bunkós mn és fn 

I. mn 15A

1. ’vastagra (és gömbölyűre) kiszélesedő végű 〈hosszú(, egyenes) élőlény, dolog, tárgy, kül. bot〉, ill. vminek ilyen 〈vége〉’ ❖ [A bélgiliszta] teste rugó erej, tekergdzött, hátulja vastag bunkós, eleje hajszál forma (1799 Főldi János 7112017, 377) | A’ mikor a’ mártóban a’ Faggyú hidegszik: abból a’ gyertyára egyszerre sok szokott felragadni … E miatt a’ gyertyának alsó vége is, vastag bunkós lessz (1819 e. Nagyváthy János C3297, 119) | Legelőször Becskerekit éri Sulyos botja sulyos bunkós végi (1856 Tóth Endre¹ C4272, 50) | Görcsös, bunkós fütykös a kezebelije (1888 Balog István² C0759, 164) | a bunkós verővel törni kezdtem [a festéket] (1913 Babits Mihály C0694, 43) | A harangok bunkós nyelve (1918 Szélpál Árpád 9653011, 19) | kis, bunkós szivarja (1927 Krúdy Gyula CD54) | [a diftériabacilus] latin nevét onnan kapta, hogy egyik vége bunkósan megvastagodott (1986 Az emberi test 1114005, 1280) | [A rablópille] hosszú, bunkós csápjával, színes szárnyaival a nappali lepkékhez hasonlít (1995 Magyarország állatvilága CD14).

1a. (ritk) ’ilyen alakú eszközzel végzett 〈tevékenység〉’ ❖ a bunkós szőlőzúzást felváltotta részben a taposás, ill. legújabban szinte kizárólag a szőlőmalom használata (1980 NéprajziLex. CD47).

2. (átv is) ’bunkósbottal rendelkező, azt (fegyverként) ütésre, verekedésre, küzdésre használó 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ Csípős szél ingatá a bunkós Andor fürteit (1825 Kisfaludy Károly C2679, 213) | a’ bunkós párt ujabb csatára készült (1843 Pesti Hírlap CD61) | fegyveres, bunkós csőcselék (1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc CD45) | a bunkós vadember (1919 Krúdy Gyula CD54) | [Peiszisztratosz türannosz elérte, hogy] a népgyűlés bunkós testőrség tartását engedte meg neki (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | Bunkós, géppisztolyos, mérgezett mócsingos, késes, lasszós emberek vonultak alvégtől a felvégig [a kutyák kiirtására] (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’bunkósbotot, ill. a kényszerítés, az erőszak egyéb eszközeit használó 〈tevékenység, megnyilvánulás〉’ ❖ A’ pártosság vihara, melly Cortes-Aeolusok torlasztotta fellegekből közénk erőszakot ’s bunkós csatát szórt, megyei közéletünkben lecsillapult (1841 Pesti Hírlap CD61) | egy bizonyos bunkós gyülésre (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a táblabíró az] igen kis számú csoportot minden adógyűlölők’ elkoptatott bunkós okoskodásaival mumusként ijesztgette (1844 Pesti Hírlap CD61) | tiltakozom az ellen, hogy Magyarországon ilyen, a Zsil-völgyi bányászok bukaresti bunkós látogatásához hasonló esemény előfordulhasson (1998 Országgyűlési Napló CD62).

3. (/irod) ’durva, nyers, faragatlan 〈megnyilvánulás, stílus〉’ ❖ [Csató] a’ Vas-vármegyei földabrosz’ megrovását bunkós modorban irottnak mondja (1838 Figyelmező C0152, 703) | tőled is mindég a legegyenesb igazságot reménylem, sőt mentől bunkósabb … annál jobban látom, hogy szeretsz (1861 Madách Imre C0643, 391) | körmönfont s bunkós beszédei (1894 PallasLex. CD02) | bunkós jelzőkkel (1925 Laczkó Géza CD10) | bunkós szavait, a nyerseket, a félig állatiakat (1974 Csorba Győző 9091042, 31).

4. (rég) ’a lényeget érintő, nyomós, súlyos 〈ok, hiba stb.〉’ ❖ minden csel, ’s erkölcstelenségre legkészebbek azok, kik bunkósabb hibáikat … elpalástolni [törekednek] (1840 Athenaeum C0020, 632) | a’ bunkós ok a’ kétezer forintos váltó kézben levén … ujjonghatának (1843 Kovács Pál² C7050, 62) | az előadottakban van nem egy bunkós argumentum, de másrészről még nyomatékosabb indokok viaskodnak a szuezi út [ti. csatorna] mellett (1857 Széchenyi István CD1501).

II. fn 4A

1. (/nyj) ’egyik végén kiszélesedő, bunkóban végződő, vastag, nehéz bot, amelyet (fegyverként) ütésre, verekedésre, ill. állatok terelésére használnak; bunkósbot’ ❖ Embert, kit látasz könnyen te haragra fakadni, Észel [!], nem bunkós’ végivel helyre hozod (1813 Szluha Ádám C4046, 72) | A’ felingeredett juhász ’s bojtárjai bunkósokkal erednek a’ szekér után (1832 Fáy András¹ C1703, 42) | Jancsi sujtotta meg bunkósával a gyümölcspásztort (1856 Garay Alajos C1806, 85) | a fiu tovább somja bunkósával a bikát (1951 Tamás Gáspár C3634, 430).

2. ’bunkósbottal rendelkező, azt (fegyverként) ütésre, verekedésre, ill. állatok terelésére használó személy’ ❖ egy vmegyében, hol 20 ezer bunkós a’ törvényhozó, ott semmi sem marad bizonyos, csak az anarchia (1843 Pesti Hírlap CD61) | A bunkósok itt semmikép sem férhettek hozzájuk [ti. az oroszlánfókákhoz], de golyóink elől nem voltak biztonságban (1929 Az állatok világa ford. CD46) | a Boris [ti. a tehén] már mondta magában ejnye de jó, ma megint jó napom lesz, a kis Csöre hajt vesszővel, nem a bunkósok (1941 Móricz Zsigmond 9462012, 14).

Vö. CzF. ~, bunkósan; TESz. bunkó; ÚMTsz.

bunkós melléknév és főnév
I. melléknév 15A
1.
vastagra (és gömbölyűre) kiszélesedő végű 〈hosszú(, egyenes) élőlény, dolog, tárgy, kül. bot〉, ill. vminek ilyen 〈vége〉
[A bélgiliszta] teste rugó erej, tekergdzött, hátulja vastag bunkós, eleje hajszál forma
(1799 Főldi János)
A’ mikor a’ mártóban a’ Faggyú hidegszik: abból a’ gyertyára egyszerre sok szokott felragadni … E miatt a’ gyertyának alsó vége is, vastag bunkós lessz
(1819 e. Nagyváthy János)
Legelőször Becskerekit éri Sulyos botja sulyos bunkós végi
(1856 Tóth Endre¹)
Görcsös, bunkós fütykös a kezebelije
(1888 Balog István²)
a bunkós verővel törni kezdtem [a festéket]
(1913 Babits Mihály)
A harangok bunkós nyelve
(1918 Szélpál Árpád)
kis, bunkós szivarja
(1927 Krúdy Gyula)
[a diftériabacilus] latin nevét onnan kapta, hogy egyik vége bunkósan megvastagodott
(1986 Az emberi test)
[A rablópille] hosszú, bunkós csápjával, színes szárnyaival a nappali lepkékhez hasonlít
(1995 Magyarország állatvilága)
1a. (ritk)
ilyen alakú eszközzel végzett 〈tevékenység〉
a bunkós szőlőzúzást felváltotta részben a taposás, ill. legújabban szinte kizárólag a szőlőmalom használata
(1980 NéprajziLex.)
2. (átv is)
bunkósbottal rendelkező, azt (fegyverként) ütésre, verekedésre, küzdésre használó 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
Csípős szél ingatá a bunkós Andor fürteit
(1825 Kisfaludy Károly)
a’ bunkós párt ujabb csatára készült
(1843 Pesti Hírlap)
fegyveres, bunkós csőcselék
(1898 Ezernyolcszáznegyvennyolc)
a bunkós vadember
(1919 Krúdy Gyula)
[Peiszisztratosz türannosz elérte, hogy] a népgyűlés bunkós testőrség tartását engedte meg neki
(1935 Hóman Bálint munkái)
Bunkós, géppisztolyos, mérgezett mócsingos, késes, lasszós emberek vonultak alvégtől a felvégig [a kutyák kiirtására]
(1998 Magyar Hírlap)
2a.
bunkósbotot, ill. a kényszerítés, az erőszak egyéb eszközeit használó 〈tevékenység, megnyilvánulás〉
A’ pártosság vihara, melly Cortes-Aeolusok torlasztotta fellegekből közénk erőszakot ’s bunkós csatát szórt, megyei közéletünkben lecsillapult
(1841 Pesti Hírlap)
egy bizonyos bunkós gyülésre
(1844 Pesti Hírlap)
[a táblabíró az] igen kis számú csoportot minden adógyűlölők’ elkoptatott bunkós okoskodásaival mumusként ijesztgette
(1844 Pesti Hírlap)
tiltakozom az ellen, hogy Magyarországon ilyen, a Zsil-völgyi bányászok bukaresti bunkós látogatásához hasonló esemény előfordulhasson
(1998 Országgyűlési Napló)
3. (/irod)
durva, nyers, faragatlan 〈megnyilvánulás, stílus〉
[Csató] a’ Vas-vármegyei földabrosz’ megrovását bunkós modorban irottnak mondja
(1838 Figyelmező)
tőled is mindég a legegyenesb igazságot reménylem, sőt mentől bunkósabb … annál jobban látom, hogy szeretsz
(1861 Madách Imre)
körmönfont s bunkós beszédei
(1894 PallasLex.)
bunkós jelzőkkel
(1925 Laczkó Géza)
bunkós szavait, a nyerseket, a félig állatiakat
(1974 Csorba Győző)
4. (rég)
a lényeget érintő, nyomós, súlyos 〈ok, hiba stb.〉
minden csel, ’s erkölcstelenségre legkészebbek azok, kik bunkósabb hibáikat … elpalástolni [törekednek]
(1840 Athenaeum)
a’ bunkós ok a’ kétezer forintos váltó kézben levén … ujjonghatának
(1843 Kovács Pál²)
az előadottakban van nem egy bunkós argumentum, de másrészről még nyomatékosabb indokok viaskodnak a szuezi út [ti. csatorna] mellett
(1857 Széchenyi István)
II. főnév 4A
1. (/nyj)
egyik végén kiszélesedő, bunkóban végződő, vastag, nehéz bot, amelyet (fegyverként) ütésre, verekedésre, ill. állatok terelésére használnak; bunkósbot
Embert, kit látasz könnyen te haragra fakadni, Észel [!], nem bunkós’ végivel helyre hozod
(1813 Szluha Ádám)
A’ felingeredett juhász ’s bojtárjai bunkósokkal erednek a’ szekér után
(1832 Fáy András¹)
Jancsi sujtotta meg bunkósával a gyümölcspásztort
(1856 Garay Alajos)
a fiu tovább somja bunkósával a bikát
(1951 Tamás Gáspár)
2.
bunkósbottal rendelkező, azt (fegyverként) ütésre, verekedésre, ill. állatok terelésére használó személy
egy vmegyévármegyeben, hol 20 ezer bunkós a’ törvényhozó, ott semmi sem marad bizonyos, csak az anarchia
(1843 Pesti Hírlap)
A bunkósok itt semmikép sem férhettek hozzájuk [ti. az oroszlánfókákhoz], de golyóink elől nem voltak biztonságban
(1929 Az állatok világa ford.)
a Boris [ti. a tehén] már mondta magában ejnye de jó, ma megint jó napom lesz, a kis Csöre hajt vesszővel, nem a bunkósok
(1941 Móricz Zsigmond)
Vö. CzF. ~, bunkósan; TESz. bunkó; ÚMTsz.

Beállítások