bukréta (6A) l. bokréta

bokréta fn 6Abukréta (nyj)

1. ’levágott virágok egybefogott csomója, csokor’ ❖ Bokrétát, koſzorút ékeſen köſſetek, ’S illyen ajándékot Óltárra vigyetek (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225009, 9) | Piros paraszt lányka […] virágot szedeget, Bokrétába köti (1841–1853 Losonczy László 8277020, 101) | Lola tegnap föllépett! Óriási siker, […] bokréták, nagyon sok bokréta (1908 Ambrus Zoltán C0598, 51) | [a tanító néninek] tétessenek a bokrétába még egy szálat abból az igencsak borsos árúból [ti. virágból] (1998 Magyar Hírlap CD09).

1a. (jelzőként) ’egy csokorra való ilyen 〈virág〉’ ❖ Uri pártfogódnak tsak egy bokréta virággal […] gazdálkodhatol? (1774 Vajda Sámuel 7365003, 117) | nagy bokréta virágot czipelve kezében (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Harminc tojásból meg egy bokréta gyógyfűből az asszony óriási rántottát sütött (1953 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343002, 218).

2. ’kisebb csokorba összefogott(, szalaggal átkötött,) virágokból, ill. árvalányhajból v. tollakból stb. álló dísz kalapra, gomblyukba, botra stb.’ ❖ [a lovak fején] tsillámló magas bokréták (1792 Magyar Hírmondó 7444074, 2) | bokrétát szúrva bal karjának ujja és hajtókája közé (1817 Kazinczy Ferenc 7163003, 53) | A zászlórudak tele vannak aggatva szebbnél-szebb selyemszalagokkal és bokrétákkal (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a hetvenes évekig a kalapot is bokrétával diszítették, daru- és túzoktollal, árvalányhajjal […], a népnél a pávatoll […] meg a csinált virág is nagyon el volt terjedve (1900 Nagy Géza CD20) | a bokréta elhelyezése is utalhat hordozója társadalmi hovatartozására, Erdélyben pl. nemzetiséget is jelöl (1979 NéprajziLex. CD47).

2a. ’falainak, ritk. tetőszerkezetének elkészültekor az épület ormára ünnepség keretében felhelyezett, szalaggal feldíszített ág v. kisebb fa’ ❖ Egyre nőttek, emelkedtek a falak, Már piros bokréták virultak az ormokon (1918 Barta Lajos 9033001, 26) | Demján Sándor a beruházó […] nevében az épületre bokrétát tűzött, jelezve, hogy elérték a legmagasabb pontot és befedték az építményt (1999 Magyar Hírlap CD09).

2b. (nyj) ’kazaldísz’ ❖ bukréta: […] Először kötelet erisztenek, azután fognak egy kis nyaláb zsúpot s a kötelet szépen sűrűn rácsavarják. […] Azután beledugnak egy hegyes karót s a be nem csavart részét széthúzzák s […] úgy szúrják bele a kazal végibe és kötéllel lekötik (1931 Népünk és Nyelvünk C6688, 136) | A kazal orom két végére bukrétát tesznek (1980 NéprajziLex. CD47).

3. (rég) ’Csokorra, csomóra emlékeztető képződmény vmely növényen v. állaton.’

3a. (Áll) ’〈madár fején:〉 búbosan felálló tollcsomó; bóbita’ ❖ Mutattya-is fején fényes bokrétáját [a páva] (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225012, 59) | A’ Büdös-banka […] Valamivel nagyobb a’ patsirtánál, […] a’ fején egy bokrétája van (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 331) | [a bíbicnek] csaknem négyszegletű fején lefüggő bokrétája van (1829 Pák Dienes 8346010, 184).

3b. (Növ) ’virág szirmainak összessége; párta’ ❖ a’ nemző részeket körűl veszi a’ Bokréta (1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály C1417, 7) | A bokréta, vagy párta képezi a tulajdonképeni virágot (1847 Peregriny Elek 8360016, 307) | a törzs, bokréta, csésze, porodák és terme általános jellényei csak a családok jellemzésénél adassanak elő (1865 Tanodai Lapok 8666001, 264).

3c. (Növ) ’〈nádon, kukoricán stb.:〉 bugás v. füzéres, porzós virágzat; címer¹’ ❖ A Ri’skása […] szárának semmi feje vagy kalásza nintsen, hanem a’ helyett egy fás széllyelálló czimere vagy bokrétája van, mellyen valami sárgás tokokban, vagy héjakban bezárva vagynak a’ magvai (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 79) | A kukorica szártetőző bokrétáját himvirágok alkotják (1895 PallasLex. CD02).

4. (kissé rég) ’〈zsinóron, szalagon, kendőn:〉 egy v. rendsz. két hurokra kötött, könnyen kioldható csomó, csokor’ ❖ A kis kerek kalapokat [ti. a kisasszonyokéit] az állnál széles szalag bokrétája tartja (1912 Krúdy Gyula C5203, 180) | becsavarta a vérző féllábat és bokrétára kötötte a rongyszalagot (1918 Török Gyula CD10) | Vettek egy széles nemzeti szalagot és szép bokrétát kötöttek a koszorúra (1981 Varga Gyula CD52).

5. (rég) ’rövidebb irodalmi alkotásoknak kisebb, egybeválogatott gyűjteménye’ ❖ Bokréta, melyel [!] Hazájának kedveskedik. T. F(áy) A(ndrás) (1807 Fáy András¹ C2558, 552) | zsebkönyv, mely legjobb műveit adná át a közönségnek egy bokrétába fűzve (1858 Salamon Ferenc 8402019, 162) | Egy Petőfi verset se hallunk, […] még Pósa bácsi is hiányzik a felmondott versek bokrétájából (1924 Juhász Gyula¹ 9284924, 117).

5a. ’tárgyak, személyek vmilyen szempont szerint összetartozó csoportja’ ❖ Ezt az egész szép bokrétát [ti. az összeesküvők leveleit] mind kezében tartja most a szép asszony (1884 Jókai Mór C2311, 266) | a férfiak bokrétába ültek (1922–1929 Tamási Áron 9701007, 44) | a nagy laposságból nőtt ki a hegyek bokrétája (1930 Tamás Mihály CD10).

Ö: sisak~, toll~.

ÖE: ~ünnepély, ~ünnepség.

Sz: bokrétás, bokrétáz.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. bokrét, bokréta

bukréta lásd bokréta
bokréta főnév 6A
bukréta 6A (nyj)
1.
levágott virágok egybefogott csomója, csokor
Bokrétát, koſzorút ékeſen köſſetek, ’S illyen ajándékot Óltárra vigyetek
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
Piros paraszt lányka […] virágot szedeget, Bokrétába köti
(1841–1853 Losonczy László)
Lola tegnap föllépett! Óriási siker, […] bokréták, nagyon sok bokréta
(1908 Ambrus Zoltán)
[a tanító néninek] tétessenek a bokrétába még egy szálat abból az igencsak borsos árúból [ti. virágból]
(1998 Magyar Hírlap)
1a. (jelzőként)
egy csokorra való ilyen 〈virág〉
Uri pártfogódnak tsak egy bokréta virággal […] gazdálkodhatol?
(1774 Vajda Sámuel)
nagy bokréta virágot czipelve kezében
(1858 Vasárnapi Újság)
Harminc tojásból meg egy bokréta gyógyfűből az asszony óriási rántottát sütött
(1953 Kolozsvári Grandpierre Emil)
2.
kisebb csokorba összefogott(, szalaggal átkötött,) virágokból, ill. árvalányhajból v. tollakból stb. álló dísz kalapra, gomblyukba, botra stb.
[a lovak fején] tsillámló magas bokréták
(1792 Magyar Hírmondó)
bokrétát szúrva bal karjának ujja és hajtókája közé
(1817 Kazinczy Ferenc)
A zászlórudak tele vannak aggatva szebbnél-szebb selyemszalagokkal és bokrétákkal
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a hetvenes évekig a kalapot is bokrétával diszítették, daru- és túzoktollal, árvalányhajjal […], a népnél a pávatoll […] meg a csinált virág is nagyon el volt terjedve
(1900 Nagy Géza)
a bokréta elhelyezése is utalhat hordozója társadalmi hovatartozására, Erdélyben pl.például nemzetiséget is jelöl
(1979 NéprajziLex.)
2a.
falainak, ritk. tetőszerkezetének elkészültekor az épület ormára ünnepség keretében felhelyezett, szalaggal feldíszített ág v. kisebb fa
Egyre nőttek, emelkedtek a falak, Már piros bokréták virultak az ormokon
(1918 Barta Lajos)
Demján Sándor a beruházó […] nevében az épületre bokrétát tűzött, jelezve, hogy elérték a legmagasabb pontot és befedték az építményt
(1999 Magyar Hírlap)
2b. (nyj)
bukréta: […] Először kötelet erisztenek, azután fognak egy kis nyaláb zsúpot s a kötelet szépen sűrűn rácsavarják. […] Azután beledugnak egy hegyes karót s a be nem csavart részét széthúzzák s […] úgy szúrják bele a kazal végibe és kötéllel lekötik
(1931 Népünk és Nyelvünk)
A kazal orom két végére bukrétát tesznek
(1980 NéprajziLex.)
3. (rég)
Csokorra, csomóra emlékeztető képződmény vmely növényen v. állaton.
3a. (Áll)
〈madár fején:〉 búbosan felálló tollcsomó; bóbita
Mutattya-is fején fényes bokrétáját [a páva]
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
A’ Büdös-banka […] Valamivel nagyobb a’ patsirtánál, […] a’ fején egy bokrétája van
(1799 Fábián József ford.Raff)
[a bíbicnek] csaknem négyszegletű fején lefüggő bokrétája van
(1829 Pák Dienes)
3b. (Növ)
virág szirmainak összessége; párta
a’ nemző részeket körűl veszi a’ Bokréta
(1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály)
A bokréta, vagy párta képezi a tulajdonképeni virágot
(1847 Peregriny Elek)
a törzs, bokréta, csésze, porodák és terme általános jellényei csak a családok jellemzésénél adassanak elő
(1865 Tanodai Lapok)
3c. (Növ)
〈nádon, kukoricán stb.:〉 bugás v. füzéres, porzós virágzat; címer¹
A Ri’skása […] szárának semmi feje vagy kalásza nintsen, hanem a’ helyett egy fás széllyelálló czimere vagy bokrétája van, mellyen valami sárgás tokokban, vagy héjakban bezárva vagynak a’ magvai
(1799 Fábián József ford.Raff)
A kukorica szártetőző bokrétáját himvirágok alkotják
(1895 PallasLex.)
4. (kissé rég)
〈zsinóron, szalagon, kendőn:〉 egy v. rendsz. két hurokra kötött, könnyen kioldható csomó, csokor
A kis kerek kalapokat [ti. a kisasszonyokéit] az állnál széles szalag bokrétája tartja
(1912 Krúdy Gyula)
becsavarta a vérző féllábat és bokrétára kötötte a rongyszalagot
(1918 Török Gyula)
Vettek egy széles nemzeti szalagot és szép bokrétát kötöttek a koszorúra
(1981 Varga Gyula)
5. (rég)
rövidebb irodalmi alkotásoknak kisebb, egybeválogatott gyűjteménye
Bokréta, melyel [!] Hazájának kedveskedik. T.Tekintetes F(áy) A(ndrás)
(1807 Fáy András¹)
zsebkönyv, mely legjobb műveit adná át a közönségnek egy bokrétába fűzve
(1858 Salamon Ferenc)
Egy Petőfi verset se hallunk, […] még Pósa bácsi is hiányzik a felmondott versek bokrétájából
(1924 Juhász Gyula¹)
5a.
tárgyak, személyek vmilyen szempont szerint összetartozó csoportja
Ezt az egész szép bokrétát [ti. az összeesküvők leveleit] mind kezében tartja most a szép asszony
(1884 Jókai Mór)
a férfiak bokrétába ültek
(1922–1929 Tamási Áron)
a nagy laposságból nőtt ki a hegyek bokrétája
(1930 Tamás Mihály)
ÖE: bokrétaünnepély, bokrétaünnepség
Sz: bokrétás, bokrétáz
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. bokrét, bokréta

Beállítások