bővelkedik tn ige 12b

1. (rég) ’anyagi jólétben, bőségben él’ ❖ Jobb edj Királynak uralkodása alatt bvölködni, hogy-sem tizen három Királyoknak […] uralkodások alatt szkölködni (1780 Magyar Hírmondó C0268, 365) | kevés az ollyan ember, a’ ki ha bvölködik, el ne kevélyedjen (1796 Takács Ádám ford.–Scriver C4081, 112) | a felebaráti szeretetnek gyakorlására sokkal hajlandóbbak azok, akik a szűkölködést ismerik, mint azok, akik egész életükben bővelkednek (1805 k. Verseghy Ferenc 7373016, 189).

2. bővelkedik vmiben (/vál) ’vki v. vmi bőven, átlagon felüli v. jelentős mennyiségben, mértékben, ill. számban rendelkezik vmivel, dúskál vmiben’ ❖ [a magyar katonatiszt] minden irigyelhető sajátokban inkább bővelkedik, mint pénzben (1834 Széchenyi István 8429025, 72) | Nálunk Gömör megye leginkább bővelkedik ez ércben (1844 Nendtvich Károly 8330009, 255) | Honnan van hát, hogy ezen áldott vidéken, hol a természet mindenben bővelkedik, […] ott a piacz szegény, az árak oly nagyok? (1861 Rosty Pál 8397005, 48) | A budai hegyek bővelkednek vadban (1926 Krúdy Gyula 9365008, 97) | Nagy szókban a hazug mindig bővelkedik (1964 Jékely Zoltán ford.–Corneille 9278107, 321).

2a. bővelkedik vmivel (rég) ’ua.’ ❖ annyi aszszú szl borral Szilágy országa talán soha sem bvölködött, mint most (1780 Magyar Hírmondó C0268, 297) | az Uralkodó Fejedelmeknek böltsességgel […] másoknál fellyebb kellene bövölködni (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg C1967, 93) | A spanyol katholikus naptár bővelkedik ünnepekkel (1861 Rosty Pál 8397005, 49) | a különczség annál szaporább valamely társadalomban, minél inkább bővelkedik az lángelmékkel (1867 Kállay Benjámin ford.–Mill 8217003, 109) | Bővelkednek e művek a legszebb képekkel (1911 Babits Mihály C0696, 94).

3. (rég, ritk) ’jelentős mennyiségben v. számban fordul elő vmi vhol’ ❖ a’ hol az efféle jeles munkák bövlkednek (1773 Teleki Ádám ford.–Corneille C4103, 1).

Vö. CzF. bővelkėdik, bővelkėdő, bővölködő; ÉrtSz.; TESz. ; ÉKsz.; SzT. ~, bővelkedhetik, bővelkedő; ÚMTsz.

bővelkedik tárgyatlan ige 12b
1. (rég)
anyagi jólétben, bőségben él
Jobb edj Királynak uralkodása alatt bvölködni, hogy-sem tizen három Királyoknak […] uralkodások alatt szkölködni
(1780 Magyar Hírmondó)
kevés az ollyan ember, a’ ki ha bvölködik, el ne kevélyedjen
(1796 Takács Ádám ford.Scriver)
a felebaráti szeretetnek gyakorlására sokkal hajlandóbbak azok, akik a szűkölködést ismerik, mint azok, akik egész életükben bővelkednek
(1805 k. Verseghy Ferenc)
2. bővelkedik vmiben (/vál)
vki v. vmi bőven, átlagon felüli v. jelentős mennyiségben, mértékben, ill. számban rendelkezik vmivel, dúskál vmiben
[a magyar katonatiszt] minden irigyelhető sajátokban inkább bővelkedik, mint pénzben
(1834 Széchenyi István)
Nálunk Gömör megye leginkább bővelkedik ez ércben
(1844 Nendtvich Károly)
Honnan van hát, hogy ezen áldott vidéken, hol a természet mindenben bővelkedik, […] ott a piacz szegény, az árak oly nagyok?
(1861 Rosty Pál)
A budai hegyek bővelkednek vadban
(1926 Krúdy Gyula)
Nagy szókban a hazug mindig bővelkedik
(1964 Jékely Zoltán ford.Corneille)
2a. bővelkedik vmivel (rég)
ua.
annyi aszszú szl borral Szilágy országa talán soha sem bvölködött, mint most
(1780 Magyar Hírmondó)
az Uralkodó Fejedelmeknek böltsességgel […] másoknál fellyebb kellene bövölködni
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
A spanyol katholikus naptár bővelkedik ünnepekkel
(1861 Rosty Pál)
a különczség annál szaporább valamely társadalomban, minél inkább bővelkedik az lángelmékkel
(1867 Kállay Benjámin ford.Mill)
Bővelkednek e művek a legszebb képekkel
(1911 Babits Mihály)
3. (rég, ritk)
jelentős mennyiségben v. számban fordul elő vmi vhol
a’ hol az efféle jeles munkák bövlkednek
(1773 Teleki Ádám ford.Corneille)
Vö. CzF. bővelkėdik, bővelkėdő, bővölködő; ÉrtSz.; TESz. ; ÉKsz.; SzT. ~, bővelkedhetik, bővelkedő; ÚMTsz.

Beállítások