baba fn 6A

1. (átv is) ’〈megszólításként is:〉 csecsemő, (karon ülő) kisgyermek’ ❖ értse mindenki, hogy a nekem tulajdonított [ti. önkéntes adózási javaslat] bizony nem az én babám, de e nemzésnek becsülete és köszönete mást [ti. Bezerédj Istvánt] illet (1845 Széchenyi István C3882, 491) | Babát is várnak (1882 Tolnai Lajos C4191, 129) | asszonyok szoptatják babájukat (1921 Strém István CD10) | Az egyik kislány a kétéves kisöccsét is lehozta, … ünnepélyes sutasággal ül a széken, ölében a … pufókarcú babával (1956 Irodalmi Újság aug. 11. C5231, 2) | Tente, baba, tente. Itt van már az este (1988 Magyar néprajz CD47) | A baba még éppen csak ülni tud, de sok szülő már meg van győződve róla, hogy mindent ért (1999 Természet Világa CD50).

1a. (gyerm) ’bekötözött ujj, ill. ennek pólyája’ ❖ ÉrtSz.

2. (birtokszóként) (nyj v. kedvesk) ’〈megszólításként is:〉 vkinek a szerelmese, szeretője, kedvese’ ❖ Édes babám (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 14) | Kocsmárosné, arany virág, Ide a legjobbik borát, Vén legyen, mint a nagyapám, És tüzes, mint ifju babám! (1847 Petőfi Sándor C3502, 147) | A Tiszából a Dunába foly a víz, Foly a víz, Mi dolog az, édes babám, hogy te sírsz, Hogy te sírsz? (1874 Arany János népdalgyűjteménye C0663, 29) | [Mátyásnak] mostanában nagyon jó leveles dohányt hordott saláta néven egy járásbeli menyecske. Ugyan tehette is, mert finánc volt a babája (1927 Móra Ferenc C3206, 50) | [A színésznő] háromszor ment férjhez, tizenhat hosszabb viszonya és számtalan futó babája volt (1942 e. Hunyady Sándor C5202, 316) | A tisztek babája (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. ’〈megszólításként is:〉 fiatal nő’ ❖ Hohó! Hát ezek a csinos és kedves kis babák!? – Az én leányaim!… Gróf Trübsaal bemutatta magát, s a grófnővel és leányaival kezet szoritott (1874 Lauka Gusztáv 8268038, 60) | Jőjön, szép baba, Egy, kettő, három, be a dutyiba! (1885 Ábrányi Emil ford.–Byron C0509, 59) | Mit sejtette ő, mi mindent hozhat a házasság a finomabbik világban, egy kényes, szeszélyes, felkapott szép babával (1927 Szép Ernő 9665043, 67).

4. (egysz 1. sz-ű birt szjellel) ’〈kül. nő kedveskedő v. bizalmas(kodó) megszólításaként〉’ ❖ – Egy szót sem szólok, édes babám! békiti a főbiró ur a ténsasszonyt (1862 Vas Gereben C4383, 96) | Gáspár úr egyszerre megjuhászodott, amint ilyen szépen megadták a tisztességet. – De már akkor foglalj helyet, kedves babám [ti. Ocskay László]. Van pipád? Rágyújthatsz (1882 Jókai Mór CD18) | – Nem kell … erőltetni, babám, – mondta a polgármester a feleségének (1913 Móricz Zsigmond C3222, 90) | Rátette a kezét a kis Sanyi fejére s gyengéden megsimogatta: – Tanulj fiacskám, tanulj, tanulj, kedves kis angyalom, kis babám, tanulj édes kis gyémántom (1920 Móricz Zsigmond 9462009, 99).

5. ’kisgyermekeknek, főként kislányoknak, emberi alakot utánzó játékszere’ ❖ Báb: baba, bábu (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 14) | Ide adod Blanka a babádat, hogy játszam [!] vele? (1898 Kacziány Géza 8216005, 18) | az ágy alatt fadobozban alvó babáidhoz (1918 Krúdy Gyula CD54) | rongyból, kukoricacsutkából stb. készített kis babát vagy bolti játék babát (1990 Magyar néprajz CD47).

6. ’boltban, kirakatban levő ember nagyságú bábu, amelyre a ruhát bemutatás végett ráadják’ ❖ Festőművészek modell gyanánt használnak nagyobb méretü, vagy életnagyságú mozgó babát (francia neve: mannequin), amelyre a lefestendő ruhát rendezik el a kivánt helyzetbe (1911 RévaiNagyLex. C5698, 371) | Csakugyan szép volt a gyerek. Rövid, rózsaszín ruhácskájában, rózsaszín szalaggal a hajában, olyan volt, mint egy kirakati baba (1945 Darvas József 9101012, 251) | vajon miért nem tűrik még a reklámszakemberek sem, ha a kirakati babák örökké mosolyognak? (1997 Magyar Hírlap CD09).

7. (biz) ’〈tekében:〉 fából v. műanyagból készült, golyóval eltalálandó figura, bábu; tekebáb’ ❖ kugliznak. Vak állitgatja a fabábukat, vakok dobják sorjában a tekét, és hijába feleselsz velök, mert a leesett fabábuk számát is épen olly biztosan megmondják hallás után, mint azt észre veszik, ha bármily csekélyen érinti a deszkafalat gurulásközben a teke, avagy hátulról visszafelé is eldönt vagy egy babát (1854 Vasárnapi Újság CD56) | [Marcinak] nagy passziója volt a kuglizás, de csak muzsika mellett szeretett kuglizni és egy babára százakat is fölrakott (1918 Berkes Imre Izidor CD10) | [a kuglipartiban] csak egyet-kettőt tudott kiszedni abból a felállított kilenc babából (1934 Szép Ernő C3970, 117).

8. (Hajó) ’a hajó orrán, oldalán, ill. a rakparton levő henger v. oszlop, amelyre a hajók kikötésekor a kötelet rátekerik; bak¹’ ❖ Baba […]. Az a saját tengelye körül forgatható függélyesen álló hengeralaku faoszlop, mely a fedélzetbe beeresztve, a hajó orrán vagy farán van alkalmazva, s melyet a hajó kikötésénél vagy kukázásnál [= az ún. kapaszkodó hajózásnál, vagyis a hajó kötéllel, lánccal való húzásánál] a kötél rászedésére használnak. Néha a közönséges kötélbakokat is így nevezik (1893 PallasLex. CD02).

9. (nyj) ’〈kézi eszközökkel végzett földmunkában:〉 a munka során meghagyott földoszlop v. egyéb oszlopszerű jel, amely a terep eredeti szintjét mutatja’ ❖ Baba: földhányás a járódeszkák alá v. pedig a kubikosok által meghagyott földoszlopok, melyek segítségével a kitermelt földmennyiséget kiszámítják (1952 Magyar Nyelvőr C6004, 220) | [ha a kubikosok] ingben-gatyában dolgoztak, a dohányzacskót, dóznit rárakták a babákra (1960 Néprajzi Közlemények C6303, 182) | Nem kerülhette el hasonló sorsát [ti. a verést] kubikmunkán az sem, aki az elvégzett teljesítmény igazolására szolgáló ún. „babá”-t ellopta, ledöntötte vagy másik helyre szúrta (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153009, 795).

10. (nyj) ’zsúp- v. nádfedél készítésekor a tetőlécre felkötött szalma- v. nádcsomó; babka²’ ❖ [a nádazó ember a tető szegését] elől kezdi egy nagy bábbal, babával, a ház csüccsével s innen halad végig a nyeregen (1940 Fél Edit C6052, 36) | A tetőfedés anyaga a Felföld egészén a zsúp. A terminusokban elég jól kivehető a megoszlás: nyugaton a baba, bábus, babka használatos a tetőlécre felkötött zsúpkéve neveként (1997 Magyar néprajz CD47).

11. (nyj) ’kender- v. lencsomó a guzsalyon’ ❖ elfogyott a len a guzsolyszárról, s új babát kötni péntek estén nem üdvösséges (1882 Jókai Mór C2307, 69).

J: bábu¹, buba¹.

Ö: alvó~, cica~, cukor~, csini~, fa~, föld~, gül~, kabala~, karakter~, kaucsuk~, kirakat~, kis~, lencsi~, öltöztető~, próba~, rongy~.

UB: -barát.

Fr: pólyás.

ÖU: francia~, gumi~, kóc~, néger~, porcelán~, vas~, viasz~.

ÖE: ~ágy, ~ápolás, ~dunyha, ~gyár, ~holmi, ~kor, ~szerviz, ~színház.

Sz: babácska, babás.

Vö. CzF. baba¹; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

baba főnév 6A
1. (átv is)
〈megszólításként is:〉 csecsemő, (karon ülő) kisgyermek
értse mindenki, hogy a nekem tulajdonított [ti. önkéntes adózási javaslat] bizony nem az én babám, de e nemzésnek becsülete és köszönete mást [ti. Bezerédj Istvánt] illet
(1845 Széchenyi István)
Babát is várnak
(1882 Tolnai Lajos)
asszonyok szoptatják babájukat
(1921 Strém István)
Az egyik kislány a kétéves kisöccsét is lehozta, … ünnepélyes sutasággal ül a széken, ölében a … pufókarcú babával
(1956 Irodalmi Újság aug. 11.)
Tente, baba, tente. Itt van már az este
(1988 Magyar néprajz)
A baba még éppen csak ülni tud, de sok szülő már meg van győződve róla, hogy mindent ért
(1999 Természet Világa)
1a. (gyerm)
bekötözött ujj, ill. ennek pólyája
ÉrtSz.
2. (birtokszóként) (nyj v. kedvesk)
〈megszólításként is:〉 vkinek a szerelmese, szeretője, kedvese
Édes babám
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Kocsmárosné, arany virág, Ide a legjobbik borát, Vén legyen, mint a nagyapám, És tüzes, mint ifju babám!
(1847 Petőfi Sándor)
A Tiszából a Dunába foly a víz, Foly a víz, Mi dolog az, édes babám, hogy te sírsz, Hogy te sírsz?
(1874 Arany János népdalgyűjteménye)
[Mátyásnak] mostanában nagyon jó leveles dohányt hordott saláta néven egy járásbeli menyecske. Ugyan tehette is, mert finánc volt a babája
(1927 Móra Ferenc)
[A színésznő] háromszor ment férjhez, tizenhat hosszabb viszonya és számtalan futó babája volt
(1942 e. Hunyady Sándor)
A tisztek babája
(1998 Magyar Hírlap)
3.
〈megszólításként is:〉 fiatal nő
Hohó! Hát ezek a csinos és kedves kis babák!? – Az én leányaim!… Gróf Trübsaal bemutatta magát, s a grófnővel és leányaival kezet szoritott
(1874 Lauka Gusztáv)
Jőjön, szép baba, Egy, kettő, három, be a dutyiba!
(1885 Ábrányi Emil ford.Byron)
Mit sejtette ő, mi mindent hozhat a házasság a finomabbik világban, egy kényes, szeszélyes, felkapott szép babával
(1927 Szép Ernő)
4. (egysz 1. sz-ű birt szjellel)
〈kül. nő kedveskedő v. bizalmas(kodó) megszólításaként〉
– Egy szót sem szólok, édes babám! békiti a főbiró ur a ténsasszonyt
(1862 Vas Gereben)
Gáspár úr egyszerre megjuhászodott, amint ilyen szépen megadták a tisztességet. – De már akkor foglalj helyet, kedves babám [ti. Ocskay László]. Van pipád? Rágyújthatsz
(1882 Jókai Mór)
– Nem kell … erőltetni, babám, – mondta a polgármester a feleségének
(1913 Móricz Zsigmond)
Rátette a kezét a kis Sanyi fejére s gyengéden megsimogatta: – Tanulj fiacskám, tanulj, tanulj, kedves kis angyalom, kis babám, tanulj édes kis gyémántom
(1920 Móricz Zsigmond)
5.
kisgyermekeknek, főként kislányoknak, emberi alakot utánzó játékszere
Báb: baba, bábu
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Ide adod Blanka a babádat, hogy játszam [!] vele?
(1898 Kacziány Géza)
az ágy alatt fadobozban alvó babáidhoz
(1918 Krúdy Gyula)
rongyból, kukoricacsutkából stb.s a többi készített kis babát vagy bolti játék babát
(1990 Magyar néprajz)
6.
boltban, kirakatban levő ember nagyságú bábu, amelyre a ruhát bemutatás végett ráadják
Festőművészek modell gyanánt használnak nagyobb méretü, vagy életnagyságú mozgó babát (francia neve: mannequin), amelyre a lefestendő ruhát rendezik el a kivánt helyzetbe
(1911 RévaiNagyLex.)
Csakugyan szép volt a gyerek. Rövid, rózsaszín ruhácskájában, rózsaszín szalaggal a hajában, olyan volt, mint egy kirakati baba
(1945 Darvas József)
vajon miért nem tűrik még a reklámszakemberek sem, ha a kirakati babák örökké mosolyognak?
(1997 Magyar Hírlap)
7. (biz)
〈tekében:〉 fából v. műanyagból készült, golyóval eltalálandó figura, bábu; tekebáb
kugliznak. Vak állitgatja a fabábukat, vakok dobják sorjában a tekét, és hijába feleselsz velök, mert a leesett fabábuk számát is épen olly biztosan megmondják hallás után, mint azt észre veszik, ha bármily csekélyen érinti a deszkafalat gurulásközben a teke, avagy hátulról visszafelé is eldönt vagy egy babát
(1854 Vasárnapi Újság)
[Marcinak] nagy passziója volt a kuglizás, de csak muzsika mellett szeretett kuglizni és egy babára százakat is fölrakott
(1918 Berkes Imre Izidor)
[a kuglipartiban] csak egyet-kettőt tudott kiszedni abból a felállított kilenc babából
(1934 Szép Ernő)
8. (Hajó)
a hajó orrán, oldalán, ill. a rakparton levő henger v. oszlop, amelyre a hajók kikötésekor a kötelet rátekerik; bak¹
Baba […]. Az a saját tengelye körül forgatható függélyesen álló hengeralaku faoszlop, mely a fedélzetbe beeresztve, a hajó orrán vagy farán van alkalmazva, s melyet a hajó kikötésénél vagy kukázásnál [= az ún. kapaszkodó hajózásnál, vagyis a hajó kötéllel, lánccal való húzásánál] a kötél rászedésére használnak. Néha a közönséges kötélbakokat is így nevezik
(1893 PallasLex.)
9. (nyj)
〈kézi eszközökkel végzett földmunkában:〉 a munka során meghagyott földoszlop v. egyéb oszlopszerű jel, amely a terep eredeti szintjét mutatja
Baba: földhányás a járódeszkák alá v.vagy pedig a kubikosok által meghagyott földoszlopok, melyek segítségével a kitermelt földmennyiséget kiszámítják
(1952 Magyar Nyelvőr)
[ha a kubikosok] ingben-gatyában dolgoztak, a dohányzacskót, dóznit rárakták a babákra
(1960 Néprajzi Közlemények)
Nem kerülhette el hasonló sorsát [ti. a verést] kubikmunkán az sem, aki az elvégzett teljesítmény igazolására szolgáló ún.úgynevezettbabá”-t ellopta, ledöntötte vagy másik helyre szúrta
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
10. (nyj)
zsúp- v. nádfedél készítésekor a tetőlécre felkötött szalma- v. nádcsomó; babka²
[a nádazó ember a tető szegését] elől kezdi egy nagy bábbal, babával, a ház csüccsével s innen halad végig a nyeregen
(1940 Fél Edit)
A tetőfedés anyaga a Felföld egészén a zsúp. A terminusokban elég jól kivehető a megoszlás: nyugaton a baba, bábus, babka használatos a tetőlécre felkötött zsúpkéve neveként
(1997 Magyar néprajz)
11. (nyj)
kender- v. lencsomó a guzsalyon
elfogyott a len a guzsolyszárról, s új babát kötni péntek estén nem üdvösséges
(1882 Jókai Mór)
UB: -barát
Fr: pólyás
ÖU: franciababa, gumibaba, kócbaba, négerbaba, porcelánbaba, vasbaba, viaszbaba
ÖE: babaágy, babaápolás, babadunyha, babagyár, babaholmi, babakor, babaszerviz, babaszínház
Sz: babácska, babás
Vö. CzF. baba¹; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

baba- (előtagként)

’csecsemő számára gyártott 〈tárgy〉’ ❖ babacsörgő fn 1C | Két papírláda hever ágyamon. Az egyikben babacsörgők alkatrészei, külön a gömb, külön a nyél (1969 Konrád György 9351003, 179)  babakád fn 2A1 | A babakád, használaton kívül, a békás zuhanyfüggöny mögött bújik meg (1996 Lakáskultúra CD39) | A baba fogadásának közvetlen előkészületeire a terhesség harmadik szakaszában kerülhet sor, ilyenkor kell meggondolni, mit érdemes előre megvásárolni (babakocsi, babakád, csecsemőmérleg […]) (1997 Új Könyvek CD29)  babapelenka fn 6A | Egyetlen magyarországi termelő üzemükben az Always márkájú női higiéniai termékeket és a Pampers babapelenkát gyártják (1999 Figyelő CD2601).

a. ’csecsemők és kisgyermekek érzékeny bőrének is megfelelő 〈kozmetikai cikk〉’ ❖ babahintőpor fn 4A8 | Bármilyen babahintőpor vagy sima talkum [megfelelő a kisbabának] (1970 Vitray Tamásné ford.–Spock C6314, 173) | Gomboson a régi időkben nem ismerték a gyógyszertárban vásárolható babahintőporokat (1978 Jung Károly 1073001, 37)  babakrém fn 3B4 | A korszerű babakrémek már nem azonosak a régebbi készítményekkel, mert tisztító hatásuk mellett tartós zsírozóhatást is biztosítanak, és azuléntartalmuk [ti. csíraölő szénhidrogén-tartalmuk] megakadályozza a gyulladást (1974 Gerő Gábor–Romváry Vilmos C6218, 278) | Meghökkentő eredménnyel járt a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség országos vizsgálata a babakrémek és -emulziók minőségéről, illetve forgalmazásának körülményeiről (1997 Magyar Hírlap CD09)  babaolaj fn 2A13 | A különféle illatosított, általában ásványi olajat tartalmazó babaolajok helyett a legmegfelelőbb a tiszta, gyógyszertári napraforgóolaj (1970 Kádár András C6314, 51) | Az érzékenyebb fülűek mielőtt bemennének a vízbe, jól teszik, ha babaolajat csöppentenek a fülükbe, ez megkönnyítheti a bekerült víz spontán kiürülését (1998 Magyar Hírlap CD09)  babasampon fn 4A1 | A fürösztéskor helyes mindent egy tálcára előkészíteni: babaszappant, babasampont, babakrémet vagy -emulziót, hintőport, hajkefét, mosdókesztyűt vagy szivacsot (1974 Gerő Gábor–Romváry Vilmos C6218, 277) | Glem Vital babasampon (1997 Magyar Hírlap CD09) | a bébiosztályon egymás közelében található a babasampon, a rugdalózó, a tápszer és a pelenka, hogy a vásárlónak ne kelljen keresgélnie (1999 Figyelő CD2601)  babaszappan fn 4A2 | Fürdetéskor mindig kamillás-lanolinos babaszappant használjunk, mely teljesen neutrális, és igen csekély illatanyaga nem okoz túlérzékenységet (1974 Gerő Gábor–Romváry Vilmos C6218, 277) | A kontakt (bőrre kerülő) allergének kiiktatására Dobó doktornő a patikákban készített babaápolási szereket és babaszappant javasolja az illatosított termékek helyett (1999 Magyar Hírlap CD09).

baba- (előtagként)
csecsemő számára gyártott 〈tárgy〉
babacsörgő főnév 1C
Két papírláda hever ágyamon. Az egyikben babacsörgők alkatrészei, külön a gömb, külön a nyél
(1969 Konrád György)
babakád főnév 2A1
A babakád, használaton kívül, a békás zuhanyfüggöny mögött bújik meg
(1996 Lakáskultúra)
A baba fogadásának közvetlen előkészületeire a terhesség harmadik szakaszában kerülhet sor, ilyenkor kell meggondolni, mit érdemes előre megvásárolni (babakocsi, babakád, csecsemőmérleg […])
(1997 Új Könyvek)
babapelenka főnév 6A
Egyetlen magyarországi termelő üzemükben az Always márkájú női higiéniai termékeket és a Pampers babapelenkát gyártják
(1999 Figyelő)
a.
csecsemők és kisgyermekek érzékeny bőrének is megfelelő 〈kozmetikai cikk〉
babahintőpor főnév 4A8
Bármilyen babahintőpor vagy sima talkum [megfelelő a kisbabának]
(1970 Vitray Tamásné ford.Spock)
Gomboson a régi időkben nem ismerték a gyógyszertárban vásárolható babahintőporokat
(1978 Jung Károly)
babakrém főnév 3B4
A korszerű babakrémek már nem azonosak a régebbi készítményekkel, mert tisztító hatásuk mellett tartós zsírozóhatást is biztosítanak, és azuléntartalmuk [ti. csíraölő szénhidrogén-tartalmuk] megakadályozza a gyulladást
(1974 Gerő Gábor–Romváry Vilmos)
Meghökkentő eredménnyel járt a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség országos vizsgálata a babakrémek és -emulziók minőségéről, illetve forgalmazásának körülményeiről
(1997 Magyar Hírlap)
babaolaj főnév 2A13
A különféle illatosított, általában ásványi olajat tartalmazó babaolajok helyett a legmegfelelőbb a tiszta, gyógyszertári napraforgóolaj
(1970 Kádár András)
Az érzékenyebb fülűek mielőtt bemennének a vízbe, jól teszik, ha babaolajat csöppentenek a fülükbe, ez megkönnyítheti a bekerült víz spontán kiürülését
(1998 Magyar Hírlap)
babasampon főnév 4A1
A fürösztéskor helyes mindent egy tálcára előkészíteni: babaszappant, babasampont, babakrémet vagy -emulziót, hintőport, hajkefét, mosdókesztyűt vagy szivacsot
(1974 Gerő Gábor–Romváry Vilmos)
Glem Vital babasampon
(1997 Magyar Hírlap)
a bébiosztályon egymás közelében található a babasampon, a rugdalózó, a tápszer és a pelenka, hogy a vásárlónak ne kelljen keresgélnie
(1999 Figyelő)
babaszappan főnév 4A2
Fürdetéskor mindig kamillás-lanolinos babaszappant használjunk, mely teljesen neutrális, és igen csekély illatanyaga nem okoz túlérzékenységet
(1974 Gerő Gábor–Romváry Vilmos)
A kontakt (bőrre kerülő) allergének kiiktatására Dobó doktornő a patikákban készített babaápolási szereket és babaszappant javasolja az illatosított termékek helyett
(1999 Magyar Hírlap)

Beállítások