bonyolodott mn 12A (rég)

1. (átv is) ’felépítését, szerkezetét tekintve (túlságosan) összetett, ill. nehezen áttekinthető(, kusza)’ ❖ Kétségbe ne essék többé senki … hogy a’ leg bonyolodottabb betegségbl is fel ne gyógyulhatna (1800 Magyar Kurír C0337, 335) | zavaros, bonyolodott állapotunkban alkalmasint veszedelmesebb volna a gyakori királyválasztás (1846 Táncsics Mihály 8463014, 113) | a legszebb tragoedia alkotásnak (összetételének, kompoziciójának) nem egyszerünek, hanem bonyolodottnak kell lennie, de ilyenségében is félelmes és részvétkeltő dolgokat utánzónak (1886 Rákosi Jenő C3587, 167) | A nyelvujítás és az egyre fejlődő irodalom a legbonyolodottabb ügyek tárgyalásaira is megfelelő szókincset bocsátott a nemzet rendelkezésére (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | A kódexmásoló barátok egymáson igyekeztek túltenni abban, hogy minél bonyolodottabb és szebb iniciálekat eszeljenek ki (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 172).

2. ’nagy körültekintést, szerteágazó figyelmet igénylő, nehezen, es. több lépésben megoldható v. végrehajtható 〈feladat〉’ ❖ A’ többi bank-működések, mellyeket a’ terv szerzője a’ magyar bankra halmozni akar, ez intézet igazgatását felette bonyolodottá ’s nehézzé tennék (1841 Pesti Hírlap CD61) | A holdfogyatkozás részletes kiszámitása háromszögtani (trigonometricai) uton történik […]. Ennél bonyolodottabb egy napfogyatkozás meghatározása (1856 Vasárnapi Újság CD56).

J: bonyolult.

Vö. CzF. bonyolodott · bonyolódott

bonyolodott melléknév 12A (rég)
1. (átv is)
felépítését, szerkezetét tekintve (túlságosan) összetett, ill. nehezen áttekinthető(, kusza)
Kétségbe ne essék többé senki … hogy a’ leg bonyolodottabb betegségbl is fel ne gyógyulhatna
(1800 Magyar Kurír)
zavaros, bonyolodott állapotunkban alkalmasint veszedelmesebb volna a gyakori királyválasztás
(1846 Táncsics Mihály)
a legszebb tragoedia alkotásnak (összetételének, kompoziciójának) nem egyszerünek, hanem bonyolodottnak kell lennie, de ilyenségében is félelmes és részvétkeltő dolgokat utánzónak
(1886 Rákosi Jenő)
A nyelvujítás és az egyre fejlődő irodalom a legbonyolodottabb ügyek tárgyalásaira is megfelelő szókincset bocsátott a nemzet rendelkezésére
(1904 Nagy képes világtörténet)
A kódexmásoló barátok egymáson igyekeztek túltenni abban, hogy minél bonyolodottabb és szebb iniciálekat eszeljenek ki
(1927 TolnaiÚjLex.)
2.
nagy körültekintést, szerteágazó figyelmet igénylő, nehezen, es. több lépésben megoldható v. végrehajtható 〈feladat〉
A’ többi bank-működések, mellyeket a’ terv szerzője a’ magyar bankra halmozni akar, ez intézet igazgatását felette bonyolodottá ’s nehézzé tennék
(1841 Pesti Hírlap)
A holdfogyatkozás részletes kiszámitása háromszögtani (trigonometricai) uton történik […]. Ennél bonyolodottabb egy napfogyatkozás meghatározása
(1856 Vasárnapi Újság)
Vö. CzF. bonyolodott · bonyolódott

Beállítások