bitorlás fn 4A (Jog is)

1. ’a bitorol igével kifejezett cselekvés’ ❖ mind azon jusok, mellyek a földes uraság számára feltartatnak, s mellyeknek bitorlása a jobbágyoknak tilalmaztatik (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32).

2. (Jog is) ’vmely dolog, terület stb. jogtalan megszerzése, birtoklása v. használata, ill. vmely jog, hatalom stb. törvénytelen gyakorlása (mint bűncselekmény)’ ❖ királyi hatalomnak csak törvény adhat állandóságot, erőszakos bitorlás nem (1831 Bajza József C0714, 134) | Magyarország az uralkodás e változtatását [ti. Ferenc József trónra lépését] jogtalannak, törvénytelennek nyilatkoztatta ki s az mind e mai napig csak merő bitorlás; a nemzet által nincs elismerve (1881 Kossuth Lajos 8250003, 214) | [A 13. században] jogos birtokaik mellett gyakran jogtalan úton, bitorlással is szereztek a polgárok földeket (1908 Hóman Bálint CD42) | a kiderült bitorlás elleni tiltakozás esetleges elmaradása sem zárja ki az elkövető büntetőjogi felelősségét (1999 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: cím~, jog~, név~, trón~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bitorlás főnév 4A (Jog is)
1.
a bitorol igével kifejezett cselekvés
mind azon jusok, mellyek a földes uraság számára feltartatnak, s mellyeknek bitorlása a jobbágyoknak tilalmaztatik
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
2. (Jog is)
vmely dolog, terület stb. jogtalan megszerzése, birtoklása v. használata, ill. vmely jog, hatalom stb. törvénytelen gyakorlása (mint bűncselekmény)
királyi hatalomnak csak törvény adhat állandóságot, erőszakos bitorlás nem
(1831 Bajza József)
Magyarország az uralkodás e változtatását [ti. Ferenc József trónra lépését] jogtalannak, törvénytelennek nyilatkoztatta ki s az mind e mai napig csak merő bitorlás; a nemzet által nincs elismerve
(1881 Kossuth Lajos)
[A 13. században] jogos birtokaik mellett gyakran jogtalan úton, bitorlással is szereztek a polgárok földeket
(1908 Hóman Bálint)
a kiderült bitorlás elleni tiltakozás esetleges elmaradása sem zárja ki az elkövető büntetőjogi felelősségét
(1999 Magyar Hírlap)
ÖU: címbitorlás, jogbitorlás, névbitorlás, trónbitorlás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások