angol mn és fn  ángol (rég) , angoly, ángoly

I. mn 14A1

1. ’Nagy-Britannia középső és déli részén élő, többségében germán eredetű 〈nép (egy csoportja)〉’ ❖ az Angoly köznép a’ Frantzokat [= franciákat] felettébb gylöli (1793 Sándor István 7287033, 317) | Uraim, bátran elindulhatunk a praktikus angol nemzet eszméi után (1881 Mikszáth Kálmán 8312106, 102) | angol középosztály és arisztokráczia (1905 Vámbéry Ármin 8507005, 353) | Forrong az angol munkásság (1919 Világ 2115001, 6) | Az angol nép gyakorlatias szellemű (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’ehhez a néphez tartozó, ill. nagy-britanniai 〈személy〉’ ❖ Valánk a’ hajón elbb kel ſzemélyek mint egy huſzan négyen: kik között két gyönyör Angoly Kis aſzſzonyok talákoztak az  Bátyjokkal (1793 Sándor István 7287030, 282) | angol lord (1885 Ormós Zsigmond 8341005, 113) | Mac Dowell Patrick, angol szobrász, szül. Belfastban (1915 RévaiNagyLex. C5709, 79) | Kitört a háború, de a magyar fiatalembert angol barátai kisegítették az országból, nehogy internálják (1961 Cs. Szabó László 9093007, 556).

1b. (Tört) ’az i. sz. 5. században a szászokkal és jütökkel együtt a kontinensről Britanniába vándorolt germán 〈törzs (csoportja v. tagja)〉’ ❖ A német Saxones, a kik eredetileg az angol Saxonesekkel egyfajúak voltak (1902 ÓkoriLex. CD28) | Az Északi-tenger partvidékéről útrainduló jüt, angol és szász törzsek a tengeren átkelve, Britanniában telepednek meg (1928 Hóman Bálint CD42).

2. ’Angliára, ill. annak lakosaira jellemző, náluk szokásos, rájuk emlékeztető; angolos’ ❖ [Lehet a magyar] szerelmében német vagy török, önérzésre spanyol vagy szláv, conversatióban angol vagy francia, erkölcseiben ez vagy az (1829 Toldy Ferenc 8481038, 271) | angol szokásokat (1856 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045010, 41) | A férfiak szintén franczia s angol divatot követnek (1861 Rosty Pál 8397007, 132) | angol ízlés (1862 Szokoly Viktor 8452006, 39) | Az angol köd mindinkább reánk ereszkedett (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | [az impériumépítő férfi] parancsolni és engedelmeskedni tud, de nem felejti el az angol humort sem (1941 Szerb Antal 9668027, 205) angol flegma (rég) ’angol hidegvér’ ❖ a’ mit az ángol phlegma eltür, azt más nemzet […] elbirná-e? (1833 Thewrewk József C4146, 103) | az angol flegma nemcsak a nemsietésre vonatkozik. Az angolt valóban nehéz kihozni a sodrából (1938 Szerb Antal 9668005, 56) angol hidegvér ’e nép tagjaira, kül. a férfiakra jellemző higgadt, hűvös magatartás, viselkedés’ ❖ Rájmund szeme Brown ur halavány s komor arcával találkozott. Ő nem kiáltott, nem tajtékzott, nem törte kezeit; csak vadászkését húzta ki, s valódi angol hidegvérrel nyakát készült szegni (1843 Récsi Emil ford.–Sand 8389003, 164) | [Henry] minden hosszasabb teketória nélkül, angol hidegvérrel s rövidséggel egyenesen a dologra tért (1882 Szabó Ignác C3776, 88) | A brit gazdasági élet reakciója néminemű, a hagyományos angol hidegvért meghazudtoló pánik volt a hongkongi tőzsdéről érkező rossz híreket követően (1997 Magyar Hírlap CD09) angol mérföld ’〈hosszmértékként:〉 1609 méter’ ❖ Innét csak lapban adjuk a’ föld nevezetesebb folyamait, megnevezve hoszaságokat és pedig angol mérföldekben (1834 Garasos Tár 8625002, 91) | fél angol mérföldön keresztül (1914 Karinthy Frigyes ford. 9309082, 168) | Az angol mérföld 1609 m; a magyar mérföld 8534 m (1980 NéprajziLex. CD47).

3. (kötött szókapcsolatok részeként fajnevekben is) ’Angliában (ős)honos, ill. ott kitenyésztett v. onnan származó 〈növény, állat〉’ ❖ Az Angoly lovak mindenütt híresek, ’s az Arab lovaktól mondatnak ſzármazni (1793 Sándor István 7287032, 304) | Történetesen a’ hölgygyel egy angol vizsla is volt ekkor (1848 Sepsy Károly 8406003, 16) | angol kopókat (1854 Podmaniczky Frigyes C3527, 163) | [a földet] bevetették első ősszel azokkal a drága angol búzafajokkal, amiknek acéla és sikere kitesz a bánáti búzán (1856 Jókai Mór CD18) | A nagyvirágú vagy angol muskátli […] cserepes virágzó növény (1999 Lakáskultúra CD39) angol telivér a) (mn-i értékben) ’arab telivérekből Angliában versenyeztetés céljára kitenyésztett, törzskönyvezett 〈ló〉’ ❖ semmi nagyobb hasznot nem hajtana, mint ’minél számosb angol telivér lónak hazánkba hozatala’ (1830 Széchenyi István CD1501) | „Abidal” nevü angol televér mén 15¾ markos, 5 éves, seregél-szürke hágni fog 6 ezüst forintért (1847 Pesti Hírlap 8656001, 108) | Kultúrfajták pl. az angol telivér(1915 RévaiNagyLex. C5708, 342) | Imperial, a világhírű angol telivér versenymén (1995 Figyelő CD2601) b) (fn-i értékben) ’ilyen ló(fajta)’ ❖ Az angol telivér kifutja lovunkat, akármilly rossz szemmel néznők is (1830 Széchenyi István CD1501) | 150–420 ezer forintért cserélt gazdát egy-egy angol telivér (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. (jellemzően) Angliában termelt, előállított, ill. ott alkalmazott, onnan származó technikával, eljárással készített 〈dolog〉’ ❖ mindenféle gyönyör Angoly atzélból való portéka (1793 Sándor István 7287032, 305) | A fogas két szélső ágára csinos zöld frak van akasztva […] angol posztóból (1843 e. Nagy Ignác C3246, 8) | [a bánáti szén] a legjobb angol kőszénnel mérkőzik (1844 Nendtvich Károly 8330003, 74) | a kaviárba az angol mustár mellett még két keményrefőtt tojás sárgáját kevertette (1885 e. Rózsaági Antal C3643, 41) | A kéretlenül, reklámcéllal érkező levelek összefoglaló nevüket, a spamet egy angol hústermékről kapták […], ami leginkább a löncshúshoz hasonlatos (2000 Magyar Hírlap CD09) angol mechanika (Zene) ’〈a bécsi mechanikával szemben:〉 a zongora kalapácsszerkezetének bonyolultabb formája, amely a billentyűzet könnyebb járását elősegítve több hangzásbeli és dinamikai árnyalat megszólaltatását teszi lehetővé’ ❖ [Broadwood John] forgalomba hozta 1781. az ú. n. angol mechanikát, melyet az 1770. elhunyt németalföldi feltaláló, Backers Americus, neki ajánlott s mely szerint a zongora billentője nem egyszersmind a húr kalapácsa (1911 RévaiNagyLex. C5699, 750) | [a pianínó] repetálóképessége pedig (angol mechanika) nagyobb, mint a bécsi mechanikájú zongoráé (1931 ZeneiLex. CD49).

4. ’Anglia, ill. Nagy-Britannia területén élő, történetileg kialakult közösség által szervezett 〈állam〉, ill. annak főhatalma alá tartozó, annak fennhatósága alatt álló v. azt képviselő, azt jelképező’ ❖ Oſtendéból az Angoly ſzárazig (1793 Sándor István 7287029, 279) | a’ czukornádtermesztés […] különösen az angol gyarmatokban történik (1834 Garasos Tár 8625004, 76) | angol konzul (1897 Riedl Frigyes 8393009, 8) | az angol világbirodalom (1936 Márai Sándor 9421007, 66) | az angol követség volt Werbőczi úti épületében (1968 Ránki György 9553001, 116) | Ez egy angol sziget (1981 Elbert János ford. 9121004, 41).

4a. ’Anglia, ill. Nagy-Britannia állami szervezetéhez kötődő, ahhoz tartozó, annak részét képező 〈intézmény〉, ill. abban vmely szerepet, funkciót betöltő 〈személy〉’ ❖ Az Angoly törvény hozó hatalom (1793 Sándor István 7287031, 300) | ángol parliamentnek (1843 Kemény Zsigmond C2602, 22) | Edvárd angol király Ferenc Ferdinánd főhercegnek a térdszalag-rend nagykeresztjét adományozta (1902 Hazánk 2107001, 5) | angol miniszterelnök (1905 Vámbéry Ármin 8507005, 347) | az angol minisztériumokhoz hasonlóan (1936 Hajnal István CD42) | Az angol alsóház (1939 Esti Újság 2124001, 1) | Az angol rendőrség 38 szurkolót letartóztatott (1995 Magyar Hírlap CD09).

4b. ’Angliára, ill. Nagy-Britanniára mint államra, országra jellemző, általa megvalósított v. szervezett, általa haszn.’ ❖ Az Angoly tengeri hatalomnak még eddig mása nem vala (1793 Sándor István 7287033, 313) | védeni fogják és szeretni az angol alkotmányt (1846 Szalay László 8419017, 53) | angol kapitalizmus (1937 Iványi-Grünwald Béla CD42) | a tagállamok az angol bojkott körülményeivel és kihatásaival foglalkoztak (1939 Független Újság 2126001, 10) | az angol politika nagyjainak (1973 Poszler György 1124004, 424) | ha nem volt angol fontod, nem is volt pénzed még (1981 Elbert János ford.–Bulgakov 9121004, 45).

4c. ’Anglia, ill. Nagy-Britannia mint állam (vmely intézménye) által képviselt, létrehozott, annak tulajdonát képező, ahhoz tartozó’ ❖ A’ miólta itt vagyok, majd mindig a’ város bástjáin lézzengek (teli vannak ezek ágyúkkal az angoly hajók ellen) (1796 Kisfaludy Sándor 8243054, 328) | Az angol sajtóban ismét fordulat állott be (1864 Magyar Sajtó 8648001, 556) | angol törvények szabványaival (1922 Karinthy Frigyes 9309008, 48) | Irán fellázad az angol fegyverek uralma ellen (1942 Függetlenség júl. 5. 2203005, 5) | Londonban az otthonában 90 éve veretlen angol válogatottat a magyar „aranycsapat” 6 : 3 arányban legyőzi (1995 Kálmán András CD17) | A versenyeket az angol televízió élőben [közvetíti] (1998 Magyar Hírlap CD09).

5. ’Angliában zajló, ill. Anglia történelmének v. művelődéstörténetének részét képező, annak vmely időszakával, ill. eseményével kapcs.’ ❖ az angol polgári háboruk (1834 Garasos Tár 8625002, 89) | az arisztokrácia kezéből a hatalmat a polgárság vette át, ennek az új elrendeződésnek a kifejezése a XIX. század irodalma, angol és francia romantika és reálizmus (1934 Szerb Antal 9668028, 204) | 1640-ben, vagyis az angol forradalom kezdetén (1978 Kajtár Mária ford.–Eötvös 8126048, 193).

5a. (rég, ritk) ’anglikán 〈egyház〉’ ❖ A’ Római vallású Lordoknak az Orſzág Gylésén mind addig nints ſzavok és helyök, míg az Angoly Egyházba által nem lépnek (1793 Sándor István 7287033, 311) | [a kalkuttai püspöki kollégiumban] mind az indus mind az europai keresztények az angol egyház tanítmányaiban neveltessenek (1834 Garasos Tár 8625003, 84) | konformisták, így nevezték az angol magas egyház tagjait (1893 PallasLex. CD02).

6. ’Nagy-Britannia és a többi angolszász ország lakosainak túlnyomó többsége által anyanyelvként beszélt, germán eredetű 〈nyelv〉’ ❖ Az Angoly nyelv Németbl, Frantzból, ’s Deákból alkottatott öſzve (1793 Sándor István 7287032, 305) | az angol nyelvet nem beszélem (1875 Jakab Elek 8642001, 315) | A beszélgetés indiai látogatókkal s a könyvekhez felhasznált hatalmas irodalom is angol nyelvű volt (1955 Benedek Marcell 9042006, 190) | Mind a ketten a barbár angol nyelvet örököltük, mely sose hódolt igazán latin retorikának (1968 Fodor András ford.–Auden 9148025, 135).

6a. (-ul raggal, hsz-szerűen) ’ezen a nyelven’ ❖ [Verseghy] hozta magával grammatikáját, lexikonát, stilisztikáját, verseit; érezteté, hogy franciául, olaszul, angolul megtanult (1816 u. Kazinczy Ferenc 7163027, 493) | Azon német, ki franciául, angolul beszél, beszéde alatt megszűnik német lenni (1846 Bajza József 8021025, 244) | [Matild] nagyon jól tudott angolul […], sokszor angolul gondolkozott és angolul álmodott (1939 Hunyady Sándor 9266002, 21) | [Marcuse] fő műveit angolul írta (1992 Berényi Gábor ford.–Tarr 2058006, 234).

6b. ’ezen a nyelven írott, létrehozott 〈mű(csoport), irodalom〉, ill. erre a nyelvre vonatk. 〈írásmű〉’ ❖ az angol, franczia s a régi klassikai literaturában (1838 Szemere Pál 8439064, 291) | a nagy irószekrényen néhány fölnyitott angol könyv foglalt helyet (1844 Nagy Ignác 8324012, 80) | A makranczos nő megtérítéséről szól a XVI. század közepéből való angol ballada (1886 Csiky Gergely CD11) | Amerikába futott, menekülve, a messze New-Yorkba […]. Angol szótárát szoritotta, a partra kiszállva (1924 Kosztolányi Dezső 9359178, 96) | angol nyelvtan sohasem is volt a kezemben (1926 Rákosi Jenő 8385007, 135) | Most vesszük csak észre, hogy az angol lírában a Pound, Read és Eliot nemzedéke után újabb nemzedék tünt fel (1947 Fazekas László 2055019, 100) | angol dráma, az orosz regény, a finn építészet, a magyar líra (1972–1975 Martinkó András 1104002, 425).

II. fn 4A1

1. (rendsz. hat ne-vel, tbsz-ban) ’Nagy-Britannia középső és déli részén élő, többségében germán eredetű nép (egy csoportja)’ ❖ Az Angolok már régen érte valának, hogy azt [ti. a kenyérfát] az  Amerikai Szigeteikbe által ültetheſsék (1798 Sándor István 7287084, 78) | tudja a király, hogy ez a pompás komédia nem tartozik az igazgatáshoz s a nép boldogságához, hanem az angol régi szokásait sokakban megtartván, még megtartotta ezen parádézást is (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066003, 251) | az ántánt-missziók előszobáiban nem győzték eleget magyarázni, hogy mennyire utálták ők mindig a németeket és hogy’ imádták az angolokat vagy a franciákat! (1923 Károlyi Mihály 9311004, 420) | Az angolok rejtélyes nép, például nem szeretnek pénzt veszíteni (1937 Márai Sándor 2010002, 3).

1a. (rendsz. ne-vel) ’e néphez tartozó, ill. nagy-britanniai személy, kül. férfi’ ❖ három Száſznak, egy Angolynak, ’s Lorenzó Barátnak társaságában ettem ebédemet (1793 Sándor István 7287046, 509) | közönséges helyen hallották ötet azt mondani, hogy soha se láthat meg egy Angolt is a’ nélkl, hogy a’ Guillotínt ne érezné a’ maga tulajdon nyakán (1811 Hazai és Külföldi Tudósítások 8632001, 144) | Az angol bólintott, de sehogy se lehetett kitalálni: hajlandó-e vállalni az új fogadást vagy sem (1954 Makai Imre ford.–Tolsztoj² 9418007, 48) | mi, angolok nem vagyunk szentimentális emberek (1988 Lányi András 1090002, 135).

1b. (hat ne-vel, tbsz-ban) (Tört) ’az i. sz. 5. században a szászokkal és a jütökkel együtt a kontinensről Britanniába vándorolt germán törzs (csoportja)’ ❖ szászok, angolok és jütek özönlötték el az országot, melynek ős lakossága, a kelták, hatalmas ellenállást fejtettek ki az idegen áramlat ellen (1893 PallasLex. CD02) | jütök és angolok, e korai normanok (1940 Németh László² 9485011, 68) | Angolszászok: az 5. és 6. században Angliába betört germán törzsek összefoglaló elnevezése, közülük Beda történetíró az angolokat, a szászokat és a jütöket nevezi meg (1995 Kálmán András CD17).

2. ’Nagy-Britannia és a többi angolszász ország lakosainak túlnyomó többsége által anyanyelvként beszélt, germán eredetű nyelv, ill. annak (vmely szerzőre, területre v. írásműre jellemző) használata’ ❖ A germániai nyelvek közt első tekintettel az angol látszik a míveltethetés felső grádicsán állani (1814–1815 Kölcsey Ferenc 8253047, 881) | Londonban ugyan sok útazó fordúlt meg, de az ország belsejét kevesen látogatták, mert ott más nyelvvel, mint az angollal nem lehet boldogulni (1880–1882 Pulszky Ferenc 8381001, 84) | Az angolt pl. minden habozás nélkül a hajlító nyelvek közé szokták számítani (1937 Zsirai Miklós 9805001, 7) | Shakespeare angolja (1953 Németh László² 9485053, 346) | [a dőlt betűs szedés] tipográfiailag jól elkülöníthette volna a katalógus angolját a kódexek latinjától (1997 Sarbak Gábor CD40).

2a. (birtokszóként) ’idegen ajkú személy ilyen nyelvtudása, ill. kiejtése’ ❖ Albertina Benvenuti angolja (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 55) | A spanyolom, a németem és az angolom most már olyan, hogy netán szinkrontolmácsként is megfelelnék (1994 Magyar Hírlap CD09) | tessék meghallgatni például Teller Ede vastagon magyaros angolját mintegy hatvan (!) év Amerika után (1999 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’ez a nyelv és ennek irodalma mint (iskolai) tantárgy’ ❖ [Schmidt Márton] 1901-ben Budapestre került […], tanított angolt is (1908 Magyar írók élete CD27) | Jeromenko mozdonyvezető […] angolra jelentkezett (1967 Sík Endre 9597002, 81).

2c. ’ennek a nyelvnek (és irodalmának) oktatására való (iskolai tan)óra’ ❖ Angolra se mentem, németre se mentem (1986 Kornis Mihály 1082001, 175).

Ö: ó~.

UB: -óra.

Fr: amerikai, ausztráliai.

ÖE: ~bajos, ~bérenc, ~csipke, ~ellenes, ~imádás, ~ivadék, ~pázsit, ~valcer, ~vászon, ~vörös.

Sz: angolkodik, angoltalan.

Vö. CzF. ~, angolul; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

angol melléknév és főnév
ángol I. 14A1 II. 4A1 (rég)
angoly I. 14A1 II. 4A1
ángoly I. 14A1 II. 4A1
I. melléknév 14A1
1.
Nagy-Britannia középső és déli részén élő, többségében germán eredetű 〈nép (egy csoportja)
az Angoly köznép a’ Frantzokat [= franciákat] felettébb gylöli
(1793 Sándor István)
Uraim, bátran elindulhatunk a praktikus angol nemzet eszméi után
(1881 Mikszáth Kálmán)
angol középosztály és arisztokráczia
(1905 Vámbéry Ármin)
Forrong az angol munkásság
(1919 Világ)
Az angol nép gyakorlatias szellemű
(1996 Magyar Hírlap)
1a.
ehhez a néphez tartozó, ill. nagy-britanniai 〈személy〉
Valánk a’ hajón elbb kel ſzemélyek mint egy huſzan négyen: kik között két gyönyör Angoly Kis aſzſzonyok talákoztak az  Bátyjokkal
(1793 Sándor István)
angol lord
(1885 Ormós Zsigmond)
Mac Dowell Patrick, angol szobrász, szül.született Belfastban
(1915 RévaiNagyLex.)
Kitört a háború, de a magyar fiatalembert angol barátai kisegítették az országból, nehogy internálják
(1961 Cs. Szabó László)
1b. (Tört)
az i. sz. 5. században a szászokkal és jütökkel együtt a kontinensről Britanniába vándorolt germán 〈törzs (csoportja v. tagja)
A német Saxones, a kik eredetileg az angol Saxonesekkel egyfajúak voltak
(1902 ÓkoriLex.)
Az Északi-tenger partvidékéről útrainduló jüt, angol és szász törzsek a tengeren átkelve, Britanniában telepednek meg
(1928 Hóman Bálint)
2.
Angliára, ill. annak lakosaira jellemző, náluk szokásos, rájuk emlékeztető; angolos
[Lehet a magyar] szerelmében német vagy török, önérzésre spanyol vagy szláv, conversatióban angol vagy francia, erkölcseiben ez vagy az
(1829 Toldy Ferenc)
angol szokásokat
(1856 Benkő Dániel ford.Stephens)
A férfiak szintén franczia s angol divatot követnek
(1861 Rosty Pál)
angol ízlés
(1862 Szokoly Viktor)
Az angol köd mindinkább reánk ereszkedett
(1878 Mikszáth Kálmán)
[az impériumépítő férfi] parancsolni és engedelmeskedni tud, de nem felejti el az angol humort sem
(1941 Szerb Antal)
angol flegma (rég)
a’ mit az ángol phlegma eltür, azt más nemzet […] elbirná-e?
(1833 Thewrewk József)
az angol flegma nemcsak a nemsietésre vonatkozik. Az angolt valóban nehéz kihozni a sodrából
(1938 Szerb Antal)
angol hidegvér
e nép tagjaira, kül. a férfiakra jellemző higgadt, hűvös magatartás, viselkedés
Rájmund szeme Brown ur halavány s komor arcával találkozott. Ő nem kiáltott, nem tajtékzott, nem törte kezeit; csak vadászkését húzta ki, s valódi angol hidegvérrel nyakát készült szegni
(1843 Récsi Emil ford.Sand)
[Henry] minden hosszasabb teketória nélkül, angol hidegvérrel s rövidséggel egyenesen a dologra tért
(1882 Szabó Ignác)
A brit gazdasági élet reakciója néminemű, a hagyományos angol hidegvért meghazudtoló pánik volt a hongkongi tőzsdéről érkező rossz híreket követően
(1997 Magyar Hírlap)
angol mérföld
〈hosszmértékként:〉 1609 méter
Innét csak lapban adjuk a’ föld nevezetesebb folyamait, megnevezve hoszaságokat és pedig angol mérföldekben
(1834 Garasos Tár)
fél angol mérföldön keresztül
(1914 Karinthy Frigyes ford.)
Az angol mérföld 1609 mméter; a magyar mérföld 8534 mméter
(1980 NéprajziLex.)
3. (kötött szókapcsolatok részeként fajnevekben is)
Angliában (ős)honos, ill. ott kitenyésztett v. onnan származó 〈növény, állat〉
Az Angoly lovak mindenütt híresek, ’s az Arab lovaktól mondatnak ſzármazni
(1793 Sándor István)
Történetesen a’ hölgygyel egy angol vizsla is volt ekkor
(1848 Sepsy Károly)
angol kopókat
(1854 Podmaniczky Frigyes)
[a földet] bevetették első ősszel azokkal a drága angol búzafajokkal, amiknek acéla és sikere kitesz a bánáti búzán
(1856 Jókai Mór)
A nagyvirágú vagy angol muskátli […] cserepes virágzó növény
(1999 Lakáskultúra)
angol telivér
a) (mn-i értékben)
arab telivérekből Angliában versenyeztetés céljára kitenyésztett, törzskönyvezett 〈ló〉
semmi nagyobb hasznot nem hajtana, mint ’minél számosb angol telivér lónak hazánkba hozatala’
(1830 Széchenyi István)
„Abidal” nevü angol televér mén 15¾ markos, 5 éves, seregél-szürke hágni fog 6 ezüst forintért
(1847 Pesti Hírlap)
Kultúrfajták pl.például az angol telivér
(1915 RévaiNagyLex.)
Imperial, a világhírű angol telivér versenymén
(1995 Figyelő)
b) (fn-i értékben)
ilyen ló(fajta)
Az angol telivér kifutja lovunkat, akármilly rossz szemmel néznők is
(1830 Széchenyi István)
150–420 ezer forintért cserélt gazdát egy-egy angol telivér
(2000 Magyar Hírlap)
3a.
(jellemzően) Angliában termelt, előállított, ill. ott alkalmazott, onnan származó technikával, eljárással készített 〈dolog〉
mindenféle gyönyör Angoly atzélból való portéka
(1793 Sándor István)
A fogas két szélső ágára csinos zöld frak van akasztva […] angol posztóból
(1843 e. Nagy Ignác)
[a bánáti szén] a legjobb angol kőszénnel mérkőzik
(1844 Nendtvich Károly)
a kaviárba az angol mustár mellett még két keményrefőtt tojás sárgáját kevertette
(1885 e. Rózsaági Antal)
A kéretlenül, reklámcéllal érkező levelek összefoglaló nevüket, a spamet egy angol hústermékről kapták […], ami leginkább a löncshúshoz hasonlatos
(2000 Magyar Hírlap)
angol mechanika
(Zene)
〈a bécsi mechanikával szemben:〉 a zongora kalapácsszerkezetének bonyolultabb formája, amely a billentyűzet könnyebb járását elősegítve több hangzásbeli és dinamikai árnyalat megszólaltatását teszi lehetővé
[Broadwood John] forgalomba hozta 1781. az ú. n.úgynevezett angol mechanikát, melyet az 1770. elhunyt németalföldi feltaláló, Backers Americus, neki ajánlott s mely szerint a zongora billentője nem egyszersmind a húr kalapácsa
(1911 RévaiNagyLex.)
[a pianínó] repetálóképessége pedig (angol mechanika) nagyobb, mint a bécsi mechanikájú zongoráé
(1931 ZeneiLex.)
4.
Anglia, ill. Nagy-Britannia területén élő, történetileg kialakult közösség által szervezett 〈állam〉, ill. annak főhatalma alá tartozó, annak fennhatósága alatt álló v. azt képviselő, azt jelképező
Oſtendéból az Angoly ſzárazig
(1793 Sándor István)
a’ czukornádtermesztés […] különösen az angol gyarmatokban történik
(1834 Garasos Tár)
angol konzul
(1897 Riedl Frigyes)
az angol világbirodalom
(1936 Márai Sándor)
az angol követség volt Werbőczi úti épületében
(1968 Ránki György)
Ez egy angol sziget
(1981 Elbert János ford.)
4a.
Anglia, ill. Nagy-Britannia állami szervezetéhez kötődő, ahhoz tartozó, annak részét képező 〈intézmény〉, ill. abban vmely szerepet, funkciót betöltő 〈személy〉
Az Angoly törvény hozó hatalom
(1793 Sándor István)
ángol parliamentnek
(1843 Kemény Zsigmond)
Edvárd angol király Ferenc Ferdinánd főhercegnek a térdszalag-rend nagykeresztjét adományozta
(1902 Hazánk)
angol miniszterelnök
(1905 Vámbéry Ármin)
az angol minisztériumokhoz hasonlóan
(1936 Hajnal István)
Az angol alsóház
(1939 Esti Újság)
Az angol rendőrség 38 szurkolót letartóztatott
(1995 Magyar Hírlap)
4b.
Angliára, ill. Nagy-Britanniára mint államra, országra jellemző, általa megvalósított v. szervezett, általa haszn.
Az Angoly tengeri hatalomnak még eddig mása nem vala
(1793 Sándor István)
védeni fogják és szeretni az angol alkotmányt
(1846 Szalay László)
angol kapitalizmus
(1937 Iványi-Grünwald Béla)
a tagállamok az angol bojkott körülményeivel és kihatásaival foglalkoztak
(1939 Független Újság)
az angol politika nagyjainak
(1973 Poszler György)
ha nem volt angol fontod, nem is volt pénzed még
(1981 Elbert János ford.Bulgakov)
4c.
Anglia, ill. Nagy-Britannia mint állam (vmely intézménye) által képviselt, létrehozott, annak tulajdonát képező, ahhoz tartozó
A’ miólta itt vagyok, majd mindig a’ város bástjáin lézzengek (teli vannak ezek ágyúkkal az angoly hajók ellen)
(1796 Kisfaludy Sándor)
Az angol sajtóban ismét fordulat állott be
(1864 Magyar Sajtó)
angol törvények szabványaival
(1922 Karinthy Frigyes)
Irán fellázad az angol fegyverek uralma ellen
(1942 Függetlenség júl. 5.)
Londonban az otthonában 90 éve veretlen angol válogatottat a magyar „aranycsapat” 6 : 3 arányban legyőzi
(1995 Kálmán András)
A versenyeket az angol televízió élőben [közvetíti]
(1998 Magyar Hírlap)
5.
Angliában zajló, ill. Anglia történelmének v. művelődéstörténetének részét képező, annak vmely időszakával, ill. eseményével kapcs.
az angol polgári háboruk
(1834 Garasos Tár)
az arisztokrácia kezéből a hatalmat a polgárság vette át, ennek az új elrendeződésnek a kifejezése a XIX. század irodalma, angol és francia romantika és reálizmus
(1934 Szerb Antal)
1640-ben, vagyis az angol forradalom kezdetén
(1978 Kajtár Mária ford.Eötvös)
5a. (rég, ritk)
anglikán 〈egyház〉
A’ Római vallású Lordoknak az Orſzág Gylésén mind addig nints ſzavok és helyök, míg az Angoly Egyházba által nem lépnek
(1793 Sándor István)
[a kalkuttai püspöki kollégiumban] mind az indus mind az europai keresztények az angol egyház tanítmányaiban neveltessenek
(1834 Garasos Tár)
konformisták, így nevezték az angol magas egyház tagjait
(1893 PallasLex.)
6.
Nagy-Britannia és a többi angolszász ország lakosainak túlnyomó többsége által anyanyelvként beszélt, germán eredetű 〈nyelv〉
Az Angoly nyelv Németbl, Frantzból, ’s Deákból alkottatott öſzve
(1793 Sándor István)
az angol nyelvet nem beszélem
(1875 Jakab Elek)
A beszélgetés indiai látogatókkal s a könyvekhez felhasznált hatalmas irodalom is angol nyelvű volt
(1955 Benedek Marcell)
Mind a ketten a barbár angol nyelvet örököltük, mely sose hódolt igazán latin retorikának
(1968 Fodor András ford.Auden)
6a. (-ul raggal, hsz-szerűen)
ezen a nyelven
[Verseghy] hozta magával grammatikáját, lexikonát, stilisztikáját, verseit; érezteté, hogy franciául, olaszul, angolul megtanult
(1816 u. Kazinczy Ferenc)
Azon német, ki franciául, angolul beszél, beszéde alatt megszűnik német lenni
(1846 Bajza József)
[Matild] nagyon jól tudott angolul […], sokszor angolul gondolkozott és angolul álmodott
(1939 Hunyady Sándor)
[Marcuse] fő műveit angolul írta
(1992 Berényi Gábor ford.Tarr)
6b.
ezen a nyelven írott, létrehozott 〈mű(csoport), irodalom〉, ill. erre a nyelvre vonatk. 〈írásmű〉
az angol, franczia s a régi klassikai literaturában
(1838 Szemere Pál)
a nagy irószekrényen néhány fölnyitott angol könyv foglalt helyet
(1844 Nagy Ignác)
A makranczos nő megtérítéséről szól a XVI. század közepéből való angol ballada
(1886 Csiky Gergely)
Amerikába futott, menekülve, a messze New-Yorkba […]. Angol szótárát szoritotta, a partra kiszállva
(1924 Kosztolányi Dezső)
angol nyelvtan sohasem is volt a kezemben
(1926 Rákosi Jenő)
Most vesszük csak észre, hogy az angol lírában a Pound, Read és Eliot nemzedéke után újabb nemzedék tünt fel
(1947 Fazekas László)
angol dráma, az orosz regény, a finn építészet, a magyar líra
(1972–1975 Martinkó András)
II. főnév 4A1
1. (rendsz. hat ne-vel, tbsz-ban)
Nagy-Britannia középső és déli részén élő, többségében germán eredetű nép (egy csoportja)
Az Angolok már régen érte valának, hogy azt [ti. a kenyérfát] az  Amerikai Szigeteikbe által ültetheſsék
(1798 Sándor István)
tudja a király, hogy ez a pompás komédia nem tartozik az igazgatáshoz s a nép boldogságához, hanem az angol régi szokásait sokakban megtartván, még megtartotta ezen parádézást is
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
az ántánt-missziók előszobáiban nem győzték eleget magyarázni, hogy mennyire utálták ők mindig a németeket és hogy’ imádták az angolokat vagy a franciákat!
(1923 Károlyi Mihály)
Az angolok rejtélyes nép, például nem szeretnek pénzt veszíteni
(1937 Márai Sándor)
1a. (rendsz. ne-vel)
e néphez tartozó, ill. nagy-britanniai személy, kül. férfi
három Száſznak, egy Angolynak, ’s Lorenzó Barátnak társaságában ettem ebédemet
(1793 Sándor István)
közönséges helyen hallották ötet azt mondani, hogy soha se láthat meg egy Angolt is a’ nélkl, hogy a’ Guillotínt ne érezné a’ maga tulajdon nyakán
(1811 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Az angol bólintott, de sehogy se lehetett kitalálni: hajlandó-e vállalni az új fogadást vagy sem
(1954 Makai Imre ford.Tolsztoj²)
mi, angolok nem vagyunk szentimentális emberek
(1988 Lányi András)
1b. (hat ne-vel, tbsz-ban) (Tört)
az i. sz. 5. században a szászokkal és a jütökkel együtt a kontinensről Britanniába vándorolt germán törzs (csoportja)
szászok, angolok és jütek özönlötték el az országot, melynek ős lakossága, a kelták, hatalmas ellenállást fejtettek ki az idegen áramlat ellen
(1893 PallasLex.)
jütök és angolok, e korai normanok
(1940 Németh László²)
Angolszászok: az 5. és 6. században Angliába betört germán törzsek összefoglaló elnevezése, közülük Beda történetíró az angolokat, a szászokat és a jütöket nevezi meg
(1995 Kálmán András)
2.
Nagy-Britannia és a többi angolszász ország lakosainak túlnyomó többsége által anyanyelvként beszélt, germán eredetű nyelv, ill. annak (vmely szerzőre, területre v. írásműre jellemző) használata
A germániai nyelvek közt első tekintettel az angol látszik a míveltethetés felső grádicsán állani
(1814–1815 Kölcsey Ferenc)
Londonban ugyan sok útazó fordúlt meg, de az ország belsejét kevesen látogatták, mert ott más nyelvvel, mint az angollal nem lehet boldogulni
(1880–1882 Pulszky Ferenc)
Az angolt pl.például minden habozás nélkül a hajlító nyelvek közé szokták számítani
(1937 Zsirai Miklós)
Shakespeare angolja
(1953 Németh László²)
[a dőlt betűs szedés] tipográfiailag jól elkülöníthette volna a katalógus angolját a kódexek latinjától
(1997 Sarbak Gábor)
2a. (birtokszóként)
idegen ajkú személy ilyen nyelvtudása, ill. kiejtése
Albertina Benvenuti angolja
(1978 Kabdebó Tamás)
A spanyolom, a németem és az angolom most már olyan, hogy netán szinkrontolmácsként is megfelelnék
(1994 Magyar Hírlap)
tessék meghallgatni például Teller Ede vastagon magyaros angolját mintegy hatvan (!) év Amerika után
(1999 Magyar Hírlap)
2b.
ez a nyelv és ennek irodalma mint (iskolai) tantárgy
[Schmidt Márton] 1901-ben Budapestre került […], tanított angolt is
(1908 Magyar írók élete)
Jeromenko mozdonyvezető […] angolra jelentkezett
(1967 Sík Endre)
2c.
ennek a nyelvnek (és irodalmának) oktatására való (iskolai tan)óra
Angolra se mentem, németre se mentem
(1986 Kornis Mihály)
Ö: óangol
UB: -óra
ÖE: angolbajos, angolbérenc, angolcsipke, angolellenes, angolimádás, angolivadék, angolpázsit, angolvalcer, angolvászon, angolvörös
Sz: angolkodik, angoltalan
Vö. CzF. ~, angolul; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások