bemenetel fn 4B

1. (/ritk) ’az a cselekvés, hogy vki bemegy, ill. járművön beutazik vhova’ ❖ Nem régiben Hertzeg Ludvig jelenteti magát a’ bémenetelre az Annyánál egy idegen Zászlótartó képében (1787 Magyar Kurír C0312, 3) | ha a Duna megárad, [Baranya] egészszen Szigetben marad, és a bé menetel hajókon igen alkalmatlan (1798 Vályi András C4337, 428) | azon reménységben, hogy benn a városban csak kapok valamelyik ismerőseimtől egyet [ti. lovat], elhatároztam magam a bemenetelre (1864 Haray Viktor 8181002, 90) | A nagyságos úr már levetette a csizmáit. Ilyenkor a tanácsuraknak is tilos a bemenetel (1917 Krúdy Gyula CD54) | a papok kezüket és lábukat ebben mosták meg a sátorba való bemenetel előtt (1995 BibliaiLex. CD1207) | Nem tekintendő bemenetelnek az ablakon történő behajolás, benyúlás, tárgyak bedobása (1999 Lakáskultúra CD39).

2. ’Bevonulás.’

2a. ’vkinek ünnepélyes (menet élén történő) bevonulása vhova’ ❖  Felsége […] a’ Templomba-való bé-menetelét ilyly renddel tartja (1790 Lambach Elek ford.–Barits C2881, 34) | Ma estvéli 4 órakor a katonanevendékek musika csengéssel tartják bémenetelöket a fürdő iskolába (1834 Kossuth Lajos CD32) | Pár nap múlva dob- és zeneszóval tartá Apafi Mihály Kolozsvárra bemenetelét (1851 Jókai Mór CD18) | Jézust a Jeruzsálembe való bemenetelekor fogadták pálmaágakkal (1993 BibliaiLex. CD1207).

2b. (vkinek) győztes hadsereg (élén való) bevonulása vhova’ ❖ Sztzipio Asiát meg-gyözvén pompás bé-menetelekor hozott vala a’ pontzolt ezüstböl négy szász ötven ezer fontot (1783 Molnár János C0293, 252) | [Mátyás] 400 könnyű lovaggal Boroszlóba sietett, hol september 13-dikán tartá bémenetelét (1854 Teleki József² 8471008, 369) | az erdélyiek már erősen sürgetik az ő [ti. Rákóczi] bemenetelét Erdélybe (1941 Bánlaky József CD16).

3. (/ritk) ’az a jog, lehetőség, hogy vki (rendszeresen) bemehet vhova v. vkihez; bejárás’ ❖ [választasson] egy állandós titoknok […] illendő ranggal, hogy mindenütt tekéntete és tisztességes helyekre bémenetele légyen (1791 Aranka György 7156001, 99) | Midőn utánad kérdezkedtem, megtagadták A’ bemenetelt (1854 Vörösmarty Mihály ford.–Shakespeare 8524418, 219) | Nőmnek s gyermekeimnek naponta párszor szabad bemenetele volt hozzám (1881 Madarász József 8282006, 273) | [az ember] belát az égbe, ahova csak a szegényeknek van bemenetelük s ahol az Úr jobbján ott ülnek a jók (1927 Kassák Lajos CD10) | a Nyugat-Berlinbe való bemenetelt nem fogják korlátozni (1961 Magyar Nemzet szept. 3. C4799, 1).

3a. (rég) ’az a jog, lehetőség, hogy vki vmely rendezvényre bejusson v. (színházi) előadást megnézzen’ ❖ [A bálba való] bémenelért [!] nehány Krajtzárt adunk (1803 Nagy Sámuel² C3292, 58) | Ma színházban voltam, s egy fillért sem fizettem a bemenetelért (1834–1835 Ormós Zsigmond 8341009, 194) | Megelégszem a négy félpénzzel, bemenetelre s azt se bánom, ha nem tetszik a játék (1970 Határ Győző 9227001, 124).

4. (rég) ’vminek a belsejébe vezető (út)szakasz, bejárat’ ❖ Ki vévén tsupán egy keskeny bé menetelt, A’ viz krnyékezve minden fldet el-nyelt (1777 Fejér Antal 7103001, 7) | A kikötő bemenetelénél állott hajdan a Kolossus; de az nem áll, hogy a hajók, lábai közt mentek át (1841 Peregriny Elek 8360001, 15) | A vadászok elfoglalják a fő- és oldalutczák bemenetelét (1849 Asbóth Lajos C0675, 84).

4a. (rég)(kapu)nyílás, ajtó’ ❖ A’ Kalastrom’ bémenetelén aranyos betükkel ki vagyon téve: Absit gloriari, nisi in cruce [= Nem dicsekszünk mással, mint a kereszttel] (1793 Sándor István C3665, 475) | a kastély minden bemenetelei nyitvák valának (1838 Athenaeum C0016, 812).

4b. (rég, Orvos) ’üreges szervbe vezető nyílás’ ❖ [A gyomor felosztható] bémenetelre, melly a’ gyomornak kezdete, […] és kimenetelre, melly a’ gyomornak vége (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck C3565, 46) | A’ Méhhüvely, mellynek bemenetelét ama’ őr hártya zárá (1829 Horváth József ford.–Becker¹ 8187006, 92) | az orrcsatorna bemenetele fölött vannak az orr tulajdon csontjai (1841 Vajda Péter ford.–Cuvier 8504003, 59).

4c. (rég) ’vmely cselekvésnek, ill. ()alkotásnak kezdete, bevezető szakasza’ ❖ [a Zrínyiász] eggy érzékeny bé-menetelbl, tizen öt részekbl [áll] (1790 Mindenes Gyűjtemény C0369, 38) | Poétánk, már a’ bé-menetelben előbb említi (1812 e. Rájnis József C3580, 79).

J: bemenet.

ÖE: ~pénz.

Sz: bemeneteli.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

bemenetel főnév 4B
1. (/ritk)
az a cselekvés, hogy vki bemegy, ill. járművön beutazik vhova
Nem régiben Hertzeg Ludvig jelenteti magát a’ bémenetelre az Annyánál egy idegen Zászlótartó képében
(1787 Magyar Kurír)
ha a Duna megárad, [Baranya] egészszen Szigetben marad, és a bé menetel hajókon igen alkalmatlan
(1798 Vályi András)
azon reménységben, hogy benn a városban csak kapok valamelyik ismerőseimtől egyet [ti. lovat], elhatároztam magam a bemenetelre
(1864 Haray Viktor)
A nagyságos úr már levetette a csizmáit. Ilyenkor a tanácsuraknak is tilos a bemenetel
(1917 Krúdy Gyula)
a papok kezüket és lábukat ebben mosták meg a sátorba való bemenetel előtt
(1995 BibliaiLex.)
Nem tekintendő bemenetelnek az ablakon történő behajolás, benyúlás, tárgyak bedobása
(1999 Lakáskultúra)
2.
Bevonulás.
2a.
vkinek ünnepélyes (menet élén történő) bevonulása vhova
 Felsége […] a’ Templomba-való bé-menetelét ilyly renddel tartja
(1790 Lambach Elek ford.Barits)
Ma estvéli 4 órakor a katonanevendékek musika csengéssel tartják bémenetelöket a fürdő iskolába
(1834 Kossuth Lajos)
Pár nap múlva dob- és zeneszóval tartá Apafi Mihály Kolozsvárra bemenetelét
(1851 Jókai Mór)
Jézust a Jeruzsálembe való bemenetelekor fogadták pálmaágakkal
(1993 BibliaiLex.)
2b.
(vkinek) győztes hadsereg (élén való) bevonulása vhova
Sztzipio Asiát meg-gyözvén pompás bé-menetelekor hozott vala a’ pontzolt ezüstböl négy szász ötven ezer fontot
(1783 Molnár János)
[Mátyás] 400 könnyű lovaggal Boroszlóba sietett, hol september 13-dikán tartá bémenetelét
(1854 Teleki József²)
az erdélyiek már erősen sürgetik az ő [ti. Rákóczi] bemenetelét Erdélybe
(1941 Bánlaky József)
3. (/ritk)
az a jog, lehetőség, hogy vki (rendszeresen) bemehet vhova v. vkihez; bejárás
[választasson] egy állandós titoknok […] illendő ranggal, hogy mindenütt tekéntete és tisztességes helyekre bémenetele légyen
(1791 Aranka György)
Midőn utánad kérdezkedtem, megtagadták A’ bemenetelt
(1854 Vörösmarty Mihály ford.Shakespeare)
Nőmnek s gyermekeimnek naponta párszor szabad bemenetele volt hozzám
(1881 Madarász József)
[az ember] belát az égbe, ahova csak a szegényeknek van bemenetelük s ahol az Úr jobbján ott ülnek a jók
(1927 Kassák Lajos)
a Nyugat-Berlinbe való bemenetelt nem fogják korlátozni
(1961 Magyar Nemzet szept. 3.)
3a. (rég)
az a jog, lehetőség, hogy vki vmely rendezvényre bejusson v. (színházi) előadást megnézzen
[A bálba való] bémenelért [!] nehány Krajtzárt adunk
(1803 Nagy Sámuel²)
Ma színházban voltam, s egy fillért sem fizettem a bemenetelért
(1834–1835 Ormós Zsigmond)
Megelégszem a négy félpénzzel, bemenetelre s azt se bánom, ha nem tetszik a játék
(1970 Határ Győző)
4. (rég)
vminek a belsejébe vezető (út)szakasz, bejárat
Ki vévén tsupán egy keskeny bé menetelt, A’ viz krnyékezve minden fldet el-nyelt
(1777 Fejér Antal)
A kikötő bemenetelénél állott hajdan a Kolossus; de az nem áll, hogy a hajók, lábai közt mentek át
(1841 Peregriny Elek)
A vadászok elfoglalják a fő- és oldalutczák bemenetelét
(1849 Asbóth Lajos)
4a. (rég)
(kapu)nyílás, ajtó
A’ Kalastrom’ bémenetelén aranyos betükkel ki vagyon téve: Absit gloriari, nisi in cruce [= Nem dicsekszünk mással, mint a kereszttel]
(1793 Sándor István)
a kastély minden bemenetelei nyitvák valának
(1838 Athenaeum)
4b. (rég, Orvos)
üreges szervbe vezető nyílás
[A gyomor felosztható] bémenetelre, melly a’ gyomornak kezdete, […] és kimenetelre, melly a’ gyomornak vége
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
A’ Méhhüvely, mellynek bemenetelét ama’ őr hártya zárá
(1829 Horváth József ford.Becker¹)
az orrcsatorna bemenetele fölött vannak az orr tulajdon csontjai
(1841 Vajda Péter ford.Cuvier)
4c. (rég)
vmely cselekvésnek, ill. ()alkotásnak kezdete, bevezető szakasza
[a Zrínyiász] eggy érzékeny bé-menetelbl, tizen öt részekbl [áll]
(1790 Mindenes Gyűjtemény)
Poétánk, már a’ bé-menetelben előbb említi
(1812 e. Rájnis József)
J: bemenet
ÖE: bemenetelpénz
Sz: bemeneteli
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások