bővül tn ige 1c1

1. ’vmi(nek a mérete) nagyobb lesz, befogadóképessége megnövekszik’ ❖ a Deákvári és Szerémi Püspökség két fell bvle (1781 Magyar Hírmondó C0269, 305) | a társadalom kerete különben már bővült és részben átalakult (1885 Pulszky Ágost 8380003, 250) | Az ördöngős debreceni professzor kicsiny szobája egyre bővült, minél több ember gyűlt bele (1887 Mikszáth Kálmán 8312162, 41) | Ha a fa idősödik, akkor a kéreg nyúlik rajt, a kéreg-henger bővül (1911 Malonyay Dezső CD07) | [A Nagyerdei Vadasparknak] napjainkra 8 hektárra bővült területén, impozáns természeti környezetben 120 állatfaj mintegy 600 egyede él (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1a. ’〈lyuk, rés〉 tágul, tágabbá válik’ ❖ Előbb csak egy hajszálrepedés támadt a nyugati égbolton, mely egyre bővült és tágult (1951 Örkény István 9500001, 154).

1b. ’〈ruhadarab (vmely részének) alakja〉 fokozatosan egyre szélesebbé, bővebbé válik’ ❖ az à la cosaque lábravaló […] aláfelé mindinkább bővülni kezd, végre a csizmáknál buggyot vet, s elöl ki levén hasítva, ott kell a csizmát kidugni rajta (1853 Jókai Mór CD18) | [a dolmány] bő szabásu, nem testhez álló, alja felé fokozatosan bővül (1900 Nagy Géza CD20) | a nadrág egyre bővült és dagadt; végre 1550 táján megszületett a nadrágok nadrágja, a minden képzeletet felülmúló, irtóztató bő Plunderhose, magyarul plundra-nadrág (1957 Ráth-Végh István 9556006, 715).

1c. ’〈épület(rész)hez〉 hozzáépül vmi’ ❖ két része már volt a háznak s így a konyhával bővülve, alakult a háromosztatú magyar ház (1912 Malonyay Dezső CD07) | Új épületszárnnyal bővült a Kolumbusz utcai Szent István Király Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola (1996 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’〈látókör, fogalom stb.〉 kiszélesedik, kitágul’ ❖ értelmi sulyunk, ’s az által lelkünk esztendőrül esztendőre, naprul napra bővül ’s tágul (1831 Széchenyi István CD1501) | [a tanulónak] a technikában és a technológiában elért sikereivel bővül a látóköre, fejlődik megismerőképessége (1959 Valóság ford. 2056031, 54) | költőnk világképe már sokat bővült (1972 Görömbei András 2018002, 289).

2. ’vminek a mennyisége, ill. mértéke növekszik’ ❖ vég órám közel jár, Naprúl napra bövül a’ gyötrelem, a’ kár (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 189) | a’ tervezett három vaspályának vízuthálónkhoz kapcsoltatása által vagyonforrásaink nem bővülnek (1842 Pesti Hírlap CD61) | [Zrínyi Miklós] az égben is könyörögni fog érette, hogy [fia] ereje bővüljön, istennek szolgáljon (1898 Széchy Károly CD55) | A világkereskedelem csupán a Közép- és Kelet-Európát kimozdító 19. század közepi több mint fél évszázadban, 1820 és 1880 között 9-szeresére bővült (1982 Berend T. Iván 9049001, 24).

3. ’vmivel kiegészülve növekszik, ill. teljesebbé válik, gyarapodik, gazdagodik’ ❖ Azért hogy a’ Hazai Nyelv bövül, pallérozodik, mind addig az idegen Nyelvek tudásának elkerülhetetlen ſzüksége el nem enyéſzik (1806 Teleki László¹ 8472008, 274) | [a kormánynak] elvei mind bizonyosságra, mind alaposságra ’s terjedetre hatalmasan bővűltek (1836 Szemlélő 8664002, 564) | a magyar egyetem szakadatlanúl fejlődve, bővűlve, tökéletesedve, azon magasságot érhesse el, melyen az e pályán rég haladó nemzeteké mai nap ragyognak (1871 Toldy Ferenc 8481033, 416) | A felnőtt embernek is bővül a szókincse (1895 Balassa József 8407008, 42) | A Ptolemaus által használt 48 csillagkép neve ma is használatos, számuk azonban az utolsó évszázadokban […] újabb negyvennel bővült (1930 Lassovszky Károly 9382001, 265) | Előadói műsorom egyre bővült; a „Nyugat” nagyjai mellett az akkor még második vonalban számítók írásait, prózát és verset vettem fel előadószámaim közé (1964 Ascher Oszkár 9010001, 151) | Egy harminc év óta bővülő sorozat huszonötödik köteteként jelent meg Szenci Molnár Albert latin–magyar és magyar–latin szótárának […] hasonmás kiadványa (1991 Kovács József László 2037022, 1526) | 1974–75-ben a vadaspark állatállománya egzotikus fajokkal bővült (1995 Magyarország állatvilága CD14) | az egyre bővülő család (2000 Lakáskultúra CD39).

3a. ’terjedelmében, ill. tartalmában megnövekedve vmivé v. vmilyenné átalakul vmi’ ❖ [Heltai] bőven viszi ki thémáit, melyek gyakran egész állatbeszélyekké […] bővűlnek (1864 Toldy Ferenc 8481003, 44) | A patak itt kerek kis tóvá bővült (1901 Gárdonyi Géza C8718, [3]) | James Cook kapitány […] útja idővel hatalmas felfedező utazássá bővült (1939 Szerb Antal 9668016, 102) | A munkatársi, sorstársi kapcsolat fokozatosan baráti kapcsolattá kezd bővülni (1973 László-Bencsik Sándor 9383001, 42) | Szókratész demokráciaellenes etikája itt [ti. Platón munkásságában] demokráciaellenes ontológiává bővül (1981 Lendvai L. Ferenc 1092001, 59).

3b. (Nyelvt) ’〈()mondat〉 vmely mondatrésszel v. tagmondattal kiegészül’ ❖ [az egyszerű körmondat] nem más, mint egy vagy több magyarázó, közbevetett mondat által bővült alapmondat (1870 Névy László 8334003, 33) | A mondat továbbá bővülhet tárgy, jelző, vagy határozóval (1897 Riedl Frigyes 8393009, 2).

Ö: ki~.

ÖU: el~, meg~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

bővül tárgyatlan ige 1c1
1.
vmi(nek a mérete) nagyobb lesz, befogadóképessége megnövekszik
a Deákvári és Szerémi Püspökség két fell bvle
(1781 Magyar Hírmondó)
a társadalom kerete különben már bővült és részben átalakult
(1885 Pulszky Ágost)
Az ördöngős debreceni professzor kicsiny szobája egyre bővült, minél több ember gyűlt bele
(1887 Mikszáth Kálmán)
Ha a fa idősödik, akkor a kéreg nyúlik rajt, a kéreg-henger bővül
(1911 Malonyay Dezső)
[A Nagyerdei Vadasparknak] napjainkra 8 hektárra bővült területén, impozáns természeti környezetben 120 állatfaj mintegy 600 egyede él
(1995 Magyarország állatvilága)
1a.
〈lyuk, rés〉 tágul, tágabbá válik
Előbb csak egy hajszálrepedés támadt a nyugati égbolton, mely egyre bővült és tágult
(1951 Örkény István)
1b.
〈ruhadarab (vmely részének) alakja〉 fokozatosan egyre szélesebbé, bővebbé válik
az à la cosaque lábravaló […] aláfelé mindinkább bővülni kezd, végre a csizmáknál buggyot vet, s elöl ki levén hasítva, ott kell a csizmát kidugni rajta
(1853 Jókai Mór)
[a dolmány] bő szabásu, nem testhez álló, alja felé fokozatosan bővül
(1900 Nagy Géza)
a nadrág egyre bővült és dagadt; végre 1550 táján megszületett a nadrágok nadrágja, a minden képzeletet felülmúló, irtóztató bő Plunderhose, magyarul plundra-nadrág
(1957 Ráth-Végh István)
1c.
〈épület(rész)hez〉 hozzáépül vmi
két része már volt a háznak s így a konyhával bővülve, alakult a háromosztatú magyar ház
(1912 Malonyay Dezső)
Új épületszárnnyal bővült a Kolumbusz utcai Szent István Király Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola
(1996 Magyar Hírlap)
1d.
〈látókör, fogalom stb.〉 kiszélesedik, kitágul
értelmi sulyunk, ’s az által lelkünk esztendőrül esztendőre, naprul napra bővül ’s tágul
(1831 Széchenyi István)
[a tanulónak] a technikában és a technológiában elért sikereivel bővül a látóköre, fejlődik megismerőképessége
(1959 Valóság ford.)
költőnk világképe már sokat bővült
(1972 Görömbei András)
2.
vminek a mennyisége, ill. mértéke növekszik
vég órám közel jár, Naprúl napra bövül a’ gyötrelem, a’ kár
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
a’ tervezett három vaspályának vízuthálónkhoz kapcsoltatása által vagyonforrásaink nem bővülnek
(1842 Pesti Hírlap)
[Zrínyi Miklós] az égben is könyörögni fog érette, hogy [fia] ereje bővüljön, istennek szolgáljon
(1898 Széchy Károly)
A világkereskedelem csupán a Közép- és Kelet-Európát kimozdító 19. század közepi több mint fél évszázadban, 1820 és 1880 között 9-szeresére bővült
(1982 Berend T. Iván)
3.
vmivel kiegészülve növekszik, ill. teljesebbé válik, gyarapodik, gazdagodik
Azért hogy a’ Hazai Nyelv bövül, pallérozodik, mind addig az idegen Nyelvek tudásának elkerülhetetlen ſzüksége el nem enyéſzik
(1806 Teleki László¹)
[a kormánynak] elvei mind bizonyosságra, mind alaposságra ’s terjedetre hatalmasan bővűltek
(1836 Szemlélő)
a magyar egyetem szakadatlanúl fejlődve, bővűlve, tökéletesedve, azon magasságot érhesse el, melyen az e pályán rég haladó nemzeteké mai nap ragyognak
(1871 Toldy Ferenc)
A felnőtt embernek is bővül a szókincse
(1895 Balassa József)
A Ptolemaus által használt 48 csillagkép neve ma is használatos, számuk azonban az utolsó évszázadokban […] újabb negyvennel bővült
(1930 Lassovszky Károly)
Előadói műsorom egyre bővült; a „Nyugat” nagyjai mellett az akkor még második vonalban számítók írásait, prózát és verset vettem fel előadószámaim közé
(1964 Ascher Oszkár)
Egy harminc év óta bővülő sorozat huszonötödik köteteként jelent meg Szenci Molnár Albert latin–magyar és magyar–latin szótárának […] hasonmás kiadványa
(1991 Kovács József László)
1974–75-ben a vadaspark állatállománya egzotikus fajokkal bővült
(1995 Magyarország állatvilága)
az egyre bővülő család
(2000 Lakáskultúra)
3a.
terjedelmében, ill. tartalmában megnövekedve vmivé v. vmilyenné átalakul vmi
[Heltai] bőven viszi ki thémáit, melyek gyakran egész állatbeszélyekké […] bővűlnek
(1864 Toldy Ferenc)
A patak itt kerek kis tóvá bővült
(1901 Gárdonyi Géza)
James Cook kapitány […] útja idővel hatalmas felfedező utazássá bővült
(1939 Szerb Antal)
A munkatársi, sorstársi kapcsolat fokozatosan baráti kapcsolattá kezd bővülni
(1973 László-Bencsik Sándor)
Szókratész demokráciaellenes etikája itt [ti. Platón munkásságában] demokráciaellenes ontológiává bővül
(1981 Lendvai L. Ferenc)
3b. (Nyelvt)
()mondat〉 vmely mondatrésszel v. tagmondattal kiegészül
[az egyszerű körmondat] nem más, mint egy vagy több magyarázó, közbevetett mondat által bővült alapmondat
(1870 Névy László)
A mondat továbbá bővülhet tárgy, jelző, vagy határozóval
(1897 Riedl Frigyes)
Ö: kibővül
ÖU: elbővül, megbővül
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások