bujaság fn 3A8 (vál)

1. (pejor) ’a buja emberre jellemző érzéki túlfűtöttség, ill. annak gátlástalan kiélésére, a nemi élvezetek hajszolására való hajlam’ ❖ gyógyitsa-meg Lelkünkben a’ kevélységnek daganattyát, a bujaságnak viſzketegét (1772 Vajda Sámuel 7365001, 147) | bennem féktelen A bujaság; nőitek, leányitok, A tisztes aggnők s gyönge szűzek együtt Nem töltenék be vágyaimnak éh Torkát (1864 Szász Károly² ford.–Shakespeare CD11) | A középkori francia népmesékben a kakas még nem testesít meg semmilyen etnikai tulajdonságot, sőt, olykor kifejezetten a bujaság, ostobaság vagy a harag képviselőjeként jelenik meg (2000 Rubicon CD17).

1a. (pejor) ’vkinek, es. vminek érzékien túlfűtött, ill. a nemi élvezeteket hajszoló volta’ ❖ ? [a pap] a’ Férjem’ neve alatt azt tanátsolja vala, hogy Svétziát, minél hamarébb lehetne, el-hagynám, hogy a’ Printz’ bújaságának, és boſzſzú-állásának, továbbá-is tárgyul ki ne tétettetném (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 42) | Messalina Valeria, Claudius római császárnak felesége; egyaránt hirhedett volt bujaságáról és kegyetlen voltáról (1896 PallasLex. CD02) | A keleti népek közül soknak tilos nyúlhúst enni és pedig azon hiedelem alapján, hogy az állat főtulajdonságai átmennek húsának élvezőire; a nyulak bujasága pedig a régi népek előtt is ismert tulajdonság volt (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A női szeméremtest önkéntes felfedése a fajtalanságnak és a bujaságnak a jele (1995 BibliaiLex. CD1207).

1b. (rendsz. pejor) ’ennek érzékien kihívó külső megjelenésben, magatartásban, ill. kicsapongó, parázna életmódban való megnyilvánulása’ ❖ [a vétkek közül] ſemmi ſem ſzolgál a’ Kereſztényeknek nagyobb gyalázatjokra, mint a’ bújaság (1773 Kónyi János ford.–Fénelon 7190034, 98) | zenéjök csupán érzékes ’s bujaságra ingerlő kezd lenni, mint Joniában volt, és ez az oka, miért magasb czélra nem vezette föl a’ görögöket a’ zene (1846 Bartay András 8031001, 73) | [Az ifjú] kerüljön mindent, mi ábrándját fölgerjesztheti, s bujaságra vezethet, eszébe jutván a kicsapongó élet mind erkölcsi mind testi veszélyei (1861 Lengyel Dániel 8270001, 23) | [Lotz Károly] képein korának érzékisége fölötte fínoman szellemült át egy emberfeletti világ fátyolosan álmodozó, minden bujaságtól ment, szinte szűzies testkultuszává (1933 Farkas Zoltán CD10) | Szája virít: ajkai bujaságát csak még jobban kiemeli a szélesen felkent olcsó rúzs (1962 Népszabadság okt. 13. C4814, 6).

2. ’dús, sűrű, burjánzó növés, ill. növény(zet)nek dús, sűrű, szabadon burjánzó volta’ ❖ az éghajlat kedvező befolyása, a vegetatio bujasága (1828 Kossuth Lajos CD32) | A kertek sövénye eleven bújasággal pompázik (1896 Bársony István C0844, 138) | szőkés hajával, amely oly dús volt […], hogy csak a nyáreleji mező bujaságát lehetett hozzá hasonlítani (1914 Móricz Zsigmond CD10) | [Latin-Amerikában] az őserdők bujaságán felbuzdulva nagy tömegben kezdtek növényeket termeszteni az ideérkező telepesek (1996 Természet Világa CD50).

2a. ’termékenység, ill. föld(terület)nek növényzetben gazdag, bőven termő volta’ ❖ luxuries: bujasság, nagy termékenység (1825 Lexicon valachico C2915, 69) | Árpád vezér és nemesi bemenvén a [Csepel-]szigetbe s azon hely termékenységét és bujaságát, s a Duna vizeinek erősségét látván, a helyet kimondhatatlanúl megszerették (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | ennek a mi korszakunknak művészi tehetséget termelő csodálatos termékenysége csak olyan természeti jelenség, mint a televényföld bujasága (1928 Fónagy Béla CD10).

3. (pejor is)(túlzott, pazar) bőség, gazdagság, ill. vminek vmiben (túláradóan) bővelkedő, gazdag volta’ ❖ [Jókai] tehetsége sehol se érvényesül ily bravúrral; koloritja itt [ti. a Janicsárok végnapjai című regényében] a legstílszerűbb, képzelmének bujasága itt nem túlságos (1905 Mikszáth Kálmán CD04) | csodálatos bujaságban a füzikék kék ragyogású csoportja (1920 Déry Tibor CD10) | a modern olasz irodalom egyik szembetűnő vonása a nyelv bujasága, az önuralom hiánya és a szentimentalizmus (1934 Végh Hanna CD10).

Sz: bujaságos.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. buja; ÉKsz.; SzT.

bujaság főnév 3A8 (vál)
1. (pejor)
a buja emberre jellemző érzéki túlfűtöttség, ill. annak gátlástalan kiélésére, a nemi élvezetek hajszolására való hajlam
gyógyitsa-meg Lelkünkben a’ kevélységnek daganattyát, a bujaságnak viſzketegét
(1772 Vajda Sámuel)
bennem féktelen A bujaság; nőitek, leányitok, A tisztes aggnők s gyönge szűzek együtt Nem töltenék be vágyaimnak éh Torkát
(1864 Szász Károly² ford.Shakespeare)
A középkori francia népmesékben a kakas még nem testesít meg semmilyen etnikai tulajdonságot, sőt, olykor kifejezetten a bujaság, ostobaság vagy a harag képviselőjeként jelenik meg
(2000 Rubicon)
1a. (pejor)
vkinek, es. vminek érzékien túlfűtött, ill. a nemi élvezeteket hajszoló volta
?
[a pap] a’ Férjem’ neve alatt azt tanátsolja vala, hogy Svétziát, minél hamarébb lehetne, el-hagynám, hogy a’ Printz’ bújaságának, és boſzſzú-állásának, továbbá-is tárgyul ki ne tétettetném
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Messalina Valeria, Claudius római császárnak felesége; egyaránt hirhedett volt bujaságáról és kegyetlen voltáról
(1896 PallasLex.)
A keleti népek közül soknak tilos nyúlhúst enni és pedig azon hiedelem alapján, hogy az állat főtulajdonságai átmennek húsának élvezőire; a nyulak bujasága pedig a régi népek előtt is ismert tulajdonság volt
(1929 Az állatok világa ford.)
A női szeméremtest önkéntes felfedése a fajtalanságnak és a bujaságnak a jele
(1995 BibliaiLex.)
1b. (rendsz. pejor)
ennek érzékien kihívó külső megjelenésben, magatartásban, ill. kicsapongó, parázna életmódban való megnyilvánulása
[a vétkek közül] ſemmi ſem ſzolgál a’ Kereſztényeknek nagyobb gyalázatjokra, mint a’ bújaság
(1773 Kónyi János ford.Fénelon)
zenéjök csupán érzékes ’s bujaságra ingerlő kezd lenni, mint Joniában volt, és ez az oka, miért magasb czélra nem vezette föl a’ görögöket a’ zene
(1846 Bartay András)
[Az ifjú] kerüljön mindent, mi ábrándját fölgerjesztheti, s bujaságra vezethet, eszébe jutván a kicsapongó élet mind erkölcsi mind testi veszélyei
(1861 Lengyel Dániel)
[Lotz Károly] képein korának érzékisége fölötte fínoman szellemült át egy emberfeletti világ fátyolosan álmodozó, minden bujaságtól ment, szinte szűzies testkultuszává
(1933 Farkas Zoltán)
Szája virít: ajkai bujaságát csak még jobban kiemeli a szélesen felkent olcsó rúzs
(1962 Népszabadság okt. 13.)
2.
dús, sűrű, burjánzó növés, ill. növény(zet)nek dús, sűrű, szabadon burjánzó volta
az éghajlat kedvező befolyása, a vegetatio bujasága
(1828 Kossuth Lajos)
A kertek sövénye eleven bújasággal pompázik
(1896 Bársony István)
szőkés hajával, amely oly dús volt […], hogy csak a nyáreleji mező bujaságát lehetett hozzá hasonlítani
(1914 Móricz Zsigmond)
[Latin-Amerikában] az őserdők bujaságán felbuzdulva nagy tömegben kezdtek növényeket termeszteni az ideérkező telepesek
(1996 Természet Világa)
2a.
termékenység, ill. föld(terület)nek növényzetben gazdag, bőven termő volta
luxuries: bujasság, nagy termékenység
(1825 Lexicon valachico)
Árpád vezér és nemesi bemenvén a [Csepel-]szigetbe s azon hely termékenységét és bujaságát, s a Duna vizeinek erősségét látván, a helyet kimondhatatlanúl megszerették
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
ennek a mi korszakunknak művészi tehetséget termelő csodálatos termékenysége csak olyan természeti jelenség, mint a televényföld bujasága
(1928 Fónagy Béla)
3. (pejor is)
(túlzott, pazar) bőség, gazdagság, ill. vminek vmiben (túláradóan) bővelkedő, gazdag volta
[Jókai] tehetsége sehol se érvényesül ily bravúrral; koloritja itt [ti. a Janicsárok végnapjai című regényében] a legstílszerűbb, képzelmének bujasága itt nem túlságos
(1905 Mikszáth Kálmán)
csodálatos bujaságban a füzikék kék ragyogású csoportja
(1920 Déry Tibor)
a modern olasz irodalom egyik szembetűnő vonása a nyelv bujasága, az önuralom hiánya és a szentimentalizmus
(1934 Végh Hanna)
Sz: bujaságos
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. buja; ÉKsz.; SzT.

Beállítások