bizottsági mn 18A

1. ’vmely bizottságban részt vevő v. funkciót betöltő, ill. a bizottság munkáját segítő 〈személy, testület〉’ ❖ a’ kilencz bizottsági tagok közt hét volt conservativ, kik természetesen egy húron pendültek, ’s mindnyájan a’ törvényjavaslat föltétlen elfogadására szavaztak (1842 Pesti Hírlap CD61) | Bizottsági választmányok (1844 Pesti Hírlap CD61) | bizottsági pénztároshoz (1896 Evangélikus Családi Lap 8617001, 152) | bizottsági előadó (1938 e. Ybl Ervin 9793001, 206) | a bizottságok működési költségeit és a bizottsági szakértők létszámát […] nem lehetne a képviselői létszámmal arányosan csökkenteni (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vmely bizottságtól származó, általa létrehozott, kialakított v. kiadott’ ❖ Előttünk van „az Erdély nagyfejedelemsége számára felállitandó legf. törvényszék iránti kormányelőterjesztés” fölött készült bizottsági jelentés (1864 Magyar Sajtó 8648001, 555) | bizottsági előterjesztés (1887 Akadémiai Értesítő C0365, 263) | elkészítettük a tegnapi rendzavarásról szóló bizottsági jegyzőkönyvet (1950 Győry Dezső 9209018, 67) | A megyei bizottság 1832. jan. 25-i ülésében foglalkozott a sajtószabadságot illető országos bizottsági javaslattal (1966 Barta István CD32) | bizottsági határozat (1999 Figyelő CD2601).

3. ’vmely bizottság által végzett v. szervezett, ill. annak munkájához tartozó, működésével kapcs.’ ❖ [a] beadott ’s bizottságilag számbavett szavazatok (1841 Pesti Hírlap CD61) | az 1825., 1830. és 1832-ki országgyülések, s az ezeket követő bizottsági munkálatok foglalák el [Eötvös Ignác] idejét (1858 Nagy Iván CD31) | az előadó számára bizottságilag megállapított 400 frt tiszteletdíjat (1887 Akadémiai Értesítő C0365, 164) | bizottsági választások (1901 Ady Endre C0535, 165) | bizottsági üléseken (1926 Kosztolányi Dezső 9359002, 42) | törvénycikk javaslatának képviselőházi bizottsági tárgyalásán (1992 Takács Imre² 2034003, 209) | honvédelmi bizottsági meghallgatáson (1994 Magyar Hírlap CD09) | a bizottsági vita után én már nem sok reményt látok arra, hogy ezt a mi javaslatunkat elfogadja a tisztelt Ház (2000 Országgyűlési Napló CD62).

4. ’vmely bizottságban, annak formájában v. tevékenységében megvalósuló, azzal összefüggő’ ❖ az ország kormányzatát […] egy bizottsági testület veszi kezébe (1859 Kossuth Lajos CD32) | bizottsági rendszer (1875 Beöthy Ákos CD58) | [Zsigárdy Gyula] Pozsony vármegye bizottsági életében játszott jelentékeny szerepet (1897 PallasLex. CD02) | A tárgyalás már 1708-ban kezdődik és tart országgyűlési és bizottsági formákban addig, míg a kérdést szabályozó 1715: VIII. törvénycikkben király és rendek meg nem egyeznek (1931 Szekfű Gyula CD42) | mennyire ismerik fel az újonnan alakult önkormányzatok a bizottsági szisztémában rejlő lehetőségeket (1992 Dobos Krisztina–Dobsi Attila 2034007, 238).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bizottsági melléknév 18A
1.
vmely bizottságban részt vevő v. funkciót betöltő, ill. a bizottság munkáját segítő 〈személy, testület〉
a’ kilencz bizottsági tagok közt hét volt conservativ, kik természetesen egy húron pendültek, ’s mindnyájan a’ törvényjavaslat föltétlen elfogadására szavaztak
(1842 Pesti Hírlap)
Bizottsági választmányok
(1844 Pesti Hírlap)
bizottsági pénztároshoz
(1896 Evangélikus Családi Lap)
bizottsági előadó
(1938 e. Ybl Ervin)
a bizottságok működési költségeit és a bizottsági szakértők létszámát […] nem lehetne a képviselői létszámmal arányosan csökkenteni
(1995 Magyar Hírlap)
2.
vmely bizottságtól származó, általa létrehozott, kialakított v. kiadott
Előttünk van „az Erdély nagyfejedelemsége számára felállitandó legf.legfelső törvényszék iránti kormányelőterjesztés” fölött készült bizottsági jelentés
(1864 Magyar Sajtó)
bizottsági előterjesztés
(1887 Akadémiai Értesítő)
elkészítettük a tegnapi rendzavarásról szóló bizottsági jegyzőkönyvet
(1950 Győry Dezső)
A megyei bizottság 1832. jan.január 25-i ülésében foglalkozott a sajtószabadságot illető országos bizottsági javaslattal
(1966 Barta István)
bizottsági határozat
(1999 Figyelő)
3.
vmely bizottság által végzett v. szervezett, ill. annak munkájához tartozó, működésével kapcs.
[a] beadott ’s bizottságilag számbavett szavazatok
(1841 Pesti Hírlap)
az 1825., 1830. és 1832-ki országgyülések, s az ezeket követő bizottsági munkálatok foglalák el [Eötvös Ignác] idejét
(1858 Nagy Iván)
az előadó számára bizottságilag megállapított 400 frtforint tiszteletdíjat
(1887 Akadémiai Értesítő)
bizottsági választások
(1901 Ady Endre)
bizottsági üléseken
(1926 Kosztolányi Dezső)
törvénycikk javaslatának képviselőházi bizottsági tárgyalásán
(1992 Takács Imre²)
honvédelmi bizottsági meghallgatáson
(1994 Magyar Hírlap)
a bizottsági vita után én már nem sok reményt látok arra, hogy ezt a mi javaslatunkat elfogadja a tisztelt Ház
(2000 Országgyűlési Napló)
4.
vmely bizottságban, annak formájában v. tevékenységében megvalósuló, azzal összefüggő
az ország kormányzatát […] egy bizottsági testület veszi kezébe
(1859 Kossuth Lajos)
bizottsági rendszer
(1875 Beöthy Ákos)
[Zsigárdy Gyula] Pozsony vármegye bizottsági életében játszott jelentékeny szerepet
(1897 PallasLex.)
A tárgyalás már 1708-ban kezdődik és tart országgyűlési és bizottsági formákban addig, míg a kérdést szabályozó 1715: VIII. törvénycikkben király és rendek meg nem egyeznek
(1931 Szekfű Gyula)
mennyire ismerik fel az újonnan alakult önkormányzatok a bizottsági szisztémában rejlő lehetőségeket
(1992 Dobos Krisztina–Dobsi Attila)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások