bizonyodik tn ige 12a (rég)

1. ’kiderül, nyilvánvalóvá válik, ill. bebizonyosodik, igazolódik vmi’ ❖ Hogy az igaz valóságos fa vólt, innét bizonyodik (1783 Molnár János C0293, 217) | [a] hír mind inkább bizonyodni kezd (1832 Jelenkor C0223, 4) | Darinka süketnéma volt. Mikor a leánykának ez a fogyatkozása először bizonyodott szomorú valósággá, Nátót borzalmasan elverte az ura (1914 Réti Ödön CD10).

1a. vkire bizonyodik (kül. szem nm-i vonzat esetén) ’kiderül vkiről, hogy ő a vétkes, hibás vmiben, ő az elkövetője vminek’ ❖ Ha ugyan tsak a’ fiamra bizonyodik [ti. hogy nem fizette ki a tartozását], nem ſzánom azt a’ ſzáz aranyot, tsak hogy világ ſzínre keljen a’ dolog (1790 Fejér György 7104002, 46) | Fejére bizonyodott […] a’ vétek (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 69) | [a] büntény részint önvallomásaik, részint a körülmények találkozása folytán rájuk bizonyodván, sept. 24-én mindnyájan kötél általi halálra itéltettek (1858 Vasárnapi Újság CD56).

2. (rendsz. -nak/-nek ragos határozóval) ’a tények, tapasztalatok, ismeretek stb. alapján teljes bizonyossággal vmi(lyen)nek mutatkozik vki, vmi’ ❖ [akik veszekednek,] büntetésül aznapon eltiltatnak a hintázástól, ami nagyon sikeres gyógyszerül bizonyodott, mert vigyázókká teszi a gyermekeket, hogy haragra ne lobbanjanak (1837 Kossuth Lajos ford.–Wilderspin CD32) | [a szövetség] Francziaországra nézve üdvösnek bizonyodott (1877 Wenzel Gusztáv CD57) | [III.] Vilmos oly rendkivüli szivós ellenfélnek bizonyodott, hogy néhány nappal a vesztett csata után már megint talpon állott (1897 PallasLex. CD02).

J: bizonyosodik, bizonyul.

ÖU: be~, meg~, rá~.

Vö. CzF.; ÚMTsz.

bizonyodik tárgyatlan ige 12a (rég)
1.
kiderül, nyilvánvalóvá válik, ill. bebizonyosodik, igazolódik vmi
Hogy az igaz valóságos fa vólt, innét bizonyodik
(1783 Molnár János)
[a] hír mind inkább bizonyodni kezd
(1832 Jelenkor)
Darinka süketnéma volt. Mikor a leánykának ez a fogyatkozása először bizonyodott szomorú valósággá, Nátót borzalmasan elverte az ura
(1914 Réti Ödön)
1a. vkire bizonyodik (kül. szem nm-i vonzat esetén)
kiderül vkiről, hogy ő a vétkes, hibás vmiben, ő az elkövetője vminek
Ha ugyan tsak a’ fiamra bizonyodik [ti. hogy nem fizette ki a tartozását], nem ſzánom azt a’ ſzáz aranyot, tsak hogy világ ſzínre keljen a’ dolog
(1790 Fejér György)
Fejére bizonyodott […] a’ vétek
(1803 Baróti Szabó Dávid)
[a] büntény részint önvallomásaik, részint a körülmények találkozása folytán rájuk bizonyodván, sept.szeptember 24-én mindnyájan kötél általi halálra itéltettek
(1858 Vasárnapi Újság)
2. (rendsz. -nak/-nek ragos határozóval)
a tények, tapasztalatok, ismeretek stb. alapján teljes bizonyossággal vmi(lyen)nek mutatkozik vki, vmi
[akik veszekednek,] büntetésül aznapon eltiltatnak a hintázástól, ami nagyon sikeres gyógyszerül bizonyodott, mert vigyázókká teszi a gyermekeket, hogy haragra ne lobbanjanak
(1837 Kossuth Lajos ford.Wilderspin)
[a szövetség] Francziaországra nézve üdvösnek bizonyodott
(1877 Wenzel Gusztáv)
[III.] Vilmos oly rendkivüli szivós ellenfélnek bizonyodott, hogy néhány nappal a vesztett csata után már megint talpon állott
(1897 PallasLex.)
ÖU: bebizonyodik, megbizonyodik, rábizonyodik
Vö. CzF.; ÚMTsz.

Beállítások