bekap ige 2a6

1. ts ’hirtelen szájába kap(, és lenyel) vmit, es. vkit’ ❖ a’ falatot bé-kapja mohon szájába (1804 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2779, 99) | amint meg akartam cirógatni a [kutya] fejét, úgy bekapta a kezemet, alig tudtam kijönni belőle (1851 Jókai Mór CD18) | A gyerek mohón kapta be [a cumit] s elhallgatott (1916 Móricz Zsigmond 9462006, 128) | nem nagy kunszt volt ennek a nagy cethalnak ezt a kis Jónást bekapni (1934 Móra Ferenc C3203, 57) | – Most pedig – mondta Kanga – bekapjuk a jó kis orvosságot (1935 Karinthy Frigyes ford.–Milne 9309084, 84) | egy falat szalonnát tett a kenyérre, bekapta (1964 Szakonyi Károly 9635001, 69).

1a. ts ’〈ételt v. szeszes italt〉 sietve elfogyaszt’ ❖ [Gordon] bekapott egy félmesszely sert (1847 Lauka Gusztáv C2897, 58) | a férj megint csak bekapta az ételt és szaladt (1891 Bródy Sándor C1201, 335) | megivott egy korsó hideg tejet, s bekapott hozzá három sajtos szendvicset (1985 Grendel Lajos 1060004, 410).

1b. tn (tárgyragos határozóval is) ’〈ételből v. szeszes italból〉 eszik v. iszik’ ❖ egy pohárkával, meg még egy pohárkával, meg talán még-mégeggyel bekap az ember, ha bánatos (1945 Háy Gyula 9232001, 36) | Van otthon egy üveg jó kis szilvapálinkám, abból még bekapunk egy fél decit (1956 Molnár Géza 2005014, 59) | bekapni egy karikát a megtisztított sárgarépából (1998 Lakáskultúra CD39).

2. tn (/nyj) ’becsíp, berúg’ ❖ ezen úri egyén a napokban, ment […] jól bekapva haza felé (1850 Pesti Röpívek C1517, [1]) | A világért se kinálja meg valaki borral, mert ez a fiú mindjárt bekap s olyankor nagyon akaratos meg házsártos szokott lenni (1874 Berczik Árpád 8049003, 48) | Gyuri istenesen bekapott eladdig. Hatalmasokat tántorgott, és el-elakadó nyelvvel hetet-havat összezagyvált (1913 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

3. ts (rég) ’megragad, és beránt vhova vkit’ ❖ edgy Gavallér bé tsavarodik a’ Fogadoban, bé-kap edgy Dámát edgy különös [= külön] szobába (1785 Magyar Hírmondó C0273, 570) | a’ kit a’ Kréta-béli Kalmárok, a’ tenger-partról […] Hajójokba bé-kapván, el-loptak (1801 Méhes István ford.–Cornelius Nepos C3076, 46) | a ki a kör közepén áll bekap egyet a körből (1900 Benedek Elek C0919, 66).

3a. ts (rég) ’〈kinyújtott testrészét〉 visszarántja, hirtelen visszahúzza’ ❖ Anikó bekapta arczát a holdvilágról (1857 Vasárnapi Újság CD56) | az őrszem, aki még mindíg a palánk tetején lovagolt, egyszerre csak bekapta a jobblábát, amelyet eddig kilógatott az utcára (1907 Molnár Ferenc² 9453001, 172) | [a hím vadpulykák párzás idején] farkukat kerekbe vágják, fejüket válluk közé bekapják, szárnyaikkal a földet söprik (1933 Az állatok világa ford. CD46).

3b. ts ’〈működő gép (alkatrésze) hozzá túl közel kerülő dolgot, személyt v. testrészt〉 elérve magához ránt(, és összeroncsol)’ ❖ A lakatost a gyárban az egyik gép […] bekapta (1895 Gaál Mózes¹ C1796, 35) | De történt az előfonodában a gereben gépen nagyobb baleset is. Az egyik nőnek az ujját bekapta és a tűk összemarcangolták a kezét és le kellett vágni (1956 Pogány Mária 2005078, 723) | A [mozgásban levő] vonatlépcső bekapta a pokrócot, amit viszont ő nem engedett el (1997 Magyar Hírlap CD09).

3c. tn bekap vmibe (rég) ’〈erős szél〉 megragad, magával ránt vmit’ ❖ Megtörtént, hogy pusztán álló istállókba néha bekapott a wjuga [ti. a krími hóvihar], s a belé menekült állatokat az épület gerendáival együtt magával sodrá (1855 Vasárnapi Újság CD56).

3d. tn bekap vmibe (rég) ’〈tűz, láng〉 vhova átterjedve meggyújt, lángra lobbant vmit, belekap vmibe’ ❖ [az épületbe] többször is bé kapott már a’ nagy szikrákkal szélylyel pattogott tz (1784 Magyar Hírmondó C0272, 198) | A láng bekapott a fedél szegletébe (1898 Petelei István C3493, 145).

3e. tn (rég) ’〈betegség, fertőzés〉 vhova bekerülve terjedni kezd’ ❖ Mikor [a himlő] leg elsöben valamelly Tartományba bé-kapott, igen veszedelmes ’s halálos vólt (1785 Báti János ford.–Rosenstein C0880, 2) | a cholera, a mint mondják, ide is bekapott (1855 Arany János C1619, 101) | a marhadög ismét bekap a tehenek közé (1861 Salamon Ferenc ford.–Eliot¹ C3660, 321).

4. ts (rég) ’〈vmely pénzösszeget〉 bevételként kap’ ❖ Minden esztendben, ki-kldött tíz-millió aranyat ér portékákat, […] és tsupán tsak, a vitelért, bé-kapott esztendnként, két milliót (1792 Őri Fülep Gábor ford.–Haller C3377, 51) | néha bekapok [a borért] hét nyolcszáz forintot ezüstbe (1872 Abonyi Lajos C0486, 58).

5. ts (biz) ’〈mérkőzés, játék során számára hátrányt v. vereséget jelentő gólt, találatot〉 váratlanul elszenved’ ❖ csak nehogy bekapjunk egy potyagólt! (1979 Kornis Mihály 1082001, 50) | Az utolsó másodpercekben bekapott gól sokkolta a horvátokat (1995 Magyar Hírlap CD09) | Akkor pontozással fölényesen vezetett, de bekapott egy nagy ütést a tizedik menetben, s nem volt hajlandó folytatni (2000 Magyar Hírlap CD09).

6. tn (/nyj) ’〈vmely munkakörbe, állásba〉 bekerül, bejut vki’ ❖ akkor még nem volt se trafik, se vasut, hogy bekaphattam volna valahol fináncnak (1866 Egri népkönyv C0096, 21) | Két évi koncsorgás után végre valahára mégis sikerül bekapnia – egy kis szolgálatba! (1884 Bródy Sándor C1199, 89) | bekapott a városhoz és ott lett pusztabíró (1941 Móricz Zsigmond C5086, 345).

7. tn (/nyj) ’odaszokik, bejáratos lesz vki v. vmi vhova v. vkihez’ ❖ sok uri rendek is bé kaptak a’ házához (1790 Kömlei János ford.–Becker² C5062, 223) | Te nagyon sokat hiszel annak a Czelesztinnek. Nagyon bekapott hozzád (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102006, 72) | ezt a büdös kotlóst is örökké hessegetni kell, mert ez úgy bekapott a konyhába! (1909 Móricz Zsigmond C3219, 221) | minden vasárnap este otthagyod Erzsókot, nem félsz, hogy valaki bekap hozzá? (1939 Veres Péter CD10).

7a. (rég) ’〈vmely jelenség, tevékenység, ill. vminek a használata〉 szokásként, divatként stb. bekerül vhova’ ❖ A’ Scorzonera [ti. a pozdor nevű növény] a’ konyhákra nem régen kapott-bé (1787 Mátyus István 7222016, 267) | [Ázsiába] a’ XVII-dik Száznak kezdetivel kapott-bé a’ Tabák-mivelés [= dohánytermesztés] (1791 Mátyus István C3071, 568) | A’ fényüzés Rozsnyóra meglehetősen bekapott (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 158) | A zsoldos csapatok közé más visszaélés is bekapott (1864 Salamon Ferenc C3655, 110) | annyira bekapott ez a divat (1884 Mikszáth Kálmán CD04).

Vö. CzF. ~, bekapat; ÉrtSz.; TESz. kap; ÉKsz.; SzT. ~, bekaphat, bekapott; ÚMTsz.

bekap ige 2a6
1. tárgyas
hirtelen szájába kap(, és lenyel) vmit, es. vkit
a’ falatot bé-kapja mohon szájába
(1804 Kováts József¹ ford.Vergilius)
amint meg akartam cirógatni a [kutya] fejét, úgy bekapta a kezemet, alig tudtam kijönni belőle
(1851 Jókai Mór)
A gyerek mohón kapta be [a cumit] s elhallgatott
(1916 Móricz Zsigmond)
nem nagy kunszt volt ennek a nagy cethalnak ezt a kis Jónást bekapni
(1934 Móra Ferenc)
– Most pedig – mondta Kanga – bekapjuk a jó kis orvosságot
(1935 Karinthy Frigyes ford.Milne)
egy falat szalonnát tett a kenyérre, bekapta
(1964 Szakonyi Károly)
1a. tárgyas
〈ételt v. szeszes italt〉 sietve elfogyaszt
[Gordon] bekapott egy félmesszely sert
(1847 Lauka Gusztáv)
a férj megint csak bekapta az ételt és szaladt
(1891 Bródy Sándor)
megivott egy korsó hideg tejet, s bekapott hozzá három sajtos szendvicset
(1985 Grendel Lajos)
1b. tárgyatlan (tárgyragos határozóval is)
〈ételből v. szeszes italból〉 eszik v. iszik
egy pohárkával, meg még egy pohárkával, meg talán még-mégeggyel bekap az ember, ha bánatos
(1945 Háy Gyula)
Van otthon egy üveg jó kis szilvapálinkám, abból még bekapunk egy fél decit
(1956 Molnár Géza)
bekapni egy karikát a megtisztított sárgarépából
(1998 Lakáskultúra)
2. tárgyatlan (/nyj)
becsíp, berúg
ezen úri egyén a napokban, ment […] jól bekapva haza felé
(1850 Pesti Röpívek)
A világért se kinálja meg valaki borral, mert ez a fiú mindjárt bekap s olyankor nagyon akaratos meg házsártos szokott lenni
(1874 Berczik Árpád)
Gyuri istenesen bekapott eladdig. Hatalmasokat tántorgott, és el-elakadó nyelvvel hetet-havat összezagyvált
(1913 Tersánszky Józsi Jenő)
3. tárgyas (rég)
megragad, és beránt vhova vkit
edgy Gavallér bé tsavarodik a’ Fogadoban, bé-kap edgy Dámát edgy különös [= külön] szobába
(1785 Magyar Hírmondó)
a’ kit a’ Kréta-béli Kalmárok, a’ tenger-partról […] Hajójokba bé-kapván, el-loptak
(1801 Méhes István ford.Cornelius Nepos)
a ki a kör közepén áll bekap egyet a körből
(1900 Benedek Elek)
3a. tárgyas (rég)
〈kinyújtott testrészét〉 visszarántja, hirtelen visszahúzza
Anikó bekapta arczát a holdvilágról
(1857 Vasárnapi Újság)
az őrszem, aki még mindíg a palánk tetején lovagolt, egyszerre csak bekapta a jobblábát, amelyet eddig kilógatott az utcára
(1907 Molnár Ferenc²)
[a hím vadpulykák párzás idején] farkukat kerekbe vágják, fejüket válluk közé bekapják, szárnyaikkal a földet söprik
(1933 Az állatok világa ford.)
3b. tárgyas
〈működő gép (alkatrésze) hozzá túl közel kerülő dolgot, személyt v. testrészt〉 elérve magához ránt(, és összeroncsol)
A lakatost a gyárban az egyik gép […] bekapta
(1895 Gaál Mózes¹)
De történt az előfonodában a gereben gépen nagyobb baleset is. Az egyik nőnek az ujját bekapta és a tűk összemarcangolták a kezét és le kellett vágni
(1956 Pogány Mária)
A [mozgásban levő] vonatlépcső bekapta a pokrócot, amit viszont ő nem engedett el
(1997 Magyar Hírlap)
3c. tárgyatlan bekap vmibe (rég)
〈erős szél〉 megragad, magával ránt vmit
Megtörtént, hogy pusztán álló istállókba néha bekapott a wjuga [ti. a krími hóvihar], s a belé menekült állatokat az épület gerendáival együtt magával sodrá
(1855 Vasárnapi Újság)
3d. tárgyatlan bekap vmibe (rég)
〈tűz, láng〉 vhova átterjedve meggyújt, lángra lobbant vmit, belekap vmibe
[az épületbe] többször is bé kapott már a’ nagy szikrákkal szélylyel pattogott tz
(1784 Magyar Hírmondó)
A láng bekapott a fedél szegletébe
(1898 Petelei István)
3e. tárgyatlan (rég)
〈betegség, fertőzés〉 vhova bekerülve terjedni kezd
Mikor [a himlő] leg elsöben valamelly Tartományba bé-kapott, igen veszedelmes ’s halálos vólt
(1785 Báti János ford.Rosenstein)
a cholera, a mint mondják, ide is bekapott
(1855 Arany János)
a marhadög ismét bekap a tehenek közé
(1861 Salamon Ferenc ford.Eliot¹)
4. tárgyas (rég)
〈vmely pénzösszeget〉 bevételként kap
Minden esztendben, ki-kldött tíz-millió aranyat ér portékákat, […] és tsupán tsak, a vitelért, bé-kapott esztendnként, két milliót
(1792 Őri Fülep Gábor ford.Haller)
néha bekapok [a borért] hét nyolcszáz forintot ezüstbe
(1872 Abonyi Lajos)
5. tárgyas (biz)
〈mérkőzés, játék során számára hátrányt v. vereséget jelentő gólt, találatot〉 váratlanul elszenved
csak nehogy bekapjunk egy potyagólt!
(1979 Kornis Mihály)
Az utolsó másodpercekben bekapott gól sokkolta a horvátokat
(1995 Magyar Hírlap)
Akkor pontozással fölényesen vezetett, de bekapott egy nagy ütést a tizedik menetben, s nem volt hajlandó folytatni
(2000 Magyar Hírlap)
6. tárgyatlan (/nyj)
〈vmely munkakörbe, állásba〉 bekerül, bejut vki
akkor még nem volt se trafik, se vasut, hogy bekaphattam volna valahol fináncnak
(1866 Egri népkönyv)
Két évi koncsorgás után végre valahára mégis sikerül bekapnia – egy kis szolgálatba!
(1884 Bródy Sándor)
bekapott a városhoz és ott lett pusztabíró
(1941 Móricz Zsigmond)
7. tárgyatlan (/nyj)
odaszokik, bejáratos lesz vki v. vmi vhova v. vkihez
sok uri rendek is bé kaptak a’ házához
(1790 Kömlei János ford.Becker²)
Te nagyon sokat hiszel annak a Czelesztinnek. Nagyon bekapott hozzád
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
ezt a büdös kotlóst is örökké hessegetni kell, mert ez úgy bekapott a konyhába!
(1909 Móricz Zsigmond)
minden vasárnap este otthagyod Erzsókot, nem félsz, hogy valaki bekap hozzá?
(1939 Veres Péter)
7a. (rég)
〈vmely jelenség, tevékenység, ill. vminek a használata〉 szokásként, divatként stb. bekerül vhova
A’ Scorzonera [ti. a pozdor nevű növény] a’ konyhákra nem régen kapott-bé
(1787 Mátyus István)
[Ázsiába] a’ XVII-dik Száznak kezdetivel kapott-bé a’ Tabák-mivelés [= dohánytermesztés]
(1791 Mátyus István)
A’ fényüzés Rozsnyóra meglehetősen bekapott
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
A zsoldos csapatok közé más visszaélés is bekapott
(1864 Salamon Ferenc)
annyira bekapott ez a divat
(1884 Mikszáth Kálmán)
Vö. CzF. ~, bekapat; ÉrtSz.; TESz. kap; ÉKsz.; SzT. ~, bekaphat, bekapott; ÚMTsz.

Beállítások