blokk fn 3A1

1. (kissé rég)(sorszámozott v. nyomtatott) lapokból, űrlapokból álló tömb’ ❖ Minden kerületi pénztárnok a helyi szervezet pénztárnokának van alávetve és ugyanettől kapja a párt blokkjait is, t. i. azon kis füzeteket, a melyek egypár krajczárra szóló lapjait a pártfelek magukhoz váltják, miáltal a pártköltségnek fedezéséhez hozzájárulnak (1898 Gaál Jenő C7062, 301) | Tömb (blokk) 1. papirlapokból álló kisebb-nagyobb kézi füzet följegyzésekre, napi pénztári kiutalások céljaira stb. (1925 RévaiNagyLex. C5714, 402) | blokkot vesz elő, mindig lapoz egyet, jegyez (1970 Örkény István 9500038, 378) | [a portás] a telefon felé nyúlt, de meggondolhatta magát: hirtelen inkább a ceruzáját kapta fel, nagy, iromba betűkkel kitöltötte Köves belépőjét, gyorsan letépte a cédulát a blokkról (1988 Kertész Imre² CD41).

1a. ’tömbből v. pénztárgép által keskeny papírtekercsről leválasztott, fizetési nyugtaként szolgáló, a termék(ek), es. szolgáltatás árát rendsz. tételesen is feltüntető lap’ ❖ a pénztárnál előre kellett megváltani a fogyasztási blokkot (1931 Déry Tibor CD10) | az erdősnél blokkot kell váltani és csak úgy szabad a száraz tuskót kiszedni (1950 Ethnographia C6615, 225) | A 10 százalékot [ti. az áruforgalmi adó mértékét] onnan tudom, hogy ahol én vásárolok, ott a blokkon ennyi szerepel (1994 Magyar Hírlap CD09) | Mivel a kereskedők csak a náluk vásárolt árut kötelesek visszacserélni, mindenképpen szükséges a vásárlást igazoló blokk (1997 Magyar Hírlap CD09).

1b. (Posta) ’bélyegblokk’ ❖ a bélyegnapi blokkok hány bélyeget tartalmaznak? (1949 Pajtás nov. 15. C5329, 11) | Brüsszeli emlékbélyeg sorozatot és blokkot hoz forgalomba a Posta (1957 Magyar Nemzet ápr. 17. C4797, 5) | tanulmányozható itt [ti. a könyv képmellékletében] a Feszty-körkép blokkjától […] a modern légvédelmi rakétát ábrázoló bélyegig minden fontos filatéliai darab (1998 Új Könyvek CD29).

2. ’Egyforma v. hasonló, ill. vmilyen szempontból összetartozó dolgok összefüggő csoportja, együttese (mint vmely nagyobb egész önálló egysége, része).’

2a. (Pol)(politikai) meggyőződésében, érdekeiben v. nemzetiségében hasonló személyek vagy közösségek, szervezetek alkotta tömörülés, csoport(osulás), ill. ennek formációja; tömb’ ❖ a balpártot agoniája, másokat a még vajudó uj ellenzéki blok [!] ügye tett izgatottá (1908 Budapesti Hírlap nov. 21. C4696, 4) | A koalíciós szakítás […] a jelenlegi Baloldali Blokk parlamenti kisebbségi kormányzásának kísérletét [eredményezheti] (1947 Bibó István 2055002, 15) | a nők parlamenti aránya drasztikusan csökkent a keleti blokk valamennyi országában (1991 Veress Anna 2003056, 44) | a különféle politikai erők választási szövetségben, „blokkban” indultak [a választásokon] (1998 Rainer M. János CD17) | 2 millió magyarnak, aki egy blokkban él a Székelyföldön (2000 Országgyűlési Napló CD62).

2b. ’〈könyvben, folyóiratban, műsorban, előadásban stb.〉 egy témakörhöz tartozó(, előzetesen összeállított) szerkezeti egység’ ❖ [a televízióban] óránként a hirdetési blokkok száma legfeljebb három legyen (1979 Varga György 1160005, 98) | Liszt, Kodály, Bartók, Ligeti és Szokolay műveiből összeállított blokkjukkal megérdemelt sikert arattak (1980 Soproni Szemle CD52) | a törvénytervezet három nagyobb blokkba csoportosítható gondolatokat tartalmaz (1990 Országgyűlési Napló CD62) | Tematikus blokkok gyakran jelentek meg [a folyóiratban] (1997 Új Könyvek CD29) | A kézikönyv első szerkezeti blokkjában (1999 Byte Magazin CD38) | A konferencia második blokkjában (2000 Byte Magazin CD38).

2c. (Inf is) ’jelek, tartalmi elemek stb. egységként kezelt csoportja’ ❖ A blokk hossza a benne összefogott bitek v. n értékű számjegyek száma (1970 MűszakiLex. C5415, 275) | a mesében hősök és cselekvések megléte, ill. nemléte kapcsolódik egymáshoz, és ezek kételemű részek váltakozó előjelű rendszerét (J. M. [= Jeleazar Mojszejevics] Meletyinszkij elnevezése szerint „bináris blokkok alternatív rendszerét”) alkotják (1977 NéprajziLex. CD47) | bizonyos szektorok vagy blokkok teljesen hiányoznak a lemezről (1987 Pajor Gábor 1116001, 20) | az ujjak morfológiáját meghatározó genetikai blokktól (1998 Természet Világa CD50) | a kiszolgáló a küldendő adatokat blokkokra bontja, ezeket egyetlen átvitellel küldi el a bejelentett fogadóknak (1998 Byte Magazin CD38).

2d. ’vmely műszaki berendezésnek, gépnek több (hasonló) részből álló funkcionális egysége’ ❖ A hengerek száma 4–6 v. 8, melyeket rendesen egy blokkba összeöntve állítanak elő s ezen ülnek a mellékfelszerelések (1928 TolnaiÚjLex. C5729, 185) | beköszöntött a számítástechnikai rendszerek nagy blokkokból való építésének kora, legyen szó hardverről, avagy szoftverről (1989 Tények könyve CD37) | Pakson jelenleg 4, a világ 25 legbiztonságosabb atomreaktora közé sorolt, egyenként 460 megawatt teljesítményű blokk működik (1998 Top200 CD2602).

3. ’épületegyüttesnek (külső formájában egységes tömbként megjelenő) különálló épülete, ill. vmely épületnek több (hasonló rendeltetésű) egységből, helyiségből álló része, részlege’ ❖ Auschwitz-Birkenau, 13/A Blokk (1944 Kerényi Grácia 9324027, 41) | a hármas blokk kettes szobájában lakik (1962 Népszabadság nov. 13. C4814, 6) | A szemben levő ház fekete blokkjában szabálytalan raszterben világos foltok – ablakok (1977 Almási Miklós 1002003, 291) | [a szállodában a] 2100 négyzetméter alapterületű szolgáltató és kereskedelmi blokkban harminc üzlethelyiség kap helyet (1998 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈kül. a romániai és szlovákiai magyarok szóhasználatában:〉 sokemeletes lakótelepi (panel)épület, tömbház’ ❖ A tanár úr és felesége, Erzsébet asszony, aki maga is az egyetemen tanít, egy négyemeletes, eléggé lepusztult lakótömbben, ahogy errefelé [ti. Bukarestben] mondják: blokkban lakik (1995 Magyar Hírlap CD09) | [Kolozsvárnak ezen a részén] tizenöt éve még családi házak álltak – kommentálja a tízemeletes betonmonstrumok között vezető utat Attila. Innen indultunk kirándulni – mutat a blokkok mögé (1996 Magyar Hírlap CD09).

4. ’Anyagnak súlyos, nagy, egybefüggő darabja, ill. egynemű anyagból való ilyen tárgy.’

4a. (Műsz) ’tömbbe öntött acél’ ❖ a tárgyat a kaliberek egész során vezethetjük keresztül, amelyeknek mind fokozatosan kisebb és kisebb mérete van. Igy készülnek a körülbelül 1.20–1.50 m. hosszú 30×30 cm. keresztmetszetű ú. n. blokkokból, vagy ingotokból [= öntéssel előállított vasrudakból] a különböző hengerelt vasárúk (1925 RévaiNagyLex. C5713, 665) | Tizenkét Martinkemence ömleszti nagy formákba, „bugákba”, „blokkba” az ország acéltermelésének több mint felét (1948 Szabad Nép aug. 12. C4871, 1) | A Durvahengermü blokksorán Molnár elvtárs brigádja még a sztahanovista szintet is tulszárnyalta tiz blokkal (1951 Szabad Föld dec. 4. C4850, 2).

4b. (Ép) ’falfelület kialakítására előre gyártott épületelem; falazóblokk’ ❖ [A nemzeti lakáskoncepciót sürgető akció keretében] néhány óra alatt száznál több családi ház „épült” szombaton Tatabányán. Természetesen nem téglából vagy blokkokból, hanem papírkartonból (1996 Magyar Hírlap CD09) | a házak beton alapozásúak, s általában jól szigeteltek, leginkább téglafalúak, helyenként kohósalak blokkból épültek (1997 Magyar néprajz CD47) | A statisztikák szerint a 700 ezret is meghaladja a panelből, blokkokból, illetve alagútzsaluzásos technológiával épült lakások száma (1999 Magyar Hírlap CD09).

4c. ’a széttöredezett földkéreg egy nagyobb darabja, táblája, lemeze’ ❖ a jégtakaró elolvadásakor […] a gránitréteg hőmérséke 10 fokkal emelkedett, s ennek következtében e kontinentális blokk középső része mintegy 958 méterrel felmagasodott (1972 Várkonyi Nándor 9758003, 358) | A júrában az addig egységes szinklinórum összetöredezett és blokkokra szakadt, amelyek önálló, egymástól eltérő mozgást végeztek (1995 Természet Világa CD50) | a kéreg vetők [= vetődések] mentén deformálódik, egyes blokkok lezökkennek és elfordulnak (1997 Magyarország földje CD05).

5. ’Vmit akadályozó, gátló, elzáró szerkezet.’

5a. (Vasút) ’〈elektromechanikus vasúti jelző- és váltóberendezésben:〉 annak megfelelő helyzetét, ill. az ilyen berendezések összehangolt működését biztosító szerkezeti elem’ ❖ Igen nagy a haladás […] az állomást védő jelzők, semaphorok és blokkok tanulságos berendezéseiben (1897 PallasLex. CD02) | E vágányúti blokkal biró berendezéseknél bizonyos mértékben már túlbiztosítás történik (1913 RévaiNagyLex. C5705, 579).

5b. (Műsz) ’olyan kondenzátor, amely egyen- és váltóáramot is használó készülékekben a két áramkört szétválasztja, a váltóáramot átengedve az egyenáram útját elzárja’ ❖ telepes, továbbá váltóáramú hálózati készüléket földelnünk kell, de biztosító blokkondenzátor [!] nem feltétlenül szükséges. […]. Minden áramra alkalmas berendezések 2000-5000 cm.-es blokkon keresztül földelendők (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 41).

6. (Orvos) ’fizikai v. lelki gátlás, ill. gátoltság állapota’ ❖ A szülők a közlésre a pszichés blokk állapotába kerülnek (1989 Polcz Alaine 1120002, 100) | Módszere a helytelen izomműködés, a fizikai blokk oldására szolgál (1995 Magyar Hírlap CD09) | segítünk a kliensnek [ti. mi, természetgyógyászok], hogy meggyógyítsa önmagát. – Hogyan? – Alapvető energetikai blokkokat oldunk (1998 Természet Világa CD50).

7. (Sp) ’kosárlabda-játékos dobásának csak a labda érintésével járó, szabályos megakadályozása az ellenfél játékosa által’ ❖ nyolc lepattanóval és négy blokkal fejezte be a találkozót (1994 Magyar Hírlap CD09) | [a belgrádi Partizan játékosai] a jugoszláv kosárlabda valamennyi szépségét bemutatták, blokkjaik mellett a hazaiak egyetlen befutást sem voltak képesek elképzeléseiknek megfelelően végrehajtani (1998 Magyar Hírlap CD09).

7a. (Sp) ’〈labdajátékban:〉 a védekező játékosok alkotta akadály’ ❖ Székely [ti. a vízilabda-játékos] ellőtte a labdát, majd a blokk hárított, egyszer a horvát, egyszer a belga bíró vette el a labdát, végül megint a Fradi (Matajsz) dobta el (1998 Magyar Hírlap CD09) | Amint a magyar blokk összeállt, […] mindjárt változott a helyzet, [kézilabda-]válogatottunk nyugodtan gyakorolhatta az ellentámadások vezetését (1999 Magyar Hírlap CD09).

8. (rég, Ját) ’〈kártyajátékban:〉 tét’ ❖ Ezentúl ötkrajczáros tarokkot fogunk játszani. Behozzuk a klubba, hogy öt krajczár legyen a blokk tíz krajczár helyett (1874 Jókai Mór C2300, 201) | Játszanak: a) a tétért, vagyis a törzs-bête vagy Blockért: b) a játszmabêteért (1888 Porzsolt Kálmán C3429, 104) | kimondatnak a tourok, összeszámíttatnak, beváltatnak a blokkok, s Jókai, úgy amint jött, észrevétlenül siet el a termeken át a politizálók tömege közt a felsőkabátjához (1893 Mikszáth Kálmán CD04).

Ö: bélyeg~, falazó~, fal~, reklám~, vizes~.

ÖU: beton~, műsor~.

ÖE: ~füzet, ~hengersor, ~negyed, ~papír, ~rendszer, ~sor.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

blokk főnév 3A1
1. (kissé rég)
(sorszámozott v. nyomtatott) lapokból, űrlapokból álló tömb
Minden kerületi pénztárnok a helyi szervezet pénztárnokának van alávetve és ugyanettől kapja a párt blokkjait is, t. i.tudniillik azon kis füzeteket, a melyek egypár krajczárra szóló lapjait a pártfelek magukhoz váltják, miáltal a pártköltségnek fedezéséhez hozzájárulnak
(1898 Gaál Jenő)
Tömb (blokk) 1. papirlapokból álló kisebb-nagyobb kézi füzet följegyzésekre, napi pénztári kiutalások céljaira stb.s a többi
(1925 RévaiNagyLex.)
blokkot vesz elő, mindig lapoz egyet, jegyez
(1970 Örkény István)
[a portás] a telefon felé nyúlt, de meggondolhatta magát: hirtelen inkább a ceruzáját kapta fel, nagy, iromba betűkkel kitöltötte Köves belépőjét, gyorsan letépte a cédulát a blokkról
(1988 Kertész Imre²)
1a.
tömbből v. pénztárgép által keskeny papírtekercsről leválasztott, fizetési nyugtaként szolgáló, a termék(ek), es. szolgáltatás árát rendsz. tételesen is feltüntető lap
a pénztárnál előre kellett megváltani a fogyasztási blokkot
(1931 Déry Tibor)
az erdősnél blokkot kell váltani és csak úgy szabad a száraz tuskót kiszedni
(1950 Ethnographia)
A 10 százalékot [ti. az áruforgalmi adó mértékét] onnan tudom, hogy ahol én vásárolok, ott a blokkon ennyi szerepel
(1994 Magyar Hírlap)
Mivel a kereskedők csak a náluk vásárolt árut kötelesek visszacserélni, mindenképpen szükséges a vásárlást igazoló blokk
(1997 Magyar Hírlap)
1b. (Posta)
a bélyegnapi blokkok hány bélyeget tartalmaznak?
(1949 Pajtás nov. 15.)
Brüsszeli emlékbélyeg sorozatot és blokkot hoz forgalomba a Posta
(1957 Magyar Nemzet ápr. 17.)
tanulmányozható itt [ti. a könyv képmellékletében] a Feszty-körkép blokkjától […] a modern légvédelmi rakétát ábrázoló bélyegig minden fontos filatéliai darab
(1998 Új Könyvek)
2.
Egyforma v. hasonló, ill. vmilyen szempontból összetartozó dolgok összefüggő csoportja, együttese (mint vmely nagyobb egész önálló egysége, része).
2a. (Pol)
(politikai) meggyőződésében, érdekeiben v. nemzetiségében hasonló személyek vagy közösségek, szervezetek alkotta tömörülés, csoport(osulás), ill. ennek formációja; tömb
a balpártot agoniája, másokat a még vajudó uj ellenzéki blok [!] ügye tett izgatottá
(1908 Budapesti Hírlap nov. 21.)
A koalíciós szakítás […] a jelenlegi Baloldali Blokk parlamenti kisebbségi kormányzásának kísérletét [eredményezheti]
(1947 Bibó István)
a nők parlamenti aránya drasztikusan csökkent a keleti blokk valamennyi országában
(1991 Veress Anna)
a különféle politikai erők választási szövetségben, „blokkban” indultak [a választásokon]
(1998 Rainer M. János)
2 millió magyarnak, aki egy blokkban él a Székelyföldön
(2000 Országgyűlési Napló)
2b.
〈könyvben, folyóiratban, műsorban, előadásban stb.〉 egy témakörhöz tartozó(, előzetesen összeállított) szerkezeti egység
[a televízióban] óránként a hirdetési blokkok száma legfeljebb három legyen
(1979 Varga György)
Liszt, Kodály, Bartók, Ligeti és Szokolay műveiből összeállított blokkjukkal megérdemelt sikert arattak
(1980 Soproni Szemle)
a törvénytervezet három nagyobb blokkba csoportosítható gondolatokat tartalmaz
(1990 Országgyűlési Napló)
Tematikus blokkok gyakran jelentek meg [a folyóiratban]
(1997 Új Könyvek)
A kézikönyv első szerkezeti blokkjában
(1999 Byte Magazin)
A konferencia második blokkjában
(2000 Byte Magazin)
2c. (Inf is)
jelek, tartalmi elemek stb. egységként kezelt csoportja
A blokk hossza a benne összefogott bitek v.vagy n értékű számjegyek száma
(1970 MűszakiLex.)
a mesében hősök és cselekvések megléte, ill.illetve nemléte kapcsolódik egymáshoz, és ezek kételemű részek váltakozó előjelű rendszerét (J. M. [= Jeleazar Mojszejevics] Meletyinszkij elnevezése szerint „bináris blokkok alternatív rendszerét”) alkotják
(1977 NéprajziLex.)
bizonyos szektorok vagy blokkok teljesen hiányoznak a lemezről
(1987 Pajor Gábor)
az ujjak morfológiáját meghatározó genetikai blokktól
(1998 Természet Világa)
a kiszolgáló a küldendő adatokat blokkokra bontja, ezeket egyetlen átvitellel küldi el a bejelentett fogadóknak
(1998 Byte Magazin)
2d.
vmely műszaki berendezésnek, gépnek több (hasonló) részből álló funkcionális egysége
A hengerek száma 4–6 v. 8, melyeket rendesen egy blokkba összeöntve állítanak elő s ezen ülnek a mellékfelszerelések
(1928 TolnaiÚjLex.)
beköszöntött a számítástechnikai rendszerek nagy blokkokból való építésének kora, legyen szó hardverről, avagy szoftverről
(1989 Tények könyve)
Pakson jelenleg 4, a világ 25 legbiztonságosabb atomreaktora közé sorolt, egyenként 460 megawatt teljesítményű blokk működik
(1998 Top200)
3.
épületegyüttesnek (külső formájában egységes tömbként megjelenő) különálló épülete, ill. vmely épületnek több (hasonló rendeltetésű) egységből, helyiségből álló része, részlege
Auschwitz-Birkenau, 13/A Blokk
(1944 Kerényi Grácia)
a hármas blokk kettes szobájában lakik
(1962 Népszabadság nov. 13.)
A szemben levő ház fekete blokkjában szabálytalan raszterben világos foltok – ablakok
(1977 Almási Miklós)
[a szállodában a] 2100 négyzetméter alapterületű szolgáltató és kereskedelmi blokkban harminc üzlethelyiség kap helyet
(1998 Magyar Hírlap)
3a.
〈kül. a romániai és szlovákiai magyarok szóhasználatában:〉 sokemeletes lakótelepi (panel)épület, tömbház
A tanár úr és felesége, Erzsébet asszony, aki maga is az egyetemen tanít, egy négyemeletes, eléggé lepusztult lakótömbben, ahogy errefelé [ti. Bukarestben] mondják: blokkban lakik
(1995 Magyar Hírlap)
[Kolozsvárnak ezen a részén] tizenöt éve még családi házak álltak – kommentálja a tízemeletes betonmonstrumok között vezető utat Attila. Innen indultunk kirándulni – mutat a blokkok mögé
(1996 Magyar Hírlap)
4.
Anyagnak súlyos, nagy, egybefüggő darabja, ill. egynemű anyagból való ilyen tárgy.
4a. (Műsz)
tömbbe öntött acél
a tárgyat a kaliberek egész során vezethetjük keresztül, amelyeknek mind fokozatosan kisebb és kisebb mérete van. Igy készülnek a körülbelül 1.20–1.50 m.méter hosszú 30×30 cm.centiméter keresztmetszetű ú. n.úgynevezett blokkokból, vagy ingotokból [= öntéssel előállított vasrudakból] a különböző hengerelt vasárúk
(1925 RévaiNagyLex.)
Tizenkét Martinkemence ömleszti nagy formákba, „bugákba”, „blokkba” az ország acéltermelésének több mint felét
(1948 Szabad Nép aug. 12.)
A Durvahengermü blokksorán Molnár elvtárs brigádja még a sztahanovista szintet is tulszárnyalta tiz blokkal
(1951 Szabad Föld dec. 4.)
4b. (Ép)
falfelület kialakítására előre gyártott épületelem; falazóblokk
[A nemzeti lakáskoncepciót sürgető akció keretében] néhány óra alatt száznál több családi ház „épült” szombaton Tatabányán. Természetesen nem téglából vagy blokkokból, hanem papírkartonból
(1996 Magyar Hírlap)
a házak beton alapozásúak, s általában jól szigeteltek, leginkább téglafalúak, helyenként kohósalak blokkból épültek
(1997 Magyar néprajz)
A statisztikák szerint a 700 ezret is meghaladja a panelből, blokkokból, illetve alagútzsaluzásos technológiával épült lakások száma
(1999 Magyar Hírlap)
4c.
a széttöredezett földkéreg egy nagyobb darabja, táblája, lemeze
a jégtakaró elolvadásakor […] a gránitréteg hőmérséke 10 fokkal emelkedett, s ennek következtében e kontinentális blokk középső része mintegy 958 méterrel felmagasodott
(1972 Várkonyi Nándor)
A júrában az addig egységes szinklinórum összetöredezett és blokkokra szakadt, amelyek önálló, egymástól eltérő mozgást végeztek
(1995 Természet Világa)
a kéreg vetők [= vetődések] mentén deformálódik, egyes blokkok lezökkennek és elfordulnak
(1997 Magyarország földje)
5.
Vmit akadályozó, gátló, elzáró szerkezet.
5a. (Vasút)
〈elektromechanikus vasúti jelző- és váltóberendezésben:〉 annak megfelelő helyzetét, ill. az ilyen berendezések összehangolt működését biztosító szerkezeti elem
Igen nagy a haladás […] az állomást védő jelzők, semaphorok és blokkok tanulságos berendezéseiben
(1897 PallasLex.)
E vágányúti blokkal biró berendezéseknél bizonyos mértékben már túlbiztosítás történik
(1913 RévaiNagyLex.)
5b. (Műsz)
olyan kondenzátor, amely egyen- és váltóáramot is használó készülékekben a két áramkört szétválasztja, a váltóáramot átengedve az egyenáram útját elzárja
telepes, továbbá váltóáramú hálózati készüléket földelnünk kell, de biztosító blokkondenzátor [!] nem feltétlenül szükséges. […]. Minden áramra alkalmas berendezések 2000-5000 cm.centiméter-es blokkon keresztül földelendők
(1933 TolnaiÚjLex.)
6. (Orvos)
fizikai v. lelki gátlás, ill. gátoltság állapota
A szülők a közlésre a pszichés blokk állapotába kerülnek
(1989 Polcz Alaine)
Módszere a helytelen izomműködés, a fizikai blokk oldására szolgál
(1995 Magyar Hírlap)
segítünk a kliensnek [ti. mi, természetgyógyászok], hogy meggyógyítsa önmagát. – Hogyan? – Alapvető energetikai blokkokat oldunk
(1998 Természet Világa)
7. (Sp)
kosárlabda-játékos dobásának csak a labda érintésével járó, szabályos megakadályozása az ellenfél játékosa által
nyolc lepattanóval és négy blokkal fejezte be a találkozót
(1994 Magyar Hírlap)
[a belgrádi Partizan játékosai] a jugoszláv kosárlabda valamennyi szépségét bemutatták, blokkjaik mellett a hazaiak egyetlen befutást sem voltak képesek elképzeléseiknek megfelelően végrehajtani
(1998 Magyar Hírlap)
7a. (Sp)
〈labdajátékban:〉 a védekező játékosok alkotta akadály
Székely [ti. a vízilabda-játékos] ellőtte a labdát, majd a blokk hárított, egyszer a horvát, egyszer a belga bíró vette el a labdát, végül megint a Fradi (Matajsz) dobta el
(1998 Magyar Hírlap)
Amint a magyar blokk összeállt, […] mindjárt változott a helyzet, [kézilabda-]válogatottunk nyugodtan gyakorolhatta az ellentámadások vezetését
(1999 Magyar Hírlap)
8. (rég, Ját)
〈kártyajátékban:〉 tét
Ezentúl ötkrajczáros tarokkot fogunk játszani. Behozzuk a klubba, hogy öt krajczár legyen a blokk tíz krajczár helyett
(1874 Jókai Mór)
Játszanak: a) a tétért, vagyis a törzs-bête vagy Blockért: b) a játszmabêteért
(1888 Porzsolt Kálmán)
kimondatnak a tourok, összeszámíttatnak, beváltatnak a blokkok, s Jókai, úgy amint jött, észrevétlenül siet el a termeken át a politizálók tömege közt a felsőkabátjához
(1893 Mikszáth Kálmán)
ÖU: betonblokk, műsorblokk
ÖE: blokkfüzet, blokkhengersor, blokknegyed, blokkpapír, blokkrendszer, blokksor
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások