beleesik tn ige 14b3

1. ’〈vmely anyagba, ill. vminek a belsejébe v. mélyére〉 fentről lefelé esik vki, vmi’ ❖ kéntelen vólt […] ötödſzör-is belé eſni a vízbe (1781 Magyar Hírmondó 7444013, 160) | valamelly Szikra a’ Puska-poros Edénybe beléesett (1796 Takács Ádám ford.–Scriver C4081, 327) | Már mindgyárt másnap beleesett a mézbe egy iczipiczi kenyérmorzsa (1896 Mikszáth Kálmán C3147, 75) | [az eltűnt férfi] tán beleesett valami gödörbe (1899 Rákosi Viktor 8387004, 222) | a kubikos felesége beleesett a kútba (1937 Féja Géza 9138003, 111) | mikor ráállt a verem tetejére, leszakadt és a farkas beleesett (1947 Szabad Föld aug. 17. C1537, 2) | Ádám elvágódott. Arccal esett bele a hóba (1973 Gion Nándor 9190005, 90).

1a. (ritk) ’váratlanul v. hirtelen bekerül vhova vki’ ❖ [Leon] a csendes, nesztelen vadonból egyszerre beleesett egy […] nagy városba (1875 Jókai Mór CD18) | egyszerre, egy kávéházban, beleestünk egy társaságba (1915 Földi Mihály CD10).

2. ’〈vmely (rossz) helyzetbe, állapotba, folyamatba〉 belekerül vki’ ❖ hadd menjek én elöll, hogy ha valamelly veſzélyre találunk, hadd eſſem én belé (1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.–Bunyan 7353007, 177) | Mi beleestünk megint a szokott egyhangúságba (1857 Arany János C1619, 128) | csak nagy nehezen birt beleesni óhajtott nyugalmába (1872 Mikszáth Kálmán C3156, 164) | beleesett rendes álmos, közönyös modorába (1881 Beniczkyné Bajza Lenke C0952, 157) | művészeti eltévelyedések, melyekbe egyik vagy másik művész beleesett (1913 Ambrus Zoltán C0606, 17) | A keresetem nem mondom, csak 800 forint lett, de a munkám nem is ért többet, az biztos. Így azért ki lettem volna békülve a sorssal, de beleestem a raciba (1956 Pogány Mária 2005025, 98) | Egy éve, másfél éve dolgoztam az atya keze alatt, amikor beleestem egy kis balhéba (1979 László-Bencsik Sándor 9383005, 155) | Elsodorhatta őket [ti. a pályaudvarra búcsúzkodni érkező családtagokat] a tömeg. Vagy beleestek valami razziába… (1984 Hubay Miklós² 9264002, 99).

2a. (kissé rég) ’betegséget megkap, elkap’ ❖ A’ ki ezen romlásból [ti. a szélütésből] egyſzer ki-épül, meg-láſſa, hogy a’ nevezett mértékletlenségek miatt ismét belé ne eſsék, e’ végre minden eſztendöben tavaſzkor magán eret nyittaſſon (1791 Csapó József 7062013, 261) | az  megmarattatások utánn … belé estek vólt a’ dühösségbe [= veszettségbe] (1796 Bécsi Magyar Merkurius C0345, 322) | kik legjobban féltek a cholerától, legelsők [ti. legelsőként] estek bele (1852 Bérczy Károly 8050002, 167) | a fiatal bán beleesett az uralkodó járványba (1896 Széchy Károly CD55) | [a szarvasmarhák] beleesnek a betegségbe (1933 Az állatok világa ford. CD46).

2b. (vál) ’bűnbe, hibába, tévedésbe esik, ill. hibás megoldást, eljárást választ vki’ ❖ az Eretnekség vétkébe […] még az Anyaszentegyház igaz fijai-is belé-eshetnek (1781 Nagy István¹ ford.–Wittola C3979, 49) | Agárdy Oszkár beleesett a hütlenség bűnébe (1864 Rózsaági Antal C3645, 22) | [Balassi Bálint,] kiben csak úgy teremnek a daleszmék, gyakran beleesik az egyházi énekszerzők hosszadalmasságába (1896 Kardos Albert CD44) | tévedésbe is beleestek (1911 Ambrus Zoltán 9006002, 19) | Akkorára már túlvoltunk azon a filológiai bogarászáson, amibe irodalom-tudósok is annyiszor beleesnek (1941 Karácsony Sándor 9302003, 12) | Az erőltetett melodramatikus szituációkban sokszor a színészek is beleesnek a teatralitásba (1956 Gellért Endre 2005081, 731).

3. ’〈helység, terület〉 vmilyen irányban van, vhol elterül’ ❖ a mi helységünk határában a gazdák számára egy talpalatnyi rét sem volt, mint külön kaszáló rét, hanem csak az, ami kevés itt-ott egyik és másik dülőbe vagy hold földbe épen beleesett (1851–1854 Táncsics Mihály 8463015, 52) | Göcsej, Zala vármegye déli része, melybe Zala-Egerszeg is beleesik (1894 PallasLex. CD02) | A város megvált minden telket, amelyik beleesik ebbe a [ti. a körútnak kijelölt] vonalba. Maguk is beleesnek (1931 Oláh Gábor 9487062, 64) | Marx és Engels számára a nemzetköziség az emberiség magasabb fejlődésének útvonala és mivel a magyarság nemzeti érdeke beleesik ebbe a vonalba, tehát a magyar nemzeti gondolat barátai voltak (1934 Herczeg Ferenc 9241027, 251) | Látószögembe, jobbról, éppen beleesik a Teréz-major, az istállók hatalmas lánggal égnek (1970 Mészöly Miklós 9439002, 736).

3a. ’vmely esemény, időpont v. rövidebb időszak vmely hosszabb időszakra v. évszakra esik’ ❖ ez az Egyiptomba lett be rontás … a’ 8 esztendbe bele eshetett (1815 Pálóczi Horváth Ádám C2121, 135) | A fizetési idő beléesnék a háromhónapba (1850 Dobsa Lajos C1420, 103) | a várakozási időbe gonoszul beleesnek a déli és a szundikálásra szánt órák (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | [Az előző negyven év] viszontagságos idő Kína viszontagságos történetében, beleesik a császárság bukása, a forradalom, az új köztársaság berendezkedésének válságos és bizonytalan évei (1941 Schöpflin Aladár CD10) | [Katona András] hosszú időn át szerepelt a nemzeti [vízilabda]csapatban. Ebbe az időszakba beleesett a római olimpia is (1995 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈összegbe, csoportba, kategóriába, vminek a számába〉 annak elemeként beleszámít, beletartozik vki’ ❖ E 213 számba [ti. a liberálisokra szavazók számába] beleesik a mérsékelt ellenzékből Bernáth Béla, pécskai Gaál Jenő (1890 Mikszáth Kálmán CD04) | [Az öregúr] beleesik abba a kategóriába, mely a 30 éven aluli kormánypártit s a 60 éven felüli ellenzékit nem sorozza a rendes emberek sorába (1893 Mikszáth Kálmán összes művei CD04) | Minden helybeli lakos benne van a könyvben, kivéve a rongyos prolikat, akik azonban nem is esnek bele a „mindenki” kategóriába (1933 Nagy Lajos 9472016, 45) | Az uradalmakban az iparosoknak is jár föld, hisz itt jószerivel ők szántottak, beleesnek a földművelő kategóriába (1945 Illyés Gyula 9274069, 23).

4. (biz v. gúny) ’beleszeret vkibe’ ❖ [Sainte-Beuve] ebbe a nőbe elkésve beleesett (1908 Ady Endre CD0801) | Szörnyű! Így beleesni egy nőbe. Egy meglett férfinak! (1941 Bókay János 9065003, 13) | [Liszauer] felesége beleesett Wahrhaftig Pistába (1969 Mándy Iván 9420035, 506) | Egyszerű história ez, Józsi bácsi. Ugye, egy ilyen szép nő. Nem nehéz beleesni. És ki látja azt mindjárt, hogy mi van a szép kis arcocskája mögött? (1983 Balla László 1010019, 187).

5. (/nyj) ’〈kártevő, kórokozó〉 megtelepszik vhol, ill. 〈betegség〉 kitör vkin’ ❖ Mert ha több Nyájokra Juhaid oſztatod, A’ nagy kárvalláſtól inkább meg-tartatod. Az egyikbe ha Rüh: vagy Dög belé eſik, A’ többi Nyájodban így károd nem eſik (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225006, 56) | [a moly] a’ gyapjúkba ’s a’ ruhákba szokott bele esni (1793 Segesvári István ford.–Derham C3720, 292) | ha egy fát holdtöltekor vágnak, megrepedez, s a szú beleesik (1855 Vasárnapi Újság CD56) | [A búzába] beleesik az üszög (1862 Vas Gereben C4383, 107) | a moly beleesett a kukoricába, azt kellett letörni fele érésiben (1927 Móra Ferenc C3206, 93) | Zagyvarékason úgy vélték, hogy kétasszony között [ti. a Nagy- és Kisboldogasszony napja közötti időszakban, vagyis augusztus 15. és szeptember 8. között] ki kell szellőztetni a búzát, hogy ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik (1990 Magyar néprajz CD47).

5a. ’〈szitkozódásban:〉 ua.’ ❖ – Hát mér nem megy ez a ló? – Mer cudar, a tályog essen bele! (1912 Gárdonyi Géza 9173002, 12) | Egy szegénységből jöttünk mindannyian, a nyavalya essen bele! (1964 Sánta Ferenc 9585001, 117).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

beleesik tárgyatlan ige 14b3
1.
〈vmely anyagba, ill. vminek a belsejébe v. mélyére〉 fentről lefelé esik vki, vmi
kéntelen vólt […] ötödſzör-is belé eſni a vízbe
(1781 Magyar Hírmondó)
valamelly Szikra a’ Puska-poros Edénybe beléesett
(1796 Takács Ádám ford.Scriver)
Már mindgyárt másnap beleesett a mézbe egy iczipiczi kenyérmorzsa
(1896 Mikszáth Kálmán)
[az eltűnt férfi] tán beleesett valami gödörbe
(1899 Rákosi Viktor)
a kubikos felesége beleesett a kútba
(1937 Féja Géza)
mikor ráállt a verem tetejére, leszakadt és a farkas beleesett
(1947 Szabad Föld aug. 17.)
Ádám elvágódott. Arccal esett bele a hóba
(1973 Gion Nándor)
1a. (ritk)
váratlanul v. hirtelen bekerül vhova vki
[Leon] a csendes, nesztelen vadonból egyszerre beleesett egy […] nagy városba
(1875 Jókai Mór)
egyszerre, egy kávéházban, beleestünk egy társaságba
(1915 Földi Mihály)
2.
〈vmely (rossz) helyzetbe, állapotba, folyamatba〉 belekerül vki
hadd menjek én elöll, hogy ha valamelly veſzélyre találunk, hadd eſſem én belé
(1777 Szigeti Gyula Sámuel–Tordai Sámuel ford.Bunyan)
Mi beleestünk megint a szokott egyhangúságba
(1857 Arany János)
csak nagy nehezen birt beleesni óhajtott nyugalmába
(1872 Mikszáth Kálmán)
beleesett rendes álmos, közönyös modorába
(1881 Beniczkyné Bajza Lenke)
művészeti eltévelyedések, melyekbe egyik vagy másik művész beleesett
(1913 Ambrus Zoltán)
A keresetem nem mondom, csak 800 forint lett, de a munkám nem is ért többet, az biztos. Így azért ki lettem volna békülve a sorssal, de beleestem a raciba
(1956 Pogány Mária)
Egy éve, másfél éve dolgoztam az atya keze alatt, amikor beleestem egy kis balhéba
(1979 László-Bencsik Sándor)
Elsodorhatta őket [ti. a pályaudvarra búcsúzkodni érkező családtagokat] a tömeg. Vagy beleestek valami razziába…
(1984 Hubay Miklós²)
2a. (kissé rég)
betegséget megkap, elkap
A’ ki ezen romlásból [ti. a szélütésből] egyſzer ki-épül, meg-láſſa, hogy a’ nevezett mértékletlenségek miatt ismét belé ne eſsék, e’ végre minden eſztendöben tavaſzkor magán eret nyittaſſon
(1791 Csapó József)
az  megmarattatások utánn … belé estek vólt a’ dühösségbe [= veszettségbe]
(1796 Bécsi Magyar Merkurius)
kik legjobban féltek a cholerától, legelsők [ti. legelsőként] estek bele
(1852 Bérczy Károly)
a fiatal bán beleesett az uralkodó járványba
(1896 Széchy Károly)
[a szarvasmarhák] beleesnek a betegségbe
(1933 Az állatok világa ford.)
2b. (vál)
bűnbe, hibába, tévedésbe esik, ill. hibás megoldást, eljárást választ vki
az Eretnekség vétkébe […] még az Anyaszentegyház igaz fijai-is belé-eshetnek
(1781 Nagy István¹ ford.Wittola)
Agárdy Oszkár beleesett a hütlenség bűnébe
(1864 Rózsaági Antal)
[Balassi Bálint,] kiben csak úgy teremnek a daleszmék, gyakran beleesik az egyházi énekszerzők hosszadalmasságába
(1896 Kardos Albert)
tévedésbe is beleestek
(1911 Ambrus Zoltán)
Akkorára már túlvoltunk azon a filológiai bogarászáson, amibe irodalom-tudósok is annyiszor beleesnek
(1941 Karácsony Sándor)
Az erőltetett melodramatikus szituációkban sokszor a színészek is beleesnek a teatralitásba
(1956 Gellért Endre)
3.
〈helység, terület〉 vmilyen irányban van, vhol elterül
a mi helységünk határában a gazdák számára egy talpalatnyi rét sem volt, mint külön kaszáló rét, hanem csak az, ami kevés itt-ott egyik és másik dülőbe vagy hold földbe épen beleesett
(1851–1854 Táncsics Mihály)
Göcsej, Zala vármegye déli része, melybe Zala-Egerszeg is beleesik
(1894 PallasLex.)
A város megvált minden telket, amelyik beleesik ebbe a [ti. a körútnak kijelölt] vonalba. Maguk is beleesnek
(1931 Oláh Gábor)
Marx és Engels számára a nemzetköziség az emberiség magasabb fejlődésének útvonala és mivel a magyarság nemzeti érdeke beleesik ebbe a vonalba, tehát a magyar nemzeti gondolat barátai voltak
(1934 Herczeg Ferenc)
Látószögembe, jobbról, éppen beleesik a Teréz-major, az istállók hatalmas lánggal égnek
(1970 Mészöly Miklós)
3a.
vmely esemény, időpont v. rövidebb időszak vmely hosszabb időszakra v. évszakra esik
ez az Egyiptomba lett be rontás … a’ 8 esztendbe bele eshetett
(1815 Pálóczi Horváth Ádám)
A fizetési idő beléesnék a háromhónapba
(1850 Dobsa Lajos)
a várakozási időbe gonoszul beleesnek a déli és a szundikálásra szánt órák
(1880 Mikszáth Kálmán)
[Az előző negyven év] viszontagságos idő Kína viszontagságos történetében, beleesik a császárság bukása, a forradalom, az új köztársaság berendezkedésének válságos és bizonytalan évei
(1941 Schöpflin Aladár)
[Katona András] hosszú időn át szerepelt a nemzeti [vízilabda]csapatban. Ebbe az időszakba beleesett a római olimpia is
(1995 Magyar Hírlap)
3b.
〈összegbe, csoportba, kategóriába, vminek a számába〉 annak elemeként beleszámít, beletartozik vki
E 213 számba [ti. a liberálisokra szavazók számába] beleesik a mérsékelt ellenzékből Bernáth Béla, pécskai Gaál Jenő
(1890 Mikszáth Kálmán)
[Az öregúr] beleesik abba a kategóriába, mely a 30 éven aluli kormánypártit s a 60 éven felüli ellenzékit nem sorozza a rendes emberek sorába
(1893 Mikszáth Kálmán összes művei)
Minden helybeli lakos benne van a könyvben, kivéve a rongyos prolikat, akik azonban nem is esnek bele a „mindenki” kategóriába
(1933 Nagy Lajos)
Az uradalmakban az iparosoknak is jár föld, hisz itt jószerivel ők szántottak, beleesnek a földművelő kategóriába
(1945 Illyés Gyula)
4. (biz v. gúny)
[Sainte-Beuve] ebbe a nőbe elkésve beleesett
(1908 Ady Endre)
Szörnyű! Így beleesni egy nőbe. Egy meglett férfinak!
(1941 Bókay János)
[Liszauer] felesége beleesett Wahrhaftig Pistába
(1969 Mándy Iván)
Egyszerű história ez, Józsi bácsi. Ugye, egy ilyen szép nő. Nem nehéz beleesni. És ki látja azt mindjárt, hogy mi van a szép kis arcocskája mögött?
(1983 Balla László)
5. (/nyj)
〈kártevő, kórokozó〉 megtelepszik vhol, ill. 〈betegség〉 kitör vkin
Mert ha több Nyájokra Juhaid oſztatod, A’ nagy kárvalláſtól inkább meg-tartatod. Az egyikbe ha Rüh: vagy Dög belé eſik, A’ többi Nyájodban így károd nem eſik
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
[a moly] a’ gyapjúkba ’s a’ ruhákba szokott bele esni
(1793 Segesvári István ford.Derham)
ha egy fát holdtöltekor vágnak, megrepedez, s a szú beleesik
(1855 Vasárnapi Újság)
[A búzába] beleesik az üszög
(1862 Vas Gereben)
a moly beleesett a kukoricába, azt kellett letörni fele érésiben
(1927 Móra Ferenc)
Zagyvarékason úgy vélték, hogy kétasszony között [ti. a Nagy- és Kisboldogasszony napja közötti időszakban, vagyis augusztus 15. és szeptember 8. között] ki kell szellőztetni a búzát, hogy ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik
(1990 Magyar néprajz)
5a.
〈szitkozódásban:〉 ua.
– Hát mér nem megy ez a ló? – Mer cudar, a tályog essen bele!
(1912 Gárdonyi Géza)
Egy szegénységből jöttünk mindannyian, a nyavalya essen bele!
(1964 Sánta Ferenc)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások