bitangság fn 3A8

1. ’gonosz, aljas, hitvány cselekedet, ill. magatartás, gazemberség’ ❖ [Vilmos] mint elbizakodott izgága, több ízben kergette már karddal azon becsületét, melyet bitangságával elriasztgatott (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 257) | Ágyu, gyilok, úri bitangság Nem fog a mi dús ereinken (1908 Ady Endre 9003206, 83) | a telepgazdák, telepfelügyelők bitangságainak se szeri se száma (1947 Szabad Föld jún. 29. C1537, 2).

2. ’vkinek, vminek a gonosz, hitvány, alávaló volta’ ❖ El kell őket hagynom s jobb szolgálatot keresnem; bitangságuk háborgatja gyönge gyomromat (1870 Lévay József ford.–Shakespeare CD11) | gyötrődő elmélyedésében, az ösztönei kavargásán hallatlan gazságokat érzett, valami cudar világ bitangságát, mely vakon csak az egyiknek ad, az egyiknek mindent s másiknak semmit (1914 Szomory Dezső CD10) | hogyan hihetett Othelló az ördögképű Jágónak, mikor már az első pillanatban leolvashatta volna arcáról feneketlen bitangságát (1930 Somogyi Gyula CD10).

3. (rég v. nyj, átv is) ’vminek, kül. jószágnak őrizetlen, gazdátlan v. préda volta, ill. gondozatlan, elhanyagolt állapota, helyzete’ ❖ Mig valaki kereng Országrol Országra, Szíve ki van téve mintegy bitangságra (1821 Mátyási József 7221003, 86) | [a disznócskákért] bitangság fejében majd annyit kellett már fizetnem amennyit értek (1876 Győry Vilmos ford.–Cervantes Saavedra C1978, 139) | jussunkat bitangságban nem engedjük (1892 Babay Kálmán C0693, 66) | Lázári község határán egy idei pejszőrü csillagos homloku mén csikó fogatott be bitangságból. Ezen bitangságból befogott csikónak ha addig jogos tulajdonosa nem jelentkeznék, árverésen leendő eladására Lázári községben határidőül f. évi deczember hó 9-ik napjának d. e. 9 órája tüzetett ki (1896 Szatmár Megyei Közlöny 8662001, 1) | Fiam vót, – elragadta [ti. az asszony]. Gazdaságom vót, bitangságba hagyta. Böcsületös nevem vót, – faluhosszat hurcolt rongy most az én nevem! (1900 Gárdonyi Géza 9173007, 91).

Vö. TESz. bitang; ÚMTsz.

bitangság főnév 3A8
1.
gonosz, aljas, hitvány cselekedet, ill. magatartás, gazemberség
[Vilmos] mint elbizakodott izgága, több ízben kergette már karddal azon becsületét, melyet bitangságával elriasztgatott
(1818 k. Fáy András¹)
Ágyu, gyilok, úri bitangság Nem fog a mi dús ereinken
(1908 Ady Endre)
a telepgazdák, telepfelügyelők bitangságainak se szeri se száma
(1947 Szabad Föld jún. 29.)
2.
vkinek, vminek a gonosz, hitvány, alávaló volta
El kell őket hagynom s jobb szolgálatot keresnem; bitangságuk háborgatja gyönge gyomromat
(1870 Lévay József ford.Shakespeare)
gyötrődő elmélyedésében, az ösztönei kavargásán hallatlan gazságokat érzett, valami cudar világ bitangságát, mely vakon csak az egyiknek ad, az egyiknek mindent s másiknak semmit
(1914 Szomory Dezső)
hogyan hihetett Othelló az ördögképű Jágónak, mikor már az első pillanatban leolvashatta volna arcáról feneketlen bitangságát
(1930 Somogyi Gyula)
3. (rég v. nyj, átv is)
vminek, kül. jószágnak őrizetlen, gazdátlan v. préda volta, ill. gondozatlan, elhanyagolt állapota, helyzete
Mig valaki kereng Országrol Országra, Szíve ki van téve mintegy bitangságra
(1821 Mátyási József)
[a disznócskákért] bitangság fejében majd annyit kellett már fizetnem amennyit értek
(1876 Győry Vilmos ford.Cervantes Saavedra)
jussunkat bitangságban nem engedjük
(1892 Babay Kálmán)
Lázári község határán egy idei pejszőrü csillagos homloku mén csikó fogatott be bitangságból. Ezen bitangságból befogott csikónak ha addig jogos tulajdonosa nem jelentkeznék, árverésen leendő eladására Lázári községben határidőül f.folyó évi deczember hó 9-ik napjának d. e.délelőtt 9 órája tüzetett ki
(1896 Szatmár Megyei Közlöny)
Fiam vót, – elragadta [ti. az asszony]. Gazdaságom vót, bitangságba hagyta. Böcsületös nevem vót, – faluhosszat hurcolt rongy most az én nevem!
(1900 Gárdonyi Géza)
Vö. TESz. bitang; ÚMTsz.

Beállítások