bogárhátú mn és fn 1A4

I. mn

1. ’bizonyos bogarak torrészéhez hasonlóan, gömbölydeden kiemelkedő, kidomborodó, domború v. ívelt’ ❖ [a poszméh] ſeregeſtl féſzkeldik, a’ fldnek ſzínére, holmi meg-mohoſodott helyre Tavaſzſzal, az eſs ellen avarral jól bé-takargatja bogár-hátú Házatskáját (1788 Ravazdy András C3606, 36) | [az atillán] keskeny bogárhátu lapos zsinor van alkalmazva (1861 Férfidivatközlöny 8620002, 4) | bogárhátu szekérfedelet (1898 Herman Ottó C2083, 687) | itt van valahol az a bogárhátú híd (1957 Rónay György C3638, 53) | a kistelepülések közötti utak nyolcvan százaléka bogárhátú (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég, Mezőg) ’a csapadék jobb elvezetése érdekében kb. 2-3 méter széles fogások összeszántásával a szántóföldön ilyen alakú kiemelkedő sávokat létrehozó 〈szántás(i mód)〉, ill. olyan 〈föld〉, amit így szántottak’ ❖ a’ bogárhátu szántást […] akarja itt a szerző érteni (1840 Figyelmező C0154, 627) | szabálynak tekintendő, hogy az egyes fogások felváltva össze- és széjjelszántassanak. Ha ez a szabály be nem tartatik s az egyes ágyak folyton összeszántatnak, létre jön a bogárhátu szántás, melyet különösen túlnedves földeken alkalmaznak (1897 PallasLex. CD02) | [ez a szántási mód] csak szórványosan található meg, elsősorban ott, ahol a talajvíz elvezetéséről így akartak gondoskodni. Jásztelken (Szolnok m.) az ilyen földet többször összevettetik, hogy bogárhátú legyen (1999 Magyar néprajz CD47).

1b. ’ilyen alakú, rendsz. gyékényes v. ponyvás fedéllel, tetővel rendelkező 〈szekér〉’ ❖ Bogárhátú, széles faru Szekereik, mint egy falu (1853 Arany János C0646, 285) | Ha nincs bogárhátu szekér, […] megyen gyalog Tóbi deák (1861 Fejes István¹ C1742, 165).

1c. ’ilyen alakú tetővel rendelkező 〈autó〉’ ❖ Lajos kékre pingált bogárhátú Volkswagenjének pöfögését szakértő módjára kommentálta Péter (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 70) | a megkérdezettek mintegy 80 százaléka szívesen vásárolna magának […] bogárhátú autót (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (Népr is) ’domború, rendsz. szalmából, nádból, venyigéből rakott 〈háztető〉, ill. ilyen tetejű 〈ház, építmény〉’ ❖ a bogárhátú viskókban […] uraknak való dolgok nem találtatnak (1772 Történelmi Tár 7393001, 316) | földalatti szugolyok, bogárhátu födéllel (1839 Jósika Miklós C0110, 27) | A bogárhátú tető elülső kis eresze […] össze ér az utcaajtó fedelével (1907 Malonyay Dezső CD07) | A paraszti gazdaságok építménye, a disznóól többféle lehet: használtak […] levert karókra vesszővel körbefont, bogárhátú egyszerű építményeket (1977 NéprajziLex. CD47).

II. fn

’domború tetejű kisautó’ ❖ Ferdinand Porsche már 1933-ban kidolgozta a „bogárhátú” jellegadó paramétereit (1994 Új Könyvek CD29) | [történetek] a megunhatatlan bogárhátúról (1995 Magyar Hírlap CD09) | Elismerésben részesült a legszebb, legszakadtabb és a legöregebb bogárhátú vezetője (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

bogárhátú melléknév és főnév 1A4
I. melléknév
1.
bizonyos bogarak torrészéhez hasonlóan, gömbölydeden kiemelkedő, kidomborodó, domború v. ívelt
[a poszméh] ſeregeſtl féſzkeldik, a’ fldnek ſzínére, holmi meg-mohoſodott helyre Tavaſzſzal, az eſs ellen avarral jól bé-takargatja bogár-hátú Házatskáját
(1788 Ravazdy András)
[az atillán] keskeny bogárhátu lapos zsinor van alkalmazva
(1861 Férfidivatközlöny)
bogárhátu szekérfedelet
(1898 Herman Ottó)
itt van valahol az a bogárhátú híd
(1957 Rónay György)
a kistelepülések közötti utak nyolcvan százaléka bogárhátú
(1995 Magyar Hírlap)
1a. (rég, Mezőg)
a csapadék jobb elvezetése érdekében kb. 2-3 méter széles fogások összeszántásával a szántóföldön ilyen alakú kiemelkedő sávokat létrehozó 〈szántás(i mód), ill. olyan 〈föld〉, amit így szántottak
a’ bogárhátu szántást […] akarja itt a szerző érteni
(1840 Figyelmező)
szabálynak tekintendő, hogy az egyes fogások felváltva össze- és széjjelszántassanak. Ha ez a szabály be nem tartatik s az egyes ágyak folyton összeszántatnak, létre jön a bogárhátu szántás, melyet különösen túlnedves földeken alkalmaznak
(1897 PallasLex.)
[ez a szántási mód] csak szórványosan található meg, elsősorban ott, ahol a talajvíz elvezetéséről így akartak gondoskodni. Jásztelken (Szolnok m.megye) az ilyen földet többször összevettetik, hogy bogárhátú legyen
(1999 Magyar néprajz)
1b.
ilyen alakú, rendsz. gyékényes v. ponyvás fedéllel, tetővel rendelkező 〈szekér〉
Bogárhátú, széles faru Szekereik, mint egy falu
(1853 Arany János)
Ha nincs bogárhátu szekér, […] megyen gyalog Tóbi deák
(1861 Fejes István¹)
1c.
ilyen alakú tetővel rendelkező 〈autó〉
Lajos kékre pingált bogárhátú Volkswagenjének pöfögését szakértő módjára kommentálta Péter
(1978 Kabdebó Tamás)
a megkérdezettek mintegy 80 százaléka szívesen vásárolna magának […] bogárhátú autót
(1995 Magyar Hírlap)
2. (Népr is)
domború, rendsz. szalmából, nádból, venyigéből rakott 〈háztető〉, ill. ilyen tetejű 〈ház, építmény〉
a bogárhátú viskókban […] uraknak való dolgok nem találtatnak
(1772 Történelmi Tár)
földalatti szugolyok, bogárhátu födéllel
(1839 Jósika Miklós)
A bogárhátú tető elülső kis eresze […] össze ér az utcaajtó fedelével
(1907 Malonyay Dezső)
A paraszti gazdaságok építménye, a disznóól többféle lehet: használtak […] levert karókra vesszővel körbefont, bogárhátú egyszerű építményeket
(1977 NéprajziLex.)
II. főnév
domború tetejű kisautó
Ferdinand Porsche már 1933-ban kidolgozta a „bogárhátú” jellegadó paramétereit
(1994 Új Könyvek)
[történetek] a megunhatatlan bogárhátúról
(1995 Magyar Hírlap)
Elismerésben részesült a legszebb, legszakadtabb és a legöregebb bogárhátú vezetője
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások