bitor mn és fn (rég)

I. mn 14A1

1. (átv is) ’vmit illetéktelenül megszerző, birtokló, ill. (vmely) jogot, hatalmat jogtalanul gyakorló, nevet, címet érdemtelenül használó 〈személy, ritk. csoport〉’ ❖ [soha nem hajtom meg térdemet] a bitor Zsigmond előtt… (1837 Czuczor Gergely C1242, 33) | Nyugodtan ülnék most e kőpadon S büszkén, mint trónján a bitor király (1848 Petőfi Sándor CD01) | E korcs alak, e torzkép volna-é Nagyságomnak bitor örököse? (1863 Madách Imre C2953, 231) | Kívül a dúlt városon őrjöng A bitor osztrák had (1879 Szabó Dávid C3764, 244) | Örök igék, magyar szentségeink, Ne bántsanak bitor szentségtörők! (1923 Juhász Gyula¹ 9284555, 304).

2. ’ilyen személyre jellemző 〈érzés, magatartás〉, ill. jogtalan, törvénytelen 〈eljárás, módszer stb.〉’ ❖ Vártam, mig első lángod ellohad, ’S az ész’ hatalma, a’ sziv’ gerjedelme Bitor haragod’ helyébe vissza áll (1830 Vörösmarty Mihály 8524400, 269) | E kövekrül [ti. a piramisok köveiről] nem a királyok’ nagyságát, hanem azon népek átkát olvashatjuk le, kik egy ember’ bitor önkénye alá görnyesztve, lélektelen eszközök gyanánt használtattak föl egy ember büszke czéljaira (1848 Vasvári Pál 8515002, 41) | bitorúl szedett vámok (1861 Szalay László 8419010, 176) | mi joggal védtük apáink földjét, melyet az ellenség bitorul támadott (1905 Eötvös Károly 8127002, 41) | ellenszegülni a bitor erőszaknak (1934 Babits Mihály 9014135, 81).

3. ’törvénytelenül, illetéktelenül v. érdemtelenül megszerzett, bitorlott 〈jog, hatalom, név stb.〉’ ❖ Bitor hatalmad véled szívet is Olly hirtelen nyer, mint foszt, öl, rabol (1836 Jakab István C2192, 95) | compromittálja az érintett párt s kivált annak vezére bitor hitelénél, bitor fényénél fogva, vérünk átalakulásának legéletbevágóbb kérdéseit (1843 Széchenyi István CD1501) | A pest-Debreczeni gyorsszekér – mellynek bitor czimnevét, mint faczir diplomata és utazó közvéleményesiteni törekvém – családi szerény lakunk előtt szokott elrohanni (1848 Bernát Gáspár 8052007, 109) | Valóban eltaszítsa a bitor koronát, mint igazi népbarát (1849 Zalár József C2090, 58) | [Mihály vajda] bitor uralma […] elenyészett (1873 Orbán Balázs CD22).

II. fn 4A1

’vmit illetéktelenül megszerző, birtokló, ill. vmely jogot, hatalmat jogtalanul gyakorló, nevet, címet érdemtelenül használó személy’ ❖ ezen régiebb lakói az életháznak, semmikép nem akarták szívelni, hogy […] birodalmok romjain a bitorok békével alugyanak (1820 Vörösmarty Mihály C4540, 404) | Ez-é a mi sorsunk? […] Vagy egybe szorulván: fölkelni riadva, S elvenni az ős hont bitorok kezébül (1830–1837 Vörösmarty Mihály C4540, 21) | Ezt a földet nyolcszáz éve birjuk […] ’S most szabad lett – most adjuk bitornak? (1848 Életképek C0107, 344) | a szabad szellem cimét Kitűzte a bitor (1858 Czuczor Gergely 8078001, 4).

a. ’az uralkodói hatalmat ilyen módon megszerző, trónbitorló személy’ ❖ usurpator, bitorló, bitor (1833 Fogarasi János C5307, 49) | ugy látszik, mintha az apostoli bitor [ti. Ferenc József] azon hiedelembe lett volna, […] hogy neki e földön isteni szerepet kell játszani, és kivétel nélkül mindenkit kellőleg megbüntetni (1857 Széchenyi István CD1501) | eredj Uradhoz vissza, e hazámnak vérén Szívódó gaz bitorhoz (1863 Bajza Jenő C0711, 69) | édes honjukon bitor S a honi trónon – oltáron tipor (1871 e. Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Moore C2938, 71).

Vö. CzF.; TESz. bitorol

bitor melléknév és főnév (rég)
I. melléknév 14A1
1. (átv is)
vmit illetéktelenül megszerző, birtokló, ill. (vmely) jogot, hatalmat jogtalanul gyakorló, nevet, címet érdemtelenül használó 〈személy, ritk. csoport〉
[soha nem hajtom meg térdemet] a bitor Zsigmond előtt…
(1837 Czuczor Gergely)
Nyugodtan ülnék most e kőpadon S büszkén, mint trónján a bitor király
(1848 Petőfi Sándor)
E korcs alak, e torzkép volna-é Nagyságomnak bitor örököse?
(1863 Madách Imre)
Kívül a dúlt városon őrjöng A bitor osztrák had
(1879 Szabó Dávid)
Örök igék, magyar szentségeink, Ne bántsanak bitor szentségtörők!
(1923 Juhász Gyula¹)
2.
ilyen személyre jellemző 〈érzés, magatartás〉, ill. jogtalan, törvénytelen 〈eljárás, módszer stb.〉
Vártam, mig első lángod ellohad, ’S az ész’ hatalma, a’ sziv’ gerjedelme Bitor haragod’ helyébe vissza áll
(1830 Vörösmarty Mihály)
E kövekrül [ti. a piramisok köveiről] nem a királyok’ nagyságát, hanem azon népek átkát olvashatjuk le, kik egy ember’ bitor önkénye alá görnyesztve, lélektelen eszközök gyanánt használtattak föl egy ember büszke czéljaira
(1848 Vasvári Pál)
bitorúl szedett vámok
(1861 Szalay László)
mi joggal védtük apáink földjét, melyet az ellenség bitorul támadott
(1905 Eötvös Károly)
ellenszegülni a bitor erőszaknak
(1934 Babits Mihály)
3.
törvénytelenül, illetéktelenül v. érdemtelenül megszerzett, bitorlott 〈jog, hatalom, név stb.〉
Bitor hatalmad véled szívet is Olly hirtelen nyer, mint foszt, öl, rabol
(1836 Jakab István)
compromittálja az érintett párt s kivált annak vezére bitor hitelénél, bitor fényénél fogva, vérünk átalakulásának legéletbevágóbb kérdéseit
(1843 Széchenyi István)
A pest-Debreczeni gyorsszekér – mellynek bitor czimnevét, mint faczir diplomata és utazó közvéleményesiteni törekvém – családi szerény lakunk előtt szokott elrohanni
(1848 Bernát Gáspár)
Valóban eltaszítsa a bitor koronát, mint igazi népbarát
(1849 Zalár József)
[Mihály vajda] bitor uralma […] elenyészett
(1873 Orbán Balázs)
II. főnév 4A1
vmit illetéktelenül megszerző, birtokló, ill. vmely jogot, hatalmat jogtalanul gyakorló, nevet, címet érdemtelenül használó személy
ezen régiebb lakói az életháznak, semmikép nem akarták szívelni, hogy […] birodalmok romjain a bitorok békével alugyanak
(1820 Vörösmarty Mihály)
Ez-é a mi sorsunk? […] Vagy egybe szorulván: fölkelni riadva, S elvenni az ős hont bitorok kezébül
(1830–1837 Vörösmarty Mihály)
Ezt a földet nyolcszáz éve birjuk […] ’S most szabad lett – most adjuk bitornak?
(1848 Életképek)
a szabad szellem cimét Kitűzte a bitor
(1858 Czuczor Gergely)
a.
az uralkodói hatalmat ilyen módon megszerző, trónbitorló személy
usurpator, bitorló, bitor
(1833 Fogarasi János)
ugy látszik, mintha az apostoli bitor [ti. Ferenc József] azon hiedelembe lett volna, […] hogy neki e földön isteni szerepet kell játszani, és kivétel nélkül mindenkit kellőleg megbüntetni
(1857 Széchenyi István)
eredj Uradhoz vissza, e hazámnak vérén Szívódó gaz bitorhoz
(1863 Bajza Jenő)
édes honjukon bitor S a honi trónon – oltáron tipor
(1871 e. Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Moore)
Vö. CzF.; TESz. bitorol

Beállítások