birodalmi mn 1A3

1. ’vmely birodalom területén levő, annak fennhatósága alá tartozó 〈(közigazgatási) egység v. terület〉’ ❖ Török birodalmi vizeken (1783 Magyar Hírmondó C0271, 793) | birodalmi tartományok (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [mióta Piroska] a görög császárnak neje lőn, a magyar kereskedők kedvezéssel is fogadtattak a birodalmi városokban (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Nagybritannia (Great Britain, The British Empire), a brit birodalmi konferencia 1926 nov. 18-i határozatai szerint, hét, külpolitikailag egyenjogú birodalmi terület közjogi egysége (1935 RévaiNagyLex. C5717, 618) | [a magyar társadalmat] birodalmi provinciából az egyenrangú és független nemzetek és államok sorába [vezesse] (1989 Lengyel László 2024001, 4).

1a. ’vmely birodalom területén élő, annak főhatalma alá tartozó 〈személy, (nép)csoport〉’ ❖ Hallgattak-e országgyülésünkre, mikor az a’ birodalmi népek’ számára alkotmányt adatni indítványozott? (1848 Vörösmarty Mihály 8524431, 100) | [Buda elestének hírére] némely rendek titkos összeköttetésbe léptek a birodalmi protestansokkal (1880 Károlyi Árpád CD57) | birodalmi németek […] a magyarországi németséget nemcsak szemmel tartják, hanem közte munkálkodnak (1933 Fülep Lajos 9159001, 285) | [Zsigmond] arról értesítette birodalmi alattvalóit, hogy Antonio Frontenak a magyarországi kereskedelemben „könnyítéseket” adott (1995 Teke Zsuzsa CD58).

1b. ’vmely birodalomban történő, zajló v. ott végzett 〈folyamat, esemény, ill. tevékenység〉’ ❖ a mult 1845-ik évben tartott birodalmi iparműkiállitásról (1846 Hetilap CD61) | Magyarországnak nagy része van az összes birodalmi dohánytermesztésben (1855 Vasárnapi Újság CD56) | a birodalmi belzavarok lecsillapitása (1880 Károlyi Árpád CD57) | A tiszti kaszinó világa a brit birodalmi életből nyilván ismerős volt a színész számára (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’a birodalommal mint államhatalmi rendszerrel, ill. mint államalakulattal kapcs., ahhoz tartozó, arra jellemző, azt jelképező’ ❖ Nem-de [az aranykor] valóſág vólt nálad, birodalmi páltzát A’ mikoron-forgatna, ’s reád vígyázna Teréza [ti. Mária Terézia]? (1786 Baróti Szabó Dávid C0824, 121) | Bécs a’ császárság fővárosa ’s a’ birodalmi hatalom székhelye (1849 Manifesztumok és szózatok C1995, 48) | a birodalmi politika (1896 Széchy Károly CD55) | a birodalmi eszme (1940 Németh László² 9485011, 60) | szembekerültünk a monarchia dinasztikus és birodalmi érdekeivel. Függetlenségi háború vállalására kényszerültünk (1947 Losonczy Géza 2005108, 38) | a hivatalos, birodalmi retorikán kívül (1992 Pálfalvi Lajos ford.–Gombrowicz 2016027, 413) | az Oroszországnak tulajdonított birodalmi törekvések (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈gyakr. a tartományival szemben:〉 vmely birodalom állami szervezetéhez, intézményrendszeréhez tartozó, annak részét képző, abban vmely funkciót betöltő, ill. az által megteremtett v. abban megvalósuló’ ❖ 1738-dikban a’ ſzokott úton Jáponia felé indúltak a’ Muſzka birodalmi gállyák (1783 Molnár János 7445002, 66) | Reichs-Deputation: birodalmi küldöttség (1823 Német–magyar–deák lexikon C3048, 362) | egységes birodalmi hadseregbe (1867 Kossuth Lajos CD32) | Károly cseh király és birodalmi császár (1879 Arany János C0657, 54) | Birodalmi gyülés, a római-német birodalomban a három birodalmi rendnek – választófejedelmek, birodalmi fejedelmek, szabad birodalmi városok, mint birodalmi törvényhozó testületnek – gyülése (1893 PallasLex. CD02) | [a csalódott csehek] nemcsak a birodalmi, hanem a tartományi gyűlést is elhagyták (1912 RévaiNagyLex. C5701, 34) | az ifjú Budapest egykor nyakára nőtt Bécsnek, az egyedül legitim birodalmi székvárosnak (1934 Herczeg Ferenc 9241026, 244) | [Horthy] déli 12 órakor távozott, hogy az ekkorra magához rendelt német követtel, birodalmi megbízottal tanácskozzék (1984 Vigh Károly 1162002, 264) | [Németországban 1934. január 30-án] törvény számolja fel a tartományi parlamenteket, a tartományi kormányokat pedig a birodalmi kormánynak rendeli alá (1990 Tények könyve CD37) | A Deutsche Bank annak idején 446 kiló, a Dresdner Bank 262 kiló aranyat vett át a német birodalmi banktól (1998 Magyar Hírlap CD09).

3a. (Tört is) ’〈cím, rang megnevezésében, kül. az uralkodónak való közvetlen alárendeltség, ill. a birodalomtól való függés v. az abban való szerep kif-ére〉’ ❖ [a martinyesti ütközet után] Suvarovot II-dik Jóſef Tsáſzár (hozzá kedvesked egy levelet irván) a’ Birodalmi Grófságra emelé (1794 Molnár János 7445010, 180) | [Frangepán Ferenc a regensburgi birodalmi gyűlésen] tanátskozott a’ Birodalmi Fejedelmekkel: hogy ſegitség küldeſsék Magyar Orſzágba (1794 Molnár János 7445008, 40) | Mikót a’ Birodalmi Rend Vitézzévé teszi (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2124, 141) | [A 13. században] kialakultak a választófejedelmek alatt elhelyezkedő birodalmi fejedelmek, birodalmi és tartományi lovagok, illetve a birodalmi városok csoportjai (1999 Pósán László CD17).

Vö. CzF.

birodalmi melléknév 1A3
1.
vmely birodalom területén levő, annak fennhatósága alá tartozó (közigazgatási) egység v. terület〉
Török birodalmi vizeken
(1783 Magyar Hírmondó)
birodalmi tartományok
(1848 Kossuth Hírlapja)
[mióta Piroska] a görög császárnak neje lőn, a magyar kereskedők kedvezéssel is fogadtattak a birodalmi városokban
(1855 Vasárnapi Újság)
Nagybritannia (Great Britain, The British Empire), a brit birodalmi konferencia 1926 nov.november 18-i határozatai szerint, hét, külpolitikailag egyenjogú birodalmi terület közjogi egysége
(1935 RévaiNagyLex.)
[a magyar társadalmat] birodalmi provinciából az egyenrangú és független nemzetek és államok sorába [vezesse]
(1989 Lengyel László)
1a.
vmely birodalom területén élő, annak főhatalma alá tartozó 〈személy, (nép)csoport〉
Hallgattak-e országgyülésünkre, mikor az a’ birodalmi népek’ számára alkotmányt adatni indítványozott?
(1848 Vörösmarty Mihály)
[Buda elestének hírére] némely rendek titkos összeköttetésbe léptek a birodalmi protestansokkal
(1880 Károlyi Árpád)
birodalmi németek […] a magyarországi németséget nemcsak szemmel tartják, hanem közte munkálkodnak
(1933 Fülep Lajos)
[Zsigmond] arról értesítette birodalmi alattvalóit, hogy Antonio Frontenak a magyarországi kereskedelemben „könnyítéseket” adott
(1995 Teke Zsuzsa)
1b.
vmely birodalomban történő, zajló v. ott végzett 〈folyamat, esemény, ill. tevékenység〉
a mult 1845-ik évben tartott birodalmi iparműkiállitásról
(1846 Hetilap)
Magyarországnak nagy része van az összes birodalmi dohánytermesztésben
(1855 Vasárnapi Újság)
a birodalmi belzavarok lecsillapitása
(1880 Károlyi Árpád)
A tiszti kaszinó világa a brit birodalmi életből nyilván ismerős volt a színész számára
(2000 Magyar Hírlap)
2.
a birodalommal mint államhatalmi rendszerrel, ill. mint államalakulattal kapcs., ahhoz tartozó, arra jellemző, azt jelképező
Nem-de [az aranykor] valóſág vólt nálad, birodalmi páltzát A’ mikoron-forgatna, ’s reád vígyázna Teréza [ti. Mária Terézia]?
(1786 Baróti Szabó Dávid)
Bécs a’ császárság fővárosa ’s a’ birodalmi hatalom székhelye
(1849 Manifesztumok és szózatok)
a birodalmi politika
(1896 Széchy Károly)
a birodalmi eszme
(1940 Németh László²)
szembekerültünk a monarchia dinasztikus és birodalmi érdekeivel. Függetlenségi háború vállalására kényszerültünk
(1947 Losonczy Géza)
a hivatalos, birodalmi retorikán kívül
(1992 Pálfalvi Lajos ford.Gombrowicz)
az Oroszországnak tulajdonított birodalmi törekvések
(1997 Magyar Hírlap)
3.
〈gyakr. a tartományival szemben:〉 vmely birodalom állami szervezetéhez, intézményrendszeréhez tartozó, annak részét képző, abban vmely funkciót betöltő, ill. az által megteremtett v. abban megvalósuló
1738-dikban a’ ſzokott úton Jáponia felé indúltak a’ Muſzka birodalmi gállyák
(1783 Molnár János)
Reichs-Deputation: birodalmi küldöttség
(1823 Német–magyar–deák lexikon)
egységes birodalmi hadseregbe
(1867 Kossuth Lajos)
Károly cseh király és birodalmi császár
(1879 Arany János)
Birodalmi gyülés, a római-német birodalomban a három birodalmi rendnek – választófejedelmek, birodalmi fejedelmek, szabad birodalmi városok, mint birodalmi törvényhozó testületnek – gyülése
(1893 PallasLex.)
[a csalódott csehek] nemcsak a birodalmi, hanem a tartományi gyűlést is elhagyták
(1912 RévaiNagyLex.)
az ifjú Budapest egykor nyakára nőtt Bécsnek, az egyedül legitim birodalmi székvárosnak
(1934 Herczeg Ferenc)
[Horthy] déli 12 órakor távozott, hogy az ekkorra magához rendelt német követtel, birodalmi megbízottal tanácskozzék
(1984 Vigh Károly)
[Németországban 1934. január 30-án] törvény számolja fel a tartományi parlamenteket, a tartományi kormányokat pedig a birodalmi kormánynak rendeli alá
(1990 Tények könyve)
A Deutsche Bank annak idején 446 kiló, a Dresdner Bank 262 kiló aranyat vett át a német birodalmi banktól
(1998 Magyar Hírlap)
3a. (Tört is)
〈cím, rang megnevezésében, kül. az uralkodónak való közvetlen alárendeltség, ill. a birodalomtól való függés v. az abban való szerep kif-ére〉
[a martinyesti ütközet után] Suvarovot II-dik Jóſef Tsáſzár (hozzá kedvesked egy levelet irván) a’ Birodalmi Grófságra emelé
(1794 Molnár János)
[Frangepán Ferenc a regensburgi birodalmi gyűlésen] tanátskozott a’ Birodalmi Fejedelmekkel: hogy ſegitség küldeſsék Magyar Orſzágba
(1794 Molnár János)
Mikót a’ Birodalmi Rend Vitézzévé teszi
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
[A 13. században] kialakultak a választófejedelmek alatt elhelyezkedő birodalmi fejedelmek, birodalmi és tartományi lovagok, illetve a birodalmi városok csoportjai
(1999 Pósán László)
Vö. CzF.

Beállítások