bemenet fn és hsz 

I. fn 3B

1. ’az a cselekvés, hogy vki vhova bemegy’ ❖ Ferenczem a’ vámost oda hagyván nem monda oláh köszönetet; most tapasztalá, hogy a’ bemenetkor mondott hasonlatosságért [= hasonlatért] meglakolt (1838 Gegő Elek 8157002, 31) | kihúzódtak a kecskemétiek az udvarra, „szerencsés jó reggelt” kívánva útközben a bemenetre váró kőrösi szomszédoknak (1889 Mikszáth Kálmán CD04) | ebbe a klérusba sajnosan szabad a bemenet (1925 Harsányi Zsolt CD10) | Tilos a bemenet, a fényképezés, engedély nélkül még körülnézni sem szabad (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’Bevonulás.’

2a. (rég) ’vkinek ünnepélyes (menet élén történő) bevonulása vhova’ ❖ A’ pompás Bemenetnek rendje (1808 Hazai és Külföldi Tudósítások C0191, 167) | Két sorban állott ki a nép ünnepi köntösében, zöld galyakkal kezében, […] hogy [a herceg] bemenetét pompás kisérettel fényesítsék (1832 Fáy András¹ 8139007, 122) | [II. Rákóczi Ferenc] mint Sárosmegye örökös főispánja, Eperjesen nagy pompával fényes bemenetét tartotta (1860 Vasárnapi Újság CD56).

2b. (rég, ritk) ’vkinek (megszálló) hadsereggel történő bevonulása vhova’ ❖ Nem hihetem, hogy a bécsiek ellenzésével Jellasics megkisérthesse a bemenetet (1848 Csányi László¹ CD32).

3. (rég) ’az a jog, lehetőség, hogy vki rendszeresen bemehet vhova v. vkihez; bejárás’ ❖ Mindenik osztálybeli lovagnak bemenete van az udvari ünnepélyekre (1847 Ramóczy Valerián 8388005, 170) | [XIV. Lajos] úgy szólván barátja volt [Dangeau őrgrófnak], minek praegnans bizonyitéka az, hogy a nap bármely órájában szabad bemenete volt nála (1875 Századok CD57) | mindenkor csakúgy szabad bemenete volt a császárhoz, mint a még ekkor nagyon gyérszámú belső titkos tanácsosoknak (1926 Ballagi Aladár 8025003, 573).

3a. (/ritk) ’vhova való belépésre jogosító jegy, ill. az azért fizetendő összeg’ ❖ Naponként bekerűlöm a két várost, megjelenek pontosan minden köz és mulató-helyein, ingyen és bemenetért miként jő (1852 Fáy András¹ C1713, 210) | karzati bemenet 50 kr (1860 Vasárnapi Újság CD56) | akkor ám a moziban énértem is neked kell fizetned a bemenetet! (1912 Ambrus Zoltán CD10) | – Mennyi a bemenet? – Négy krajcár (1967 Rónay György ford.–Collodi 9573161, 33).

4. (rég) ’vminek a belsejébe vezető (út)szakasz, bejárat’ ❖ ha kívánod tzifrázni Majornak Els bé-menetét: hármas sorjával emellyen Szil, ’s Hárs, árnyékot (1794 Baróti Szabó Dávid ford.–Vanière C0829, 127) | barlangján csak bemenet vagyon És nem látjuk, hol a kijárat (1916 Kosztolányi Dezső ford.–La Fontaine CD10).

4a. (rég)(kapu)nyílás, ajtó’ ❖ A’ bemenet nyitva (1840 Jósika Miklós C2396, 197) | a terem bemenete felett koszoruk és virágfűzérek közt lebegett … az „Enrico” név (1845 Kerkápoly Károly ford. C4101, 61) | a’ sátor’ tetején széles lobogón [Zápolya] saját czimere diszlik ’s a’ bemenetnél számos őrök járnak fel ’s alá (1847 Eötvös József 8126013, 137) | A főkapuhoz széles kocsiút vezet, a bemenet tornyokkal van megerősítve; kívüle rendesen van egy másik, kisebb bejárás is (1899 Nagy képes világtörténet CD03).

4b. (Orvos) ’üreges szervbe vezető nyílás’ ❖ Apertura […] a bonctanban valamely testcsatornának v. testüregnek bemenete (1893 PallasLex. CD02) | [a diftéria] elváltozásokat okozhat a gége bemeneténél is (1947 Szabad Föld márc. 30. C1537, 2) | Ha méh vagy darázs csípi meg fülünk vagy a hallójárat bemenetét, az igen fájdalmas a felületen fekvő porchártya nagyfokú érzékenysége miatt (1998 Magyar Hírlap CD09).

4c. (rég) ’vmely cselekvésnek, ill. ()alkotásnak kezdete, bevezető szakasza’ ❖ nem említettük a költemény fennpáthoszú bemenetét (1828 Toldy Ferenc C4181, 235) | a viszálykodó felek esküje képezte a bajvivás bemenetét (1867 Pesty Frigyes C3485, 20).

5. (Műsz, átv is) ’elektromos v. elektronikus eszközön feldolgozandó v. átalakítandó jelek hordozójának csatlakoztatási helye’ ❖ Visszacsatolásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy berendezésrész kimenetén valamilyen utasítás hatására megjelenő jel egy része visszakerül a bemenetre, s ezzel befolyásolja a következő utasítás hatását (1996 Magyar Hírlap CD09) | Ha a szomszédos neuronoktól a bemenetekre érkező ingerek összessége elér egy ingerküszöböt, akkor a neuron továbbküldi az ingert a hozzá kapcsolódó neuronoknak (1997 Magyar Hírlap CD09) | analóg bemenet (1997 Magyar Hírlap CD09) | a számítógép soros bemenetére (1998 Byte Magazin CD38).

5a. (Távk v. Inf, átv is) ’az ezen a helyen bejövő jel(folyam), információ’ ❖ a rendszer maga is „működik”, megváltozott körülmények (impulzus, „bemenet”) hatására maga is megváltozik (hatás, „kimenet”) (1981 NéprajziLex. CD47) | az alacsonyabb szint kimenetei szolgáltatják a következő, magasabb szint bemenetét (1989 Prószéky Gábor 1126002, 21) | kialakíthatunk egy olyan rendszert, melynek bemenetei különböző részvények pillanatnyi árfolyama valamint a gazdaság más mutatói lehetnek (1998 Természet Világa CD50).

5b. ’vmely rendszernek az a része, ahol vmi v. vki belép’ ❖ az egyes iskolák eredményei csak ott és akkor mérhetők össze, ahol a bemenet tényezői (családszerkezet, a szülők iskolázottsága) hasonlók (1999 Új Könyvek CD29).

II. hsz 0

’vhova való bemenés közben, bemenéskor’ ❖ A pitvarba bemenet vagynak misniai [= meisseni] porcelánok (1823 Fogarasi Sámuel 7109006, 182) | Bemenet először is egy tágas udvarba lép az ember (1854 Fényes Elek 8141002, 204) | A kardok ezalatt folyton csörömpöltek kimenet, bemenet (1883 Mikszáth Kálmán CD04) | Mikor kijöttem, az a szalmaszín bajszos, puskás népfölkelő, kit már bemenet is láttam az iroda előtt, idefordul (1945 Szép Ernő 9665040, 79).

J: bemenetel.

ÖE: ~ár, ~díj, ~jegy.

Sz: bemenetű.

Vö. CzF. bemėnet [1] , bemėnet [2] ; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

bemenet főnév és határozószó
I. főnév 3B
1.
az a cselekvés, hogy vki vhova bemegy
Ferenczem a’ vámost oda hagyván nem monda oláh köszönetet; most tapasztalá, hogy a’ bemenetkor mondott hasonlatosságért [= hasonlatért] meglakolt
(1838 Gegő Elek)
kihúzódtak a kecskemétiek az udvarra, „szerencsés jó reggelt” kívánva útközben a bemenetre váró kőrösi szomszédoknak
(1889 Mikszáth Kálmán)
ebbe a klérusba sajnosan szabad a bemenet
(1925 Harsányi Zsolt)
Tilos a bemenet, a fényképezés, engedély nélkül még körülnézni sem szabad
(1995 Magyar Hírlap)
2.
Bevonulás.
2a. (rég)
vkinek ünnepélyes (menet élén történő) bevonulása vhova
A’ pompás Bemenetnek rendje
(1808 Hazai és Külföldi Tudósítások)
Két sorban állott ki a nép ünnepi köntösében, zöld galyakkal kezében, […] hogy [a herceg] bemenetét pompás kisérettel fényesítsék
(1832 Fáy András¹)
[II. Rákóczi Ferenc] mint Sárosmegye örökös főispánja, Eperjesen nagy pompával fényes bemenetét tartotta
(1860 Vasárnapi Újság)
2b. (rég, ritk)
vkinek (megszálló) hadsereggel történő bevonulása vhova
Nem hihetem, hogy a bécsiek ellenzésével Jellasics megkisérthesse a bemenetet
(1848 Csányi László¹)
3. (rég)
az a jog, lehetőség, hogy vki rendszeresen bemehet vhova v. vkihez; bejárás
Mindenik osztálybeli lovagnak bemenete van az udvari ünnepélyekre
(1847 Ramóczy Valerián)
[XIV. Lajos] úgy szólván barátja volt [Dangeau őrgrófnak], minek praegnans bizonyitéka az, hogy a nap bármely órájában szabad bemenete volt nála
(1875 Századok)
mindenkor csakúgy szabad bemenete volt a császárhoz, mint a még ekkor nagyon gyérszámú belső titkos tanácsosoknak
(1926 Ballagi Aladár)
3a. (/ritk)
vhova való belépésre jogosító jegy, ill. az azért fizetendő összeg
Naponként bekerűlöm a két várost, megjelenek pontosan minden köz és mulató-helyein, ingyen és bemenetért miként jő
(1852 Fáy András¹)
karzati bemenet 50 krkrajcár
(1860 Vasárnapi Újság)
akkor ám a moziban énértem is neked kell fizetned a bemenetet!
(1912 Ambrus Zoltán)
– Mennyi a bemenet? – Négy krajcár
(1967 Rónay György ford.Collodi)
4. (rég)
vminek a belsejébe vezető (út)szakasz, bejárat
ha kívánod tzifrázni Majornak Els bé-menetét: hármas sorjával emellyen Szil, ’s Hárs, árnyékot
(1794 Baróti Szabó Dávid ford.Vanière)
barlangján csak bemenet vagyon És nem látjuk, hol a kijárat
(1916 Kosztolányi Dezső ford.La Fontaine)
4a. (rég)
(kapu)nyílás, ajtó
A’ bemenet nyitva
(1840 Jósika Miklós)
a terem bemenete felett koszoruk és virágfűzérek közt lebegett … az „Enrico” név
(1845 Kerkápoly Károly ford.)
a’ sátor’ tetején széles lobogón [Zápolya] saját czimere diszlik ’s a’ bemenetnél számos őrök járnak fel ’s alá
(1847 Eötvös József)
A főkapuhoz széles kocsiút vezet, a bemenet tornyokkal van megerősítve; kívüle rendesen van egy másik, kisebb bejárás is
(1899 Nagy képes világtörténet)
4b. (Orvos)
üreges szervbe vezető nyílás
Apertura […] a bonctanban valamely testcsatornának v.vagy testüregnek bemenete
(1893 PallasLex.)
[a diftéria] elváltozásokat okozhat a gége bemeneténél is
(1947 Szabad Föld márc. 30.)
Ha méh vagy darázs csípi meg fülünk vagy a hallójárat bemenetét, az igen fájdalmas a felületen fekvő porchártya nagyfokú érzékenysége miatt
(1998 Magyar Hírlap)
4c. (rég)
vmely cselekvésnek, ill. ()alkotásnak kezdete, bevezető szakasza
nem említettük a költemény fennpáthoszú bemenetét
(1828 Toldy Ferenc)
a viszálykodó felek esküje képezte a bajvivás bemenetét
(1867 Pesty Frigyes)
5. (Műsz, átv is)
elektromos v. elektronikus eszközön feldolgozandó v. átalakítandó jelek hordozójának csatlakoztatási helye
Visszacsatolásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy berendezésrész kimenetén valamilyen utasítás hatására megjelenő jel egy része visszakerül a bemenetre, s ezzel befolyásolja a következő utasítás hatását
(1996 Magyar Hírlap)
Ha a szomszédos neuronoktól a bemenetekre érkező ingerek összessége elér egy ingerküszöböt, akkor a neuron továbbküldi az ingert a hozzá kapcsolódó neuronoknak
(1997 Magyar Hírlap)
analóg bemenet
(1997 Magyar Hírlap)
a számítógép soros bemenetére
(1998 Byte Magazin)
5a. (Távk v. Inf, átv is)
az ezen a helyen bejövő jel(folyam), információ
a rendszer maga is „működik”, megváltozott körülmények (impulzus, „bemenet”) hatására maga is megváltozik (hatás, „kimenet”)
(1981 NéprajziLex.)
az alacsonyabb szint kimenetei szolgáltatják a következő, magasabb szint bemenetét
(1989 Prószéky Gábor)
kialakíthatunk egy olyan rendszert, melynek bemenetei különböző részvények pillanatnyi árfolyama valamint a gazdaság más mutatói lehetnek
(1998 Természet Világa)
5b.
vmely rendszernek az a része, ahol vmi v. vki belép
az egyes iskolák eredményei csak ott és akkor mérhetők össze, ahol a bemenet tényezői (családszerkezet, a szülők iskolázottsága) hasonlók
(1999 Új Könyvek)
II. határozószó 0
vhova való bemenés közben, bemenéskor
A pitvarba bemenet vagynak misniai [= meisseni] porcelánok
(1823 Fogarasi Sámuel)
Bemenet először is egy tágas udvarba lép az ember
(1854 Fényes Elek)
A kardok ezalatt folyton csörömpöltek kimenet, bemenet
(1883 Mikszáth Kálmán)
Mikor kijöttem, az a szalmaszín bajszos, puskás népfölkelő, kit már bemenet is láttam az iroda előtt, idefordul
(1945 Szép Ernő)
ÖE: bemenetár, bemenetdíj, bemenetjegy
Sz: bemenetű
Vö. CzF. bemėnet [1] , bemėnet [2] ; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások