bolondoskodik tn ige 12a (rég)

1. ’bolondul, a józan ésszel nem egyező, ill. furcsa, szokatlan módon cselekszik, viselkedik v. ilyen dolgokat mondva beszél; bolondozik’ ❖ [az anyátlan méh] tsak Herét kéſzit ’s azon iparkodik, Anya házat tsinál ’s azon gondolkodik, Idejét hijában tölti, ’s munkálkodik, Soha nem fiaſit tsak bolondoskodik (1774 Vesmás Márton C4461, 52) | az elmétlen Ember egész Életében mindenkor bolondoskodik (1796 Takács Ádám ford.–Scriver C4081, 311) | A’ franczia revolutio igen nagy leczke a’ népeknek, hogy maradjanak a’ korlát köztt, ’s ne bolondoskodjanak (1815 Kazinczy Ferenc C2565, 473) | Egy béka látott vastag ökröt a mezőn, Annak temérdeksége megtetszett neki, S felkezdte bőrét fújni, hogy hasonlatos Lehetne. Bolondoskodol-e, vagy mit cselekszel, Így szóla neki egy józanabb itéletű (1819 Virág Benedek ford.–Phaedrus CD01) | Én régen tudok már valamit, amit a grófnénak nem lett volna szabad megtudni, […] hanem hát mivel a grófné engem azzal vádol, hogy bolondoskodom, kénytelen vagyok előrukkolni vele (1858 Jókai Mór CD18) | Ugyan mit bolondoskodol, ha fázol, jer be (1887 Tolnai Lajos C4194, 88) | Midőn az 1807-iki országgyűlésen [Felsőbüki Nagy Pál] először említé, hogy a nép milliói sorsának javításáról is kellene gondoskodni: a rendek „ne stultiset” – „ne bolondoskodjék”! kiáltással hallgattatták el az „eszelős indítványt” (1896 Baráth Ferenc¹ CD44).

2. ’örömében, jókedvében, ill. pajzánul (évődve) mókázik, tréfálkozik (vkivel); bolondozik’ ❖ [Decsy Sámuel] a Nemzetet olly bolondnak, olly járatlannak véli, hogy előtte impune [= büntetlenül] bolondoskodhatik a’ maga zöld süvegében (1791 Kazinczy Ferenc C2555, 186) | az egész város kikölt a maga fészkéből, mozgott mindenfelé, az öröm miatt minden bolondoskodott, dalolt, orditott (1812 e. Keresztesi József 7172003, 214) | [legkedvesebb barátaimmal] néha bolondoskodni és magunkat csaknem agyonn szoktuk kaczagni (1813 Édes Gergely C2564, 31) | [a bécsi német] jó izün nevetett a mint körötte a népek bolondoskodtak (1848 Március Tizenötödike C3027, 276) | Ott csak szolgálók és szolgalegények bolondoskodnak egymással (1871 Beöthy Zsolt C1015, 163) | Még én másutt nem igen gondoltam a házasságra, csak éppen mint fiatal fiu, jöttem, mentem, táncoltam, bolondoskodtam (1935 Móricz Zsigmond C5088, 225).

Sz: bolondoskodás.

Vö. CzF.; TESz. bolond; SzT.; ÚMTsz.

bolondoskodik tárgyatlan ige 12a (rég)
1.
bolondul, a józan ésszel nem egyező, ill. furcsa, szokatlan módon cselekszik, viselkedik v. ilyen dolgokat mondva beszél; bolondozik
[az anyátlan méh] tsak Herét kéſzit ’s azon iparkodik, Anya házat tsinál ’s azon gondolkodik, Idejét hijában tölti, ’s munkálkodik, Soha nem fiaſit tsak bolondoskodik
(1774 Vesmás Márton)
az elmétlen Ember egész Életében mindenkor bolondoskodik
(1796 Takács Ádám ford.Scriver)
A’ franczia revolutio igen nagy leczke a’ népeknek, hogy maradjanak a’ korlát köztt, ’s ne bolondoskodjanak
(1815 Kazinczy Ferenc)
Egy béka látott vastag ökröt a mezőn, Annak temérdeksége megtetszett neki, S felkezdte bőrét fújni, hogy hasonlatos Lehetne. Bolondoskodol-e, vagy mit cselekszel, Így szóla neki egy józanabb itéletű
(1819 Virág Benedek ford.Phaedrus)
Én régen tudok már valamit, amit a grófnénak nem lett volna szabad megtudni, […] hanem hát mivel a grófné engem azzal vádol, hogy bolondoskodom, kénytelen vagyok előrukkolni vele
(1858 Jókai Mór)
Ugyan mit bolondoskodol, ha fázol, jer be
(1887 Tolnai Lajos)
Midőn az 1807-iki országgyűlésen [Felsőbüki Nagy Pál] először említé, hogy a nép milliói sorsának javításáról is kellene gondoskodni: a rendek „ne stultiset” – „ne bolondoskodjék”! kiáltással hallgattatták el az „eszelős indítványt”
(1896 Baráth Ferenc¹)
2.
örömében, jókedvében, ill. pajzánul (évődve) mókázik, tréfálkozik (vkivel); bolondozik
[Decsy Sámuel] a Nemzetet olly bolondnak, olly járatlannak véli, hogy előtte impune [= büntetlenül] bolondoskodhatik a’ maga zöld süvegében
(1791 Kazinczy Ferenc)
az egész város kikölt a maga fészkéből, mozgott mindenfelé, az öröm miatt minden bolondoskodott, dalolt, orditott
(1812 e. Keresztesi József)
[legkedvesebb barátaimmal] néha bolondoskodni és magunkat csaknem agyonn szoktuk kaczagni
(1813 Édes Gergely)
[a bécsi német] jó izün nevetett a mint körötte a népek bolondoskodtak
(1848 Március Tizenötödike)
Ott csak szolgálók és szolgalegények bolondoskodnak egymással
(1871 Beöthy Zsolt)
Még én másutt nem igen gondoltam a házasságra, csak éppen mint fiatal fiu, jöttem, mentem, táncoltam, bolondoskodtam
(1935 Móricz Zsigmond)
Sz: bolondoskodás
Vö. CzF.; TESz. bolond; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások