bíráskodik tn ige 12a9

1. ’〈hivatalos személy v. hatóság, testület〉 bírói jogot gyakorol, ill. 〈vmely (büntető-, magán-, ill. közigazgatási) jogi (peres) ügyben〉 bíró(ság)ként ítélkezik’ ❖ arra nézve is csak kell biráskodni valakinek, ha volt e oka a földes úrnak megtagadni az elbocsájtó levelet (1833 Kossuth Lajos CD32) | A szentszékek, egyházi törvényszékek, a házastársak házassági ügyeiben […] itélnek a róm. és görög catholicusoknál, az erdélyi protestánsoknál; a magyarországi protestánsok házassági ügyeiben világi törvényszékek biráskodnak (1873 Jánosi Ferenc 8205002, 44) | A jobbágy bármely vétsége, kihágása fölött a földesúr bíráskodott (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 313) | [a kiváltságos középkori városok] szabadon választhatták meg tisztviselőiket, szabadon bíráskodhattak a város falain belül (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ítélőbírói tisztet tölt be, ítélőbíróként működik’ ❖ 1861-ben a m. kir. ítélőtábla helyreállíttatván, hol [Nyáry Antal] már előbb is biráskodott, elfoglalta régi helyét (1903 Magyar írók élete CD27) | a katonai főtörvényszéken bíráskodtam (1990 …én nem vállaltam a statáriumot! 1086001, 25).

1b. (rég) ’〈vmely helységben〉 bírói hivatalt visel, bíróként működik’ ❖ de elkapta kigyelmedet a ló, amióta bíráskodik! (1879 Teleki Sándor C4112, 173).

2. ’〈vitatkozó felek között, ill. vitás kérdésben〉(felkérésre) igazságot tesz, dönt’ ❖ az eredetiséggel dicsekvő tájszólások között […] nehéz biráskodni (1840 Figyelmező C0154, 411) | egy vitás kérdés támadt a kártyázók közt, melyben nekem kell bíráskodni (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | anyámnak két barátnője is lett, az öreg- és a fiatalasszony, akik közt ő bíráskodott akárhányszor, mert sűrű volt közöttük a nyílt vagy burkolt nézeteltérés (1979 Gyergyai Albert 9202004, 18).

2a. ’értékelő véleményt, ítéletet alkot, nyilvánít vkiről, vmiről’ ❖ a fiatalságnak nincs joga biráskodni (1843 Vajda Péter ford.–Bulwer-Lytton C4689, 68) | saját műve fölött senki sem bíráskodhatnék (1858 Arany János C0643, 127) | Nem bíráskodik az [ti. az asszony] a mások erkölcse fölött, csak a saját magáét tartja rendben (1891 Jókai Mór CD18) | A király minden földi halandó ítélete alól fel van mentve és egyedül csak Isten bíráskodhatik felette (1936 Váczy Péter CD42).

3. ’〈sportversenyen, mérkőzésen:〉 játékvezetőként v. pontozóbíróként közreműködik, ill. ilyen bíróként tevékenykedik’ ❖ [Horvát] odaosont a helyezésekért [birkózva] versengő párhoz: – Nincs lenn [Kovács válla], fölállni, kezdjétek újra. Az asszony éles hangja tört rá: – Mit bíráskodsz, hagyd má őket (1933 Gelléri Andor Endre 9179007, 86) | Az egyébként jól bíráskodó Delahaye ezuttal szigorúan ítélte meg Kislégi akcióját [a vízilabda-mérkőzésen] (1949 Szabad Nép szept. 8. C4872, 1) | játékvezetőként találkoztak, hiszen a honatya – ha nem is olyan magas szinten, mint Bozóky – szintén bíráskodott, s az NB II-ben vezettek is együtt meccset (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. (rég, ritk) ’pereskedik, perlekedik’ ❖ Biráskodom: Litigo coram judice (1810 Végtagokra szedett szótár C3748, 95).

J: bíróskodik.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bíró; ÉKsz.

bíráskodik tárgyatlan ige 12a9
1.
〈hivatalos személy v. hatóság, testület〉 bírói jogot gyakorol, ill. 〈vmely (büntető-, magán-, ill. közigazgatási) jogi (peres) ügyben〉 bíró(ság)ként ítélkezik
arra nézve is csak kell biráskodni valakinek, ha volt e oka a földes úrnak megtagadni az elbocsájtó levelet
(1833 Kossuth Lajos)
A szentszékek, egyházi törvényszékek, a házastársak házassági ügyeiben […] itélnek a róm.római és görög catholicusoknál, az erdélyi protestánsoknál; a magyarországi protestánsok házassági ügyeiben világi törvényszékek biráskodnak
(1873 Jánosi Ferenc)
A jobbágy bármely vétsége, kihágása fölött a földesúr bíráskodott
(1927 TolnaiÚjLex.)
[a kiváltságos középkori városok] szabadon választhatták meg tisztviselőiket, szabadon bíráskodhattak a város falain belül
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
ítélőbírói tisztet tölt be, ítélőbíróként működik
1861-ben a m.magyar kir.királyi ítélőtábla helyreállíttatván, hol [Nyáry Antal] már előbb is biráskodott, elfoglalta régi helyét
(1903 Magyar írók élete)
a katonai főtörvényszéken bíráskodtam
(1990 …én nem vállaltam a statáriumot!)
1b. (rég)
〈vmely helységben〉 bírói hivatalt visel, bíróként működik
de elkapta kigyelmedet a ló, amióta bíráskodik!
(1879 Teleki Sándor)
2.
〈vitatkozó felek között, ill. vitás kérdésben〉 (felkérésre) igazságot tesz, dönt
az eredetiséggel dicsekvő tájszólások között […] nehéz biráskodni
(1840 Figyelmező)
egy vitás kérdés támadt a kártyázók közt, melyben nekem kell bíráskodni
(1877 Mikszáth Kálmán)
anyámnak két barátnője is lett, az öreg- és a fiatalasszony, akik közt ő bíráskodott akárhányszor, mert sűrű volt közöttük a nyílt vagy burkolt nézeteltérés
(1979 Gyergyai Albert)
2a.
értékelő véleményt, ítéletet alkot, nyilvánít vkiről, vmiről
a fiatalságnak nincs joga biráskodni
(1843 Vajda Péter ford.Bulwer-Lytton)
saját műve fölött senki sem bíráskodhatnék
(1858 Arany János)
Nem bíráskodik az [ti. az asszony] a mások erkölcse fölött, csak a saját magáét tartja rendben
(1891 Jókai Mór)
A király minden földi halandó ítélete alól fel van mentve és egyedül csak Isten bíráskodhatik felette
(1936 Váczy Péter)
3.
〈sportversenyen, mérkőzésen:〉 játékvezetőként v. pontozóbíróként közreműködik, ill. ilyen bíróként tevékenykedik
[Horvát] odaosont a helyezésekért [birkózva] versengő párhoz: – Nincs lenn [Kovács válla], fölállni, kezdjétek újra. Az asszony éles hangja tört rá: – Mit bíráskodsz, hagyd má őket
(1933 Gelléri Andor Endre)
Az egyébként jól bíráskodó Delahaye ezuttal szigorúan ítélte meg Kislégi akcióját [a vízilabda-mérkőzésen]
(1949 Szabad Nép szept. 8.)
játékvezetőként találkoztak, hiszen a honatya – ha nem is olyan magas szinten, mint Bozóky – szintén bíráskodott, s az NBnemzeti bajnokság II-ben vezettek is együtt meccset
(1999 Magyar Hírlap)
4. (rég, ritk)
pereskedik, perlekedik
Biráskodom: Litigo coram judice
(1810 Végtagokra szedett szótár)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bíró; ÉKsz.

Beállítások