bukkan tn ige 1abukkanik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: ritk)

1. vkire, vmire bukkan ’váratlanul rátalál, rábukkan vkire, vmire’ ❖ ha [az ellenséges flották] egymásra találnak bukkanni, el kerlhetetlenl véres tengeri viadal lészen közöttök (1795 Magyar Kurír C0327, 324) | milyen jólesik, hosszú távollét után véletlenül ifjúkori barátunkra bukkanni (1846 Petőfi Sándor 8366446, 62) | pár hónappal ezelőtt bukkantam az itt következő érdekes leírásra egy régi magyar [könyvben] (1880 Szily Kálmán C4033, 81) | teljesen valószínűtlen, hogy a Naprendszerben a Marson kívül valahol is élet nyomaira bukkannának még (1983 Pető Gábor Pál 1119005, 201).

1a. vkibe bukkan (rég, ritk) ’véletlenül találkozik vkivel, belebotlik vkibe’ ❖ Könnyen beléjük [ti. a portyázókba] bukkanhat az ember, mikor épen nem keresné őket (1882 Jókai Mór C2307, 187) | Nem tudjuk, hogy a jövő percben miért és milyen „énünk” fog belénk bukkanni (1913 Szabó Dezső 9623020, 111).

2. (ritk) ’megbotlik, és nagy erővel hirtelen vmelyik testrészére zuhan vki, ill. megakad, és egyet zökken vmi’ ❖ Böske tán orrára bukkant, S lába itt, a kéz amott A homokban jelt hagyott (1831 Vörösmarty Mihály CD01) | Nagyot billen, nagyot bukkan csolnakom (1855 Tóth Endre¹ C4275, 73) | [a bukkanó] kátyúszerű gödör, árok, amelyen a szekér, kocsi stb. elhaladván, bukkan (1911 Komoróczy Miklós C5968, 274).

2a. vmire bukkan (rég) ’vmely akadályozó, hátráltató tényezőbe ütközik, ezáltal haladásában, alakulásában megakad vmi, ill. terve megvalósításában stb. elakad vki’ ❖ pénze’ fogytával […] akadályok- ’s nehezségekre bukkant (1838 Széchenyi István CD1501) | Az eufráti angol expeditio […] most ismét uj gátakra bukkant (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a törvénymódosítás] nagy ellenállásra bukkanna (1843 Pesti Hírlap CD61) | [Lodovico Gritti] kénytelen volt […] a várost megszállani. De itt is nehézségekre bukkant (1901 Kretschmayr Henrik CD55).

2b. vmibe bukkan (rég, ritk) ’ua.’ ❖ [a nemzet] akadályokba bukkan (1841 Pesti Hírlap CD61) | furcsa kis dilemmába is bukkanna (1842 Pesti Hírlap CD61).

3. (rég) ’hirtelen vmely lentebb v. beljebb levő helyre bukik, esik, zuhan’ ❖ Láttunk gyékhoz haſonló, ’s Onrál nev állatot. Heába kergették Tevéſeink, gyorſan el-futott, ’s az advába bukkant (1793 Molnár János C0294, 222) | a sírba bukkan éltem (1819 Debreczeni Márton C1373, 95) | a légy pókhálókba bukkan (1881 Teleki Sándor C4111, 80) | föld alá bukkanó folyamok (katabothrák) (1902 ÓkoriLex. CD28).

3a. (rég, ritk)(hirtelen) vminek a felszíne alá bukik, merül’ ❖ [a vár] fél kerek formára van Sánczal a’ tengerbe mintegy békeritve hármasan; Sáncza mind felette széles, mélly fenékre bukkanó (1815 Pálóczi Horváth Ádám 7257027, 22) | [az est] alkonyával bértzeket elborít Fáradt lovakkal már hanyatló Féb Oczeán özönébe bukkan (1818 Vörösmarty Mihály 8524030, 89).

4. (átv is) ’váratlanul, hirtelen megjelenik, láthatóvá válik, feltűnik vhol vmi v. vki; felbukkan, előbukkan’ ❖ elibek bukkant egy éppen rájok irányzott Bombi [= bomba] (1789–1790 Fazekas Mihály 8138032, 13) | egyj [!] Csaplár-legény az úttzán előnkbe bukkanik (1819 Katona József 8226027, 227) | végre egy aráb kunyhó közelébe bukkant (1833 Jelenkor C0226, 668) | a mű már mint egy csodálatos szintézis úgyszólva egészen készen bukkan a tudatba (1912 Szabó Dezső 9623017, 49) | nem vette észre, honnan bukkan eléje a Kisbáró (1976 Gáll István 9170001, 241).

4a. ’〈vízből v. a föld mélyéről〉(hirtelen) felszínre kerül, előtűnik vmi’ ❖ [a balatoni hínár] áradás után is nemsokára a vizszinére bukkan (1895 PallasLex. CD02) | [a Meleg-Szamos] a hegy túlsó oldalán egy hatalmas kapun kilépve, ismét napvilágra bukkan (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Csend a vízben […]. Pillanatra színre bukkan, ugrik a buta paduc-hal (1952 Jékely Zoltán 9278054, 46) | az építkezés megkezdésekor felszínre bukkanó kelta régészeti leletek (1995 Magyar Hírlap CD09).

4b. ’〈rejtett helyzetből, ill. az ismeretlenségből〉 felszínre kerül, köztudomásúvá válik, a figyelem középpontjába kerül vmi’ ❖ Lappangó gondolat bukkant benne felszínre (1922 Rab Gusztáv CD10) | Demetrius Kekerchen neve csak 1478-ban bukkant elénk a középkor homályából (1932 Rapaics Rajmund CD35) | Egyelőre csak kevés részlet bukkant napvilágra [az Intel új processzoráról] (1999 Byte Magazin CD38).

Ö: elő~, fel~, ki~, rá~.

ÖU: alá~, be~, le~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bukik; ÉKsz.; ÚMTsz.

bukkan tárgyatlan ige 1a
bukkanik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: ritk)
1. vkire, vmire bukkan
váratlanul rátalál, rábukkan vkire, vmire
ha [az ellenséges flották] egymásra találnak bukkanni, el kerlhetetlenl véres tengeri viadal lészen közöttök
(1795 Magyar Kurír)
milyen jólesik, hosszú távollét után véletlenül ifjúkori barátunkra bukkanni
(1846 Petőfi Sándor)
pár hónappal ezelőtt bukkantam az itt következő érdekes leírásra egy régi magyar [könyvben]
(1880 Szily Kálmán)
teljesen valószínűtlen, hogy a Naprendszerben a Marson kívül valahol is élet nyomaira bukkannának még
(1983 Pető Gábor Pál)
1a. vkibe bukkan (rég, ritk)
véletlenül találkozik vkivel, belebotlik vkibe
Könnyen beléjük [ti. a portyázókba] bukkanhat az ember, mikor épen nem keresné őket
(1882 Jókai Mór)
Nem tudjuk, hogy a jövő percben miért és milyen „énünk” fog belénk bukkanni
(1913 Szabó Dezső)
2. (ritk)
megbotlik, és nagy erővel hirtelen vmelyik testrészére zuhan vki, ill. megakad, és egyet zökken vmi
Böske tán orrára bukkant, S lába itt, a kéz amott A homokban jelt hagyott
(1831 Vörösmarty Mihály)
Nagyot billen, nagyot bukkan csolnakom
(1855 Tóth Endre¹)
[a bukkanó] kátyúszerű gödör, árok, amelyen a szekér, kocsi stb.s a többi elhaladván, bukkan
(1911 Komoróczy Miklós)
2a. vmire bukkan (rég)
vmely akadályozó, hátráltató tényezőbe ütközik, ezáltal haladásában, alakulásában megakad vmi, ill. terve megvalósításában stb. elakad vki
pénze’ fogytával […] akadályok- ’s nehezségekre bukkant
(1838 Széchenyi István)
Az eufráti angol expeditio […] most ismét uj gátakra bukkant
(1841 Pesti Hírlap)
[a törvénymódosítás] nagy ellenállásra bukkanna
(1843 Pesti Hírlap)
[Lodovico Gritti] kénytelen volt […] a várost megszállani. De itt is nehézségekre bukkant
(1901 Kretschmayr Henrik)
2b. vmibe bukkan (rég, ritk)
ua.
[a nemzet] akadályokba bukkan
(1841 Pesti Hírlap)
furcsa kis dilemmába is bukkanna
(1842 Pesti Hírlap)
3. (rég)
hirtelen vmely lentebb v. beljebb levő helyre bukik, esik, zuhan
Láttunk gyékhoz haſonló, ’s Onrál nev állatot. Heába kergették Tevéſeink, gyorſan el-futott, ’s az advába bukkant
(1793 Molnár János)
a sírba bukkan éltem
(1819 Debreczeni Márton)
a légy pókhálókba bukkan
(1881 Teleki Sándor)
föld alá bukkanó folyamok (katabothrák)
(1902 ÓkoriLex.)
3a. (rég, ritk)
(hirtelen) vminek a felszíne alá bukik, merül
[a vár] fél kerek formára van Sánczal a’ tengerbe mintegy békeritve hármasan; Sáncza mind felette széles, mélly fenékre bukkanó
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
[az est] alkonyával bértzeket elborít Fáradt lovakkal már hanyatló Féb Oczeán özönébe bukkan
(1818 Vörösmarty Mihály)
4. (átv is)
váratlanul, hirtelen megjelenik, láthatóvá válik, feltűnik vhol vmi v. vki; felbukkan, előbukkan
elibek bukkant egy éppen rájok irányzott Bombi [= bomba]
(1789–1790 Fazekas Mihály)
egyj [!] Csaplár-legény az úttzán előnkbe bukkanik
(1819 Katona József)
végre egy aráb kunyhó közelébe bukkant
(1833 Jelenkor)
a mű már mint egy csodálatos szintézis úgyszólva egészen készen bukkan a tudatba
(1912 Szabó Dezső)
nem vette észre, honnan bukkan eléje a Kisbáró
(1976 Gáll István)
4a.
〈vízből v. a föld mélyéről〉 (hirtelen) felszínre kerül, előtűnik vmi
[a balatoni hínár] áradás után is nemsokára a vizszinére bukkan
(1895 PallasLex.)
[a Meleg-Szamos] a hegy túlsó oldalán egy hatalmas kapun kilépve, ismét napvilágra bukkan
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Csend a vízben […]. Pillanatra színre bukkan, ugrik a buta paduc-hal
(1952 Jékely Zoltán)
az építkezés megkezdésekor felszínre bukkanó kelta régészeti leletek
(1995 Magyar Hírlap)
4b.
〈rejtett helyzetből, ill. az ismeretlenségből〉 felszínre kerül, köztudomásúvá válik, a figyelem középpontjába kerül vmi
Lappangó gondolat bukkant benne felszínre
(1922 Rab Gusztáv)
Demetrius Kekerchen neve csak 1478-ban bukkant elénk a középkor homályából
(1932 Rapaics Rajmund)
Egyelőre csak kevés részlet bukkant napvilágra [az Intel új processzoráról]
(1999 Byte Magazin)
ÖU: alábukkan, bebukkan, lebukkan
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bukik; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások