bocsát ige 5a4 (kissé vál)bocsájt

1. ts ’előidézi v. elősegíti, hogy vhova, kül. vmely lenti, benti helyre jusson vmi, ritk. vki’ ❖ minden némü párát ember teſtébe lehet botſátani, ha tudni illik valami tſévetskét mellynek egy végire hójag van ktve, al-felibe dugnak (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 414) | Friss levegt kell az istállóba botsátani (1792 Verseghy Ferenc ford.–Erdman 7254001, 7) | a templom perselyébe minden alkalommal bocsájtott valamit (1864 Kazár Emil C2508, 7) | Gödörbe bocsátják a temetőben (1922 e. Gárdonyi Géza C1838, 4) | Egy romboló, amelyet 1943. június 25-én bocsátottak vízre az Egyesült Államokban, Newark kikötőjében (1985 Földényi F. László 1053003, 93) | Hulladékszegény vagy hulladékmentes technológiákat kell bevezetni, különösen azoknál az ipari vagy mezőgazdasági üzemeknél, amelyek veszélyes anyagokat bocsátanak a környezetbe (1998 Tények könyve CD37).

1a. ’〈vmely testrészét v. magát〉 kül. lejjebb levő helyre engedi, hajtja’ ❖ [Alvares] az én karjaim közzé botsátotta magát (1790 Péczeli József ford.–Voltaire C3451, 91) | Úgy állott Tihamér vas térdit földre bocsátván A’ húnyt lányka előtt (1831 Vörösmarty Mihály 8524388, 242) | Vakondokturásra bocsátotta fejét, Hogy visszanyerhesse elfogyott erejét (1844 Petőfi Sándor C3506, 187) | Az ifju fáradtan bocsájtotta magát a pamlagra (1863 Kazár Emil C2509, 87) | Dagadó, fehér selyem vánkosokon nyugszik a szép rabszolganő. Egyik lábát az előtte fekvő urára bocsátja (1879 Sziklay János ford.–Sacher-Masoch 8447004, 4) | fejét a kezére bocsátotta (1923 Babits Mihály 9014131, 215).

1b. (átv is) ’〈függönyt, fátylat stb.〉 úgy ereszt v. húz le, hogy az eltakarjon vmit’ ❖ Az éj leszáll, s a földre sötét fátyolt bocsát (1855 Vasárnapi Újság CD56) | A kétéltűek kifejlesztették a pislogás képességét, és létrehoztak egy hártyát, amelyet szemgolyójuk elé tudnak bocsátani (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146003, 146) | Ha lenne színház az előadáshoz, akkor az eddig történtekre függönyt bocsátana a rendező (1989 Nádas Péter 2001004, 12).

1c. (Mat) ’〈egy geometriai pontból kiindulva vmely egyenesre v. síkra (merőleges) egyenest〉 húz, rajzol’ ❖ függélyest bocsátunk a metszéki tengelyre (1864 Corzan-Avendáno Gábor 8071001, 2) | Talppont, egy adott pontból egy egyenesre v. síkra bocsátott merőlegesnek ezen egyenessel v. síkkal való metszéspontja (1897 PallasLex. CD02) | [a kutyáknál általában] a mellső végtag állása akkor szabályos, ha […] az elülső végtag tengelye elölről nézve egybeesik a vállszöglet közepétől a talajra bocsátott képzeletbeli függőlegessel és az felezi a mancsot (1993 Sárkány Pál et al. CD59).

1d. (kissé rég) ’〈hegyes v. apró tárgyat〉 vkibe, vmibe behatolni késztet’ ❖ nem botsáthat Vénus nyilakat Lelkembe (1772 Bessenyei György¹ C1075, 116) | [az edényben levő vízbe] olyan tsövet botsátanak, melynek felsö végén vagyon a’ dohányos eſzköz (1792 Benkő József 7037002, 34) | A szegény méh Rárepűlt kezére, Csókot adni Annak a fejére. „Hess te gyilkos! Ne bocsáss fulánkot […].” (1847 Arany János C0646, 31) | A börtönt elkerülte, mert a golyó, melyet koponyájába bocsátott, szörnyen megdézsmálta az eszét (1888 Mikszáth Kálmán CD04).

1e. ’közöl, közread, ill. ilyen céllal vhova eljuttat vmit’ ❖ parantsolatot botsátott minden nevel Házakba, hogy az Iffjak valóságos fenyitékben tartassanak (1792 Magyar Hírmondó 7444077, 131) | jelentést bocsát a’ buda-pesti ujságokkal (1834 Vajda Péter 8504015, 58) | a berlini deákság egy felhivást bocsátott a berlini néphez (1848 Népelem 8652001, 148) | a regény elé bocsátott […] kronológiai táblázat (1985 Széles Klára 2007029, 374).

1f. ’〈gyakr. felsőbbrendű lény segítő v. ártó dolgot〉 eljuttat vkihez, ill. 〈(természetfeletti) hatást〉 előidéz(, és hatni enged vkin)’ ❖ [szántóföldem] termékenységét, ha Te [ti. az Isten] áldáſt botsátaſz reája az én ſzorgalmatoſságommal-is ſegithetem (1776 Weszprémi István ford.–Wood 7384015, 21) | Boldog Ország az, hol az árva ’s özvegy Nem bocsát, sírván, az egekre átkot (1797 Csokonai Vitéz Mihály 7069062, 124) | [A brahmanizmus] hiszen háromegységet, melly szájábol papokat, karjábol hősöket, hasábol gyárosokat, lábábol szolgákat bocsátott földünkre (1841 Kőváry László 8255007, 23) | [Phoibosz] a görögökre dögvészt bocsát (1881 Szász Károly² 8426061, 414) | Lám, hogy szerette az isten az öreg plébánust, hogy előbb magához vette, semmint a végitéletet e falura bocsájtotta (1882 Rákosi Jenő 8385010, 176) | [Isten] negyven nap és negyven éjjel […] át tartó esőt bocsátott a Földre (1929 TolnaiÚjLex. C5731, 56) | A kísértetek „félést” bocsátanak az emberre, a velük találkozók megbetegednek, és meg is halnak (1981 Dömötör Tekla 1039006, 89) | Altatógázok: álmot bocsátanak a rendzavarókra (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ts ’(Ki)enged, (ki)ereszt (magából vmit).’

2a. ’〈kül. folyékony v. légnemű anyagot, illatot, hangot stb.〉 áraszt, kibocsát (magából)’ ❖ a’ hol már világoſan ki-tetzik a’ dühſſég, a’ beteg virgontz és vérrel bvölkdö, ottan azonnal […] böven kell vért botſátani (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 194) | magokból ers méz ſzagot botsátanak (1790 Dohánytermesztésről 7406003, 42) | [a pókok] hátuljokból fonalat botsátanak (1816 Pethe Ferenc C3497, 16) | a lámpa rezgő fényét bocsájtotta az ölelkezőkre (1882 Rákosi Jenő 8385011, 102) | Hetekig nyomta az ágyat, […] piszkát maga alá bocsájtva, mint egy csecsemő (1951 Örkény István 9500001, 146).

2b. (kissé rég) ’〈növény hajtást, rügyet stb.〉 növeszt, fejleszt’ ❖ Ez fü […] fejeket botsát, kikböl ſzép világos kék tsipkézett virágok nönek (1775 Csapó József 7062001, 47) | [a] gyökér 2–4 szép uj hajtást bocsát magából (1844 Kecskeméthy Csapó Dániel 8232028, 59) | a rózsa e télen váratlanul két rügyöt bocsátott (1877 Mikszáth Kálmán CD04) | A futórózsa a szoba alatti falra is bocsát indát (1939 Németh László² 9485009, 27).

3. ts ’Hagyja, hogy vhova, vmire, vmibe jusson vmi.’

3a. (vmilyen céllal) vhova enged, ereszt v. küld vkit, vmit’ ❖ kevés nap múlna, melybe levelemet hozzád nem bocsátanám (1772 Barcsay Ábrahám 7019032, 26) | Ne ölly, hogy életedet ne kellyen az hohér kezére botsáttanod (1775 Molnár János 7232025, 51) | egész terjedelme szerint napfényre bocsátott tudós értekezése dr. Gebhardt Ferencz r. tagnak, a tehénhimlőről (1855 Vasárnapi Újság CD56) | borravalója elvesztése mellett senkit se merészeljen közelembe bocsátani (1862 Szokoly Viktor 8452004, 117) | mintha ezer csiklandozó hangyát bocsátott volna a testére (1908 Szini Gyula CD10) | hajadonaikat árucikknek bocsátják s viszik piacra (1908–1910 Mikszáth Kálmán 8312016, 106) | Máshová ugyan nem bocsátotta volna szolgálatba a leányát, de a kastélyba… (1910 Délmagyarország 2103001, 14) | [Prágai András] elsőként bocsátott az akadémikusnál szélesebb műveltségi rétegek kezébe olyan ismeretanyagot, amely eddig csak latinul volt hozzáférhető (1978 Szőnyi György Endre 1150002, 144).

3b. ’vmilyen állapotba, helyzetbe, vmilyen körülmények közé enged v. juttat vkit, vmit’ ❖ két nagy hordó bor […] botsáttatik tsapra (1792 Decsy Sámuel 7078004, 543) | a’ várost nem botsátotta prédára a’ katonáknak (1802 e. Budai Ferenc 7060009, 651) | Most útra botsátom A’ Matyit, országot hadd menjen látni (1814 Fazekas Mihály 8138028, 3) | [a Dózsa Györgyről szóló művet] szabadna-e sajtó alá bocsátanom (1841 Sárosi Gyula 8404075, 376) | olcsón bocsátották forgalomba (1913 Besztercebánya és Vidéke 2101001, 1) | nem bocsátották vizsgára (1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor 1050002, 44) | [a darabot] Debrecenben szerette volna színre bocsátani (1992 Stuber Andrea 2027042, 43).

3c. (rendsz. deverbális nomenképzővel ellátott határozóval) ’abba a helyzetbe enged v. hoz vkit, vmit, hogy a határozóban megjelölt tevékenység, folyamat (meg)történjék, végbemenjen rajta’ ❖ A mi pénz pedig incassáltatni fog, azt erdő bíró uram ergo ratiocinium communis divisióra [ti. számvetés utáni egyenlő elosztásra] a földes urak között fogja bocsátani (1776 A surányi erdők rendtartása 7473001, 312) | A’ Vezér meg látván ilyly veſzedelmeket, Segítségre botsát vasas vitézeket (1789 Orczy Lőrinc 7249014, 178) | Póp a’ Homerus’ Iliását el-fizetésre botsátván (1789 Mindenes Gyűjtemény 7457024, 30) | [az] üzenet dictálás alá bocsátattatott (1833 Kölcsey Ferenc 8253055, 230) | Sajnálatos, hogy Hódmezővásárhely iskolaszéke ez indítványt csak tárgyalásra is bocsátotta (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | [Musset] kiadta színdarabjait is, amiket egy színpadi bukás óta nem bocsátott többé előadásra (1934 Babits Mihály 9014136, 215) | Szilágyi bírálata alá bocsátották […] a tanítókhoz intézett fölhívást (1956 Németh László² 9485043, 422) | Rendelkezésére bocsátom állandóra Molnárt, azt a hosszú fiatalembert. Beszél angolul, németül (1973 Marosán György 9425005, 323) | A törvényjavaslatot népszavazásra bocsátották (1974 Ürögdi György 9745001, 78) | [Mozart] fiúi tisztelettel bocsátotta őket [ti. vonósnégyeseit] Haydn ítélete elé (1991 Ujfalussy József 2037001, 1412).

3d. (rég) ’〈nőstényt hímhez〉 párzani enged’ ❖ egy eſztendös Juhot, lehetne a’ Koshoz botsáttani (1774 Tapasztalásból merétett oktatás 7462001, 41) | A’ gyengébbek [ti. kancák] még esztendeig nem botsáttatnak Ménhez (1819 e. Nagyváthy János 8328011, 71) | a tehenet az istálóból a bika alá bocsátjuk (1855 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045006, 31).

4. ts (ritk) ’〈bűnt, vétket, sérelmet〉 nem ró fel, nem tart számon többé; megbocsát’ ❖ Moyſes, a’ ki, mint Kriſtus, elre meg-nem jövendöltetett; a’ ki, mint Kriſtus, bnöket nem botsátott (1789 Alexovics Vazul 7004001, 148) | uram bocsásd bűnömet (1846 Petőfi Sándor C3509, 67) | Bizzál fiam, bűnöd bocsátva lész! (1864 Tompa Mihály CD01) | Volt bennök, mindannyijukban, Isten bocsássa vétkemet, valami heroi-komikus! (1929 Szomory Dezső 9683001, 131).

4a. tn (ritk) ’vkinek vmely bűnét, hibáját nem rója fel, többé nem tartja számon; megbocsát’ ❖ Hallatlanul szép ez a sok agyonlőtt, vérbefagyott, elnyúlt és megmeredt fiatal katona itten, a varjak fekete gyászkoszorújával. Uram bocsáss, hallatlanul szép! (1918 Szomory Dezső 9683002, 97) | Bocsáss, te drága lélek! – könyörgött Tamása Márton. – Ne kelljen saját szememmel látnom a feleségem esküvőjét (1920 Benedek Elek 8041003, 111).

Ö: alá~, által, át~, be~, el~, előre~, ki~, közre~, le~, meg~.

Fr: áru, füst, próba, szárny, szél¹.

ÖU: bele~, össze~.

Vö. CzF. bocsát · bocsájt, bocsátható; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, bocsátandó, bocsátó, bocsátott, bocsáttat, bocsáttatik; ÚMTsz.

bocsát ige 5a4 (kissé vál)
bocsájt 5a5
1. tárgyas
előidézi v. elősegíti, hogy vhova, kül. vmely lenti, benti helyre jusson vmi, ritk. vki
minden némü párát ember teſtébe lehet botſátani, ha tudni illik valami tſévetskét mellynek egy végire hójag van ktve, al-felibe dugnak
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Friss levegt kell az istállóba botsátani
(1792 Verseghy Ferenc ford.Erdman)
a templom perselyébe minden alkalommal bocsájtott valamit
(1864 Kazár Emil)
Gödörbe bocsátják a temetőben
(1922 e. Gárdonyi Géza)
Egy romboló, amelyet 1943. június 25-én bocsátottak vízre az Egyesült Államokban, Newark kikötőjében
(1985 Földényi F. László)
Hulladékszegény vagy hulladékmentes technológiákat kell bevezetni, különösen azoknál az ipari vagy mezőgazdasági üzemeknél, amelyek veszélyes anyagokat bocsátanak a környezetbe
(1998 Tények könyve)
1a.
〈vmely testrészét v. magát〉 kül. lejjebb levő helyre engedi, hajtja
[Alvares] az én karjaim közzé botsátotta magát
(1790 Péczeli József ford.Voltaire)
Úgy állott Tihamér vas térdit földre bocsátván A’ húnyt lányka előtt
(1831 Vörösmarty Mihály)
Vakondokturásra bocsátotta fejét, Hogy visszanyerhesse elfogyott erejét
(1844 Petőfi Sándor)
Az ifju fáradtan bocsájtotta magát a pamlagra
(1863 Kazár Emil)
Dagadó, fehér selyem vánkosokon nyugszik a szép rabszolganő. Egyik lábát az előtte fekvő urára bocsátja
(1879 Sziklay János ford.Sacher-Masoch)
fejét a kezére bocsátotta
(1923 Babits Mihály)
1b. (átv is)
〈függönyt, fátylat stb.〉 úgy ereszt v. húz le, hogy az eltakarjon vmit
Az éj leszáll, s a földre sötét fátyolt bocsát
(1855 Vasárnapi Újság)
A kétéltűek kifejlesztették a pislogás képességét, és létrehoztak egy hártyát, amelyet szemgolyójuk elé tudnak bocsátani
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
Ha lenne színház az előadáshoz, akkor az eddig történtekre függönyt bocsátana a rendező
(1989 Nádas Péter)
1c. (Mat)
〈egy geometriai pontból kiindulva vmely egyenesre v. síkra (merőleges) egyenest〉 húz, rajzol
függélyest bocsátunk a metszéki tengelyre
(1864 Corzan-Avendáno Gábor)
Talppont, egy adott pontból egy egyenesre v.vagy síkra bocsátott merőlegesnek ezen egyenessel v.vagy síkkal való metszéspontja
(1897 PallasLex.)
[a kutyáknál általában] a mellső végtag állása akkor szabályos, ha […] az elülső végtag tengelye elölről nézve egybeesik a vállszöglet közepétől a talajra bocsátott képzeletbeli függőlegessel és az felezi a mancsot
(1993 Sárkány Pál et al.)
1d. (kissé rég)
〈hegyes v. apró tárgyat〉 vkibe, vmibe behatolni késztet
nem botsáthat Vénus nyilakat Lelkembe
(1772 Bessenyei György¹)
[az edényben levő vízbe] olyan tsövet botsátanak, melynek felsö végén vagyon a’ dohányos eſzköz
(1792 Benkő József)
A szegény méh Rárepűlt kezére, Csókot adni Annak a fejére. „Hess te gyilkos! Ne bocsáss fulánkot […].”
(1847 Arany János)
A börtönt elkerülte, mert a golyó, melyet koponyájába bocsátott, szörnyen megdézsmálta az eszét
(1888 Mikszáth Kálmán)
1e.
közöl, közread, ill. ilyen céllal vhova eljuttat vmit
parantsolatot botsátott minden nevel Házakba, hogy az Iffjak valóságos fenyitékben tartassanak
(1792 Magyar Hírmondó)
jelentést bocsát a’ buda-pesti ujságokkal
(1834 Vajda Péter)
a berlini deákság egy felhivást bocsátott a berlini néphez
(1848 Népelem)
a regény elé bocsátott […] kronológiai táblázat
(1985 Széles Klára)
1f.
〈gyakr. felsőbbrendű lény segítő v. ártó dolgot〉 eljuttat vkihez, ill. (természetfeletti) hatást〉 előidéz(, és hatni enged vkin)
[szántóföldem] termékenységét, ha Te [ti. az Isten] áldáſt botsátaſz reája az én ſzorgalmatoſságommal-is ſegithetem
(1776 Weszprémi István ford.Wood)
Boldog Ország az, hol az árva ’s özvegy Nem bocsát, sírván, az egekre átkot
(1797 Csokonai Vitéz Mihály)
[A brahmanizmus] hiszen háromegységet, melly szájábol papokat, karjábol hősöket, hasábol gyárosokat, lábábol szolgákat bocsátott földünkre
(1841 Kőváry László)
[Phoibosz] a görögökre dögvészt bocsát
(1881 Szász Károly²)
Lám, hogy szerette az isten az öreg plébánust, hogy előbb magához vette, semmint a végitéletet e falura bocsájtotta
(1882 Rákosi Jenő)
[Isten] negyven nap és negyven éjjel […] át tartó esőt bocsátott a Földre
(1929 TolnaiÚjLex.)
A kísértetek „félést” bocsátanak az emberre, a velük találkozók megbetegednek, és meg is halnak
(1981 Dömötör Tekla)
Altatógázok: álmot bocsátanak a rendzavarókra
(2000 Magyar Hírlap)
2. tárgyas
(Ki)enged, (ki)ereszt (magából vmit).
2a.
〈kül. folyékony v. légnemű anyagot, illatot, hangot stb.〉 áraszt, kibocsát (magából)
a’ hol már világoſan ki-tetzik a’ dühſſég, a’ beteg virgontz és vérrel bvölkdö, ottan azonnal […] böven kell vért botſátani
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
magokból ers méz ſzagot botsátanak
(1790 Dohánytermesztésről)
[a pókok] hátuljokból fonalat botsátanak
(1816 Pethe Ferenc)
a lámpa rezgő fényét bocsájtotta az ölelkezőkre
(1882 Rákosi Jenő)
Hetekig nyomta az ágyat, […] piszkát maga alá bocsájtva, mint egy csecsemő
(1951 Örkény István)
2b. (kissé rég)
〈növény hajtást, rügyet stb.〉 növeszt, fejleszt
Ez fü […] fejeket botsát, kikböl ſzép világos kék tsipkézett virágok nönek
(1775 Csapó József)
[a] gyökér 2–4 szép uj hajtást bocsát magából
(1844 Kecskeméthy Csapó Dániel)
a rózsa e télen váratlanul két rügyöt bocsátott
(1877 Mikszáth Kálmán)
A futórózsa a szoba alatti falra is bocsát indát
(1939 Németh László²)
3. tárgyas
Hagyja, hogy vhova, vmire, vmibe jusson vmi.
3a.
(vmilyen céllal) vhova enged, ereszt v. küld vkit, vmit
kevés nap múlna, melybe levelemet hozzád nem bocsátanám
(1772 Barcsay Ábrahám)
Ne ölly, hogy életedet ne kellyen az hohér kezére botsáttanod
(1775 Molnár János)
egész terjedelme szerint napfényre bocsátott tudós értekezése dr.doktor Gebhardt Ferencz r.rendes tagnak, a tehénhimlőről
(1855 Vasárnapi Újság)
borravalója elvesztése mellett senkit se merészeljen közelembe bocsátani
(1862 Szokoly Viktor)
mintha ezer csiklandozó hangyát bocsátott volna a testére
(1908 Szini Gyula)
hajadonaikat árucikknek bocsátják s viszik piacra
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Máshová ugyan nem bocsátotta volna szolgálatba a leányát, de a kastélyba…
(1910 Délmagyarország)
[Prágai András] elsőként bocsátott az akadémikusnál szélesebb műveltségi rétegek kezébe olyan ismeretanyagot, amely eddig csak latinul volt hozzáférhető
(1978 Szőnyi György Endre)
3b.
vmilyen állapotba, helyzetbe, vmilyen körülmények közé enged v. juttat vkit, vmit
két nagy hordó bor […] botsáttatik tsapra
(1792 Decsy Sámuel)
a’ várost nem botsátotta prédára a’ katonáknak
(1802 e. Budai Ferenc)
Most útra botsátom A’ Matyit, országot hadd menjen látni
(1814 Fazekas Mihály)
[a Dózsa Györgyről szóló művet] szabadna-e sajtó alá bocsátanom
(1841 Sárosi Gyula)
olcsón bocsátották forgalomba
(1913 Besztercebánya és Vidéke)
nem bocsátották vizsgára
(1988 Ferencz Győző²–Lugosy Andor)
[a darabot] Debrecenben szerette volna színre bocsátani
(1992 Stuber Andrea)
3c. (rendsz. deverbális nomenképzővel ellátott határozóval)
abba a helyzetbe enged v. hoz vkit, vmit, hogy a határozóban megjelölt tevékenység, folyamat (meg)történjék, végbemenjen rajta
A mi pénz pedig incassáltatni fog, azt erdő bíró uram ergo ratiocinium communis divisióra [ti. számvetés utáni egyenlő elosztásra] a földes urak között fogja bocsátani
(1776 A surányi erdők rendtartása)
A’ Vezér meg látván ilyly veſzedelmeket, Segítségre botsát vasas vitézeket
(1789 Orczy Lőrinc)
Póp a’ Homerus’ Iliását el-fizetésre botsátván
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
[az] üzenet dictálás alá bocsátattatott
(1833 Kölcsey Ferenc)
Sajnálatos, hogy Hódmezővásárhely iskolaszéke ez indítványt csak tárgyalásra is bocsátotta
(1880 Mikszáth Kálmán)
[Musset] kiadta színdarabjait is, amiket egy színpadi bukás óta nem bocsátott többé előadásra
(1934 Babits Mihály)
Szilágyi bírálata alá bocsátották […] a tanítókhoz intézett fölhívást
(1956 Németh László²)
Rendelkezésére bocsátom állandóra Molnárt, azt a hosszú fiatalembert. Beszél angolul, németül
(1973 Marosán György)
A törvényjavaslatot népszavazásra bocsátották
(1974 Ürögdi György)
[Mozart] fiúi tisztelettel bocsátotta őket [ti. vonósnégyeseit] Haydn ítélete elé
(1991 Ujfalussy József)
3d. (rég)
〈nőstényt hímhez〉 párzani enged
egy eſztendös Juhot, lehetne a’ Koshoz botsáttani
(1774 Tapasztalásból merétett oktatás)
A’ gyengébbek [ti. kancák] még esztendeig nem botsáttatnak Ménhez
(1819 e. Nagyváthy János)
a tehenet az istálóból a bika alá bocsátjuk
(1855 Benkő Dániel ford.Stephens)
4. tárgyas (ritk)
〈bűnt, vétket, sérelmet〉 nem ró fel, nem tart számon többé; megbocsát
Moyſes, a’ ki, mint Kriſtus, elre meg-nem jövendöltetett; a’ ki, mint Kriſtus, bnöket nem botsátott
(1789 Alexovics Vazul)
uram bocsásd bűnömet
(1846 Petőfi Sándor)
Bizzál fiam, bűnöd bocsátva lész!
(1864 Tompa Mihály)
Volt bennök, mindannyijukban, Isten bocsássa vétkemet, valami heroi-komikus!
(1929 Szomory Dezső)
4a. tárgyatlan (ritk)
vkinek vmely bűnét, hibáját nem rója fel, többé nem tartja számon; megbocsát
Hallatlanul szép ez a sok agyonlőtt, vérbefagyott, elnyúlt és megmeredt fiatal katona itten, a varjak fekete gyászkoszorújával. Uram bocsáss, hallatlanul szép!
(1918 Szomory Dezső)
Bocsáss, te drága lélek! – könyörgött Tamása Márton. – Ne kelljen saját szememmel látnom a feleségem esküvőjét
(1920 Benedek Elek)
ÖU: belebocsát, összebocsát
Vö. CzF. bocsát · bocsájt, bocsátható; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, bocsátandó, bocsátó, bocsátott, bocsáttat, bocsáttatik; ÚMTsz.

Beállítások