birodalom fn 7A

1. (tulajdonnév részeként is) ’rendsz. nagy(, nem egybefüggő) területre kiterjedő, több nemzetiséget, népcsoportot is magában foglaló(, monarchikus kormányzati formájú) központosított állam(hatalmi rendszer)’ ❖ A birodalmak állapotja felől is úgy gondolkoznak, hogy emberi okosság által tartatnak meg (1772 Rettegi György 7282001, 275) | Zsigmond királyunk a német vagy római birodalomnak császárává választatott (1846 Táncsics Mihály 8463013, 66) | Valóságban a császár parancsolt, de azért a senatust föntartották és szerepeltették, mert hiszen máskép nem lehetett volna a birodalmat köztársaságnak nevezni (1891 Budapesti Szemle 8673001, 357) | az oszmán birodalom mindenkori szultánjai (1940 Bánlaky József CD16) | 1867-ben a Habsburg-birodalom Osztrák-Magyar Monarchiává alakult (1970 Keresztury Dezső 9326022, 336) | [a] weimari Németországot felváltó „Harmadik Birodalomban(1999 Hamza Gábor CD17).

1a. (tulajdonnév részeként is) ’az ehhez tartozó földrajzi terület (lakossága)’ ❖ [A király] bellrl szívét nagyon meg szaggatja, Mi kor’ birodalmát, magára lázasztja (1772 Bessenyei György¹ C1076, 66) | Az egész birodalom téged ösmer urának (1829 Vörösmarty Mihály ford. 8524425, 198) | A birodalom előbb említett kiterjedése sokkal nagyobb, sem hogy egyféle földdel birhatna; fölepjében majd hegyes, majd róna, majd vizes, majd száraz, majd folyókkal elárasztott, majd viz szükében szenvedő részekre akadunk (1847 Ramóczy Valerián 8388003, 116) | a törökök birodalma szivében (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | nem is szólva az angol gyarmati birodalomról, mely három és félszerese Európa területének (1962 Gellért Oszkár 9180002, 393) | A történet, hogy valaki leszáll a holtak birodalmába, és onnan visszatér, szinte minden nép mitológiájában előfordul (1984 Vikár György 1164002, 118) | A párthusok a császárok korában többször betörtek a római birodalomba és fennállt a veszély, hogy elfoglalják a birodalom keleti részét (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. (rendsz. birtokszóként) (vál, átv is) ’az a hely, ahol vki v. vmi saját törvényei, elképzelései szerint, szabadon él v. dolgozik’ ❖ Az asszony’ birodalma a’ házi kör (1847 Eötvös József 8126009, 12) | az írás az új vátesek egyedüli birodalma (1901 Ady Endre C0535, 269) | A vércse éppen bejárta a birodalmát, a rőt nádast (1920 Krúdy Gyula CD54) | bent is volt a padlásnak e valaha galambok számára leválasztott részében, ebben az egyszemélyes birodalomban, melynek titkát egyes-egyedül ő maga ismerte csupán (1985 Krasznahorkai László 1084002, 127).

2a. (birtokszóként) (vál) ’állandó, ill. tömeges jelenléte révén vmi által uralt v. betöltött hely’ ❖ ki beſzélhetetlen meſzſzeségre terjed ki minden felöl a’ Nap birodalma (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293001, 70) | a zugó vizek birodalmában (1899 Rákosi Viktor 8387001, 36) | Túl a parton zizegve hullámzott a sás birodalma (1968 Fekete István 9142006, 113).

2b. (birtokszóként) (vál) ’vmely pszichikai, társadalmi stb. jelenségnek, ill. vmely egyén v. csoport gondolatainak, tapasztalatainak stb. összefüggő, saját törvényszerűségei által meghatározott rendszere, világa’ ❖ az ész birodalmát (1804 Verseghy Ferenc CD01) | minden költő, ki úgynevezett poetai leírásokat (descriptiókat) készít, kisebb s nagyobb mértékben a festő vagy a szobrász birodalma felé csapong (1827 Kölcsey Ferenc 8253046, 591) | nyelvünk birodalmát (1846 Toldy Ferenc 8481026, 159) | férjével leült a zongorához és az ételek világából Weber, Chopin, Beethoven birodalmába menekült (1886 Reviczky Gyula 8392098, 333) | a szellem birodalma (1931 Kassák Lajos 9314012, 70) | a fóbiás félelmek stb. a pszichopatológia birodalmába tartoznak (1981 Popper Péter 1122002, 71) | a számok birodalmában (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. (rég) ’vmely, kül. politikai hatalom, ill. annak befolyása, érvényesülése v. gyakorlása (mások fölött)’ ❖ Nagyob bátorsággal utaztunk osztán ezekben az Országokban, mellyek még Dariusnak valának birodalma alatt (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0807, 55) | Az Aſzſzonyi Állatnak monda: […] a’ te Akaratod a’ té Férjednek Birodalmában léſzen; és néki Birodalma léſzen rajtad (1790 Takács Ádám 7340002, 77) | a’ Franczia Birodalom alá jutott Olasz és Német Nemzetségek (1808 Pápay Sámuel 8353005, 11) | Ti Poncius Pilátusok, […] – Birodalmatok A szabadság kalváriája (1848 Petőfi Sándor C3508, 71) | ne mosolyogd a halál birodalmát! (1879 Szabó Dávid C3764, 209).

4. (birtokszóként) (rég) ’vminek a bírása, birtoklása’ ❖ Harmintz két eſztendötöl fogva javainknak birodalmában tsendeſek, élünk a’ békeſségnek édeſségei között nyugodva (1772 Bessenyei György¹ C1099, [A3v]) | Birtokomban, vagy Birodalmomban van az a’ jószág, a’ mellyre én kezemet, vagy lábamat törvényesen reá, vagy bé-tehettem (1798 Nánásy Benjámin C3301, 133) | a Tisza-öntés vette birodalmába a katlanszerű tájat még fajtánk megülése előtt (1847 Kuthy Lajos 8261005, 186).

4a. (/nyj)(nagyobb) földbirtok’ ❖ [Sárosi György alperes] Baka Tamás birodalmában elszántott, az termést el is vitte róla (1779 A rendtartó székely falu 7154013, 143) | meglehet, hogy olyan is lesz kereskedő, kinek birodalmai vannak (1840 Deák Ferenc beszédei C1359, 387) | a templom körüli terület ma is az uradalom birodalma (1937 Féja Géza 9138004, 211).

5. (jelzővel) ’vmely, kül. gazdasági téren vezető szerepet betöltő nagyhatalom’ ❖ Állattenyésztő birodalom akarunk lenni (1904 Jókai Mór CD18) | Németország egyik legnagyobb ipari birodalma, a Mannesmann-csoport a tervek szerint hamarosan megjelenik a piacon olyan, úgynevezett többmódozatú digitális telefonszolgáltatással, amely kombinálja a mobil- és a vezetékes hálózatokat (1997 Magyar Hírlap CD09) | A Várszegi Gábor személyéhez ezer szállal kötődő kereskedelmi birodalom (1997 Figyelő CD2601) | a Microsoft számítógépes birodalom (1999 Magyar Hírlap CD09).

J: biralom.

Ö: gyarmat~, össz~, világ~.

ÖU: fantázia~, köz~, vállalat~.

ÖE: ~rész.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bír; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

birodalom főnév 7A
1. (tulajdonnév részeként is)
rendsz. nagy(, nem egybefüggő) területre kiterjedő, több nemzetiséget, népcsoportot is magában foglaló(, monarchikus kormányzati formájú) központosított állam(hatalmi rendszer)
A birodalmak állapotja felől is úgy gondolkoznak, hogy emberi okosság által tartatnak meg
(1772 Rettegi György)
Zsigmond királyunk a német vagy római birodalomnak császárává választatott
(1846 Táncsics Mihály)
Valóságban a császár parancsolt, de azért a senatust föntartották és szerepeltették, mert hiszen máskép nem lehetett volna a birodalmat köztársaságnak nevezni
(1891 Budapesti Szemle)
az oszmán birodalom mindenkori szultánjai
(1940 Bánlaky József)
1867-ben a Habsburg-birodalom Osztrák-Magyar Monarchiává alakult
(1970 Keresztury Dezső)
[a] weimari Németországot felváltó „Harmadik Birodalomban
(1999 Hamza Gábor)
1a. (tulajdonnév részeként is)
az ehhez tartozó földrajzi terület (lakossága)
[A király] bellrl szívét nagyon meg szaggatja, Mi kor’ birodalmát, magára lázasztja
(1772 Bessenyei György¹)
Az egész birodalom téged ösmer urának
(1829 Vörösmarty Mihály ford.)
A birodalom előbb említett kiterjedése sokkal nagyobb, sem hogy egyféle földdel birhatna; fölepjében majd hegyes, majd róna, majd vizes, majd száraz, majd folyókkal elárasztott, majd viz szükében szenvedő részekre akadunk
(1847 Ramóczy Valerián)
a törökök birodalma szivében
(1904 Nagy képes világtörténet)
nem is szólva az angol gyarmati birodalomról, mely három és félszerese Európa területének
(1962 Gellért Oszkár)
A történet, hogy valaki leszáll a holtak birodalmába, és onnan visszatér, szinte minden nép mitológiájában előfordul
(1984 Vikár György)
A párthusok a császárok korában többször betörtek a római birodalomba és fennállt a veszély, hogy elfoglalják a birodalom keleti részét
(1995 Jubileumi kommentár)
2. (rendsz. birtokszóként) (vál, átv is)
az a hely, ahol vki v. vmi saját törvényei, elképzelései szerint, szabadon él v. dolgozik
Az asszony’ birodalma a’ házi kör
(1847 Eötvös József)
az írás az új vátesek egyedüli birodalma
(1901 Ady Endre)
A vércse éppen bejárta a birodalmát, a rőt nádast
(1920 Krúdy Gyula)
bent is volt a padlásnak e valaha galambok számára leválasztott részében, ebben az egyszemélyes birodalomban, melynek titkát egyes-egyedül ő maga ismerte csupán
(1985 Krasznahorkai László)
2a. (birtokszóként) (vál)
állandó, ill. tömeges jelenléte révén vmi által uralt v. betöltött hely
ki beſzélhetetlen meſzſzeségre terjed ki minden felöl a’ Nap birodalma
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
a zugó vizek birodalmában
(1899 Rákosi Viktor)
Túl a parton zizegve hullámzott a sás birodalma
(1968 Fekete István)
2b. (birtokszóként) (vál)
vmely pszichikai, társadalmi stb. jelenségnek, ill. vmely egyén v. csoport gondolatainak, tapasztalatainak stb. összefüggő, saját törvényszerűségei által meghatározott rendszere, világa
az ész birodalmát
(1804 Verseghy Ferenc)
minden költő, ki úgynevezett poetai leírásokat (descriptiókat) készít, kisebb s nagyobb mértékben a festő vagy a szobrász birodalma felé csapong
(1827 Kölcsey Ferenc)
nyelvünk birodalmát
(1846 Toldy Ferenc)
férjével leült a zongorához és az ételek világából Weber, Chopin, Beethoven birodalmába menekült
(1886 Reviczky Gyula)
a szellem birodalma
(1931 Kassák Lajos)
a fóbiás félelmek stb.s a többi a pszichopatológia birodalmába tartoznak
(1981 Popper Péter)
a számok birodalmában
(1998 Magyar Hírlap)
3. (rég)
vmely, kül. politikai hatalom, ill. annak befolyása, érvényesülése v. gyakorlása (mások fölött)
Nagyob bátorsággal utaztunk osztán ezekben az Országokban, mellyek még Dariusnak valának birodalma alatt
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Az Aſzſzonyi Állatnak monda: […] a’ te Akaratod a’ té Férjednek Birodalmában léſzen; és néki Birodalma léſzen rajtad
(1790 Takács Ádám)
a’ Franczia Birodalom alá jutott Olasz és Német Nemzetségek
(1808 Pápay Sámuel)
Ti Poncius Pilátusok, […]Birodalmatok A szabadság kalváriája
(1848 Petőfi Sándor)
ne mosolyogd a halál birodalmát!
(1879 Szabó Dávid)
4. (birtokszóként) (rég)
vminek a bírása, birtoklása
Harmintz két eſztendötöl fogva javainknak birodalmában tsendeſek, élünk a’ békeſségnek édeſségei között nyugodva
(1772 Bessenyei György¹)
Birtokomban, vagy Birodalmomban van az a’ jószág, a’ mellyre én kezemet, vagy lábamat törvényesen reá, vagy bé-tehettem
(1798 Nánásy Benjámin)
a Tisza-öntés vette birodalmába a katlanszerű tájat még fajtánk megülése előtt
(1847 Kuthy Lajos)
4a. (/nyj)
(nagyobb) földbirtok
[Sárosi György alperes] Baka Tamás birodalmában elszántott, az termést el is vitte róla
(1779 A rendtartó székely falu)
meglehet, hogy olyan is lesz kereskedő, kinek birodalmai vannak
(1840 Deák Ferenc beszédei)
a templom körüli terület ma is az uradalom birodalma
(1937 Féja Géza)
5. (jelzővel)
vmely, kül. gazdasági téren vezető szerepet betöltő nagyhatalom
Állattenyésztő birodalom akarunk lenni
(1904 Jókai Mór)
Németország egyik legnagyobb ipari birodalma, a Mannesmann-csoport a tervek szerint hamarosan megjelenik a piacon olyan, úgynevezett többmódozatú digitális telefonszolgáltatással, amely kombinálja a mobil- és a vezetékes hálózatokat
(1997 Magyar Hírlap)
A Várszegi Gábor személyéhez ezer szállal kötődő kereskedelmi birodalom
(1997 Figyelő)
a Microsoft számítógépes birodalom
(1999 Magyar Hírlap)
J: biralom
ÖU: fantáziabirodalom, közbirodalom, vállalatbirodalom
ÖE: birodalomrész
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bír; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások