boldogság fn 3A8

1. ’a helyzetével, állapotával, körülményeivel elégedett és ennek örömteli tudatával áthatott ember állapota, ill. boldog volta’ ❖ sirva áldottam az Istent az érzett boldogságért (1787 Kazinczy László C2554, 144) | [Koltón] olly édes, de olly édes heteket tölténk, a millyen boldogságot halandó álmodni és elbírni csak képes (1847 Petőfi Sándor 8366456, 75) | A bölcsesség keblén, meglátod, Naponta nő majd boldogságod (1959 Jékely Zoltán ford.–Goethe 9278106, 70) | öröm volt látni boldogságtól sugárzó arcodat (1987 Moldován Domokos 1111004, 275) | felhőtlen boldogságban (1987 Megyesi Gusztáv 1108002, 144).

1a. ’az a kiegyensúlyozott, örömteli stb. állapot, amelyet vki vmely közösség tagjaként v. vmely helyzetben átélhet’ ❖ rövid idn meg-ſzerzitek magatoknak örökre, a’ Republikánusok’ dits nevezetével eggyütt a’ Békességet és Nemzeti boldogságot (1795 Magyar Hírmondó 7444130, 717) | pénzért vagy jóſzágért kötnek házasságokot, felſzentelvén ál nagyságért házi boldogságokot (1806 Verseghy Ferenc 8518018, 95) | [1748-ra Mária Terézia] életének virágában van, teljes mértékben élvezi családi boldogságát (1891 Marczali Henrik CD55) | [a nők ambíciói] elsősorban a család, a gyermek, a szerelmi boldogság körül forognak (1990 Erdődy Edit CD53).

1b. (vál)(vmi által okozott) jó érzés, megelégedettség, öröm’ ❖ Ki engedheti át magát féktelen szenvedélyeknek ott, hol […] léleknyugalom’ boldogsága […] mosolyog ránk? (1842 Kecskeméthy Csapó Dániel ford.–Klobusiczky 8232032, 184) | a győzelem boldogsága (1922 Móricz Zsigmond 9462003, 137) | a megkönnyebbülés boldogsága ömlött el egész testén (1971 Szemlér Ferenc 9655002, 227) | jó egészséget és sok boldogságot kívánunk Neked és családodnak (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’olyan dolog, amely képes boldoggá tenni vkit, amely megelégedettség és örömök forrása’ ❖ E rövid életben mihez ragaszkodjunk? Nem tudom, megvallom. Az egy barátságot Míveljük e földön, mint fbb boldogságot (1772 Barcsay Ábrahám 7019025, 51) | Milyen boldogság most a jó meleg szoba, S meleg szobában a barátságos család! (1848 Petőfi Sándor CD01) | – Nagy gond egy ilyen ház, – mondta Lajos. – De ha egyszer elkészül, nagy boldogság (1937 Németh László² 9485039, 218) | nem lesz többé éhes gyerek, mezítlábasok télen és megalázó, gyárak előtt sorba álló munkanélküliek, micsoda boldogság! (1994 Szántó Piroska 1166002, 15).

2a. (birtokszóként) ’〈rendsz. becéző megszólításban:〉 olyan személy, aki képes boldoggá tenni vkit, számára a megelégedettség és örömök forrása’ ❖ Még egy csókot boldogságom! Aztán érjen utól átkom! Elmegyek a csatatérre Az igazak seregébe (1854 Vajda János CD01) | Oh Imre, édes boldogságom! (1872 Prém József 8377020, 56) | – Mari! Édes boldogságom! – olvadozott Noszty (1906–1907 Mikszáth Kálmán C3118, 217) | nem olyan régen egészséges kisfiam született. Ő az én boldogságom (1995 Magyar Hírlap CD09).

3. (a mennyre utaló jelzővel) (Vall) ’〈a kereszténység tanítása szerint:〉 a másvilágon az üdvösség állapota’ ❖ hogy ne viſelnél annál-is inkáb’ gondot az emberi állatnak mindenikére; kiket a’ te ditseretedre és az örök boldogságra kéſzítetted (1775 Molnár János 7232028, 187) | Minek lenne a másvilági boldogság, ha itt tökéletesség volna? (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 90) | István [király] a világi uralomban, a politikai hatalomban látja az égi boldogsághoz vezető eszközt (1928 Hóman Bálint CD42) | az Isten mindenkit meghív a mennyei boldogságra, de sokan visszautasítják (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

4. (rég) ’az az állapot, hogy vkinek vmiből sok jutott, bőség, gazdagság’ ❖ Meg-vetett téged az Úr, hogy ne légy Király, im azért az új Saulért új Dávid kenettetett-fel, és a’ Magyar Israëlnek adatott, a’ közönséges jónak olly nagy bóldogságával hogy méltán lehet kételkedni, ha Dávid tett-é Iſraëlnek több haſznot, avagy László Magyar Orſzágnak (1773 Horányi Elek ford.–Nádasdy 7141003, 92) | [A nagyenyedi kollégium] meg-kapta … Néhai munkás Bod Péternek, és a’ fáradhatatlan Iró és tudós Benkö Józsefnek Kéz-Irásaikat … Nevekedvén ezek által-is Kollégiumunknak Bóldogsága; Múseumunknak pedig fényessége (1796 Parnasszusi időtöltés C0126, 98).

ÖU: köz~.

ÖE: ~érzet, ~igény, ~keresés, ~vágy.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. boldog; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

boldogság főnév 3A8
1.
a helyzetével, állapotával, körülményeivel elégedett és ennek örömteli tudatával áthatott ember állapota, ill. boldog volta
sirva áldottam az Istent az érzett boldogságért
(1787 Kazinczy László)
[Koltón] olly édes, de olly édes heteket tölténk, a millyen boldogságot halandó álmodni és elbírni csak képes
(1847 Petőfi Sándor)
A bölcsesség keblén, meglátod, Naponta nő majd boldogságod
(1959 Jékely Zoltán ford.Goethe)
öröm volt látni boldogságtól sugárzó arcodat
(1987 Moldován Domokos)
felhőtlen boldogságban
(1987 Megyesi Gusztáv)
1a.
az a kiegyensúlyozott, örömteli stb. állapot, amelyet vki vmely közösség tagjaként v. vmely helyzetben átélhet
rövid idn meg-ſzerzitek magatoknak örökre, a’ Republikánusok’ dits nevezetével eggyütt a’ Békességet és Nemzeti boldogságot
(1795 Magyar Hírmondó)
pénzért vagy jóſzágért kötnek házasságokot, felſzentelvén ál nagyságért házi boldogságokot
(1806 Verseghy Ferenc)
[1748-ra Mária Terézia] életének virágában van, teljes mértékben élvezi családi boldogságát
(1891 Marczali Henrik)
[a nők ambíciói] elsősorban a család, a gyermek, a szerelmi boldogság körül forognak
(1990 Erdődy Edit)
1b. (vál)
(vmi által okozott) jó érzés, megelégedettség, öröm
Ki engedheti át magát féktelen szenvedélyeknek ott, hol […] léleknyugalom’ boldogsága […] mosolyog ránk?
(1842 Kecskeméthy Csapó Dániel ford.Klobusiczky)
a győzelem boldogsága
(1922 Móricz Zsigmond)
a megkönnyebbülés boldogsága ömlött el egész testén
(1971 Szemlér Ferenc)
jó egészséget és sok boldogságot kívánunk Neked és családodnak
(2000 Magyar Hírlap)
2.
olyan dolog, amely képes boldoggá tenni vkit, amely megelégedettség és örömök forrása
E rövid életben mihez ragaszkodjunk? Nem tudom, megvallom. Az egy barátságot Míveljük e földön, mint fbb boldogságot
(1772 Barcsay Ábrahám)
Milyen boldogság most a jó meleg szoba, S meleg szobában a barátságos család!
(1848 Petőfi Sándor)
– Nagy gond egy ilyen ház, – mondta Lajos. – De ha egyszer elkészül, nagy boldogság
(1937 Németh László²)
nem lesz többé éhes gyerek, mezítlábasok télen és megalázó, gyárak előtt sorba álló munkanélküliek, micsoda boldogság!
(1994 Szántó Piroska)
2a. (birtokszóként)
〈rendsz. becéző megszólításban:〉 olyan személy, aki képes boldoggá tenni vkit, számára a megelégedettség és örömök forrása
Még egy csókot boldogságom! Aztán érjen utól átkom! Elmegyek a csatatérre Az igazak seregébe
(1854 Vajda János)
Oh Imre, édes boldogságom!
(1872 Prém József)
– Mari! Édes boldogságom! – olvadozott Noszty
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
nem olyan régen egészséges kisfiam született. Ő az én boldogságom
(1995 Magyar Hírlap)
3. (a mennyre utaló jelzővel) (Vall)
〈a kereszténység tanítása szerint:〉 a másvilágon az üdvösség állapota
hogy ne viſelnél annál-is inkáb’ gondot az emberi állatnak mindenikére; kiket a’ te ditseretedre és az örök boldogságra kéſzítetted
(1775 Molnár János)
Minek lenne a másvilági boldogság, ha itt tökéletesség volna?
(1802–1804 Bessenyei György¹)
István [király] a világi uralomban, a politikai hatalomban látja az égi boldogsághoz vezető eszközt
(1928 Hóman Bálint)
az Isten mindenkit meghív a mennyei boldogságra, de sokan visszautasítják
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
4. (rég)
az az állapot, hogy vkinek vmiből sok jutott, bőség, gazdagság
Meg-vetett téged az Úr, hogy ne légy Király, im azért az új Saulért új Dávid kenettetett-fel, és a’ Magyar Israëlnek adatott, a’ közönséges jónak olly nagy bóldogságával hogy méltán lehet kételkedni, ha Dávid tett-é Iſraëlnek több haſznot, avagy László Magyar Orſzágnak
(1773 Horányi Elek ford.Nádasdy)
[A nagyenyedi kollégium] meg-kapta … Néhai munkás Bod Péternek, és a’ fáradhatatlan Iró és tudós Benkö Józsefnek Kéz-Irásaikat … Nevekedvén ezek által-is Kollégiumunknak Bóldogsága; Múseumunknak pedig fényessége
(1796 Parnasszusi időtöltés)
ÖU: közboldogság
ÖE: boldogságérzet, boldogságigény, boldogságkeresés, boldogságvágy
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. boldog; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások