bocsátkozik tn ige 14a (vál)

1. (átv is) ’vhova v. vmerre, kül. lenti v. benti helyre, es. irányba ereszkedik, ill. halad(, és így behatol vhova)’ ❖ verembe botsátkozik (1786 Tolnay Sándor ford.–Schosulan 7351005, 15) | Az eséskorit, Fallschirm, Parachute, mellynek ſegitségével az Ember a Magoſságból laſſanként a Földre botsátkozhatik, 1785dikben találta fel Blanchard (1799 Sándor István 7287092, 34) | vizi jármüveken a folyókra, és tengerre bocsátkozni (1847 Ramóczy Valerián 8388002, 21) | Kezdék lefelé bocsátkozni (1847 Jókai Mór CD18) | Ha tudná, milyen hosszu az az utcza, a melybe bocsátkozik (1876 Hevesi Lajos 8184004, 64) | a csapóhíd lánca nyikorogva ereszkedett meg, hogy a Rajnából árkolt víz fölé bocsátkozzék (1925 Berde Mária 9047016, 12) | felvázolta e bonyolult kérdéskomplexum erővonalait anélkül, hogy részletekbe bocsátkozott volna (1966 Soproni Szemle CD52) | délig alszik, és csak a fürdőkád hosszas könyörgésére hajlandó vízbe bocsátkozni (1989 Konrád György 9351007, 623).

1a. (rég) ’vmilyen testhelyzetbe, ill. testével vmi lentebbi helyre ereszkedik, helyezkedik’ ❖ Eggy leány jobb térdére bocsátkozik, ’s a’ fövenybe vonja szeretőjének arczvonásait (1823 Kazinczy Ferenc C2571, 239) | [Kálmán] egy karszékbe bocsátkozék (1857 Jókai Mór C2255, 40) | Hallottam, hogy megérkezett, – kezdte [Ella] a székre bocsátkozva (1920–1921 Gárdonyi Géza C5322, 102) | féltérdre bocsátkoztak a kegyre jogosultak, s a császári pár elhaladtában odanyújtotta nekik a kezét (1957 Ráth-Végh István 9556001, 93).

1b. vmibe bocsátkozik (rég) ’〈a testének szegezett szúrófegyverbe〉 dől’ ❖ Mit tudok már tenni keserűségemben, Bocsátkozom mindjárt éles fegyveremben (1781 Piskolti István 7269002, [A14v]) | [Didó] az Éneás’ kardjába botsátkozik, és meg-hal (1798 Kováts József¹ C2778, 183).

1c. (rég) ’〈pára, köd stb.〉 lassan leszáll’ ❖ addig gyönyörködénk a vidék nagyszerüségében […], hogy az est ránk bocsátkozott (1868 Orbán Balázs CD22) | fekete árnyak bocsátkoznak ködszerüleg a tágas fehér sikra (1879 Sziklay János ford.–Sacher-Masoch 8447004, 3) | A tájra bocsátkozott köd (1889 Orbán Balázs CD22).

1d. ’〈vminek az ága, nyúlványa〉 behatol, ill. becsatlakozik vmibe’ ❖ a’ csatorna vonal, az utolsó malomtól több mint 2000 ölekre terjeszkedő folyása után bocsátkozik anya árkába (1843 Beszédes József 8055003, 96) | vízi, légbeli, sőt olyan gyökerek is, a melyek más növénynek […] testébe bocsátkoznak (1902 Wagner János CD35).

2. ’vmilyen állapotba v. helyzetbe juttatja magát, ill. engedi, hogy ilyen állapotba, helyzetbe kerüljön’ ❖ Ne botſátkozz illetlen henyéléſekre (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax C1077, 14) | [a betegeknek] minden ellenkezés nélkl az  [ti. az Isten] akarattya alá kell botsátkozni (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252016, 1128) | [este] kántor ur már álomra bocsátkozott (1855–1856 Vas Gereben C4384, 431) | nem akart végtelen bonyodalmakba bocsátkozni (1936 Móricz Zsigmond 9462018, 80) | [meg kell találni] a megfelelő, hatékony biztonságot jelentő feltételeket, olyanokat, amelyek soha nem engedik meg, hogy kalandokba bocsátkozzék bármelyik kormány is (1992 Országgyűlési Napló CD62).

2a. (rendsz. deverbális nomenképzővel ellátott határozóval) ’〈a határozóval kifejezett cselekvésbe〉 kezd, mélyed’ ❖ Környl-álláſoknak visgálásába az Orſzág nem botsátkozhatik (1791 Országgyűlési jegyzések 7452006, 460) | Íróinktúl nem lehet azt várni, hogy filologyíabéli nyomozásokra bocsátkozzanak (1805 Verseghy Ferenc 8518001, 1) | a társaság soha ne bocsájtkozzék bármely tagja már megjelent műveinek kiadásába (1872 Vajda János 8503113, 36) | jóslásokba nem bocsátkozom most: de kritikába sem (1934 Babits Mihály 9014137, 346) | nem kívánok találgatásokba bocsátkozni (1981 Petőfi S. János 2030043, 58) | nem bocsátkozunk annak boncolgatásába, hogy mikor hivatott a jogutód személyének tisztázására a hatóság és mikor a bíróság (1992 Szamel Lajos 2034002, 201).

2b. ’〈vmilyen társas tevékenységben, kapcsolatban〉 részt kezd venni’ ❖ [Olaf Tryggvasson norvég király] alkuba botsájtkozott az Anglusokkal (1797 Gvadányi József ford. 7125030, 225) | [Antal] beszélgetésbe bocsátkozék Juliánnal (1863 Greguss Ágost ford.–Sand C1916, 89) | Feleslegesnek tartom tüzetes tárgyalásába bocsátkozni e helyen a husvét feletti vitáknak (1875 Keresztény Magvető 8642001, 352) | olyan játszmába bocsátkoztak, melyet önmagukban kezdettől fogva feladtak (1956 Déry Tibor 2051030, 2) | harcba kellett bocsátkozniuk (1992 Szabó Péter 2012003, 114).

2c. ’〈vmely dologgal〉 foglalkozni kezd(, és abba belemerül, belemélyed)’ ❖ minekutána mint a’ légy jó darabig kerengtem a’ világ körül, végre a’ dolog praxisába – ténylegébe – bocsátkozom (1830 Széchenyi István 8429004, 186) | Klapka Napóleon hercegtől egyenesen fel volt szólítva, hogy kémlelje ki Kossuthot, mennyire hajlandó az olasz ügyekbe bocsátkozni (1859 Tanárky Gyula 8460006, 43) | Mikor Czerninnek a delegációs vita folyamán […] szemére vetették, hogy itt kuszált és homályos a fogalmazása, azt felelte, hogy nem bocsátkozik újra e témába (1918 Gellért Oszkár CD10) | rajtam senki ne kérhessen számon semmit… ennek módja pedig csak az, ha van valami szupertitkom, ami mindentől véd… ami nem engedi, hogy könnyelműségekbe vagy normális dolgokba bocsátkozzam (1981 Tandori Dezső 9703002, 471) | a koalíció egyes tagjai homályos üzleti ügyekbe, kétes kimenetelű akciókba bocsátkoztak (1996 Magyar Hírlap CD09) | nem óhajtott értelmezési kérdésekbe bocsátkozni (1999 Magyar Hírlap CD09).

Ö: alá~, bele~, le~.

ÖU: ki~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bocsát; ÉKsz.; SzT.

bocsátkozik tárgyatlan ige 14a (vál)
1. (átv is)
vhova v. vmerre, kül. lenti v. benti helyre, es. irányba ereszkedik, ill. halad(, és így behatol vhova)
verembe botsátkozik
(1786 Tolnay Sándor ford.Schosulan)
Az eséskorit, Fallschirm, Parachute, mellynek ſegitségével az Ember a Magoſságból laſſanként a Földre botsátkozhatik, 1785dikben találta fel Blanchard
(1799 Sándor István)
vizi jármüveken a folyókra, és tengerre bocsátkozni
(1847 Ramóczy Valerián)
Kezdék lefelé bocsátkozni
(1847 Jókai Mór)
Ha tudná, milyen hosszu az az utcza, a melybe bocsátkozik
(1876 Hevesi Lajos)
a csapóhíd lánca nyikorogva ereszkedett meg, hogy a Rajnából árkolt víz fölé bocsátkozzék
(1925 Berde Mária)
felvázolta e bonyolult kérdéskomplexum erővonalait anélkül, hogy részletekbe bocsátkozott volna
(1966 Soproni Szemle)
délig alszik, és csak a fürdőkád hosszas könyörgésére hajlandó vízbe bocsátkozni
(1989 Konrád György)
1a. (rég)
vmilyen testhelyzetbe, ill. testével vmi lentebbi helyre ereszkedik, helyezkedik
Eggy leány jobb térdére bocsátkozik, ’s a’ fövenybe vonja szeretőjének arczvonásait
(1823 Kazinczy Ferenc)
[Kálmán] egy karszékbe bocsátkozék
(1857 Jókai Mór)
Hallottam, hogy megérkezett, – kezdte [Ella] a székre bocsátkozva
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
féltérdre bocsátkoztak a kegyre jogosultak, s a császári pár elhaladtában odanyújtotta nekik a kezét
(1957 Ráth-Végh István)
1b. vmibe bocsátkozik (rég)
〈a testének szegezett szúrófegyverbe〉 dől
Mit tudok már tenni keserűségemben, Bocsátkozom mindjárt éles fegyveremben
(1781 Piskolti István)
[Didó] az Éneás’ kardjába botsátkozik, és meg-hal
(1798 Kováts József¹)
1c. (rég)
〈pára, köd stb.〉 lassan leszáll
addig gyönyörködénk a vidék nagyszerüségében […], hogy az est ránk bocsátkozott
(1868 Orbán Balázs)
fekete árnyak bocsátkoznak ködszerüleg a tágas fehér sikra
(1879 Sziklay János ford.Sacher-Masoch)
A tájra bocsátkozott köd
(1889 Orbán Balázs)
1d.
〈vminek az ága, nyúlványa〉 behatol, ill. becsatlakozik vmibe
a’ csatorna vonal, az utolsó malomtól több mint 2000 ölekre terjeszkedő folyása után bocsátkozik anya árkába
(1843 Beszédes József)
vízi, légbeli, sőt olyan gyökerek is, a melyek más növénynek […] testébe bocsátkoznak
(1902 Wagner János)
2.
vmilyen állapotba v. helyzetbe juttatja magát, ill. engedi, hogy ilyen állapotba, helyzetbe kerüljön
Ne botſátkozz illetlen henyéléſekre
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
[a betegeknek] minden ellenkezés nélkl az  [ti. az Isten] akarattya alá kell botsátkozni
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
[este] kántor ur már álomra bocsátkozott
(1855–1856 Vas Gereben)
nem akart végtelen bonyodalmakba bocsátkozni
(1936 Móricz Zsigmond)
[meg kell találni] a megfelelő, hatékony biztonságot jelentő feltételeket, olyanokat, amelyek soha nem engedik meg, hogy kalandokba bocsátkozzék bármelyik kormány is
(1992 Országgyűlési Napló)
2a. (rendsz. deverbális nomenképzővel ellátott határozóval)
〈a határozóval kifejezett cselekvésbe〉 kezd, mélyed
Környl-álláſoknak visgálásába az Orſzág nem botsátkozhatik
(1791 Országgyűlési jegyzések)
Íróinktúl nem lehet azt várni, hogy filologyíabéli nyomozásokra bocsátkozzanak
(1805 Verseghy Ferenc)
a társaság soha ne bocsájtkozzék bármely tagja már megjelent műveinek kiadásába
(1872 Vajda János)
jóslásokba nem bocsátkozom most: de kritikába sem
(1934 Babits Mihály)
nem kívánok találgatásokba bocsátkozni
(1981 Petőfi S. János)
nem bocsátkozunk annak boncolgatásába, hogy mikor hivatott a jogutód személyének tisztázására a hatóság és mikor a bíróság
(1992 Szamel Lajos)
2b.
〈vmilyen társas tevékenységben, kapcsolatban〉 részt kezd venni
[Olaf Tryggvasson norvég király] alkuba botsájtkozott az Anglusokkal
(1797 Gvadányi József ford.)
[Antal] beszélgetésbe bocsátkozék Juliánnal
(1863 Greguss Ágost ford.Sand)
Feleslegesnek tartom tüzetes tárgyalásába bocsátkozni e helyen a husvét feletti vitáknak
(1875 Keresztény Magvető)
olyan játszmába bocsátkoztak, melyet önmagukban kezdettől fogva feladtak
(1956 Déry Tibor)
harcba kellett bocsátkozniuk
(1992 Szabó Péter)
2c.
〈vmely dologgal〉 foglalkozni kezd(, és abba belemerül, belemélyed)
minekutána mint a’ légy jó darabig kerengtem a’ világ körül, végre a’ dolog praxisába – ténylegébe – bocsátkozom
(1830 Széchenyi István)
Klapka Napóleon hercegtől egyenesen fel volt szólítva, hogy kémlelje ki Kossuthot, mennyire hajlandó az olasz ügyekbe bocsátkozni
(1859 Tanárky Gyula)
Mikor Czerninnek a delegációs vita folyamán […] szemére vetették, hogy itt kuszált és homályos a fogalmazása, azt felelte, hogy nem bocsátkozik újra e témába
(1918 Gellért Oszkár)
rajtam senki ne kérhessen számon semmit… ennek módja pedig csak az, ha van valami szupertitkom, ami mindentől véd… ami nem engedi, hogy könnyelműségekbe vagy normális dolgokba bocsátkozzam
(1981 Tandori Dezső)
a koalíció egyes tagjai homályos üzleti ügyekbe, kétes kimenetelű akciókba bocsátkoztak
(1996 Magyar Hírlap)
nem óhajtott értelmezési kérdésekbe bocsátkozni
(1999 Magyar Hírlap)
ÖU: kibocsátkozik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bocsát; ÉKsz.; SzT.

Beállítások