bötök (7C) l. bütyök

bütyök fn 7Cbötök (/nyj) , bütök (nyj)

1. (Anat is) ’vmely csont ízületet alkotó végének erősebb kidudorodása’ ❖ Mindenik hónap, a’ melyly a’ bötyökre esett, 31; a’ melylyik pedig gödörbe, 30 napokat foglal magában (1787 Gelei József ford.–Campe C1870, 79) | Az emlősök feje mindig két bütyök által ízesül a fejgyámmal vagy első csigolával (1841 Vajda Péter ford.–Cuvier 8504003, 58) | – Nojsz, a kéne csak nekem! – magyarázta a vendéglős, letámaszkodva ökle bötykeivel egy asztalra (1888 Szabó Endre C3766, 49) | A felkarcsont alsó végén a belső és külső bütyök (condylus externus et internus) (1893 PallasLex. CD02) | Mögkocogtattam az ablakot csak úgy az ujjam bütykivel (1927 Móra Ferenc C3205, 175) | hüvelykujja bütykével széttörölt szeme sarkában egy csillogó [könny]cseppet (1956 Gergely Mihály 2005073, 717).

1a. (Orvos is) ’〈kéz- v. lábujj ízületében, kül. a nagylábujj tövében〉 kóros keményedés következtében keletkezett dudor’ ❖ Lábacskáin bütyök volt ugyan, de nagy (1852 Kuthy Lajos C2864, 90) | Nyikorgó cipőjében, melyből szemmelláthatólag kidomborodtak fájós bütykei, oly méltóságosan ment végig az utcán, mintha az utolsó kenetet vinné (1930 Németh László² 9485003, 166) | soká néztem egy sárga, nagy bütykökkel teli kezet (1975 Kertész Imre² 1078002, 183) | az öregujj tövén megfigyelhető, sokszor bőrgyulladással is együtt járó duzzanat, a bütyök (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (Áll) ’állat vmely testrészén, kül. madár csőrén (díszként szolgáló) kidudorodó (szaru)képződmény’ ❖ [a hím madarak nászruháját még feltűnőbbé teszik a] különféle – a párosodás idejében élénkszínű és fejlődöttebb – bibircsek, hókák, tarajok, bütykök (1898 Chernel István CD34) | [Az ún. bütykösdisznók] kétségkívül a legszebbek valamennyi sertésfajta között. Jellemvonásuk a szem és az orr között fekvő csontos bütyök (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [az ún. bütykös hattyúk] hófehérek, csőrük narancssárga, felette a jellegzetes fekete bütyökkel, melyről a nevüket kapták (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

3. (Növ) ’növény szárán, ágán levő, azt rendsz. ízekre tagoló, vastag, kemény kidudorodás, csomó(, ahonnan levél v. oldalág ered)’ ❖ Az Óltáskor a’ Termö-Ágakat a’ Tsomókon vagy Bötykökön alól, mellyekben a’ Gyümöltsre ſzolgáló Nedveſségek meg-kéſzülnek, mint egy két vaſtag Hüvelyknyire el-kell-mettzeni (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332009, 188) | A levélnek a szárra illeszkedési helyét bütyöknek (csomónak), a szárnak két szomszédos bütyök közt fekvő részét bütyök-köznek (íznek) nevezzük (1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.–Emery C3077, 49) | Erdei szálkaperje. […] Szára a bütykökön sűrűn, egyebütt ritkásan szőrös (1902 Wagner János CD35) | [a bodzapuska] csöve egy – két bütyök közti – bodzaág, amelynek kiszedik a belét (1990 Magyar néprajz CD47).

4. (ritk) ’sima felületen levő göcsörtös csomó, dudor, kiemelkedés’ ❖ E nagy fejfák a legszeszélyesebben vannak kifaragva, bunkók, bütykök hagyva rajtok (1882 Kazár Emil C2511, 128) | Ezen az őszön korán állt be a fagy, s a hosszú esőzésektől átnedvesedett talaj keményre fagyott […]. A repülőtér olyan lett, mint az öntöttvas, telis-tele volt kemény bütykökkel és keréknyomokkal. Fel- és leszálláskor a gépek zötykölődtek (1959 Radó György ford.–Csukovszkij 9544002, 98).

4a. ’vmely tárgy sima felületéből bogyószerűen kiemelkedő domború díszítmény’ ❖ Bosse […] a. m. bütyök, domboru díszítmény (1893 PallasLex. CD02) | A díszítmény elemei: az edény falába éles szerszámmal bevájt vonalak, […] barázdák, föltapasztott bütykök, kisebb pitykék (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | [a hímzett] virágok köré és a vonalak mellé jut a pontszerű kis bütök és nagy bütök (1912 Malonyay Dezső CD07).

5. ’vmely tárgyon levő kiálló fog, ill. ez mint gép v. szerkezet eleme, amely a gép v. szerkezet egy másik elemébe beleakadva megmozdítja v. megakasztja azt’ ❖ [a bőröket a szennyeződésektől, nedvességtől megtisztító szerkezetben] két igen nehéz kalapács működik; ezeket egy keréken alkalmazott bütyök fölemeli és leejti (1893 PallasLex. CD02) | elkapta [a háncskötelet] és ráhurkolta a tutaj egyik bütykére (1937 Szentiványi Jenő 1145003, 149) | Egy különösen hatalmas példány [ti. cápa] részére a nagy vitorlarúd bütykéről erős kötélből készült nagy hurkot bocsátottunk a vízbe (1952 Horthy Miklós 1067001, 29) | [a villanymotor] egy bütykös mechanizmust fordít el. Ez a bütyök mozgatja az egytárcsás száraz tengelykapcsolót közvetlenül oldó-záró hidraulikus munkahengert (1995 Magyar Hírlap CD09) | a személyautók vezérműtengelyeinek bütykei (1997 Természet Világa CD50).

6. (nyj) ’〈madzagon, kötélen stb.:〉 csomó, bog’ ❖ A húzókötél négy egyenlő részre van osztva … felehosszában bötök van kötve (1887 Herman Ottó C2078, 385) | kétszeres bütyökre van kötve a kendő (1912 Bartha Lajos CD10) | [a hajat] varkocsba fonottan csomózták meg, nagy gombnak, gombos hajnak (Vas, Zala, Somogy, Tolna vm.), Baranyában bütyöknek, csimbóknak emlegetve (1997 Magyar néprajz CD47).

7. (tréf) ’kis termetű ember, kül. férfi’ ❖ Azzal egy kis-kun filiszteus derékon kapta a leendő Tifágóment, egy másik hevesi bütyök a kinevezett Tipióment (1862 Baksay Sándor C0734, 239) | bütyök [=] alacsony, kicsi ember (1998 Kövecses Zoltán C6262, 49).

ÖU: fa~.

Sz: bütyöktelen.

Vö. CzF. bögyök, bötö, bötyök, bütök, ~; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

bötök lásd bütyök
bütyök főnév 7C
bötök 7C (/nyj)
bütök 7C (nyj)
1. (Anat is)
vmely csont ízületet alkotó végének erősebb kidudorodása
Mindenik hónap, a’ melyly a’ bötyökre esett, 31; a’ melylyik pedig gödörbe, 30 napokat foglal magában
(1787 Gelei József ford.Campe)
Az emlősök feje mindig két bütyök által ízesül a fejgyámmal vagy első csigolával
(1841 Vajda Péter ford.Cuvier)
– Nojsz, a kéne csak nekem! – magyarázta a vendéglős, letámaszkodva ökle bötykeivel egy asztalra
(1888 Szabó Endre)
A felkarcsont alsó végén a belső és külső bütyök (condylus externus et internus)
(1893 PallasLex.)
Mögkocogtattam az ablakot csak úgy az ujjam bütykivel
(1927 Móra Ferenc)
hüvelykujja bütykével széttörölt szeme sarkában egy csillogó [könny]cseppet
(1956 Gergely Mihály)
1a. (Orvos is)
〈kéz- v. lábujj ízületében, kül. a nagylábujj tövében〉 kóros keményedés következtében keletkezett dudor
Lábacskáin bütyök volt ugyan, de nagy
(1852 Kuthy Lajos)
Nyikorgó cipőjében, melyből szemmelláthatólag kidomborodtak fájós bütykei, oly méltóságosan ment végig az utcán, mintha az utolsó kenetet vinné
(1930 Németh László²)
soká néztem egy sárga, nagy bütykökkel teli kezet
(1975 Kertész Imre²)
az öregujj tövén megfigyelhető, sokszor bőrgyulladással is együtt járó duzzanat, a bütyök
(1997 Magyar Hírlap)
2. (Áll)
állat vmely testrészén, kül. madár csőrén (díszként szolgáló) kidudorodó (szaru)képződmény
[a hím madarak nászruháját még feltűnőbbé teszik a] különféle – a párosodás idejében élénkszínű és fejlődöttebb – bibircsek, hókák, tarajok, bütykök
(1898 Chernel István)
[Az ún. bütykösdisznók] kétségkívül a legszebbek valamennyi sertésfajta között. Jellemvonásuk a szem és az orr között fekvő csontos bütyök
(1929 Az állatok világa ford.)
[az ún. bütykös hattyúk] hófehérek, csőrük narancssárga, felette a jellegzetes fekete bütyökkel, melyről a nevüket kapták
(1993 A magyarság kézikönyve)
3. (Növ)
növény szárán, ágán levő, azt rendsz. ízekre tagoló, vastag, kemény kidudorodás, csomó(, ahonnan levél v. oldalág ered)
Az Óltáskor a’ Termö-Ágakat a’ Tsomókon vagy Bötykökön alól, mellyekben a’ Gyümöltsre ſzolgáló Nedveſségek meg-kéſzülnek, mint egy két vaſtag Hüvelyknyire el-kell-mettzeni
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
A levélnek a szárra illeszkedési helyét bütyöknek (csomónak), a szárnak két szomszédos bütyök közt fekvő részét bütyök-köznek (íznek) nevezzük
(1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.Emery)
Erdei szálkaperje. […] Szára a bütykökön sűrűn, egyebütt ritkásan szőrös
(1902 Wagner János)
[a bodzapuska] csöve egy – két bütyök közti – bodzaág, amelynek kiszedik a belét
(1990 Magyar néprajz)
4. (ritk)
sima felületen levő göcsörtös csomó, dudor, kiemelkedés
E nagy fejfák a legszeszélyesebben vannak kifaragva, bunkók, bütykök hagyva rajtok
(1882 Kazár Emil)
Ezen az őszön korán állt be a fagy, s a hosszú esőzésektől átnedvesedett talaj keményre fagyott […]. A repülőtér olyan lett, mint az öntöttvas, telis-tele volt kemény bütykökkel és keréknyomokkal. Fel- és leszálláskor a gépek zötykölődtek
(1959 Radó György ford.Csukovszkij)
4a.
vmely tárgy sima felületéből bogyószerűen kiemelkedő domború díszítmény
Bosse […] a. m.annyi mint bütyök, domboru díszítmény
(1893 PallasLex.)
A díszítmény elemei: az edény falába éles szerszámmal bevájt vonalak, […] barázdák, föltapasztott bütykök, kisebb pitykék
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
[a hímzett] virágok köré és a vonalak mellé jut a pontszerű kis bütök és nagy bütök
(1912 Malonyay Dezső)
5.
vmely tárgyon levő kiálló fog, ill. ez mint gép v. szerkezet eleme, amely a gép v. szerkezet egy másik elemébe beleakadva megmozdítja v. megakasztja azt
[a bőröket a szennyeződésektől, nedvességtől megtisztító szerkezetben] két igen nehéz kalapács működik; ezeket egy keréken alkalmazott bütyök fölemeli és leejti
(1893 PallasLex.)
elkapta [a háncskötelet] és ráhurkolta a tutaj egyik bütykére
(1937 Szentiványi Jenő)
Egy különösen hatalmas példány [ti. cápa] részére a nagy vitorlarúd bütykéről erős kötélből készült nagy hurkot bocsátottunk a vízbe
(1952 Horthy Miklós)
[a villanymotor] egy bütykös mechanizmust fordít el. Ez a bütyök mozgatja az egytárcsás száraz tengelykapcsolót közvetlenül oldó-záró hidraulikus munkahengert
(1995 Magyar Hírlap)
a személyautók vezérműtengelyeinek bütykei
(1997 Természet Világa)
6. (nyj)
〈madzagon, kötélen stb.:〉 csomó, bog
A húzókötél négy egyenlő részre van osztva … felehosszában bötök van kötve
(1887 Herman Ottó)
kétszeres bütyökre van kötve a kendő
(1912 Bartha Lajos)
[a hajat] varkocsba fonottan csomózták meg, nagy gombnak, gombos hajnak (Vas, Zala, Somogy, Tolna vm.vármegye), Baranyában bütyöknek, csimbóknak emlegetve
(1997 Magyar néprajz)
7. (tréf)
kis termetű ember, kül. férfi
Azzal egy kis-kun filiszteus derékon kapta a leendő Tifágóment, egy másik hevesi bütyök a kinevezett Tipióment
(1862 Baksay Sándor)
bütyök [=] alacsony, kicsi ember
(1998 Kövecses Zoltán)
ÖU: fabütyök
Sz: bütyöktelen
Vö. CzF. bögyök, bötö, bötyök, bütök, ~; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások