burkolt mn-i ign és mn 

I. mn-i ign → burkol.

II. mn 12A

1. (alapfokban) ’burkolattal teherbíróvá, ellenállóvá tett 〈útfelület〉’ ❖ A kátránynyal boritott uton kevesebb vonóerő kivántatik, mint akármiféle egyéb uton, a vasutat kivéve; félannyival kevesebb mint a legjobb burkolt vagy kőuton (1846 Hetilap CD61) | [A Nagykörút] negyvenöt méter széles, burkolt felülete 186 345 négyzetméter (1994 Magyar Hírlap CD09) | A nagyvárosok belterületein a városközpontok majdnem minden négyzetmétere aszfaltozott, burkolt (1996 Magyar Hírlap CD09) | A támogatás odaítélése nyomán […] 51 településen bővülhet a burkolt utak hossza (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. ’leplezett, rejtett, titkolt 〈szándék, érzelem, cselekvés stb.〉’ ❖ [az egész kastély] valamely sértő magasságnak, roszul vagy épen nem burkolt gőgnek; szóval valami felette kellemetlennek viseli szinét (1835 Széchenyi István 8429016, 39) | burkolt érzések (1917 Kaffka Margit 9290048, 38) | az eddig burkolt, ma már nyílt támadásokra (1919 Juhász Gyula¹ 9284890, 253) | burkolt kárörömmel (1933 Márai Sándor 9421011, 53) | [ez a hitelezés] burkolt hitelnyujtás volt, amelynek során a hitelt áruhitelnek tüntették fel (1947 Mérei Gyula C3081, 35) | [a gátolt] típusnál – főleg a kisgyermeknél – a szorongáshoz a rejtett dac, a felnőttekkel szembeni burkolt szembenállás is csatlakozik (1965 György Júlia 1062002, 80).

2a. ’vmely szándékot, érzelmet stb. közvetetten, rejtve közlő, ill. megvalósító 〈forma, megnyilvánulás〉’ ❖ burkolt figyelmeztetéseit megfontolásra méltatom (1881 Vajkay Károly C4674, 110) | a szultán újabb bíztatást nyert eddigi agresszív magatartásának burkolt formában való folytatására (1940 Bánlaky József CD16) | burkoltan beismerte (1977 Gecse Gusztáv 1057003, 105) | Szemcsippentéseikből, arckifejezésükből, burkolt szavaikból kellett olvasni (1994 Magyar Hírlap CD09) | Volt, aki határozottan, volt aki burkoltabban tanácsolta: jobban tenném, ha nem foglalkoznék ezzel az üggyel (1997 Magyar Hírlap CD09).

Sz: burkoltság.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

burkolt melléknévi igenév és melléknév
I. melléknévi igenévburkol
II. melléknév 12A
1. (alapfokban)
burkolattal teherbíróvá, ellenállóvá tett 〈útfelület〉
A kátránynyal boritott uton kevesebb vonóerő kivántatik, mint akármiféle egyéb uton, a vasutat kivéve; félannyival kevesebb mint a legjobb burkolt vagy kőuton
(1846 Hetilap)
[A Nagykörút] negyvenöt méter széles, burkolt felülete 186 345 négyzetméter
(1994 Magyar Hírlap)
A nagyvárosok belterületein a városközpontok majdnem minden négyzetmétere aszfaltozott, burkolt
(1996 Magyar Hírlap)
A támogatás odaítélése nyomán […] 51 településen bővülhet a burkolt utak hossza
(1997 Magyar Hírlap)
2.
leplezett, rejtett, titkolt 〈szándék, érzelem, cselekvés stb.〉
[az egész kastély] valamely sértő magasságnak, roszul vagy épen nem burkolt gőgnek; szóval valami felette kellemetlennek viseli szinét
(1835 Széchenyi István)
burkolt érzések
(1917 Kaffka Margit)
az eddig burkolt, ma már nyílt támadásokra
(1919 Juhász Gyula¹)
burkolt kárörömmel
(1933 Márai Sándor)
[ez a hitelezés] burkolt hitelnyujtás volt, amelynek során a hitelt áruhitelnek tüntették fel
(1947 Mérei Gyula)
[a gátolt] típusnál – főleg a kisgyermeknél – a szorongáshoz a rejtett dac, a felnőttekkel szembeni burkolt szembenállás is csatlakozik
(1965 György Júlia)
2a.
vmely szándékot, érzelmet stb. közvetetten, rejtve közlő, ill. megvalósító 〈forma, megnyilvánulás〉
burkolt figyelmeztetéseit megfontolásra méltatom
(1881 Vajkay Károly)
a szultán újabb bíztatást nyert eddigi agresszív magatartásának burkolt formában való folytatására
(1940 Bánlaky József)
burkoltan beismerte
(1977 Gecse Gusztáv)
Szemcsippentéseikből, arckifejezésükből, burkolt szavaikból kellett olvasni
(1994 Magyar Hírlap)
Volt, aki határozottan, volt aki burkoltabban tanácsolta: jobban tenném, ha nem foglalkoznék ezzel az üggyel
(1997 Magyar Hírlap)
Sz: burkoltság
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások