-fajta² 6A (mn-ek képzőszerű utótagjaként)

1. (fn-i előtaggal, az összetétel ritk. fn-i értékben is) (rég) ’a kiindulási szóval megnevezett néphez, népcsoporthoz tartozó, arra v. ahhoz tartozó dologra jellemző’ ❖ Ténta’-nyaló, farán ül, Tót-fajta, nagyobbnak lenni gondolta magát ama’ fegyvert fogó, talpon álló Magyar Vitézeknél (1786 Dugonics András 7087011, 320) | csak a képem meg a két kezem cigányfajta, a többi európai (1888 Jókai Mór CD18) | Kúnfajta, nagyszemű legény volt, Kínzottja sok-sok méla vágynak (1906 Ady Endre 9003084, 47) | az európai népek általában és a latinfajták különösen közömbösek a szociális problémákkal szemben (1930 Pesti Napló ápr. 27. C8708, 36).

1a. (fn-i előtaggal, az összetétel ritk. fn-i értékben is) ’a kiindulási szóval megnevezett (foglalkozási) kategóriába tartozó v. annak tulajdonságait mutató’ ❖ De itt, még ſok k ſziv örl ’s katzag rajta, Ha látja hogy itt ’sott kóldúl a’ Pap-fajta (1788 Péczeli József ford.–Aiszóposz 7267008, 137) | a küldöttek csakugyan partot találtak, s megtölték a hordót valami mocsárvízzel, s hoztak egy nyaláb retekfajta növényt (1851 Jókai Mór CD18) | Az ebfajta morva vagy szilezitájának, ha már vagyona nincs, legyen legalább czime és czimere (1874 Lauka Gusztáv 8268038, 51) | a magyarnak egyik sem atyafia, s ezenfelül a búr kapzsi s a műveltségre dühös rabszolgatartó pásztorfajta (1907 Ignotus 9270002, 12) | Alfonz? Az uzsorásfajta (1985 Hegedüs Géza 9233001, 133).

1b. (szem nm-i v. birt szjeles fn-i előtaggal) ’a kiindulási szóval megnevezett személyhez hasonló, annak tulajdonságait mutató’ ❖ – Gyakorlaton voltunk – szólt egy katona, – s oda jött közénk [a királyfi, ti. a trónörökös] s ugy elbeszélgetett egyikünkkel, másikunkkal, mint akár csak egy mienkfajta (1889 Fővárosi Lapok C0158, 259) | lehetetlen az, hogy ezredes ur ne ismerje az enyémfajta katonákat (1899 Budapesti Napló jan. 15. C4882, 5) | Szerelmetes barát, zömök Móricz Zsigmond, Tudod jól, hogy polyva, az ember amit mond. Ezért is jövök most hozzád kényes verssel: Én-fajta versekben az ember nem kertel (1911 Ady Endre CD10) | Azon a környéken csak afféle apámfajta félmagyarok tudtak gyarapodni (1927 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Ezen sóhajtoztak a tefajta dicső őseid (2005 Jókai Anna 3166003, 88).

2. (mn-i előtaggal) ’a kiindulási szóval megnevezett (fizikai) tulajdonsággal bíró, azt mutató v. azzal jellemezhető’ ❖ Vedd-elő a’ szép fajta birsalmákat, hámozd-meg, vágd-ki a’ magva’ fészkét, törd-öszsze egy mozsárban, és egy erős ruhán préseld-által (1846 Zelena Ferenc 8534014, 237) | Hagyja dolgát holmi gyáva, Nem a férfi, bár az alja, Hős, akármi tömpefajta! (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521004, 62) | Elképzelhetetlen, hogy ezek az esetek, – amelyek néha nem minden hozzátoldás nélkül szálltak szájról-szájra, – ne keltettek volna bizonyosfajta önkénytelen félelmet Kolomna szerény lakóiban (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418001, 43) | Különösfajta ember a szerző: meg se hallja a jót, a dicséretet, s a legnagyobb elismerés se elég nagy neki, de a legenyhébb támadás is vérig sebzi szegényt (1961 e. Bókay János 9065002, 290) | az asszonyt alig láttuk, csak néha, mikor vizet húzott a kútból, betegesfajta volt a lelkem (2010 Vincze Ferenc 3153004, 619).

2a. (mn-i mut nm-i előtaggal, az összetétel utalószóként is, ill. ritk. fn-i értékben is) ’a kiindulási szóval helyettesített tulajdonságot, sajátosságot mutató, ill. olyan típusú, kategóriájú’ ❖ hát, mikor Bánfi János uram eljött ide legyeskedni, azt gondolva, hogy asszonyom is csak amolyanfajta szalmaözvegy, hogy kiadta neki az utat! (1851 Jókai Mór CD18) | A használt gyutacs sem belföldi, és a háboru alatt ilyfajtát nálunk nem használtak (1923 Budapesti Hírlap nov. 20. C4711, 3) | Az értekezés azonban óhatatlanul elhatárolás. Ítélkezés egy olyfajta – sajnos, szükséges – magasságból, amelybe nemigen hatolnak fel a mentségek (1966 Abody Béla 9001001, 30) | A kötet az 1936-ban megjelent eredeti hasonmás kiadása, az ilyfajta kiadványok összes előnyével és hátrányával (1999 Új Könyvek CD29).

2b. (mn-i htlan, ált, es. kérdő nm-i előtaggal) ’megnevezni nem kívánt, ill. nem v. nagyon általánosan meghatározott, ritk. tudakolt típusú, kategóriájú v. tulajdonságú’ ❖ Nem szokása ugyan semmifajta dínomdánomra eljárni, de ezúttal hivatalos ürügy is kényszeríti, hogy leányát férje lakában meglátogassa (1874 Jókai Mór CD18) | nyugodtan kérdi, hogy ki és mifajta A házi úr, ki ily csufot tett rajta (1892 Ábrányi Emil ford.–Byron 8002008, 171) | ének gyűlt a számra. S nem templomos ének, hanem mindenféle táncos, egyébfajta (1956 Sánta Ferenc 9585004, 43) | az ingyenesség és az adomány megvilágítására legyen szabad a régi kategóriákkal valamilyenfajta magyarázatot keresni (1986 Losonczi Ágnes 1095002, 117) | hogy a történteknek bármifajta értelmet, akceptálható magyarázatot lehetne tulajdonítani, nem hisszük (2010 Závada Pál 3153013, 937).

3. (szn-i v. szn-i nm-i előtaggal, az összetétel ritk. fn-i értékben is)(hozzávetőleg) a kiindulási szóval megnevezett számú típusba, kategóriába tartozó’ ❖ neki ott van őhelyette [ti. Borcsa helyett] a gyönyörűséges tündér úriasszony, meg az egész fölséges úri élet ráadásul: négy pej lovon járni, délelőtt bankót olvasni, délben hétfajta pecsenyét enni, délután húszféle bort kóstolgatni (1894 Mikszáth Kálmán CD04) | ahányfajta viszketegség annyiféle vakaródzás alkalmazható kérem, de hát persze ehhez érteni kell! (1933 Déry Tibor CD10) | Szaloncukorból háromfajtát gyártanak: a piros és színes szaloncukor kilónkénti ára 22, a krém szaloncukoré 31, az úgynevezett mártott szaloncukoré pedig 67 forint lesz (1957 Népszabadság nov. 14. C1498, 8) | A százfajta füvet összegyűjtjük rendre: terüljön illatuk termeink sorára! (1958 Weöres Sándor ford.–Csü Jüan 9788275, 46) | ennyifajta dolgot, ennyifajta tevékenységet autonóm kis csoportok, de még az eddigiekben megszokott, mondjuk tízezres nagyságrendű, ún. nagyvállalatok sem tudnak létrehozni (1987 Tények könyve CD37) | Elképesztő, [Vekerdi László] mennyi és hányfajta könyvet olvasott el, még meglepőbb, hogy olvasmányait képtelen elfeledni, mindig, mindenre emlékszik, lenyűgöző tudásának elemeivel építkezni, rendszerezni tud (2004 Természet Világa CD50).

Ö: affajta, annyi~, effajta, egy~, ilyen~, ilyes~, jobb~, jó~, kisebb~, maga~, magyar~, más~, milyen~, minden~, nagyobb~, olyan~, olyas~, régi~, sok~, több~, új~, valami~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. fajta; ÉKsz.

-fajta² 6A (mn-ek képzőszerű utótagjaként)
1. (fn-i előtaggal, az összetétel ritk. fn-i értékben is) (rég)
a kiindulási szóval megnevezett néphez, népcsoporthoz tartozó, arra v. ahhoz tartozó dologra jellemző
Ténta’-nyaló, farán ül, Tót-fajta, nagyobbnak lenni gondolta magát ama’ fegyvert fogó, talpon álló Magyar Vitézeknél
(1786 Dugonics András)
csak a képem meg a két kezem cigányfajta, a többi európai
(1888 Jókai Mór)
Kúnfajta, nagyszemű legény volt, Kínzottja sok-sok méla vágynak
(1906 Ady Endre)
az európai népek általában és a latinfajták különösen közömbösek a szociális problémákkal szemben
(1930 Pesti Napló ápr. 27.)
1a. (fn-i előtaggal, az összetétel ritk. fn-i értékben is)
a kiindulási szóval megnevezett (foglalkozási) kategóriába tartozó v. annak tulajdonságait mutató
De itt, még ſok k ſziv örl ’s katzag rajta, Ha látja hogy itt ’sott kóldúl a’ Pap-fajta
(1788 Péczeli József ford.Aiszóposz)
a küldöttek csakugyan partot találtak, s megtölték a hordót valami mocsárvízzel, s hoztak egy nyaláb retekfajta növényt
(1851 Jókai Mór)
Az ebfajta morva vagy szilezitájának, ha már vagyona nincs, legyen legalább czime és czimere
(1874 Lauka Gusztáv)
a magyarnak egyik sem atyafia, s ezenfelül a búr kapzsi s a műveltségre dühös rabszolgatartó pásztorfajta
(1907 Ignotus)
Alfonz? Az uzsorásfajta
(1985 Hegedüs Géza)
1b. (szem nm-i v. birt szjeles fn-i előtaggal)
a kiindulási szóval megnevezett személyhez hasonló, annak tulajdonságait mutató
– Gyakorlaton voltunk – szólt egy katona, – s oda jött közénk [a királyfi, ti. a trónörökös] s ugy elbeszélgetett egyikünkkel, másikunkkal, mint akár csak egy mienkfajta
(1889 Fővárosi Lapok)
lehetetlen az, hogy ezredes ur ne ismerje az enyémfajta katonákat
(1899 Budapesti Napló jan. 15.)
Szerelmetes barát, zömök Móricz Zsigmond, Tudod jól, hogy polyva, az ember amit mond. Ezért is jövök most hozzád kényes verssel: Én-fajta versekben az ember nem kertel
(1911 Ady Endre)
Azon a környéken csak afféle apámfajta félmagyarok tudtak gyarapodni
(1927 Tersánszky Józsi Jenő)
Ezen sóhajtoztak a tefajta dicső őseid
(2005 Jókai Anna)
2. (mn-i előtaggal)
a kiindulási szóval megnevezett (fizikai) tulajdonsággal bíró, azt mutató v. azzal jellemezhető
Vedd-elő a’ szép fajta birsalmákat, hámozd-meg, vágd-ki a’ magva’ fészkét, törd-öszsze egy mozsárban, és egy erős ruhán préseld-által
(1846 Zelena Ferenc)
Hagyja dolgát holmi gyáva, Nem a férfi, bár az alja, Hős, akármi tömpefajta!
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
Elképzelhetetlen, hogy ezek az esetek, – amelyek néha nem minden hozzátoldás nélkül szálltak szájról-szájra, – ne keltettek volna bizonyosfajta önkénytelen félelmet Kolomna szerény lakóiban
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
Különösfajta ember a szerző: meg se hallja a jót, a dicséretet, s a legnagyobb elismerés se elég nagy neki, de a legenyhébb támadás is vérig sebzi szegényt
(1961 e. Bókay János)
az asszonyt alig láttuk, csak néha, mikor vizet húzott a kútból, betegesfajta volt a lelkem
(2010 Vincze Ferenc)
2a. (mn-i mut nm-i előtaggal, az összetétel utalószóként is, ill. ritk. fn-i értékben is)
a kiindulási szóval helyettesített tulajdonságot, sajátosságot mutató, ill. olyan típusú, kategóriájú
hát, mikor Bánfi János uram eljött ide legyeskedni, azt gondolva, hogy asszonyom is csak amolyanfajta szalmaözvegy, hogy kiadta neki az utat!
(1851 Jókai Mór)
A használt gyutacs sem belföldi, és a háboru alatt ilyfajtát nálunk nem használtak
(1923 Budapesti Hírlap nov. 20.)
Az értekezés azonban óhatatlanul elhatárolás. Ítélkezés egy olyfajta – sajnos, szükséges – magasságból, amelybe nemigen hatolnak fel a mentségek
(1966 Abody Béla)
A kötet az 1936-ban megjelent eredeti hasonmás kiadása, az ilyfajta kiadványok összes előnyével és hátrányával
(1999 Új Könyvek)
2b. (mn-i htlan, ált, es. kérdő nm-i előtaggal)
megnevezni nem kívánt, ill. nem v. nagyon általánosan meghatározott, ritk. tudakolt típusú, kategóriájú v. tulajdonságú
Nem szokása ugyan semmifajta dínomdánomra eljárni, de ezúttal hivatalos ürügy is kényszeríti, hogy leányát férje lakában meglátogassa
(1874 Jókai Mór)
nyugodtan kérdi, hogy ki és mifajta A házi úr, ki ily csufot tett rajta
(1892 Ábrányi Emil ford.Byron)
ének gyűlt a számra. S nem templomos ének, hanem mindenféle táncos, egyébfajta
(1956 Sánta Ferenc)
az ingyenesség és az adomány megvilágítására legyen szabad a régi kategóriákkal valamilyenfajta magyarázatot keresni
(1986 Losonczi Ágnes)
hogy a történteknek bármifajta értelmet, akceptálható magyarázatot lehetne tulajdonítani, nem hisszük
(2010 Závada Pál)
3. (szn-i v. szn-i nm-i előtaggal, az összetétel ritk. fn-i értékben is)
(hozzávetőleg) a kiindulási szóval megnevezett számú típusba, kategóriába tartozó
neki ott van őhelyette [ti. Borcsa helyett] a gyönyörűséges tündér úriasszony, meg az egész fölséges úri élet ráadásul: négy pej lovon járni, délelőtt bankót olvasni, délben hétfajta pecsenyét enni, délután húszféle bort kóstolgatni
(1894 Mikszáth Kálmán)
ahányfajta viszketegség annyiféle vakaródzás alkalmazható kérem, de hát persze ehhez érteni kell!
(1933 Déry Tibor)
Szaloncukorból háromfajtát gyártanak: a piros és színes szaloncukor kilónkénti ára 22, a krém szaloncukoré 31, az úgynevezett mártott szaloncukoré pedig 67 forint lesz
(1957 Népszabadság nov. 14.)
A százfajta füvet összegyűjtjük rendre: terüljön illatuk termeink sorára!
(1958 Weöres Sándor ford.Csü Jüan)
ennyifajta dolgot, ennyifajta tevékenységet autonóm kis csoportok, de még az eddigiekben megszokott, mondjuk tízezres nagyságrendű, ún.úgynevezett nagyvállalatok sem tudnak létrehozni
(1987 Tények könyve)
Elképesztő, [Vekerdi László] mennyi és hányfajta könyvet olvasott el, még meglepőbb, hogy olvasmányait képtelen elfeledni, mindig, mindenre emlékszik, lenyűgöző tudásának elemeivel építkezni, rendszerezni tud
(2004 Természet Világa)
Vö. ÉrtSz.; TESz. fajta; ÉKsz.

Beállítások