brit mn és fn 3B1britt (rég)

I. mn

1. (Tört) ’Nagy-Britannia szigetét kb. az i. e. 7-6. századtól az i. sz. 5. századbeli angolszász hódításig benépesítő, kelta nyelvet beszélő 〈nép〉, ill. e néppel v. annak kultúrájával kapcs.’ ❖ az angolszász újgyarmatos írtotta a britt és ír, a celta és gael ős népet (1876 Ipolyi Arnold CD57) | a britt monda Arthur királyára (1882 Szász Károly² 8426062, 20) | kelta-brit mitológia (1998 Új Könyvek CD29) | Boadicea – aki véres felkelést vezetett a megszálló rómaiak ellen – a brit történelem közismert hősnője (1999 Új Könyvek CD29).

2. (tulajdonnév részeként is) (Föld is) ’az európai kontinens északnyugati partjainál található, egykor e nép által lakott, jelenleg az Egyesült Királyság területének legnagyobb részét képező 〈sziget〉, e szigetet, az Ír-szigetet és számos kisebb szigetet magában foglaló 〈szigetcsoport〉 v. e sziget(ek)hez tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő v. ott végbemenő, bekövetkező’ ❖ esős, ködös, köszénfüstös britt sziget (1832 Széchenyi István 8429032, 78) | [A Trisztán-monda] azon vándorló mondák egyike […], melyek kelta eredettel, britt földön keletkezve, onnan először Francziaországba mentek át (1882 Szász Károly² 8426064, 70) | szólhatnék olyan brit ködökről is a Saint-James-park körül, amilyet Shakespeare sem látott soha (1927 Szomory Dezső CD10) | kisebb brit település (1995 Magyar Hírlap CD09) | Európában a Brit-szigeteken a legváltozékonyabb az időjárás (1998 Természet Világa CD50).

3. ’e szigetcsoport területén, Nagy-Britanniában, kül. Angliában élő 〈népesség〉’ ❖ a’ lord állitja, hogy a’ brit nemzet, ’s összekapcsolt törvényhozás teljesen hajlandók Irlandnak igazságot szolgáltatni (1841 Pesti Hírlap CD61) | Megvan a teljes bizalmunk […] a brit nép igazságérzetében (1935 Zsidó Szemle 2140001, 3) | A privatizáció révén a brit lakosság 22 százaléka tulajdonos legalább egy vállalatban […]. Nagy-Britanniában a privatizáció többé-kevésbé lezárult (1995 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’e népességből való 〈eredet, származás〉 v. ilyen származású, nagy-britanniai, ill. angol 〈személy, csoport〉’ ❖ összekeléséhez a’ legszeretetreméltóbb brit hölgygyel sok szerencsét kivánok (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190002, 57) | [Shakespeare,] e britt költő egyik vagy másik szinművét beszélyből vagy adomából meritette (1853 Egressy Gábor 8123004, 183) | A brit fiatalság előtt ott áll a szó szoros értelmében az egész világ, a gyarmatok, a dominiumok, ahol kifejtheti minden tehetségét (1938 Korunk Szava 2131001, 428) | brit származású főépítész, Clark Ádám (1999 Mányai Csaba–Szelke László CD58).

4. ’E néppel v. Nagy-Britanniával, ill. Angliával kapcs.’

4a. ’e nép által v. Nagy-Britanniában, ill. Angliában létrehozott, készített v. művelt’ ❖ Britt almanak (British Almanack). Ezen almanak legelső volt a’ társaság által kiadott munkák közt (1841 Pesti Hírlap CD61) | ajánlom minden brit gyártmányok kiviteli vámjának eltörlését (1842 Pesti Hírlap CD61) | [az ír népdalok a skótoknál] szabadabbak és talán a legszebbek minden brit népdal között (1930 ZeneiLex. CD49) | brit filmművészet (1990 Létay Vera 2011015, 56).

4b. ’e népre v. tagjaira jellemző, náluk v. Nagy-Britanniában, ill. Angliában szokásos’ ❖ brit találmányos ész (1842 Pesti Hírlap CD61) | Tyukody juniornak britt ruhája hihetőleg lelkét is angolosítá (1844 Gaal József C1788, 224) | segítségemre jött a colchesteri ember brit csökönyössége (1939 Herczeg Ferenc 9241010, 194) | tipikusan brit futballt játszó skótok (1996 Magyar Hírlap CD09) brit angol (Nyelvt is) ’〈kül. az amerikaival szemben:〉 az angol nyelvnek jellemzően a Brit-szigeteken, kül. Nagy-Britanniában beszélt változata’ ❖ [az amerikai] sokkal vendégszeretőbben fogadja a jövevényszavakat, mint a konzervatívabb brit angol (1991 Ortutay Péter ford. 2036001, 292) | [Kövecses Zoltán] a nyelv szerkezete felől mutatja ki az amerikai és brit angol különbözőségeit (1997 Új Könyvek CD29).

4c. ’e néppel v. Nagy-Britanniában, Angliában megeső, történő, ill. e nép körében zajló, általa megvalósuló’ ❖ a brit történelem egyik kétségtelenül nagy alakjáról, Cromwellről készült színes, szélesvásznú film (1972 Bittei Lajos 2057038, 355) | 1842–1843 Brit–búr háború Dél-Afrikában (1987 Tények könyve CD37) | a kora újkori brit fejlődés a forradalmi burzsoázia diadalútja (1997 Kontler László CD17).

5. (tulajdonnév részeként is) (/Tört is) ’e nép által szervezett, Nagy-Britannia, ill. Anglia területén működő 〈állam〉 v. ennek fennhatósága alá tartozó 〈birodalom, államközösség stb.〉’ ❖ mikint lehetne a’ brit birodalomban a’ müvészetet előmozdítani? (1841 Pesti Hírlap CD61) | a brit királyság széntermelése 160 millió tonnáról 251 millióra emelkedett (1912 Csécsy Imre CD10) | Commonwealth of Nations (Nemzetközösség): 1947 óta ez a neve az 1926–31 között (westminsteri statútum) Brit Nemzetközösség néven létrehozott országközösségnek (1995 Kálmán András CD17) | A három brit országrésznek elvben akár konfliktusai is lehetnek a központi kormánnyal, ha például más párt van hatalmon Londonban és Edinburghban (1999 Figyelő CD2601) brit oroszlán (kissé pejor) ’〈e birodalom v. állam, Nagy-Britannia, ill. Anglia jelképeként〉’ ❖ Néhány whigpárti van Burennek az angol canadai határkérdésben követett politicáját a’ brit oroszlán előtti csuszásnak bélyegzé (1841 Pesti Hírlap CD61) | (Megint csuklott a brit oroszlán.) [Beöthy Ákos beszédében] magyarázta a parlamentarizmust, mesélte, hogy s mint van ez vagy az az angolok országában (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | Hogyan törhet a brit oroszlán hangadó szerepre az Európai Unióban[?] (1997 Magyar Hírlap CD09).

5a. ’ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő’ ❖ a britt király […] Meg búsúl el szakadt America’ kárán (1790 A magyar jakobinus mozgalom iratai 7033002, 183) | britt alkotmány (1846 Szalay László ford. 8419017, 52) | Az indiai rejtély vészes dilemma lett a brit kormány számára (1924 Juhász Gyula¹ 9284907, 82) | A brit tengeri flotta össztonna sulya egyedül olyan nagy, mint a japán, német, olasz tonna suly együttvéve (1939 Független Újság 2126001, 12) | Brit Guayana (1959 Valóság 2056044, 117) | [magyar] szakemberek tanulmányozták a brit (angol, ír, walesi, skót) büntető igazságszolgáltatás rendszerét (2000 Új Könyvek CD29).

II. fn

1. (tbsz-ban, hat ne-vel) (Tört) ’Nagy-Britannia szigetét kb. az i. e. 7-6. századtól az i. sz. 5. századbeli angolszász hódításig benépesítő, kelta nyelvet beszélő nép’ ❖ A’ Brittek, vagy is Britannusok […] a’ Rómaiaktól meg hódúltattak (1793 Sándor István C3665, 309) | tán a földtől elvált brittokho’ vetődünk? (1828 e. Fazekas Mihály ford.–Vergilius CD01) | Az angolok ősei közül csak a britteket, angolszászokat, dánokat és normannokat idézzük (1927 Németh László² 9485024, 23) | a népvándorlás fő vonalaitól távolabbra eső területek államalapítási kezdeményei (britek, vikingek, szlávok) (1994 Új Könyvek CD29).

2. (hat ne-vel, tbsz-ban) ’Nagy-Britanniában, kül. Angliában élő lakosság, nép, nemzet’ ❖ az egész száraz fld a’ Brittok […] ellen háborút visel (1810 Hazai és Külföldi Tudósítások C0195, 48) | Az Aranypart 1366 óta ismeretes; telepeik voltak rajta a franciáknak, portugáloknak, hollandiaknak, briteknek (1893 PallasLex. CD02) | A britek kincses- és éléskamrája hiányosságait […] az európai kereskedelem is [megérzi] (1913 Krúdy Gyula CD54) | A skótok annak idején I. Róbert király vezetésével harcolták ki függetlenségüket a britekkel szemben (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’e néphez tartozó személy’ ❖ Az angol pipára gyújtott és megesküdt, hogy pipája ki nem alszik. Szavát is állotta. A’ lábszár holtan esett földre. A’ britt tovább is dohányzott (1840 Horváth Zsigmond¹ 8190002, 56) | Bármilyen hideg, büszke és tartózkodó egyébként a brit az idegennel szemben, engem […] mindig feltünő melegséggel és igazi lelkesedéssel fogadtak (1905 Vámbéry Ármin 8507005, 353) | felrobbantottak egy briteket szállító gépkocsit a szaud-arábiai Rijád városában (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. britt¹, britt²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

brit melléknév és főnév 3B1
britt 3B1 (rég)
I. melléknév
1. (Tört)
Nagy-Britannia szigetét kb. az i. e. 7-6. századtól az i. sz. 5. századbeli angolszász hódításig benépesítő, kelta nyelvet beszélő 〈nép〉, ill. e néppel v. annak kultúrájával kapcs.
az angolszász újgyarmatos írtotta a britt és ír, a celta és gael ős népet
(1876 Ipolyi Arnold)
a britt monda Arthur királyára
(1882 Szász Károly²)
kelta-brit mitológia
(1998 Új Könyvek)
Boadicea – aki véres felkelést vezetett a megszálló rómaiak ellen – a brit történelem közismert hősnője
(1999 Új Könyvek)
2. (tulajdonnév részeként is) (Föld is)
az európai kontinens északnyugati partjainál található, egykor e nép által lakott, jelenleg az Egyesült Királyság területének legnagyobb részét képező 〈sziget〉, e szigetet, az Ír-szigetet és számos kisebb szigetet magában foglaló 〈szigetcsoport〉 v. e sziget(ek)hez tartozó 〈terület〉, ill. e területen levő v. ott végbemenő, bekövetkező
esős, ködös, köszénfüstös britt sziget
(1832 Széchenyi István)
[A Trisztán-monda] azon vándorló mondák egyike […], melyek kelta eredettel, britt földön keletkezve, onnan először Francziaországba mentek át
(1882 Szász Károly²)
szólhatnék olyan brit ködökről is a Saint-James-park körül, amilyet Shakespeare sem látott soha
(1927 Szomory Dezső)
kisebb brit település
(1995 Magyar Hírlap)
Európában a Brit-szigeteken a legváltozékonyabb az időjárás
(1998 Természet Világa)
3.
e szigetcsoport területén, Nagy-Britanniában, kül. Angliában élő 〈népesség〉
a’ lord állitja, hogy a’ brit nemzet, ’s összekapcsolt törvényhozás teljesen hajlandók Irlandnak igazságot szolgáltatni
(1841 Pesti Hírlap)
Megvan a teljes bizalmunk […] a brit nép igazságérzetében
(1935 Zsidó Szemle)
A privatizáció révén a brit lakosság 22 százaléka tulajdonos legalább egy vállalatban […]. Nagy-Britanniában a privatizáció többé-kevésbé lezárult
(1995 Magyar Hírlap)
3a.
e népességből való 〈eredet, származás〉 v. ilyen származású, nagy-britanniai, ill. angol 〈személy, csoport〉
összekeléséhez a’ legszeretetreméltóbb brit hölgygyel sok szerencsét kivánok
(1840 Horváth Zsigmond¹)
[Shakespeare,] e britt költő egyik vagy másik szinművét beszélyből vagy adomából meritette
(1853 Egressy Gábor)
A brit fiatalság előtt ott áll a szó szoros értelmében az egész világ, a gyarmatok, a dominiumok, ahol kifejtheti minden tehetségét
(1938 Korunk Szava)
brit származású főépítész, Clark Ádám
(1999 Mányai Csaba–Szelke László)
4.
E néppel v. Nagy-Britanniával, ill. Angliával kapcs.
4a.
e nép által v. Nagy-Britanniában, ill. Angliában létrehozott, készített v. művelt
Britt almanak (British Almanack). Ezen almanak legelső volt a’ társaság által kiadott munkák közt
(1841 Pesti Hírlap)
ajánlom minden brit gyártmányok kiviteli vámjának eltörlését
(1842 Pesti Hírlap)
[az ír népdalok a skótoknál] szabadabbak és talán a legszebbek minden brit népdal között
(1930 ZeneiLex.)
brit filmművészet
(1990 Létay Vera)
4b.
e népre v. tagjaira jellemző, náluk v. Nagy-Britanniában, ill. Angliában szokásos
brit találmányos ész
(1842 Pesti Hírlap)
Tyukody juniornak britt ruhája hihetőleg lelkét is angolosítá
(1844 Gaal József)
segítségemre jött a colchesteri ember brit csökönyössége
(1939 Herczeg Ferenc)
tipikusan brit futballt játszó skótok
(1996 Magyar Hírlap)
brit angol (Nyelvt is)
〈kül. az amerikaival szemben:〉 az angol nyelvnek jellemzően a Brit-szigeteken, kül. Nagy-Britanniában beszélt változata
[az amerikai] sokkal vendégszeretőbben fogadja a jövevényszavakat, mint a konzervatívabb brit angol
(1991 Ortutay Péter ford.)
[Kövecses Zoltán] a nyelv szerkezete felől mutatja ki az amerikai és brit angol különbözőségeit
(1997 Új Könyvek)
4c.
e néppel v. Nagy-Britanniában, Angliában megeső, történő, ill. e nép körében zajló, általa megvalósuló
a brit történelem egyik kétségtelenül nagy alakjáról, Cromwellről készült színes, szélesvásznú film
(1972 Bittei Lajos)
1842–1843 Brit–búr háború Dél-Afrikában
(1987 Tények könyve)
a kora újkori brit fejlődés a forradalmi burzsoázia diadalútja
(1997 Kontler László)
5. (tulajdonnév részeként is) (/Tört is)
e nép által szervezett, Nagy-Britannia, ill. Anglia területén működő 〈állam〉 v. ennek fennhatósága alá tartozó 〈birodalom, államközösség stb.〉
mikint lehetne a’ brit birodalomban a’ müvészetet előmozdítani?
(1841 Pesti Hírlap)
a brit királyság széntermelése 160 millió tonnáról 251 millióra emelkedett
(1912 Csécsy Imre)
Commonwealth of Nations (Nemzetközösség): 1947 óta ez a neve az 1926–31 között (westminsteri statútum) Brit Nemzetközösség néven létrehozott országközösségnek
(1995 Kálmán András)
A három brit országrésznek elvben akár konfliktusai is lehetnek a központi kormánnyal, ha például más párt van hatalmon Londonban és Edinburghban
(1999 Figyelő)
brit oroszlán (kissé pejor)
〈e birodalom v. állam, Nagy-Britannia, ill. Anglia jelképeként〉
Néhány whigpárti van Burennek az angol canadai határkérdésben követett politicáját a’ brit oroszlán előtti csuszásnak bélyegzé
(1841 Pesti Hírlap)
(Megint csuklott a brit oroszlán.) [Beöthy Ákos beszédében] magyarázta a parlamentarizmust, mesélte, hogy s mint van ez vagy az az angolok országában
(1891 Mikszáth Kálmán)
Hogyan törhet a brit oroszlán hangadó szerepre az Európai Unióban[?]
(1997 Magyar Hírlap)
5a.
ezen állam v. e nép szervezett közössége által létrehozott, ahhoz tartozó, arra jellemző, ill. abban vmilyen szerepet, funkciót betöltő
a britt király […] Meg búsúl el szakadt America’ kárán
(1790 A magyar jakobinus mozgalom iratai)
britt alkotmány
(1846 Szalay László ford.)
Az indiai rejtély vészes dilemma lett a brit kormány számára
(1924 Juhász Gyula¹)
A brit tengeri flotta össztonna sulya egyedül olyan nagy, mint a japán, német, olasz tonna suly együttvéve
(1939 Független Újság)
Brit Guayana
(1959 Valóság)
[magyar] szakemberek tanulmányozták a brit (angol, ír, walesi, skót) büntető igazságszolgáltatás rendszerét
(2000 Új Könyvek)
II. főnév
1. (tbsz-ban, hat ne-vel) (Tört)
Nagy-Britannia szigetét kb. az i. e. 7-6. századtól az i. sz. 5. századbeli angolszász hódításig benépesítő, kelta nyelvet beszélő nép
A’ Brittek, vagy is Britannusok […] a’ Rómaiaktól meg hódúltattak
(1793 Sándor István)
tán a földtől elvált brittokho’ vetődünk?
(1828 e. Fazekas Mihály ford.Vergilius)
Az angolok ősei közül csak a britteket, angolszászokat, dánokat és normannokat idézzük
(1927 Németh László²)
a népvándorlás fő vonalaitól távolabbra eső területek államalapítási kezdeményei (britek, vikingek, szlávok)
(1994 Új Könyvek)
2. (hat ne-vel, tbsz-ban)
Nagy-Britanniában, kül. Angliában élő lakosság, nép, nemzet
az egész száraz fld a’ Brittok […] ellen háborút visel
(1810 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Az Aranypart 1366 óta ismeretes; telepeik voltak rajta a franciáknak, portugáloknak, hollandiaknak, briteknek
(1893 PallasLex.)
A britek kincses- és éléskamrája hiányosságait […] az európai kereskedelem is [megérzi]
(1913 Krúdy Gyula)
A skótok annak idején I. Róbert király vezetésével harcolták ki függetlenségüket a britekkel szemben
(1996 Magyar Hírlap)
2a.
e néphez tartozó személy
Az angol pipára gyújtott és megesküdt, hogy pipája ki nem alszik. Szavát is állotta. A’ lábszár holtan esett földre. A’ britt tovább is dohányzott
(1840 Horváth Zsigmond¹)
Bármilyen hideg, büszke és tartózkodó egyébként a brit az idegennel szemben, engem […] mindig feltünő melegséggel és igazi lelkesedéssel fogadtak
(1905 Vámbéry Ármin)
felrobbantottak egy briteket szállító gépkocsit a szaud-arábiai Rijád városában
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. britt¹, britt²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások