blokkház fn 2A

1. ’sokemeletes lakótelepi (panel)épület, tömbház’ ❖ Árak ezrekben[.] Házak: 50.000: erdélyi nagyvárosban modern blockház (1942 Déli Hírlap 2121001, 12) | Laci feláll, kinéz a negyedik emeleti konyhaablakon, a szomszédos blokkházak fényeire (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 60) | A városban [ti. Zalaegerszegen] nincs panel építésű lakótelep, a táblázatban a blokkházak ára [ti. a lakások négyzetméterára] szerepel (1999 Figyelő CD2601).

2. (Vasút) ’az az épület, amelyben a forgalmi jelzőberendezést, a blokkrendszert kezelik’ ❖ A vizsgálat fogja megállapitani, vajjon a blokház őrét is terheli-e mulasztás, mert az ő kötelessége volt ellenőrizni, égnek-e szabályszerűen a jelzőlámpák (1916 Budapesti Hírlap dec. 2. C4704, 7) | Az őr- és blokkházakban villamos- és kézi berendezésekkel állítják a váltókat és jelzőszemaforokat (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 311).

3. (/Népr) ’gerendákból, rönkökből összerótt lakóház’ ❖ [Besztercebánya környékén a német telepesek házai] még az eredeti alakban [állnak], több helyütt fatörzsekből is az amerikai gyarmatosok block-házaihoz hasonlóan építve (1874 Ipolyi Arnold CD57) | [boronafalakból] készülnek az u. n. blokkházak falai is (1893 PallasLex. CD02) | vesszőből font, gerendákból összetákolt, aféle hordozható block-házak (1916 e. Malonyay Dezső CD07).

3a. (rég) ’fagerendákból épített erődített katonai őrház’ ❖ [a basa serege] tüzeſſen néki jött, a’ 2-dik Báni Gyalog Reg. Kerületében leg ſzélen lév, ’s Vitézekkel meg rakott Blokházunknak (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419016, 679) | [a galíciai hágók, utak] barricadok és blockházakkal megerősítendők (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Az ugynevezett Donau-fortban a Blockházat, mellynek teteje részint nem létezett soha, részint az ellenség által leperzseltetett – bombamentesen be kell fedezni (1849 Kossuth Lajos CD32) | Újításnak tekinthető e korszakban [ti. a 18. században] a tábori erődítés terén: a fa-blokkházak alkalmazása (1941 Bánlaky József CD16).

Vö. ÉrtSz.; TESz. blokk; ÉKsz.; IdSz.

blokkház főnév 2A
1.
sokemeletes lakótelepi (panel)épület, tömbház
Árak ezrekben[.] Házak: 50.000: erdélyi nagyvárosban modern blockház
(1942 Déli Hírlap)
Laci feláll, kinéz a negyedik emeleti konyhaablakon, a szomszédos blokkházak fényeire
(1978 Kabdebó Tamás)
A városban [ti. Zalaegerszegen] nincs panel építésű lakótelep, a táblázatban a blokkházak ára [ti. a lakások négyzetméterára] szerepel
(1999 Figyelő)
2. (Vasút)
az az épület, amelyben a forgalmi jelzőberendezést, a blokkrendszert kezelik
A vizsgálat fogja megállapitani, vajjon a blokház őrét is terheli-e mulasztás, mert az ő kötelessége volt ellenőrizni, égnek-e szabályszerűen a jelzőlámpák
(1916 Budapesti Hírlap dec. 2.)
Az őr- és blokkházakban villamos- és kézi berendezésekkel állítják a váltókat és jelzőszemaforokat
(1930 TolnaiÚjLex.)
3. (/Népr)
gerendákból, rönkökből összerótt lakóház
[Besztercebánya környékén a német telepesek házai] még az eredeti alakban [állnak], több helyütt fatörzsekből is az amerikai gyarmatosok block-házaihoz hasonlóan építve
(1874 Ipolyi Arnold)
[boronafalakból] készülnek az u. n.úgynevezett blokkházak falai is
(1893 PallasLex.)
vesszőből font, gerendákból összetákolt, aféle hordozható block-házak
(1916 e. Malonyay Dezső)
3a. (rég)
fagerendákból épített erődített katonai őrház
[a basa serege] tüzeſſen néki jött, a’ 2-dik Báni Gyalog Reg.regiment Kerületében leg ſzélen lév, ’s Vitézekkel meg rakott Blokházunknak
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[a galíciai hágók, utak] barricadok és blockházakkal megerősítendők
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
Az ugynevezett Donau-fortban a Blockházat, mellynek teteje részint nem létezett soha, részint az ellenség által leperzseltetett – bombamentesen be kell fedezni
(1849 Kossuth Lajos)
Újításnak tekinthető e korszakban [ti. a 18. században] a tábori erődítés terén: a fa-blokkházak alkalmazása
(1941 Bánlaky József)
Vö. ÉrtSz.; TESz. blokk; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások