. Gyulai Pál)
Őt [ti. Halász Ignácot], ha bírál, köti az elv, én, ha elméletet akarok konstruálni, köt annak a sokszáz műnek a szépsége, amelyről bírálatot írtam
(1931 Németh László²)
Meghívottként egyes terveket bírál az Ipartervben, a Mezőgazdasági Tervező Intézetben
(1988 Solt Herbert)
2. (tárgy n. is) (rég)
〈bíró(ként) ítélkezik vmely ügyben v. vki fölött
bírálni: hatalommal ítélni
(1784 Kisded szótár)
pallérozott nemzeteknél, hol a’ törvények értelmessen minnyáinak a’ köz bóldogúlására ki-vannak dolgozva, a’ bírák a’ törvények szerént szoktak ítélni és bírálni
(1791 Laczkovics János)
Trónodnál esdek, biráld ügyemet
(1834 Velencei szappanpor)
Majd halljátok a nagy ítéletszót Attól, aki mindenkit birál
(1848 Petőfi Sándor)
3. (rég)
〈vmely (vitás) ügyben〉 döntésre felkér, felhatalmaz vkit
bírálni: […] mást bírának ismérni
(1784 Kisded szótár)
arra bírált Királyi személy által […] hivatalomba ezen Tekéntetes Nemes N.nemzetes Vármegyében behelyeztettem
(1793 Mészáros Ignác)
egy harmadik kivántatik a’ kit egyeztetnknek biráljunk
(1796 Újfalvy Krisztina)
Szeretném ha megolvasnád a’ Chemiámat, ’s kérnélek a’ra, hogy minden kedvezés nélkül recenseálnád. Tsak téged birállak e’re, és senkit mást
(1808 Kováts Mihály)
ÖU: agyonbírál, lebírál
Sz: bírálkodik
Vö. CzF. birál, biráló, biról; ÉrtSz.; TESz. bíró; ÉKsz.; SzT. ~, bírált

Beállítások