bogumil mn és fn 4A1 (Vall v. Tört)bogomil (rég)

I. mn

’bolgár eredetű, középkori balkáni eretnek 〈vallás(i mozgalom)〉, ill. ehhez tartozó, ezt követő 〈személy, csoport〉’ ❖ a várudvar közepén levő kereszt előtt misét tart a bogumil pap: a szabad ég alatt (1886 Jókai Mór CD18) | bogomil vallásfelekezet (1893 PallasLex. CD02) | [Ninoslav] méltóságát a bogumil mozgalomnak köszönheté, mely Kulin bán katholikus utódait […] mellőzvén, Ninoslavot juttatá a hatalomra (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [Zsigmond] a Balkán félszigeten a kereszténységre oly veszélyes bogumil szekta kiirtását remélte (1935 A magyar nemzet hadtörténelme CD16) | [Nagy Lajos] üldözte a bánságokban és a hűbéres országokban található görögkeleti és bogumil vallásu alattvalókat (1949 Zsigmond László et al. C5119, 79) | Boszniában még szilárd egyházi szervezet sem alakult ki: a máig sok tekintetben titokzatos bogumil eretnekség egészen az ottomán hódításig aggasztotta mind Rómát, mind Bizáncot (1995 Magyar Hírlap CD09) | a balkáni bogumil eretnekek [megtérítése] (1997 Új Könyvek CD29).

a. ’ezzel a vallási mozgalommal kapcs. 〈eszme, tan stb.〉’ ❖ Kulin bán (1180-1204), Nemanja István szerb zsupán rokona, Béla tilalma ellenére maga is áttért a bogomil hitre (1893 PallasLex. CD02) | a manichaeus eretnekségből fejlődött patarenus vagy bogumil hitvallás (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A 14. századtól bogumil majd katar típusú eretnek eszmék kaptak lábra az ország egyes vidékein (1993 A magyarság kézikönyve CD06) | a bogumil tanok hatása alatt álló apokrif művek (1995 MagyarNagyLex. C5817, 213).

b. ’ilyen vallású személyek által lakott, létrehozott, ill. (tárgyi) kultúrájára, (társadalmi) szokásaira jellemző, ahhoz tartozó’ ❖ A XIII. század elején egész déli Európa a Pyrenäáktól és Atlanticumtól egész a Bosporusig és Olympusig bogumil telepek egész lánczolatát képezte (1876 Pesty Frigyes CD57) | két bogomil sírkövet (1892 Pór Antal CD55) | Számos bogumil kőemléken lévő ábra tanúsítja, hogy Boszniában és Herczegovinában a középkoron át […] virágkorát élte a vadászat nemes kedvtelése (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a szájban elrejtett föld motívuma az apokrif vagy a bogumil irodalomból származik (1988 Magyar néprajz CD47) | [a szimbólum] eredetije Trogirban – egy feltételezett, hajdani bogumil településen – is megtalálható (1999 Magyar Hírlap CD09).

II. fn

1. ’ilyen irányzat, vallási csoport híve, tagja, követője’ ❖ elégszer megesik, hogy a bogumilok zsákmány helyett bevert fejekkel kerülnek haza (1886 Jókai Mór CD18) | A válság közepette halt meg maga Hrvója is (1416), az első bogomil, kit bűnös nagyravágyása a törökkel való szövetkezésre csábított (1893 PallasLex. CD02) | Péter püspök térítő és hitterjesztő működését a bán bogomiljai továbbra is akadályozták (1934 Hóman Bálint CD42).

2. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel) ’ehhez az irányzathoz tartozó csoport v. közösség’ ❖ A Bogomilok, a boszniai egyház és a keresztyének (1868 Századok ford. CD57) | Nyelvük szerint a bogumilok szláv eredetüek voltak (1886 Jókai Mór C2312, 97) | [I. Alexiosz Komnénosz bizánci császár] az eretnekséget (pauliciánusok és bogomilok) üldözte (1893 PallasLex. CD02) | IX. Gergely [pápa] kereszteshadjáratot hirdetett a boszniai bogomilek ellen (1928 Hóman Bálint CD42) | 950 k. A bogumilok eretnek szektájának első nyomai a Balkán-félszigeten (1987 Tények könyve CD37).

Sz: bogumilizmus.

Vö. ÉKsz.; IdSz.

bogumil melléknév és főnév 4A1 (Vall v. Tört)
bogomil 4A1 (rég)
I. melléknév
bolgár eredetű, középkori balkáni eretnek 〈vallás(i mozgalom), ill. ehhez tartozó, ezt követő 〈személy, csoport〉
a várudvar közepén levő kereszt előtt misét tart a bogumil pap: a szabad ég alatt
(1886 Jókai Mór)
bogomil vallásfelekezet
(1893 PallasLex.)
[Ninoslav] méltóságát a bogumil mozgalomnak köszönheté, mely Kulin bán katholikus utódait […] mellőzvén, Ninoslavot juttatá a hatalomra
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[Zsigmond] a Balkán félszigeten a kereszténységre oly veszélyes bogumil szekta kiirtását remélte
(1935 A magyar nemzet hadtörténelme)
[Nagy Lajos] üldözte a bánságokban és a hűbéres országokban található görögkeleti és bogumil vallásu alattvalókat
(1949 Zsigmond László et al.)
Boszniában még szilárd egyházi szervezet sem alakult ki: a máig sok tekintetben titokzatos bogumil eretnekség egészen az ottomán hódításig aggasztotta mind Rómát, mind Bizáncot
(1995 Magyar Hírlap)
a balkáni bogumil eretnekek [megtérítése]
(1997 Új Könyvek)
a.
ezzel a vallási mozgalommal kapcs. 〈eszme, tan stb.〉
Kulin bán (1180-1204), Nemanja István szerb zsupán rokona, Béla tilalma ellenére maga is áttért a bogomil hitre
(1893 PallasLex.)
a manichaeus eretnekségből fejlődött patarenus vagy bogumil hitvallás
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A 14. századtól bogumil majd katar típusú eretnek eszmék kaptak lábra az ország egyes vidékein
(1993 A magyarság kézikönyve)
a bogumil tanok hatása alatt álló apokrif művek
(1995 MagyarNagyLex.)
b.
ilyen vallású személyek által lakott, létrehozott, ill. (tárgyi) kultúrájára, (társadalmi) szokásaira jellemző, ahhoz tartozó
A XIII. század elején egész déli Európa a Pyrenäáktól és Atlanticumtól egész a Bosporusig és Olympusig bogumil telepek egész lánczolatát képezte
(1876 Pesty Frigyes)
két bogomil sírkövet
(1892 Pór Antal)
Számos bogumil kőemléken lévő ábra tanúsítja, hogy Boszniában és Herczegovinában a középkoron át […] virágkorát élte a vadászat nemes kedvtelése
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a szájban elrejtett föld motívuma az apokrif vagy a bogumil irodalomból származik
(1988 Magyar néprajz)
[a szimbólum] eredetije Trogirban – egy feltételezett, hajdani bogumil településen – is megtalálható
(1999 Magyar Hírlap)
II. főnév
1.
ilyen irányzat, vallási csoport híve, tagja, követője
elégszer megesik, hogy a bogumilok zsákmány helyett bevert fejekkel kerülnek haza
(1886 Jókai Mór)
A válság közepette halt meg maga Hrvója is (1416), az első bogomil, kit bűnös nagyravágyása a törökkel való szövetkezésre csábított
(1893 PallasLex.)
Péter püspök térítő és hitterjesztő működését a bán bogomiljai továbbra is akadályozták
(1934 Hóman Bálint)
2. (tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)
ehhez az irányzathoz tartozó csoport v. közösség
A Bogomilok, a boszniai egyház és a keresztyének
(1868 Századok ford.)
Nyelvük szerint a bogumilok szláv eredetüek voltak
(1886 Jókai Mór)
[I. Alexiosz Komnénosz bizánci császár] az eretnekséget (pauliciánusok és bogomilok) üldözte
(1893 PallasLex.)
IX. Gergely [pápa] kereszteshadjáratot hirdetett a boszniai bogomilek ellen
(1928 Hóman Bálint)
950 k.körül A bogumilok eretnek szektájának első nyomai a Balkán-félszigeten
(1987 Tények könyve)
Sz: bogumilizmus
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások