burkodzik (15a) l. burkozik

burkozik tn ige 14a (rég)burkodzik

1. (átv is) ’〈lepedőbe v. (egész) testét fedő öltözékbe〉 tekeri, burkolja magát, ill. testét fedő öltözékét összehúzza magán; burkolódzik’ ❖ a’ barna szürklet a’ mezket gyászos köntösbe burkoztatta (1793 Bessenyei Sándor ford.–Milton C1105, 176) | Kartus a lárma alatt, lepedőbe búrkozván az ágy alá bújt (1817 Czövek István ford. C1238, 292) | a nyeregre veté köpönyegét, mellybe burkozva volt (1838 Athenaeum C0016, 358).

1a. (átv is) ’〈vki másnak a bőrébe, ruhájába〉 bújik, hogy igazi valóját, szándékait elrejtve másnak mutassa magát’ ❖ kígyó bőrbe burkozott ördög (1825 Bors Sámuel C1161, 56) | Az ollyak báránybőrbe burkozott valódi farkasok (1830 Thewrewk József C4138, 34) | [az arisztokráciának saját érdekei védelméért folytatott küzdelmén] szánakozni lehet, mig az olly igen természetes önérdek természetes szinét viseli, ’s a’ politicai charlataneria csörömpölő bádog pánczéljába nem burkozik; de mihelyt ezt teszi, elveszti jogát a’ sajnálatra (1841 Pesti Hírlap CD61).

2. (átv is) ’〈felhővel, ill. homállyal〉 elárasztva, körülvéve mutatkozik, jelenik meg vmi v. vki’ ❖ Mit jelentsen az Adónis’ mesébe burkoztatott története, nem bizonyos (1810 Vályi Nagy Ferenc C4344, 41) | szomorú felhkbe burkodzva az ártatlanság el-esését [siratják] (1817 Molnár András ford.–Wieland C2028, 165) | Öleld meg a jelenvalót, Mely játszik és örűl. S bár ködbe néha burkozik, De színe gyorsan változik, Ajkán mosolygás űl (1824 Kölcsey Ferenc CD01) | azon homályba, melybe a miniszterek burkoznak (1834 Jelenkor C0227, 213).

ÖU: bele~.

Vö. CzF.; TESz. burok

burkodzik lásd burkozik
burkozik tárgyatlan ige 14a (rég)
burkodzik 15a
1. (átv is)
〈lepedőbe v. (egész) testét fedő öltözékbe〉 tekeri, burkolja magát, ill. testét fedő öltözékét összehúzza magán; burkolódzik
a’ barna szürklet a’ mezket gyászos köntösbe burkoztatta
(1793 Bessenyei Sándor ford.Milton)
Kartus a lárma alatt, lepedőbe búrkozván az ágy alá bújt
(1817 Czövek István ford.)
a nyeregre veté köpönyegét, mellybe burkozva volt
(1838 Athenaeum)
1a. (átv is)
〈vki másnak a bőrébe, ruhájába〉 bújik, hogy igazi valóját, szándékait elrejtve másnak mutassa magát
kígyó bőrbe burkozott ördög
(1825 Bors Sámuel)
Az ollyak báránybőrbe burkozott valódi farkasok
(1830 Thewrewk József)
[az arisztokráciának saját érdekei védelméért folytatott küzdelmén] szánakozni lehet, mig az olly igen természetes önérdek természetes szinét viseli, ’s a’ politicai charlataneria csörömpölő bádog pánczéljába nem burkozik; de mihelyt ezt teszi, elveszti jogát a’ sajnálatra
(1841 Pesti Hírlap)
2. (átv is)
〈felhővel, ill. homállyal〉 elárasztva, körülvéve mutatkozik, jelenik meg vmi v. vki
Mit jelentsen az Adónis’ mesébe burkoztatott története, nem bizonyos
(1810 Vályi Nagy Ferenc)
szomorú felhkbe burkodzva az ártatlanság el-esését [siratják]
(1817 Molnár András ford.Wieland)
Öleld meg a jelenvalót, Mely játszik és örűl. S bár ködbe néha burkozik, De színe gyorsan változik, Ajkán mosolygás űl
(1824 Kölcsey Ferenc)
azon homályba, melybe a miniszterek burkoznak
(1834 Jelenkor)
ÖU: beleburkozik
Vö. CzF.; TESz. burok

Beállítások