bukott mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → bukik.

II. mn 12A7

1. ’küzdelemben, versenyben, kül. választáson vereséget szenvedett, alulmaradt 〈személy v. csoport〉’ ❖ A’ törvényesen keletkezett végzés alkalmazása nem nyertes, nem bukott részre, hanem törvényes biróra bizott dolog (1841 Pesti Hírlap CD61) | Választás végén a bukott párt csendesen elvonúl (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Csak azt lehet „bukott”-nak tekinteni, aki valamire pályázott és a szavazás alkalmával kisebbségben maradt (1941 Östör József CD52) | A bukott nemzeti vezér mintha nem vonta volna le a tanulságot a szeptemberi elnökválasztáson elszenvedett csúfos vereségből (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (szerepében, funkciójában, tevékenységében v. anyagi helyzetében) kudarcos, sikertelen v. csődbe jutott(, ezért hatalmát, befolyását, jó hírnevét stb. vesztett) 〈személy, csoport, vállalkozás, ill. ügy, eszme stb.〉’ ❖ cridatarius, bukott (1833 Fogarasi János C5307, 12) | külföldi bukott gyárakban és kereskedésekben árverési árakon megszerzett holmit (1846 Hetilap CD61) | bukott Statarium (1848 Bernát Gáspár 8052007, 113) | bukott tervek s elesett eszmék emberei (1858 Vasárnapi Újság CD56) | egy bukott „színésznőt”, aki a színpadon fiaskót csinált, lehetetlen tovább szeretni (1874 Jókai Mór CD18) | [a halálnál] jobb téma egy bukott Herczeg-darab is (1901 Ady Endre C0534, 457) | A bukott bank pörének mai tárgyalásán Sieskind kereskedelmi tanácsos, mint szakértő azt mondotta, hogy a kasszeli törkölytársaságnak nyujtott hitel már 1867 november óta mindkét félre nézve végzetes volt (1902 Budapesti Hírlap 2102001, 10) | bukott asztalossztrájk (1927 Weltner Jakab 9787005, 51) | bukott pénzügyminiszter (1934 e. Móra Ferenc 9459047, 292) | bukott fasiszta rendszer (1947 Hegedüs Géza 2005113, 55) | bár Rákosi a hatalmat visszaszerezhette [1955-ben], bukott politikájának feltámasztása csak részben sikerült (1985 Borbándi Gyula 9811009, 208) | bukott lap (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’bűnös, romlott v. (le)züllött, ill. erkölcsileg megrendült, megsemmisült 〈személy〉’ ❖ sokféle bukott egyén […] üldöztetés ürügye alatt uj elhelyezést esdett, hogy erkölcsi csorbáját kiköszörülhesse (1858 e. Mészáros Lázár 8307002, 31) | A bukott leányok között, a kik estétől reggelig az utcán csavarognak, nagy a rémület (1901 Budapesti Hírlap dec. 22. C0056, 9) | talán bűnös, talán tévelygő, talán bukott, de mégis erkölcsi embert (1935 Sík Sándor 9598009, 3) | a bukott istenfiaktól egész kígyónemzetségek, népek származtak (1972 Várkonyi Nándor 9758005, 527) | megismerkedik a környéken „bukott nőként” számon tartott Sarah-val, „a francia hadnagy szeretőjével” (1998 Új Könyvek CD29) bukott angyal a) (átv is) ’a mennyből kitaszított angyal’ ❖ Sátánon, fejökön [= vezetőjükön] kívül, a többi bukott angyalok is mesterileg vannak festve (1880 Szász Károly² C0667, 493) | Ady egy bukott angyal, a magyar faj tragikus hérosza (1928 Németh László² 9485038, 195) | számtalan bukott angyal kering szárnyon a tág Pokol boltján (1969 Jánosy István ford.–Milton 9276011, 20) b) (kissé rég, szépítő) ’testét áruba bocsátó nő, prostituált’ ❖ Nézzük már most, kikből egészülnek ki folyton a bukott angyalok nagy légiójának sorai? (1893 Alvinczy Sándor C0582, 201) | van-e olyan nő a világon, akár bukott angyal, akár úri hölgy, aki magától a legcsekélyebb ajándékot kapta volna? (1919 Krúdy Gyula CD54) | másik életét, melyet a Horváth-kerti bukott angyal karjai közt tölt (1931 Sárközi György 9587011, 190).

3. (Isk is) ’olyan 〈tanuló, hallgató〉, aki (fél)év végén, ill. vizsgán elégtelen osztályzatot kapott, és ezzel évismétlésre v. javítóvizsgára kényszerült’ ❖ Régenten a bukott tanuló elment katonának; Most pisztolyt ragad és puff! lövi főbe magát (1881 Tomor Ferenc C4229, 103) | bukott diáknak (1922 Horváth János 9261003, 85) | [a hallgató] megteheti azt, hogy csak két tantárgyból számol be a szemeszter végén, és csak fél vagy egy évvel később teszi le a hiányzó vizsgákat. Így bár lassabb tempóban végez, de nem számít bukottnak (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bukott melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévbukik
II. melléknév 12A7
1.
küzdelemben, versenyben, kül. választáson vereséget szenvedett, alulmaradt 〈személy v. csoport〉
A’ törvényesen keletkezett végzés alkalmazása nem nyertes, nem bukott részre, hanem törvényes biróra bizott dolog
(1841 Pesti Hírlap)
Választás végén a bukott párt csendesen elvonúl
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Csak azt lehet „bukott”-nak tekinteni, aki valamire pályázott és a szavazás alkalmával kisebbségben maradt
(1941 Östör József)
A bukott nemzeti vezér mintha nem vonta volna le a tanulságot a szeptemberi elnökválasztáson elszenvedett csúfos vereségből
(2000 Magyar Hírlap)
2.
(szerepében, funkciójában, tevékenységében v. anyagi helyzetében) kudarcos, sikertelen v. csődbe jutott(, ezért hatalmát, befolyását, jó hírnevét stb. vesztett) 〈személy, csoport, vállalkozás, ill. ügy, eszme stb.〉
cridatarius, bukott
(1833 Fogarasi János)
külföldi bukott gyárakban és kereskedésekben árverési árakon megszerzett holmit
(1846 Hetilap)
bukott Statarium
(1848 Bernát Gáspár)
bukott tervek s elesett eszmék emberei
(1858 Vasárnapi Újság)
egy bukott „színésznőt”, aki a színpadon fiaskót csinált, lehetetlen tovább szeretni
(1874 Jókai Mór)
[a halálnál] jobb téma egy bukott Herczeg-darab is
(1901 Ady Endre)
A bukott bank pörének mai tárgyalásán Sieskind kereskedelmi tanácsos, mint szakértő azt mondotta, hogy a kasszeli törkölytársaságnak nyujtott hitel már 1867 november óta mindkét félre nézve végzetes volt
(1902 Budapesti Hírlap)
bukott asztalossztrájk
(1927 Weltner Jakab)
bukott pénzügyminiszter
(1934 e. Móra Ferenc)
bukott fasiszta rendszer
(1947 Hegedüs Géza)
bár Rákosi a hatalmat visszaszerezhette [1955-ben], bukott politikájának feltámasztása csak részben sikerült
(1985 Borbándi Gyula)
bukott lap
(1995 Magyar Hírlap)
2a.
bűnös, romlott v. (le)züllött, ill. erkölcsileg megrendült, megsemmisült 〈személy〉
sokféle bukott egyén […] üldöztetés ürügye alatt uj elhelyezést esdett, hogy erkölcsi csorbáját kiköszörülhesse
(1858 e. Mészáros Lázár)
A bukott leányok között, a kik estétől reggelig az utcán csavarognak, nagy a rémület
(1901 Budapesti Hírlap dec. 22.)
talán bűnös, talán tévelygő, talán bukott, de mégis erkölcsi embert
(1935 Sík Sándor)
a bukott istenfiaktól egész kígyónemzetségek, népek származtak
(1972 Várkonyi Nándor)
megismerkedik a környéken „bukott nőként” számon tartott Sarah-val, „a francia hadnagy szeretőjével”
(1998 Új Könyvek)
bukott angyal
a) (átv is)
a mennyből kitaszított angyal
Sátánon, fejökön [= vezetőjükön] kívül, a többi bukott angyalok is mesterileg vannak festve
(1880 Szász Károly²)
Ady egy bukott angyal, a magyar faj tragikus hérosza
(1928 Németh László²)
számtalan bukott angyal kering szárnyon a tág Pokol boltján
(1969 Jánosy István ford.Milton)
b) (kissé rég, szépítő)
testét áruba bocsátó nő, prostituált
Nézzük már most, kikből egészülnek ki folyton a bukott angyalok nagy légiójának sorai?
(1893 Alvinczy Sándor)
van-e olyan nő a világon, akár bukott angyal, akár úri hölgy, aki magától a legcsekélyebb ajándékot kapta volna?
(1919 Krúdy Gyula)
másik életét, melyet a Horváth-kerti bukott angyal karjai közt tölt
(1931 Sárközi György)
3. (Isk is)
olyan 〈tanuló, hallgató〉, aki (fél)év végén, ill. vizsgán elégtelen osztályzatot kapott, és ezzel évismétlésre v. javítóvizsgára kényszerült
Régenten a bukott tanuló elment katonának; Most pisztolyt ragad és puff! lövi főbe magát
(1881 Tomor Ferenc)
bukott diáknak
(1922 Horváth János)
[a hallgató] megteheti azt, hogy csak két tantárgyból számol be a szemeszter végén, és csak fél vagy egy évvel később teszi le a hiányzó vizsgákat. Így bár lassabb tempóban végez, de nem számít bukottnak
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások